Xin khẩn cấp minh oan đồng đạo Ngài Thích Quảng Đức

 

 

Xin hỏi ngài Thích Trí Quang,

Xin hỏi ngài Thích Quảng Độ.

Xin hỏi ngài Vơ Văn Ái,

Xin hỏi quư vị Phật tử chân chính,

 

 

Xin hỏi quư vị đă xây chùa đặt tên THÍCH QUẢNG ĐỨC tại Việt Nam và tại Hoa Kỳ:

Thượng Tọa Thích Quảng Đức “tự thiêu” v́ Đạo Pháp Phật Giáo hay “Tự Thiêu” v́ “CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC và được Việt Cọng Tôn phong là “Đại Liệt sĩ có x ây miếu thờ nơi Ngài “bị thiêu”.

 

- Nếu quư vị chấp nhận việc làm của VC cho rằng ngài Thích Quảng Đức “tự thiêu” v́ chống Mỹ cứu nước, th́ cuộc rối loạn đưa đến vụ lật đổ TT Ngô Đ́nh Diệm của Thích Trí Quang, Thích Quảng Độ, Thích Đôn Hậu v.v... đều là để dọn đường cho VC chiếm miền Nam, quư vị là Việt Cọng, đừng có kh ông mắc cỡ mà nói rằng lật đổ Ngô Đ́nh Diệm v́ Diệm “đàn áp Phật Giáo”.

 

- Nếu ngài Thích Quảng Đức “tự thiêu” v́ Đạo Pháp th́ xin Ngài Thích Quảng Độ lên tiếng minh oan cho Thích Quảng Đức, chỉ cần ngài gởi lên bọn lănh đạo Cọng Sản Việt Nam mấy chữ “Tôi xin đính chính, Ḥa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu v́ Đạo Pháp của Phật Giáo chứ không v́ chống Mỹ cứu nước. Yêu cầu làm sáng tỏ vấn đề này”. VC chấp nhận hay không, không thành vấn đề, vấn đề là nhờ cú “Tự Thiêu có người tự tiện đổ xăng và châm lửa” mà quư vị đă “ăn nên làm ra”. Nay VC phỉ báng ngài Thích Quảng Đức mà quư vị im lặng là quư vị vô ơn bội nghĩa với đồng môn, đồng tu và đồng đạo.

 

Nếu ngài Thích Quảng Độ cần sống để “giữ lửa Phật Giáo” th́ ông Vơ Van Ái phải lên tiếng v́ ông ở bên Pháp VC không làm ǵ được ông, nếu không, quư vị mặc nhiêm chấp nhận ngài Thích Quảng Đức “tự thiêu” giúp VC.

 

Xin giải oan cho ngài THÍCH QUẢNG ĐỨC.

 

Ḥa Thượng Thích Quảng Đức đang trông chờ thái độ của quư vị giải cái oan thị Mầu hay Thị Kính này cho ngài Thích Quảng Đức

 

 

Kiêm Ái

2/20/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính