Thành Kính Tri Ân

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và Nhị vị Bào đệ của Người

 

 

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă chết 54 năm rồi, nhưng có thể 540 năm và muôn đời nữa; lịch sử sẽ không bao giờ quên ông. Không quên ông, một người dâng cả cuộc đời cho Quê Hương Đất Nước, không quên ông v́ ông là một con người không bao giờ xây dựng cho ḿnh một cuộc sống sang giàu, danh vọng, kể cả danh vọng của các bậc tu tŕ, mặc dù ông đă sống một cuộc đời tu tŕ đúng mực. Ông luôn tự cho ḿnh Tôi chỉ là một người b́nh thường. Tôi chỉ biết thức khuya dậy sớm làm việc, một ḷng hiến dâng đời tôi cho đất nước và dân tộc.”. Nhưng có thể nói ông Ngô Đ́nh Diệm đă làm cho Đất Nước và Dân Tộc của ông trở nên cường thịnh. Và than ôi! Chính v́ những việc làm này, những thành quả này mà ông bị giết, bị giết một cách tàn bạo.

 

Nh́n lại cuộc đời của cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và những ǵ ông đă làm chúng ta thấy rơ những kẻ giết ông chỉ v́ chúng là kẻ thù của dân tộc Việt Nam, kẻ thù của công lư và nhân đạo. Sau khi chúng đă giết được một anh hùng cứu nước và dựng nước như Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm bọn chúng đă làm ǵ cho đất nước Việt Nam? Câu hỏi này có ai đă đặt ra chưa? Có ai đă nghĩ đến chưa?

 

- Ngay sau khi giết chết vị Tổng Thống do dân bầu lên, Dương Văn Minh lập tức, phải, lập tức ra lệnh “băi bỏ Ấp Chiến Lược” để mở cửa cho Cọng Sản tràn vào. Và chỉ một tháng sau, hắn ta đă ra quyết định băi bỏ điều khoản “cấm ly dị” trong “luật Gia Đ́nh”. Đây là 2 món quà đầu tiên Dương Văn Minh dâng cho Việt Cọng và kẻ vô đạo. Đây là 2 điều đáng ghi nhớ  về mục đích của bọn tướng phản loạn v́ sau đó, bọn tướng được gọi là đầu trộm đuôi cướp này chẳng làm ǵ cả, chỉ tranh giành chức tước, tiền bạc và để mặc cho ngoại bang và Cọng Sản thao túng đất nước, đưa đến thảm trạng “30 tháng Tư năm 1975”.

 

Tại sao phải đảo chánh và giết cả 2 em ông Diệm?

 

Có rất nhiều câu trả lời, nhưng câu trả lời chính xác nhứt là v́ ông Diệm không làm tay sai cho Mỹ. Với 4 điều kiện của chính phủ Hoa Kỳ mà Cabot Lodge mang theo khi qua nhận chức Đại Sứ Việt Nam:

 

1.- Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm nhường hải cảng Cam Ranh cho Hoa Kỳ 99 năm.

 

2.- Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm chấp thuận cho Hoa Kỳ đưa 200.000 quân bộ binh vào Nam Việt Nam.

 

3.- Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đặt Bộ Quốc Pḥng của VNCH dưới quyền chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ.

 

4.- Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đưa ông Ngô Đ́nh Nhu đi nước ngoài.

 

Đây là 4 điều kiện đặt cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm vào cương vị của kẻ bán nước và vô lương tâm làm sao một người như ông Ngô Đ́nh Diệm có thể chấp nhận được? Đặc biệt trong điều kiện để 200 ngàn quân Mỹ vào Việt Nam là điều “quái đản” bởi v́ nó giúp cho Việt Cọng có lợi thế tuyên truyền ông Ngô Đ́nh Diệm làm bù nh́n cho thực dân mới là Hoa Kỳ. C̣n điều kiện “đưa ông Nhu đi nước ngoài” lại càng quái đản hơn và không thể chấp nhận. Ai th́ có thể v́ địa vị của ḿnh mà hy sinh anh em chứ Ngô Đ́nh Diệm th́ không thể làm chuyện đó. Đây là cái bẫy của Cabot Lodge. Nhưng tại sao Hoa Kỳ lại đ̣i điều kiện này? V́ cố vấn Ngô Đ́nh Nhu là bộ óc siêu phàm, là chiến lược gia đại tài. Điều này giải thích tại sao Dương Văn Minh đă “lập tức ra lệnh phá bỏ Ấp Chiến  Lược”. V́ Ấp Chiến Lược có thể nói là kiệt tác của ông Ngô Đ́nh Nhu, là điều kiện tiên quyết,  “ắt có và đủ để chiến thắng Việt Cọng.”. Ấp Chiến Lược đă tách dân chúng ra khỏi du kích Việt Cọng, đă đặt Việt Cọng như cá nằm trên cạn. Du kích chiến rất cần TIN TỨC, TIẾP TẾ LƯƠNG THỰC & DẪN ĐƯỜNG. Không có 3 yếu tố này, du kích chỉ chờ chết. Những tài liệu Việt Cọng cho thấy Hà Nội đă phải ra lệnh cho “cán bộ cấp cao” trở về Hà Nội để bảo toàn lực lượng.

 

Có ư kiến cho rằng v́ Hoa Kỳ nhận thấy Việt Nam Cọng Ḥa sắp chiến thắng Cọng Sản khiến Hoa Kỳ không thể lũng đoạn Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm nên đă dùng hạ sách đảo chánh ông Ngô Đ́nh Diệm, và Mỹ cũng biết rằng nếu để anh em ông Ngô Đ́nh Diệm sống th́ chắc chắn sẽ có lực lượng phản đảo chánh đánh tan bọn phản loạn nên đă ám sát một cách đê hèn hai vị anh hùng của dân tộc Việt Nam.

 

 

Anh em cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă phạm tội ǵ?

 

- Gia Đ́nh Trị.

 

Đây có được gọi là tội không? V́ 2 ông Ngô Đ́nh Nhu và Ngô Đ́nh Cẩn đă giúp Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. Hai người này, kể cả Đức Tổng Giàm Mục Ngô Đ́nh Thục đă buôn quan bán chức, đă tham nhũng, đă hà hiếp dân lành v.v... và v.v... chưa? Chỉ là một con số KHÔNG. Tại sao? Trong nội các của Tổng Thống đa số là người Phật Giáo và chưa có ai ta thán về vụ này, kể cả sau khi bọn phản loạn đă giết anh em ông Diệm. Gia đ́nh bà Ngô Đ́nh Nhu đă sống một cuộc đời khó nghèo, điều này chứng tỏ họ cũng không tham nhũng, không buôn quan bán chức (cho nên không có tiền). Trái lại, Quốc sách Ấp Chiến Lược” của cố vấn Ngô Đ́nh Nhu sẽ dẫn đến ngày tàn của Cọng Sản. Phương pháp t́nh báo của ông Ngô Đ́nh Cẩn với “Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung” đă làm cho CSVN vô phương chống đỡ. Vấn đề gia đ́nh trị đă được cố vấn Ngô Đ́nh Nhu giải thích và chính những kẻ nêu lên vấn đề đà phải phục ông cố vấn.

 

 

- Kỳ thị tôn giáo.

 

Có thể nói đây là vấn đề nghiêm trọng nhứt trong cuộc vận động lật đổ chế độ Đệ Nhất Cọng Hoà, và ám sát một cách đê hèn anh em cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, Ngô Đ́nh Nhu và Ngô Đ́nh Cẩn.

 

Trong thời Đệ Nhất Cọng Ḥa, Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm chẳng những không đàn áp Phật Giáo mà c̣n nâng đỡ Phật Giáo rất nhiều, chẳng những số chùa tăng lên rất nhanh mà các TRƯỜNG BỒ ĐỀ cũnh lần lượt mọc lên rất nhiều, chẳng những trường học được mở ra nhiều hơn bao giờ hết mà số tăng sĩ du học do chính phủ đài thọ cũng gia tăng đáng kể. Những h́nh ảnh, những cuộc tiếp xúc giữa các tăng sĩ du học về với Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă chứng minh điều đó. Câu hỏi đưọc đặt ra là tại sao ông Ngô Đ́nh Diệm có chủ ư làm điều đó? Thiếu tá Nguyễn Đức Xích nguyên là sĩ quan tùy viên của Tổng Thống trước khi là Tỉnh trưởng Gia Định, đă cho tôi biết tại Đà Lạt mấy năm sau đảo chánh: “Cụ Ngô có lần nói với tôi (Nguyễn Đức Xích) rằng tŕnh độ của các tăng sĩ Phật Giáo hiện nay c̣n thấp, quá ít người được đi du học nước ngoài, t́nh trạng này dễ bị VC lợi dụng, tuyên truyền, cần nâng cao dân trí Phật Giáo, v́ dù sao họ cũng là đa số”.

 

 

Phật Giáo đă nuôi ong tay áo.

 

Chính Phật Giáo đă nuôi ong tay áo, Việt Cọng đă lợi dụng cuộc sống đạo từ bi hỉ xă và khép kín của họ để đưa cán bộ VC vào “tu giả”  để hoạt động cho Việt Cọng. Cứ xem 4 anh em của Thích Trí Quang: Quang, Minh, Chính, Đại đều là Việt Cọng chứ không phải là kẻ tu hành. Cửa Phật đă bị gia đ́nh này lợi dụng để nên thân, nên h́nh rồi hoạt động cho Việt Cọng. Cứ nh́n cách họ tráo bài thuyết pháp tại đài phát thanh Huế, cách họ “thiêu sống” Thượng tọa Thích Quảng Đức cũng như sau này dù đă thỏa mản 200% ḷng căm thù chế độ Đệ Nhứt Cọng Ḥa, đă được những tướng lănh; nhứt là tên Đại tướng Căi Lương Nguyễn Khánh ch́u ḷng họ ra “h́nh luật hồi tố” để giết luôn ông Ngô Đ́nh Cẩn, họ vẫn “tranh đấu”, nhứt là dùng Tượng Phật làm vũ khí để ngăn cản các cuộc hành quân của QL/VNCH th́ quá rơ mặt bọn giả danh sư sải Ấn Quang để làm lợi cho VC. Ở Hội Nghị Phật Giáo tại Tokyo Nhựt Bản, những điều kiện “ḥa b́nh” của họ đă sao y bản chánh của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam của Việt Cọng. Cứ nh́n cuộc đời của Thích Nhất Hạnh, từ Phật Giáo ngả mặn với Cao Thị Phượng, thay v́ thờ Đức Thích Ca hắn ta thờ Ông Bụt, nói láo không ngượng miệng . Có chút nào gọi là “Phật giáo” trong người của tên  “ngày ăn chay, tối ngũ mặn” này không?

 

Rơ ràng nhứt là khi VC vào Saigon họ đă lập phái đoàn gần 500 người với cờ quạt của VC, biểu ngữ “Hoan hô Cách Mạng thành công” sau đó c̣n tổ chức mừng sinh nhựt tên tội đồ của dân tộc là Hồ Chí Minh, đọc những bài diễn văn kể công lao của họ giúp VC thành công. Chính “Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang đă tâng công với Phạm Văn Đồng là Phật Giáo VN Thống Nhất đă lập chính phủ Dương Văn Minh để đầu hàng Việt Cọng (sic). Măi cho đến khi VC “chê” họ, không cho họ làm chủ Phật Giáo từ Bắc chí Nam, lúc đó những ai “lầm họ là Phật Giáo” mới té ngữa.

 

- Chính Hoa Kỳ đă vận động Liên Hiệp Quốc lên án chính phủ Ngô Đ́nh Diệm “kỳ thị Phật Giáo”, nhưng khi chính phủ Ngô Đ́nh Diệm đă mời phái đoàn LHQ qua VN điều tra tại chỗ. Phái đoàn gồm những đại diện của các nước không phải lấy Phật Giáo làm QUỐC GIÁO cũng thân với Phật Giáo. Phái đoàn đă tự do điều tra. Chưa thấy phái đoàn nào của LHQ lại tự do hoạt động như vậy. Và mặc dù phái đoàn chỉ rời VN sau khi bọn phản loạn đă giết anh em ông Ngô Đ́nh Diệm, họ cũng đă phúc tŕnh lên LHQ “không có bằng chúng chính phủ Diệm kỳ thị Phật Giáo”.

 

 

Chính Phủ Ngô Đ́nh Diệm có phải là chính phủ Công Giáo, chính phủ của Vatican hay không?

 

Từ khi chấp chánh cho đến lúc bị ám sát, chính phủ Ngô Đ́nh Diệm không bao giờ có hành vi cử chỉ ǵ đáng gọi là binh vực Công Giáo, là lệ thuộc Vatican. Không bao giờ ông Diệm cấp học bỗng cho tu sĩ Công Giáo đi du học, tất cả đều do Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đài thọ. Những “ưu tiên” cho Công Giáo như độc lập trong giáo dục của các chủng viện đều phải tuân theo luật lệ giáo dục Quốc Gia. Chính phủ cũng đă thu hồi đồn điền cao su Phú Thọ do Pháp trao tặng cho địa phận Saigon. Không có bất cứ quyền lợi nào của Quốc Gia được nhường cho Công Giáo. Trong cuộc khủng hoảng giữa năm 1963, Vatican cũng không có một hành vi cử chỉ nào binh vực ông Ngô Đ́nh Diệm dù đó là vấn đề công b́nh.

 

 

Người Mỹ không từ bất cứ thủ đoạn nào.

 

Người Hoa Kỳ quan niệm “ai bỏ tiền người đó làm chủ”. Dĩ nhiên, chúng ta không trách họ, v́ họ phải phục vụ đất nước họ. Họ bỏ tiền ra viện trợ cho các  “nước nhược tiểu” để giúp Hoa Kỳ chống Cọng Sản Đệ Tam Quốc Tế trong thời Chiến Tranh Lạnh. Tuy nhiên, lịch sử cận đại, nhứt là đối với Trung Cọng họ tỏ ra “không biết ǵ cả”. Từ Lư Thừa Văn, Massaysay, Tưởng Giới Thạch và rồi đến anh em ḍng họ Ngô và ngay cả Nguyễn Văn Thiệu cũng đều là nạn nhân của chính sách mù ḷa của Hoa Kỳ. Trung Cọng ngày nay đă  là một bài toán không đáp số, Triêu Tiên cũng chẳng khác ǵ cái trái bồ ḥn của Hoa Kỳ, “nuốt vô th́ đắng nhả ra bạn cười”.

 

Trong những lúc éo xách Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, vấn đề vợ chồng ông Ngô Đ́nh Nhu “ra đi nước ngoài” coi như ưu tiên. Tại sao vậy? Bởi v́ chính người Hoa Kỳ cũng phải sợ tài ba của ông Ngô Đ́nh Nhu sẽ “chiến thắng VC trước khi Hoa Kỳ kịp đưa quân vào Việt Nam” để tiêu thụ số vũ khí đạn dược quân trang, quân dụng mà tài phiệt cần “xuất kho”.

 

Vụ nổ tại Đài Phát Thanh Huế giết chết 8 trẻ em, trong đó có 1 em Công Giáo, do chất nổ mà VNCH không có. Vậy ai có? Chắc chắn là VC cũng không có. Và chính bác sĩ Lê Khắc Quyến là luật y cũng chứng nhận tất cả chết v́ “tức”, không nạn nhân nào có thương tích. Cả một “rừng người” nếu “xe tăng” của Thiếu tá Đặng Sĩ muốn vào chỗ mấy em đang ở sát tường ĐPT phải cán hàng loạt người mới vào dược. Loại lựu đạn mà các “thẫm phán” cho là đă giết chết các em, ông Cảnh Sát Đặng Phong, anh Đặng Sĩ “t́nh nguyện” để loại lựu đạn này nổ dưới chân ông ta, xem ông có bị thương hay không đă làm cho các quan ṭa tẻn ṭ.

 

Vụ “Thượng Tọa Thích Quảng Đức tự thiêu” đă được người Mỹ và đám sư săi của Việt Cọng dàn dựng một cách “sống sít” và là một vụ giết người bằng lửa không hơn không kém. Ngày nay, thiên niên kỷ thứ 3, thế kỷ 21 luật pháp Hoa Kỳ đă có mấy nơi cho phép bác sĩ giúp những người bệnh nan y, t́nh nguyện được chết chưa? Huống hồ năm 1963 không có nước nào chấp nhận “giúp người tự tử” và cho đó là “chủ mưu giết người”, phải được pháp luật trừng trị. Ngoài những tên “chánh phạm”, hàng trăm sư sải tăng ni  “lập ṿng đai ngăn cản Cảnh Sát cứu người” cũng là đồng lơa. Bây giờ, VC lập đền thờ và phong cho Ḥa Thượng Thích Quăng Đức là liệt sĩ của chúng nó mà GHPGVNTN không ai dám lên tiếng đính chính cho Ngài Quảng Đức một tiếng. Thế là thế nào? Hay ngài Thích Quảng Đức đúng là liệt sĩ VC?

 

*

*            *

 

Những tên VC đội lốt thầy tu Phật giáo xách động quần chúng nhờ mấy chữ lếu láo “Ngô Đ́nh Diệm đàn áp Phật Giáo”. Nhưng sau khi Ngô Đ́nh Diệm bị ám sát th́ chính đám này lại đàn áp Phật Giáo. Mấy chục pháp môn Phật Giáo khác nhau, đám sư săi này chỉ “tuyển” được 11, thế mà huyênh hoang “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất” và cưỡng đoạt tài sản của các môn phái  “CHƯA gia nhập.

 

Mấy anh em ḍng họ Ngô đă hy sinh cuộc đời cho Đất Nước. Hàng năm chúng tôi làm lễ tưởng niệm cũng là việc phải làm. Trả lại sự thật cho lịch sử cũng là bổn phận. Những ai là con Phật chân chính cũng phải tôn trọng sự thật để rút ra những bài học lịch sử. Mong lắm thay.

 

 

Kiêm Ái/Lê Văn Ấn

Tháng Cầu cho các Đảng Linh Hồn-2017

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính