Ḥa thượng Thích Trí Quang “viên tịch”

 

Kiêm Ái

 

 

Có vài người không đồng ư dùng hai chữ “VIÊN TỊCH” để chỉ Thích Trí Quang đă chết. Lúc c̣n sống HT.Thích Trí Quang là một nhà đấu tranh lật đổ Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, một đại công đối với Việt Cọng, nhờ cái công lớn này mà ngày nay  tượng Hồ Chí Minh đă được ngồi ngang hàng với Đức Phật trong một số chùa của Phật Giáo, y ta  cũng được “tắm rửa” y như các tượng Phật, cũng được hưởng nhang khói v.v… Có người thắc mắc mấy bà phụ nữ sao lại mất công đi “tắm táp” cho tên quỷ sứ này th́ được trả lời:  tắm các tượng  Đức Phật th́ họ dùng nước giếng của chùa để tắm, c̣n Hồ Chí Minh th́ mấy bà dùng nước “giếng của bà” để tắm, có thiệt hại ǵ đâu.

 

Có người thắc mắc tại sao công lao của Thích Trí Quang lớn lao lật đổ chế độ Đệ Nhứt Cọng Ḥa mà Việt Cọng không ban thưởng cho Ḥa Thượng Thích Trí Quang “chức tướt” hay phần thưởng ǵ hết, lại c̣n bắt ngài phải tịnh khẩu những năm c̣n lại trên cỏi ta bà này. Thưa rằng, Việt Cọng nghi Ḥa Thượng Thích Trí Quang là “gián điệp 2 mang”, là nhân viên nhị trùng cho VC và CIA của Hoa Kỳ. Mà thân phận nhị trùng trong cái nghề t́nh báo là “chết không có đất chôn”.

 

Việt Cọng đề pḥng tài “pháp thoại” của  Ḥa Thượng, nên chúng bắt ngài tịnh khẩu tức là “cấm không được nói”. Do đó, kể từ khi vào được Saigon, VC đă chẳng những không cho Phật Giáo Miền Nam ngồi trên Phật Giáo  Miền Bắc (chùa Quán Sứ) của VC trong dịp “thống nhứt” khiến cho Ḥa Thượng Thích Thiện Minh và một số tăng ni bị VC bắt giam, hành hạ đến chết v́ cuộc tranh công này.

 

Cái tài của Ḥa Thượng Thích Trí Quang là nói ngược cũng được ,mà nói xuôi cũng xong. Chinh Phủ Ngô Đ́nh Diệm không đàn áp Phật Giáo, nhưng ngài nói có đàn áp là có đàn áp, mặc dù Phái Đoàn điều tra của Liên Hiệp Quốc công nhận chính phủ Ngô Đ́nh Diệm không đàn áp tôn giáo nào cả. Ḥa Thượng Thích Quảng Đức rơ ràng là bị thiêu sống trước mắt mọi người chứ không hề “tự thiêu”. Nhưng HT Thích Trí Quang phán “tự thiêu” là tự thiêu. Tám đứa nhỏ bị chết tại đài phát thanh Huế, được bác sĩ Lê Khắc Quyến là pháp y chứng nhận chết v́ bị sức ép của chất nổ, ḿnh mẫy nguyên vẹn, không thương tích, nhưng HT Trí Quang cho là “bị bắn” là bị bắn. Ngoài 8 em này ra, không ai bị chết, nhưng “phải thêm rằng  thiết giáp của thiếu tá Đặng Sĩ đă cán chết vô số Phật tử” là “đúng như vậy”.

 

Ngài Thích Trí Quang “tuyệt thực, tuyệt ẩm 34 ngày đêm”, chẳng những không chết mà da thịt đỏ au, như “nước da”những cô gái dậy th́, có người mách lẻo là nhờ một kư giả hăng tin NHK của Nhựt lén tiếp tế sâm nhung thượng hạng để ngài ngậm ban đêm. Nhưng Ngài tuyên bố không ăn, không uống ǵ cả; là phải viết như vậy.

 

Ngài Thích Trí Quang đă chuẩn bị một sư đoàn, đày đủ súng ống đạn dược, quyết ăn thua đủ với quân “Thiệu Kỳ”, nhưng khi quân Thiệu Kỳ ra, HT. Thích Trí Quang đem cái “Nỏ thần Cabotlot” ra, hướng về Ṭa Đại Sứ Hoa Kỳ Saigon, bắn một phát: “Quân Thiệu Kỳ đang đàn áp Phật Giáo Đồ tại Huế. Xin Hoa Kỳ cho viện binh”. Nhưng ṭa đại sứ Hoa Kỳ tại Saigon trả lời “Quư vị nên tuân thủ pháp luật”. Thế là hết.

 

Nghe đâu khi Ḥa Thượng Thích Trí Quang hương linh vừa thoát xác, Ḥa Thượng Thích Quảng Đức đă chờ sẵn hỏi: "Các huynh thiêu sống tôi, gán cho tôi danh xưng chết v́ đạo pháp, tại sao Việt Cọng nó gọi tôi là “Đại Liệt Sĩ” mà quư huynh không đính chính giùm tôi, khiến mọi người ở âm ti này nghi tôi “điệp viên 2 mang” ? Ḥa Thượng Thích Trí Quang vội lấy bút viết 2 chữ: “Tịnh khẩu” thế là HT. Thích Quảng Đức chỉ biết khóc.

 

Tuy nhiên, cho đến nay, “hương linh” của Thích Trí Quang chưa có chỗ để về, v́ cửa Phật ở bên kia đă đóng, với cái tội dùng bàn thờ Phật làm vũ khí cản trở xe cộ Quân Lực VNCH giúp Việt Cọng. Đây là một đại tội, v́ kể từ khi Đức Phật ra đời cho đến nay chưa có ai dám dùng Phật thể ngài làm vũ khí để giúp Việt Cọng. Hai chữ “Nam mô… chưa kịp thoát ra ngoài th́ bị quỷ sứ bịt miệng: “tịnh khẩu”.

Ác giả, ác báo, nói láo đền tội.

 

 

Kiêm Ái 11112019

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính