Dấu đầu ḷi đuôi

 

Kiêm Ái

 

 

Trước hết, tôi xin thành kính phân ưu cùng tang gia, kư giả Lê Đ́nh B́ và kư giả Hữu Nguyên cũng như Saigon Times. Cầu chúc linh hồn người quá cố sớm về nơi vĩnh hằng.

 

Sự ra đi của luật sư Lê Đ́nh Hồ là một sự mất mát lớn lao cho gia đ́nh, bạn bè và cộng đồng người Việt tị nạn chính trị Cọng Sản chẳng những tại Úc, tại Mỹ ... và cả quốc nội.

 

Chúng ta lên án bạo lực, dù từ đâu tới, từ Việt Cọng, từ Việt Tân Ma trong vụ ám sát 5 kư giả người Việt, dù trong đó có một kẻ thân Cọng, cũng như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ nước Đức v.v...Thủ phạm đă dùng bạo lực tiêu diệt luật sư Lê Đ́nh Hồ, đó là một hành động đáng nguyền rủa, một hành động của kẻ bán khai và của kẻ “anh em với Việt Cọng”.

 

Sinh thời, luật sư Lê Đ́nh Hồ là một phần tử chống Cọng, điều đó ai cũng rơ, càng rơ hơn trong vụ Trần Kiều Ngọc, luật sư  Lê Đ́nh Hồ đă tŕnh bày rất khúc chiết, cạn kẽ. Tôi thấy có những kẻ đang nguyền rủa, lên án luật sư Lê Đ́nh Hồ tại Bắc Cali này cũng chính là những kẻ h́nh như đă về hùa với Trần Kiều Ngọc, ngồi nghe Trần Kiều Ngọc tuyên truyền chăm chú hơn là “nghe cha xứ giảng”, “nghe sư thầy thuyết pháp”, thế mà khi được “nhắc nhở cho ư kiến về Trần Kiều Ngọc” th́ làm lơ. Những kẻ đó nay lên án luật sư Lê Đ́nh Hồ một cách vô tội vạ, một cách hăng say, quyết liệt như chưa bao giờ có dịp may như vậy. V́ càng nguyền rủa luật sư Lê Đ́nh Hồ bao nhiêu, chúng càng đuợc hoan hô có lập trường chống Cọng, Việt Cọng lại “ghi công” của chúng. Một đá bắn 2 chim.

 

Nhưng dấu đầu ḷi đuôi... khỉ.

 

Cái mà bọn chúng vịn vào để lên án, nguyền rủa luật sư Lê Đ́nh Hồ là lời ông ta “nói ngược lại” từ chỗ “Người tị nạn “phải biết ơn nước Úc” thành “Nước Úc phải biết ơn người tị nạn”. Tôi dám chắc luật sư Lê Đ́nh Hồ không bị giết v́ quan niệm này; mà v́ nguyên cớ khác, nhà chức trách Úc Đại Lợi sẽ làm sáng tỏ sau này. V́ trong quan niệm “nói ngược lại” của luật sư Lê Đ́nh Hồ dù có sai 100% cũng không phải tội phải chết, cũng không phải v́ đó mà bọn này nguyền rủa một người chống Cọng vừa nằm xuống thân thể c̣n ấm. Tôi nói bọn chúng dấu đầu ḷi đuôi là vậy.

 

Một lần nữa, xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, kư giả Lê Đ́nh B́, kư giả Hữu Nguyên và tờ Saigon Times. Cầu chúc linh hồn người quá cố sớm về cơi Vĩnh Hằng.

 

 

Kiêm Ái

----------------------------------------

 

 

Những nhân vật tham dự buổi nói chuyện của luật sư Trần Kiều Ngọc với chủ trương “CHỐNG CÁI ÁC CHỨ KHÔNG CHỐNG CỌNG” tại Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc CALIfORNIA

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính