LTS:. Hồn Việt UK online vừa nhận được bài viết: "Kịch bản Thỉnh Nguyện Thư nhiều màn" của tác giả Khương Tử Dân, do một thân hữu gửi cho. Qua bài viết, tác giả đă nêu bật được những kẻ bị mua chuộc hoặc tự nguyện làm công tác "thiện nguyện" v́ đồng Đô la của Mỹ mà thỏa thuận làm công cụ cho cái nghị quyết 36 của lũ VGCS, tức đảng CSVN.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quư độc giả khắp nơi để rộng đường dư luận.

 

 

Kịch Bản Thỉnh Nguyện Thư Nhiều Màn

 

 

Kịch Bản Thỉnh Nguyện Thư (TNT) của Trúc Hồ và Nguyễn Đình Thắng tưởng đã biến mất khi Mùa Đông cáo chung, nhưng dường như âm hưởng của những tiếng vang vọng từ vùng xa, vùng sâu hoang vắng. Điều làm đa số người ký vào TNT ngạc nhiên là tại sao lại có tình trạng Đấu Đá, Húc Nhau ác liệt giữa Trúc Hồ và Nguyễn Đình Thắng, đến độ Trúc Hồ đã phải tuyên bố dứt khoát không tương nhượng là cắt đứt lập tức mối quan hệ giữa SBTN và BPSOS, giữa Trúc Hồ và Nguyễn Đình Thắng.

 

Sự việc này đã xảy ra ngay trong ngày Trúc Hồ tiếp xúc, đối diện với Ban Tiếp Tân của ở Văn Phòng EEOB của Tòa Bạch Ốc (TBO). Những người đã ký vào TNT như bị Cú Sốc lớn. Trên các mạng xuất hiện nhiều bài viết về cung cách Làm Ăn, Sinh Hoạt, Tổ Chức của BPSOS do Nguyễn Đình Thắng làm Giám Đốc Điều Hành. Lập tức có vài Ký Giả nhảy ra dở trò Cò Mồi Phỏng Vấn Giám Đốc Nguyễn Đình Thẳng, và yêu cầu các tác giả công kích việc làm Ăn Phân của Nguyễn Đình Thắng để sống một cách Phè Phởn, Đế Vương, hãy đưa ra các chứng cớ. Kể ra thì cũng không sai lắm, vì ông Nguyễn Đình Thắng đã có Học Vị Tiến Sĩ, nhưng có lẽ lương bổng, phụ cấp của một Tiến Sĩ về Công Nghiệp không được dồi dào cho lắm. Công việc của một Tiến Sĩ tầm thường thật sự không sung túc bằng chức vi của vị Giám Đốc Ăn Phân của Nhà Nước công quyền làm Thiện Nguyện, Từ Thiện không có lợi nhuận. Trong khi đó công việc của một Tiến Sĩ thuần chất lại còn phải lo nghiên cứu để đem lợi lộc về cho Công Ty nhiều hơn, nhất là dưới thời buổi kinh tế suy trầm. Nhưng vị thế của Người Giám Đốc Ăn Phân Nhà Nước bao giờ cũng không ít bổng lộc, có tiền cắt xén, xèo xẽn, man khai về số lượng của các Nạn Nhân bị bán làm Nô Lệ Tình Dục dưới nhiều dạng. Tệ nạn Xã Hội băng hoại thường bao giờ cũng có nhiều mô thức tồi tệ, nhất là dưới cơ chế XHCN Cộng Sản VN, như buôn bán gái vị thành niên, công nhân làm nô lệ, gái lấy chồng xa bị lường gạt, bị bán làm Nô Lệ Tình Dục. Sự việc này như báo chí lề trái, lề phải đã đăng tải tin tức rất nhiều. Đảng VGCS Hà Nội đã có Chính Sách Xuất Cảng Công Nhân, Gái Lấy Chồng Xa kể cả Tầu Cộng như có Báo Chí Tầu Cộng đã quảng cáo công khai trên báo, và các mạng. Mỗi năm, theo sự công bố của Đảng, có cả trăm ngàn Công Nhân Nô Lệ được Xuất Cảng, và số lượng Kiều Hối, mỗi năm mỗi gia tăng với số lượng Công Nhân Nô Lệ được Xuất Cảng. Trong năm 2011, tổng số Kiều Hối đa được gửi về đã vượt 9 tỷ mỹ kim, gồm Kiều Hối từ Công Nhân Nô Lệ và từ Việt Kiều ở Hải Ngoại. Theo Thứ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn, tổng số Người Việt ở Nước Ngoài dưới sự kiềm kẹp, quản lý của các Sứ Quán Việt Khấu vào khoảng trên 1.5 triệu người. Nhưng tên ma đầu Nguyễn Thanh Sơn đã kể luôn cả Công Đồng Người Việt Tỵ Nạn VGCS Hà Nội, tất cả trên 4.5 triệu người, vì có khoảng 3 triệu Người Việt Tỵ Nạn VGCS Hà Nội đang định cư ở Ngoại Quốc, ngoài vòng kiểm soát của VGCS Hà Nội. Họ là những thành phần bất khả xâm phạm đối với Đảng và Nhà Nước Bán Nước Buôn Dân Hà Nội, các tham quan đầu sỏ như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Phan Văn Khải mỗi lần đến Mỹ, Úc là phải lòn trôn, chui lỗ chó, đội áo quần mà trốn chạy, vì làn sóng người biểu tình cầm Cờ Vàng dàng chào và hô to:  “VC Go Home. Đã Đảo VC Bán Nước Buôn Dân. Thật không còn nổi nhục nào cho các tham quan thái thú như Nguyễn Tấn Dũng, sau gần 40 năm cưỡng chiếm Miền Nam VN, nhưng đã bất lực trước khí khái, quyết tâm của Cộng Đồng Người Việt Chạy Giặc Nội Xâm VGCS Hà Nội.

 

Chính sách của VGCS Hà Nội là Bán Dân, Bán Nước để lấy Ngoại Tệ, và chiếm đoạt ngoại tệ của Dân. Do đó chúng ta đã thấy số lượng Kiều Hối càng ngày càng gia tăng là vì số lượng Người Xuất Cảng càng ngày càng có nhu cầu gia tăng. Người Dân nô lệ Việt Nam, đã bị gửi đi khắp nơi trên Thế Giới. Ở đâu có nhu cầu Công Nhân Nô Lệ, Nô Lệ Tình Dục là ở đó được Đảng và Nhà Nước VGCS Hà Nội gửi tới.

 

Hoạt động của Cơ Sở BPSOS đúng lý ra đã phải Dẹp Tiệm’ từ lâu, vì đâu còn có Người Vượt Biên Bằng Đường Biển mà có Văn Phòng BPSOS. Nhưng Nguyễn Đình thắng đã xoay ra hoạt động cho Human Trafficking SOS để tiếp tục Ăn Phân của chính phủ, tức Ăn Phân của Dân, trong đó có Phân của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt đóng góp qua Tiền Thuế của họ. Nếu các Văn Phòng làm Từ Thiện, đầy tính Nhân Đạo được vài chục phần trăm thì cũng đáng ngợi khen rồi. Chỉ tội nghiệp cho Nạn Nhân Buôn Người, Trafficking Victims, theo các dữ kiện chính xác qua Bộ Tư Pháp, Juitice Department của Mỹ, thì Nạn Nhân của tệ nạn Buôn Người chỉ nhận được không quá 7% số tiền tài trợ do chính phủ cung cấp. Thật là một điều đáng tội nghiệp cho Nạn Nhân của tệ nạn Buôn Người làm Nô Lệ Tình Dục vô cùng. Những ai đã hưởng lợi, bổng lộc qua xương máu, xác chết và linh hồn của những người vô phúc ấy, sẽ gặp phải nhiều tai họa hơn. Đó chính là Bọn Đầu Nậu Buôn Người, Human Traffickers, và kế tiếp là Bọn Giám Đốc, Nhân Viên các Cơ Sở Văn Phòng chuyên Ăn Phân của chính phủ được tài trợ từ Tiền Thuế của Dân như BPSOS/Trafficking SOS. Cái nghề Buôn Người đã quá tội ác, nhưng nghề giải cứu Nạn Nhân tệ nạn Buôn Người cũng chẳng cần đến đầu óc, mồ hôi lắm cũng vô cùng vô nhân tính. Các PhânXã Hội, Y Tế, Sức Khỏe của Nhà Nước không phải ít. Nếu người viết không lầm, bà Jackie Bông trước đây cũng dính líu việc làm Từ Thiện, liên quan đến Nạn Nhân bị Buôn Người làm Nô Lệ Tình Dục ở Việt Nam qua ngả Cambodia. Nạn Nhân nhiều nhất là các thiếu nữ vị thành niên ở các vùng giáp giới biên giới Cambodia, và Tầu Cộng.

 

Điều người viết ngạc nhiên là đã có Ký Giả Không Người Lái đã lên tiếng kêu cầu một số tác giả chưng bằng cớ về những cáo buộc Giám Đốc Nguyễn Đình Thắng. Còn chứng cớ gì nữa đây, theo DTK hiểu thì trên mạng, qua các bài viết của nhiều tác giả, đã có đầy đủ dữ kiện về hoạt động của BPSOS do ông Nguyễn Đình Thắng nắm cán, có cả các bản báo cáo, kiểm soát chi tiết. Cũng cần phải hiểu rõ từ ngữ cáo buộc khác với cáo tội. Do đó, ông Nguyễn Đình Thắng hoàn toàn có Tự Do để tranh cải và để thuyết phục Cộng Đồng về các dữ kiện đã được phổ biến công khai trên website. Trên thực tế, nếu ông Nguyễn Đình Thắng bị cáo buộc sai lệch, thì chính bản thân ông Nguyễn Đình thắng phải lên tiếng cải chính, hay biện hộ và đòi hỏi phải chưng bằng cớ. Đây là những sự việc chỉ quan hệ trực tiếp giữa ông Nguyễn Đình Thắng với các tác giả bài viết. Những cá thể khác, hoàn toàn vô can, lấy quyền gì mà đòi hỏichứng cớ ? Nếu sự đòi hỏi thiếu minh bạch, sẽ bị xem là làm Bồi Bút cho Nguyễn Đình Thắng thôi. Nếu họ bất đồng với các tác giả khác, tự họ phải viết bài phản hồi, để bào chửa cho Nguyễn Đình Thắng. Điển hình như có một tác giả nào đó ở Texas (?) đã kêu cầu bà Tôn Nữ Hoàng Hoa chưng bằng cớ, thật quá ngây thơ, hắn đã được bà Tôn Nữ Hoàng Hoa dạy cho một bài học. Nếu có hỏi cũng vô dụng, chẳng được ai hồi đáp. Thành thật mà nói, còn nhiều dữ kiện ở Bộ Tư Pháp liên hệ về các Phân bị kết buộc là Fraud, gian lận, man khai. Phải nói rõ là không phải chỉ có Văn Phòng BPSOS bị cáo buộc là Fraud”, mà còn có nhiều Văn Phòng Ăn Phân khác đã bị cáo buộc là Fraud. Làm Từ Thiện cũng có vòng trong, vòng ngoài lắt léo lắm. Không mấy người bỏ tiền của ra làm Từ Thiện như hai nhà tỷ phú Bill Gates và W. Buffett, đã được quí trọng. Bọn làm Từ Thiện đa số là hút máu, hơn là bơm máu cho Nạn Nhân, nhất là Nạn Nhân bị Trùm Buôn Người làm Nô Lệ Tình Dục.

 

Theo Bộ Tư Pháp, Fraud có nghĩa là man khai, gian dối là khi số lượng Nạn Nhân khai trên trời dưới đất mà thật sự chẳng có mấy người, vì số tiền và số Nạn Nhân thụ hưởng không ăn khớp với nhau, tức là Nạn Nhân ma quá nhiều. Có đủ thứ mánh lới, mánh mung, ma mãnh để khai chồng chéo, lắc léo với nhau tương tự như các Phâncủa Người Già, Phân Bịnh Nhân ở các Bịnh Viện do chính phủ tài trợ... Nói cách khác có cả 101 phương thức lừa bịp, lường gạt để Ăn Phân của chính phủ, do Tiền Thuế của Dân đóng góp. Ở California đã có nhiều Bác Sĩ ngồi tù vì việc khai man, gian lận để Ăn Phân. Người Việt Nam vẫn thường nói, không có lửa làm sao có khói. Điều này chỉ có loài rắn, thỏ, sóc là biết... cháy rừng sớm hơn tất cả. Cũng như chỉ có loài tôm cá là biết có địa chấn sóng thần Tsunami, nhanh chóng nhất, hơn cả các máy móc tối tân nhật hiện tại. Người viết bao giờ cũng dựa trên dữ kiện, tư liệu của nhiều nguồn để viết, nhưng không ai bắt buộc họ phải chưng bằng cứ cho những ai vô can. Cũng cần nhớ rõ là DTK Nạn Nhân của sự lừa bịp của thế kỹ có quyền đặt vấn đề, có quyền ngờ vực, có quyền hạch vấn những Người Chủ Xướng, Đại Diện khi mọi sự đã thiếu Minh Bạch, thiếu Báo Cáo.

 

Sự Tranh Giành, Đấu Đá, Húc Nhau ác liệt giữa Trúc Hồ và Nguyễn Đình Thắng đã làm Cộng Đồng ngạc nhiên, phát sinh nhiều ngờ vực về sự chia chác quyền lợi của gần 150K chữ ký của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt. Giữa hai nhân vật này hoàn toàn trong mục đích Truyền Thông, Thiện Nguyện, đầy tính phục vụ Cộng Đồng Xã Hội, nhưng tại sao lại phải húc nhau ác liệt, công nhai như vậy ? Phàm chỉ khi nào có tranh ăn, tranh giành quyền lợi, bổng lộc mới phát sinh ra thù nghịch ác liệt như vậy. Vấn đề ở đây, Cộng Đồng đã nhận thức quá rõ là Trúc Hồ đã đơn phương lên tiếng trước nhất, mặc dù Trúc Hồ đã thường xuyên tự nói ra là ông ta có tâm hồn nghệ sĩ, thích sống với nhạc, với âm điệu hòa âm và sáng tác, với tâm hồn của một Người Nghệ Sĩ. Trúc Hồ tuy ngoải miệng lếu láo là bất cần bề ngoài, chỉ biết sống để sáng tác. Cách phục sức của Trúc Hồ rất tài tử, đầy nghệ sĩ tính, trông rất bình dị đơn sơ, bất cần đến ngoại thân, ngây cả khi Trúc Hồ đến Phòng Họp EEOB, của TBO, đúng lý ra phải theo đúng Nghi Thức Giao Tế Xã Hội, Ngoại Giao. Tuy Trúc Hồ nói vậy mà không phải vậy, qua vài Video người viết được xem qua gần đây khi vận động về Nhân Quyền, bầu cử, lúc nào Trúc Hồ cũng a ê, rĩ rã về số tiền một triệu đô do thân nhân, bạn bè cho vay mượn, như biếu không cho không. Và gần đây nhất, Trúc Hồ cũng đã chính thức phát biểu là mọi sự việc muốn thành công là phải có tiền, có tiền thì mọi sự sẽ trơn tru, thông suốt. Đó cũng là thực tế ở thiên đàng VGCS Hà Nội, khi có bôi trơn, có phong bì. Quan niệm cổ của Trúc Hồ vẫn là phải có tiền mới nên bột, nên “Hồ”. Có thể Trúc Hồ bị ảnh hưởng cơ chế VGCS Hà Nội, với cái đuôi định hướng ăn cướp, ăn cắp, ăn chặn nên cho rằng Tiền Bạc là trên hết. Vì tiền là Tiên, là Phật là Cái Bậc Vinh Hoa. Do đó Trúc Hồ đã chính thức kêu gọi đóng góp để vận động bầu cử và ký TNT thật đông, thật nhiều. Trúc Hồ đã cùng với Đổ Phủ giải thích về giới hạn số tiền mặt phải được đóng góp như thế nào qua nhiều phương cách theo chỉ dẫn của Nhà Nước. Trúc Hồ còn vẻ đường cho hươu chạy, là chia đều tiền đóng góp cho các thành viên trong gia đình, để số tiền đó được xé nhỏ ra.

 

Ở đây, phải công nhận là giữa Trúc Hồ và Nguyễn Đình Thắng có cùng một sở thích về Tiền Bạc, rất tương đắc, tương đồng. Ồng giám đốc Nguyễn Đình Thắng của BPDOS, hay Trafficking SOS, hay du sinh SOS ở mỗi chương mục trên Website www.BPSOS.org đều có mục kêu gọi Donate qua các mẫu tiền PLASTIc, vừa được trừ thuế, vừa được đủ thứ lợi lộc. Nguyễn Đình thắng đã có đầu óc kinh doanh rất thực tế, nhất cử lưỡng tiện vừa Ăn Phân của chính phủ , vừa Ăn Phân Donation của Cộng Đồng có lòng Từ Thiện.

 

Theo thống kê của Mỹ về số tiền Thiện Nguyện, đống góp qua các công việc Từ Thiện có kết quả làm mọi người đến ngỡ ngàng, không tưởng được. Cứ mỗi một mỹ kim đóng góp Từ Thiện qua các Phân hay cho quỹ Donation, người thụ hưởng trực tiếp chỉ được có 9-11 xu. Trong khi đó theo báo cáo của Bộ Tư Pháp Mỹ, Nạn Nhân của tệ nạn Buôn Người qua Văn Phòng Từ Thiện Ăn Phân chính phủ chỉ được thụ hưởng không tới 7%. Những dữ kiện này thật quá hấp dẫn, ngoạn mục làm mê hoặc thu hút nhiều Tiến Sĩ có tẩm cở Nguyễn Thanh Nghị, con tai của Thái Thú Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng rất tiếc, con trai của Nguyễn Tấn Dũng, tức Nguyễn Thanh Nghị đã được bố bế lên ghế Thứ Trưởng, còn béo bở hơn nhiều gấp trăm ngàn lần hơn.

 

Trên Diễn Đàn Tự Do ở Mỹ, cũng đã thấy có tác giả đề cập tới là Văn Phòng BPSOS còn có chức năng chăm sóc về sự an toàn của du sinh, đa số là con ông cháu cha của các Đảng Ủy Viên Đảng Cộng Sản. Vì chỉ có con cháu hàng đảng viên cao cấp, Trung Ương Đảng mới được chọn Mỹ là ưu tiên đầu sổ, đầu danh sách, kế đó là Anh, Pháp, Úc, Canada, các Nước Bắc Âu, Nhật, Singapore, Nam Hàn, Taiwan... dường như Tầu Cộng được xếp gần cuối thì phải. Trên Báo Nhân Dân, hay Công An Nhân Dân gì đó có đăng mục nói về du sinh, khi họ có vấn đề bất trắc, phải liên lạc ngay với BPSOS để cầu cứu. Nói như vậy cũng có nghĩa là Văn Phòng BPSOS có thể có cả Phân chi trả cho các Nghiệp Vụ Baby Sitters cho du sinh từ VGCS Hà Nội theo chương trình, kế hoạch của vị Đại Sứ tiền nhiệm ở Việt Nam, Michael W. Michalak.

 

Nguyễn Đình Thắng từ năm 2011 đã có kế hoạch đào tạo 500 Leaders Trẻ trong 5 năm để Lãnh Đạo Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt để Kiếm Phân. Có thể Bill Lê, Cindy Đinh... là một trong những Sản Phẩm Leaders Trẻ đã được đào tạo trong số 500 người ”Lãnh Tụ Trẻ” tương lai ? Kế hoạch đào tạo Lãnh Tụ Trẻ này, cũng không khác gì kế hoạch đào tạo 20000 tiến si XHCN VC ở Tầu Cộng. Điều người viết thắc mắc, ngờ vực là không biết kế hoạch đào tạo 500 Leasers Trẻ này có nằm trong ý đồ của Nghị Quyết 36 của Đảng và Nhà Nước VGCS Hà Nội không ?

 

Trên thực tế, những ai đã qua chương trình hậu đại học, nhất là chương trình MBA đều được đào tạo tổng quát về mọi việc để làm công tác, hành động trong vai trò điều hành, lãnh đạo khi nhận những chức vụ có tính lãnh đạo. Không thể đem anh cu-li, hay Luật Sư Nguyễn Tấn Dũng để đào tạo lãnh tụ được. Cũng không thể gửi trâu bò sang Nga Tàu để đào tạo Tiến Sĩ như chế độ VGCS Hà Nội đã làm. Đào tạo theo mô hình VGCS chỉ tạo ra Bọn Trùm Lãnh Đạo Buôn Dân, Bán Nước làm nô lệ thôi. Các lãnh đạo của chế độ VGCS Hà Nội đã bị báo chí Nhật và Dân Nhật gọi họ là lọai lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng. Trong Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt không bao giờ muốn thấy có loại lãnh đạo đó.

 

Trong chiến lược tranh giành chữ ký TNT của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt, có thể nói Trúc Hồ SBTN nhầm 6 mục tiêu chính đáng kể như sau:

 

a) Thu Tiền Donation làm được nhiều việc vừa mang tính Xã Hội, vừa có mục đích tuyên truyền, cho cá nhân, gia đình như Tổ Chức Liên Hoan, Hội Đoàn, Đại Lễ để gây chia rẻ, ganh tỵ, ngờ vực giữa các Phe Phái, Tôn Giáo...

b) Nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương dễ dàng hơn, về thuế má, sinh hoạt để làm việc Xã Hội, Giáo Dục, làm Cơ Sở Vận Động các Cuộc Bầu Cử Dân Biểu, Nghị Sĩ...

c) Vừa nhận thêm Donation nhiều hạng mục để làm bình phong, móc nối Hai Ba Mang’ cho ý đồ thống trị của Đảng qua Nghị Quyết 36, trong mục đích Văn Vận, Truyền Thông, Văn Nghệ Duyên Dáng...

d) Đem Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt lại gần với bạo quyền Hà Nội như gần với Mỹ, với Đảng Mafia và Nhà Nước Buôn Dân Bán Nước VGCS Hà Nội qua sự kêu cầu có được Nhân Quyền thôi.

e) Tuyên truyền qua chương trình phát sóng, khuyến khích vận động Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt đóng góp thêm nhiều tiền cho các vụ thiên tai, bão lụt, tu sửa trường học, cô nhi viện, chùa miếu, cầu đường ở thôn quê... dưới chế độ VGCS Hà Nội.

f) Vận động Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt du lịch về thiên đàng mù nhiều hơn qua hình ảnh, phim ảnh trên Truyền Thông SBTN... Bọn Tư Bản Đỏ ở Mỹ sẽ đổ tiền ra xây dựng thêm nhiều tổ ông SBTN ở các vùng chiến lược khác như Trúc Hồ đã nói tới là Wahington DC, New York, Philadelphia để thâm nhập vào Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt, vào TBO, vào Lưỡng Viện Quốc Hội, các vị Bộ Trưởng, Thứ Trưởng, Đại Sứ... Chiến lược tằm ăn dâu, vết dầu loan này, càng thêm nhiều tổ ông SBTN lớn mạnh trong Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt càng dễ xách động, gây chia rẻ dễ dàng hơn.

 

Nói tóm lại, Nhân Quyền chỉ là cái bình phong để Trúc Hồ và SBTN vận động trong ý đồ lôi kéo VGCS gần lại với Mỹ, và với Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt và ngược lại, trong ý đồ duy trì, bảo vệ chế độ VGCS lâu dài hơn. Vấn đề được đặt ra là tại sao Trúc Hồ và SBTN chỉ muốn vận động cho Nhân Quyền duy nhất ở thiên đàng mù CSVN, không muốn đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, công bằng trước Pháp Luật ở CSVN ? Đó chỉ là thứ Nhân Quyền giả tạo, chợp tắc, chợp sáng. Trúc Hồ muốn Dân được có quyền sống, quyền làm người tạm bợ thôi sao, và dĩ nhiên là không có Tự Do, Dân Chủ và công bình trước Pháp Luật. Nếu Người Dân Việt Nam chỉ có Nhân Quyền tạm bợ, Nhân Quyền giả tạo, chợp tắc chợp sáng, mà không có Tự Do Dân Chủ, Pháp Luật công chính bảo vệ, thì đó chỉ là một hình thức nô lệ dưới chế độ Công An trị như Tổng Bí Thư Trọng Lú đã nói:  Công An là thanh kiếm, và là cái thuẫn để bảo vệ chế độ”. Cái mũi kim tẩm Virus AIDS trong bọc vãi đã hiện nguyên hình. Trúc Hồ và SBTN chỉ đấu tranh cuội, gian trá cho Nhân Quyền ở Việt Nam trong ý đồ bảo vệ Đảng cai trị lâu dài hơn, hút máu Dân nhiều hơn. Nhân Quyền mà không có Tự Do, Dân Chủ và Luật Pháp công chính bảo vệ, thì chỉ là một hình thức nô lệ. Toàn Dân vẫn bị giết hại Tự Do, bị đánh cướp Tự Do, bị cưỡng chiếm tài sản Tự Do qua sự đàn áp, và giết hại của Công An, như trường hợp của gia đình Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng.

 

Trong khi đó Nguyễn Đình Thắng, sơ khởi không tin là Trúc Hồ có thể thu đạt được 25K chữ ký. Nhưng chỉ trong vòng 4 ngày đã có đủ túc số đòi hỏi của TBO, do đó Nguyễn Đình Thẳng mới lăn vào cuộc tranh gianh chữ ký của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt. Nguyễn Đình Thắng, qua kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở BPSOS, không có khả năng vận động được nhiều người ủng hộ như vậy. Ngay như qua Tổ Chức lần đầu tiên cho Đại Hội National Summit of Vietnamese American Leaders năm 2011, cũng chỉ có lè tè, le que một Nhúm Người Trẻ tập họp về Washington DC. Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt không quan tâm lắm về những hoạt động ngoài lề. Nguyễn Đình Thắng muốn tìm giải pháp cướp công, chiếm đoạt trọn gói 150K chữ ký của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt để lấy điểm với TBO, với Bộ Tư Pháp trong các mục đích cấp thiết như sau:

 

a) Chuyển đổi Chủ Đề từ mục đích Nhân Quyền cho Việt Nam của TNT qua Chủ Đề Briefing with National Vietnamese American Leaders của TBO trong Bước Đầu Sơ Giao, tìm hiểu nhau qua các Lãnh Tụ Trẻ của Cộng Đồng Người Việt Gốc Mỹ. Chủ Đề này cũng trùng hợp với đề tài mà Văn Phòng BPSOS đã theo đuổi để Lấy Phân của chính phủ từ năm trước đã mang tên National Summit of Vietnamese American Leaders. Từ ý đồ này mà Cindy Đinh, Billy Lê, Thanh Vũ đã được chọn , đưa ra để Tuyết Dương đặt để trả lời các câu hỏi, có thể đã đượcmớm cho biết trước rồi. Các câu hỏi được đặt ra, thật sự hoàn toàn có tính cách cá nhân nhiều hơn. Nhất là Ca Sĩ Thanh Vũ đã được Tuyết Dương quảng cáo Free trước công chúng về Video Nhạc của anh ta nên rất sung sướng, vui mừng. Những gì Billy Lê, Cindy Đinh và Thanh Vũ phát biểu thật sự không có liên quan gì tới mục tiêu trong TNT về Nhân Quyền cho Việt Nam. Như Tuyết Dương đã rào đón đầu tiên, là đây chỉ là Buổi Sơ Giao, còn có những bước kế tiếp để trao đổi, tìm hiểu trong mục đích hành động đấu tranh cho Nhân Quyền ở Việt Nam như ban thuyết trình đoàn đã đầ cập tới. Đây cũng là kế sách tránh né, hoãn binh, mua thời gian để tiến tới những thỏa ước khác trong quan hệ họp tác với Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt qua các vấn đề Xã Hội, Chính Trị, thương thảo với quốc tế trong đó có CSVN. Nói chung Ban Thuyết Trình Đoàn của TBO đã làm đúng nghi thức ngoại giao, họ đưa ra những vấn đề có thể kết nối, làm cầu nối hóa học trong quan hệ Mỹ Việt trong tương lai.

 

Như mọi người đã thấy, không như lời tuyên bố của Việt Dzũng đã cho rằng đây là buổi hội thảo. Nếu là buổi hội thảo, phải có thảo luận, nhưng ở đây, trong Buổi Sơ Giao, chỉ có cá nhân tự giới thiệu về quá trình làm việc, có dính líu đến vấn đề Nhân Quyền trên giấy tờ, trên sự suy nghĩ không phải trên hành động thực tế đối với Xã Hội, Cộng Đồng. Ngay cả Luật Sư Cindy Đinh cũng không nói được gì về thành tich của Cô Ta trong các Case bạo hành, bốc lột nhân công đã được xử ở các Tòa Án Mỹ có liên hệ đến các vụ bạo hành, đàn áp công nhân liên hệ đến công nhân Việt Nam từ CSVN gửi đến Mỹ làm việc. Sự việc làm cho người viết quan tâm là bà Tuyết Dương nói tiếng Việt không được trôi chảy như đã nói tiếng Anh. Trình độ tiếng Việt của Tuyết Dương có lẽ chỉ tầm cở như con gái của DTK. Một sự trùng hợp khác là con gái DTK cũng học luật, nhưng không phải chuyên về Human Rights mà lại chuyên về Copy Rights và International Law, đã tự thiết lập ra Văn Phòng Luật Sư riêng ở Hollywood. Trong khi đó, Luật Sư Tuyết Dương đã làm vịêc cho BPSOS và hiện tại cho TBO. Cả ba nhân vật được Nguyễn Đình Thắng và Trúc Hồ tuyển chọn gọi là Leaders của Cộng Đồng, có vẻ như đã được đặt để, như trường hợp của Nguyễn Thanh Nghị, vừa ra trường lại được bố Nguyễn Tấn Dũng bế lên ghế Thứ Trưởng với bình sửa mẹ bồng con.

 

Màn giới thiệu trình diễn của các Lãnh Tụ Trẻ cũnghết sẩy”, nhưng các thế võ họ sử dụng không phải là người thuộc Môn Phái Võ Đang, cũng không phải là Thiếu Lâm, dường như họ thuộc các Môn Phái Côn Lôn, Không Động ? Cả ba vị đã nói về “cái tôi” khá nhiều, nhưng với những thành tích ghi trong Resumé nếu chỉ có vậy thôi, thì khó so sánh kịp với nhiều người trẻ khác trong giới trẻ hiện tại trong Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt. Ngay ở Mỹ còn có nhiều vấn đề Nhân Quyền, mà Người Mỹ Gốc Việt đã vi phạm, điển hình như về vấn đề bạo hành trong gia đình, bán dâm, Buôn Người... Ngoài ra, cũng đã có nhiều nguồn tin tức cho biết là Billy Lê thuộc một nhánh của Đảng Vịt Tân, nằm trong Hội Đoàn Phan Bội Châu. Cụ Phan Bội Châu là nhân vật đầy khí khái, bất khuất, thông minh sáng suốt, kiên nhẫn, bền chí, dũng cảm, thanh liên, đấu tranh cả đời cho Dân cho Nước. Những ai muốn bước theo dấu giầy của cụ thật không dễ. Trong nhóm cựu sinh viên du học ở Nhật trước năm 1975 cũng đón gió, xu thời có lập ra một nhóm nhỏ mang tên rất kiêu là Nhóm Đông Du, gồm đa số là Sinh Viên Thiên Tả, thổ tả. Sau 75 thì nhóm này biểu lộ rõ ràng vai trò gia nô, bưng bô, lòn cúi, lòn trôn, dở trò ma mãnh, mánh mung, đánh cướp Diễn Đàn Tự Do của Tập Thể để làm Bình Phong Tuyên Truyền, Văn Vận cho Nghị Quyết 36. Họ chỉ biết ăn theo, nói theo Cơ Chế Bán Nước Buôn Dân, tiếp tay với Sứ Quán Việt Khấu Hà Nội kêu gọi Cộng Đồng, Sinh Viên ghi danh xin Visa Free để sa vào cái bẫy, cái rọ của Đảng và Nhà Nước VGCS Hà Nội. Nghị Quyết 36 có ngân quỹ kết xù cả tỷ đô, sẵn sàng chi cho các Diễn Đàn, Báo Chí, Truyền Thông làm việc theo khuynh hướng của họ để thâm nhập vào Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt qua chiến lược văn vận.

 

Cụ Phan Bội Châu là người trong Phong Trào Đông Kinh Nghĩa Thục, được Toàn Dân quí trọng, nhưng sau đã bị tên dâm tặc họ Hồ, cũng là Hồ, bán rẻ cho Pháp. Thật hư về Billy Lê chưa biết như thế nào, nhưng tin tức trên mạng bao giờ cũng đáng tin cậy hơn là từ các Chính Trị Gia Vịt Tiềm, và các Ký Giả Bồi Bút.

 

b) Chủ Đề về Nhân Quyền cho Việt Nam theo TNT đã bị lèo lái chệch hướng về Tây Trúc, nhưng Trái Gió’, nên phải Lộn Lèo về hướng Vietnamese American Leaders. --Trái gió cho nên phải lộn lèo-- Sự tình đã đến nổi như vậy, Trúc Hồ làm sao không khỏi ậm ực, tức mình nên đã cùng Việt Dzũng bỏ Phòng Họp một cách âm thầm, lặng lẽ trước đó. Trúc Hồ cứ tưởng là sau khi kêu ca, phàn nàn về cái Chủ Đề trên màn ảnh Briefing with National Vietnamese American Leaders tuy đã được sửa đổi thành Briefing with Vietnamese Americans, nhưng nội dung của lời giới thiệu của Tuyết Dương vẫn như cũ. Trúc Hồ đã bị gạt ra ngoài lề Buổi Hội Ngộ Sơ Giao. Do đó Trúc Hồ đã dứt khoát cắt dứt mối quan hệ với Nguyễn Đình Thắng, và cử Đổ Phủ thay thế, quan hệ trực tiếp với TBO. Như vậy Trúc Hổ đã bị Nguyễn Đình Thắng Đá Giò Lái bằng cú Hồi Mã Thương, bị Knock-Out ba bàn trắng ở ngay trong Phòng Họp của TBO. Hay nói cách khác, Trúc Hồ đã bị Tuyết Dương cho Ăn Kẹo, bằng cách thay đổi tiết mục trên màn ảnh, nhưng thực tế Lãnh Tụ Trẻnhư Billy Lê, Cindy Định, và Thanh Vũ vẫn giữ nguyên vẹn theo Lịch Chương Trình đã gửi đi từ cuối tháng hai. Trúc Hồ bị hai lần làm ảo thuật, phải lủi thủi ra khỏi Phòng Họp tuyên bố là TBO bất lịch sự, không tiếp đãi theo nghi thức. Việt Dzũng còn lãi nhãi là Ban Thuyết Trình Đoàn chỉ là hạng cấp thấp, cắc ké. Việt Dzũng có thể nói thiếu tự chế ngự được mình. Sự thật thì TBO đã đưa ra một Thuyết Trình Đoàn rất tương xứng, đầy đủ nghi thức ngoại giao, có kinh nghiệm và kiến thức vể Nhân Quyền.

 

Chỉ có Nguyễn Đình Thắng là khoái chí tử, mở cờ trong bụng, vì Chủ Đề trong Buổi Sơ Giao với Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt đã đúng như sinh hoạt, Tổ Chức của Văn Phòng BPSOS đã thực hiện trong năm 2011. Nguyễn Đình Thắng còn được điểm trong những họat động về cứu giúp nạn Buôn Người, buôn Nô Lệ Tình Dục đã diễn ra ở Malaysia, Cambodia, Singapore, Thái... Đừng quên là trên trang mạng của TNT, Logo của Văn Phòng BPSOS thường xuyên hiện ra với tên Nguyễn Đình Thắng, Ph.D. Nguyễn Đình Thắng đã được điểm của TBO và Bộ Tư Pháp qua những kế hoạch đã thực hiện từ Zero chữ ký trở thành 150K chữ ký với ba Lãnh Tụ của thế hệ trẻ của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt. Thắng lợi đó có thể để mặc cả với những cáo buộc của Bộ Justice về các tội Fraud do BPSOS làm ra trong quá khứ và nhất là trong năm 2008. Sự việc đó, nếu không gọi là cướp, thì cũng có thể gọi là cầm nhầm danh sách chữ ký. Hay nói như Ma Cô Nguyễn Minh Triết là Nguyễn Đình Thắng chỉ mượn đ danh sách để làm trò ảo thuật thôi. Trong Ván Cờ TNT, Nguyễn Đình Thắng là người được thắng lợi nhiều nhất. Người thua thiệt vẫn là Trúc Hồ và SBTN, và Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt, nhất là những người đã ký vào TNT đã bị che mắt, bị lợi dụng, bị lừa bịp. Nội lực của gần 150K chữ ký bị bị khói lựu đạn cay, mê hồn táng làm làm say mê, mất hết công lực.

 

Trên thực tế, kế hoạch của Tuyết Dương đã lên Lịch Chương Trình trước Ngày Họp Mặt Sơ Giao cả tuần lễ. Vì trong Thư Mời của TBO đã ghi rõ ràng là ngày 29/2/12, Tuyết Dương cũng đã ghi danh giữ Phòng Họp EEOB cho khoảng 100 người tham dự như Trúc Hồ đã tuyên bố bằng cách SBTN sẽ bốc thăm cho một người ở mỗi Tiểu Bang, tổng cộng là 50 người, số người còn lại dành cho Ban Ca Hát, và Đại Diện các Cơ Sở Truyền Thông. Nhưng sau cùng đã lên tới gần 200 như bà Jackie Bông đã viết trên các mạng. Trên giấy mời cũng đã ghi rõ Phòng Họp, Chủ Đề là:  Briefing with National Vietnamese American Leaders”, nhưng có thể Trúc Hồ đã không đọc k Thiệp Mời. Có thể cả Nam Lộc cũng vô tình hay cố ý thông báo về Giấy Mời của TBO một cách sai lệch. Số lượng người tham dự Buổi Họp Mặt Sơ Giao đã hoàn toàn vượt khỏi tầm tay và ý muốn của Trúc Hồ và SBTN.

 

Như vậy làm sao Trúc Hồ có thể ngỡ ngàng khi vào Phòng Họp. Trên thực tế, Trúc Hồ đã quá ảo vọng, vì trong Lịch Chương Trình, và giấy mời đã ghi rõ ràng. Trúc Hồ đã bị loại ra khỏi các mục của Lịch Chương Trình, mà cứ tưởng tượng là Leaders” của Cộng Đồng. Ngay lúc đến cũng chẳng được ai chào đón, phải ngồi ở phía sau. Như vậy làm sao khỏi bực mình, nhức nhối, ậm ực, tức tối. Trúc Hồ đã điên tiết lên, ra lệnh cắt mọi liên lạc với Nguyễn Đình Thắng. Điều này đã minh chứng TNT Nhân Quyền cho Việt Nam đã biến thành Chất Nổ TNT, vang dội cả Nước Mỹ, mặc dù TNT đã đánh dấu một sự ủng hộ cao độ trong cộng đồng về TNT cho Nhân Quyền cho Việt Nam. Chỉ đáng tiếc là Ban Đại Diện cho những người ký trong TNT đã không thông hiểu những vấn đề đã ghi trong Thư Mời từ TBO nên mọi sự đã v l. Vấn đề đã quá rõ ràng là Phái Đoàn Đại Diện đến TBO, không có người có đủ khả năng, kinh nghiệm, kiến thức về những tiêu đề do TBO đưa ra để thảo luận hai chiều.

 

Dưới đây là Giấy Mời của TBO, có đủ Ngày Giờ và Lịch Chương Trình:

 

The White House Briefing With National Vietnamese American Leaders On March 5, 2012

 

Fwd: Weekly Conference Call

Hide Details

FROM: (Hide sender)

TO:

dv_hanh@yahoo.com

dvanhanh@yahoo.com

vietpressusa@yahoo.com

Message flagged

Thursday, March 1, 2012 7:02 PM

Dear Hanh Duong:

Here is the agenda for March 5 briefing at the WH:

Briefing with National Vietnamese American Leaders

Monday, March 5, 2012

 

Eisenhower Executive Office Building-South Court Auditorium

12:00 p.m. - 2:00 p.m.

 

The briefing will include a welcome from Administration officials, updates from young Vietnamese leaders on diaspora communities, a panel of human rights and global partnership experts, and a presentation from the White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders.

 

INSTRUCTIONS FOR ARRIVAL

Please enter the Eisenhower Executive Office Building (EEOB) through the guest entrance located on 17th St NW and State St NW. After passing the first security checkpoint, you will need to go up the stairs on your left and through another security checkpoint upon entering the EEOB. Please arrive at the gate by 11:15AM, to ensure that you get through security in a timely manner and that any problems with clearance can be resolved. Once inside, you will see escorts/signs leading you to the South Court Auditorium, where the briefing will take place. If you will need extra assistance getting into the building, please let me know.

Sincerely,

Eddie Lee

 

Associate Director | The White House | Office of Public Engagement”

To: vietpressusa@yahoo.com

Sent: Wed, Feb 29, 2012 8:30 pm

Subject: The Invitation from the White House for the briefing for Vietnamese American Leaders

Original Message

Subject:

Response Requested: White House Briefing for Vietnamese American Community Leaders

Date:

Tue, 28 Feb 2012 23:57:47 +0000

From:

FN-WHO-AAPI

To:

FN-WHO-AAPI

We are pleased to invite you to join Obama Administration officials in a discussion about diaspora engagement, human rights and global partnerships.

White House Briefing for Vietnamese American Community Leaders

March 5, 2012

White House Eisenhower Executive Office Building, South Court Auditorium

12:00 p.m.-2:00 p.m.

This meeting will give participants the opportunity to share their ideas with the Administration and better understand the Administration’s policies and programs. The feedback from this meeting will inform the work of the Administration as it moves forward to engage and partner with the Vietnamese American community.

We hope you will be able to join us for this important discussion and we look forward to engaging with you. To register, please RSVP to AAPI@who.eop.gov with your FULL NAME and EMAIL ADDRESS by 5pm ET on Wednesday February 29.

This is a non-transferable invitation. This event is off the record and not for press purposes.

Best regards,

AAPI

 

c) Giữa Trúc Hồ và Nguyễn Đình Thắng tuy có nhiều điểm dị biệt khác thường trong sự họp tác tạm bợ, lợi dụng nhau, để sau cùng cắt đứt mọi quan hệ, chia tay. Nhưng dù sau cả hai Trúc Hồ và Nguyễn Đình Thắng có một điểm tương đồng, đáng quan ngại nhất là vấn đề Tiền Bạc. Qua các Video của Trúc Hồ trước và sau khi đến TBO, vận động TNT cuối năm nay, Trúc Hồ thường xuyên đề cập tới Tiền Bạc. Nào là tiền triệu do thân nhân cho vay mượn, như biếu không cho không. Trúc Hồ còn nói là mọi sự việc, phải có tiền mới làm được việc. Nếu không có tiền, thì chẳng nên Hồ nên cháo gì cả. Trúc Hồ phát biểu khi vận động người đóng góp tiền của cho Cuộc Bầu Cử Tổng Thống đầu tháng 11 năm nay. Tiền Bạc đối với Trúc Hồ như là một yếu tố cần thiết nhất như Người Bình Dân đã nói Có Tiền Mua Tiên Cũng Được, hay như các quan dưới chế độ VGCS Hà Nội hiện tại. Họ xem Tiền là Tiên, là Phật, là cái Bậc Vinh Hoa Phú Quí. Họ đã xem Tiền Bạc như một cứu cánh trong mọi Tổ Chức, hành động. Tiền Bạc là điều kiện tiên quyết cho Bước Sơ Giao Đầu Tiên trong mọi dịch vụ. Trong khi đó, Người Lãnh Đạo được mọi người quí trọng, ngưỡng mộ là người phải có đủ cả tài trí và đạo đức.

 

Trong khi đó, mọi sinh hoạt của Nguyễn Đình Thắng đều tập trung vào mục đích Ăn Phân của chính phủ trước tiên. Qua báo cáo, kiểm tra của Bộ Tư Pháp, Văn Phòng của BPSOS của Nguyễn Đình Thắng bị cáo buộc nhiều hành động gian dối, khai man để cắt xén các Phân của Nhà Nước trước khi đến tay Nạn Nhân thụ hưởng. Mà như mọi người đều biết, Phân của chính phủ cấp phát cũng là Phân của Dân, một phần của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt qua Tiền Thuế đã đóng góp. Phải chăng vì yếu tố Tiền Bạc qua các mục sinh hoạt mà một số người vì tiền đã và đang theo đuổi mục đích làm Từ Thiện, Thiện Nguyện, đã làm ô uế bản chất trong sạch, cao cả của mục đích và chương trình giúp đở Nạn Nhân Vượt Biển, Nạn Nhân Bị Buôn Bán Nô Lệ, Nạn Nhân Bị Bán Vì Nô Lệ Tình Dục như ông Quintan Wiktorowicz trong Ban Thuyết Trình Đoàn của TBO đã đề cập tới. Như đã đề cập tới sự việc này ở trên, nếu Phân cấp cho Nạn Nhân $1 mỹ kim, Nạn Nhân chỉ thụ hưởng thật sự có 7-11 xu, số tiền sai biệt kia đã biến mất. Như vậy Nạn Nhân Nô Lệ Tình Dục đã vô tình, trở thành Nạn Nhân Của Tiền Bạc, Nạn Nhân Của Người Xin Phân. Việc làm Từ Tiện Xã Hội về Nạn Buôn Người, Buôn Nô Lệ Tình Dục trở thành vô nghĩa. Các Cơ Quan Từ Thiện, Thiện Nguyện đã trở thành những Cơ Quan Bốc Lột Nạn Nhân. Người làm Từ Thiện Xã Hội đã lợi dụng xương máu của Nạn Nhân cũng không khác gì những tên Trùm Buôn Người Nô Lệ, trở thành Trùm Ăn Phân, ăn bẩn qua các Cơ Quan Từ Thiện, Thiện Nguyện, làm Công Tác Xã Hội.

 

Về mặt Tiền Bạc như đã trình bày thật đáng ngờ vực khi chúng ta làm việc Từ Thiện, Thiện Nguyện, hay đóng góp cho các sự việc liên quan đến Xã Hội. Phải cảnh giác về những hành động, mục đích, ý đồ của những kẻ ăn bám vào các Phân Chính Phủ, và Nạn Nhân của tệ nạn Xã Hội đồi trụy, băng hoại. Không phải chỉ có Xã Hội Chủ Nghĩa mà ngay trong Xã Hội Văn Minh của Mỹ cũng thường xuyên xảy ra Bọn Trùm Xã Hội chuyên Ăn Phân qua các Nạn Nhân của Xã Hội sa đọa, băng hoại.

 

Đối với Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt, thiển nghĩ đừng quá nôn nóng về vấn đề Nhân Quyền ở CSVN, mà phải thận trọng nhiều hơn, rất dễ bị Bọn Ma Đầu lợi dụng. Nếu trong mục đích, ý đồ vận động cho Nhân Quyền không thôi, như chủ trương, lập trường của Trúc Hồ là hoàn toàn vô nghĩa, vô dụng vì Nhân Quyền bao giờ cũng đồng hành với Tự Do, Dân Chủ và Luật Pháp công minh. Ba trọng điểm, thiết yếu, tối quan trọng đó đã hoàn toàn không có dưới chế độ VGCS Hà Nội, thì đòi hỏi, đấu tranh cho Nhân Quyền không thôi thì có ích lợi gì cho Người Dân trong Nước. Như đã thấy rõ, là sau TNT cho Nhân Quyền ở Việt Nam, hướng đi và mục đích của SBTN đã lái sang mục tiêu khác. Vấn đề Nhân Quyền cho Việt Nam, dường như đã chìm lặng, biến mất trong đêm tối.

 

Vấn đề cốt lõi chủ lực trong mục đích đấu tranh cho Nhân Quyền trong Nước là phải đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ trước tiên. Khi đã có Tự Do, Dân Chủ rồi, vấn đề Nhân Quyền và pháp lý sẽ lần lược từ Xã Hội ổn định sẽ được phát huy. Mà đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ cho Dân, cho Nước VN phải từ Người Dân trong Nước vận động, nổi dậy. Vì Tự Do, Dân Chủ không ai cho không biếu không, cũng không thể mua mà có, cũng không thể dựa vào một thế lực bên ngoài. Khi có cách mạng, nổi dậy trong Nước, Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt, hay các Cộng Đồng Người Úc Gốc Việt... toàn cầu mới vận động được với các chính quyền sở tại. Có nhiều Đoàn Thể, các Khối Chính Trị trong Nước lại tào lao, chỉ nhầm mục đích vận động ở Hải Ngoại là chính, là hoàn toàn sai lầm. Hãy nhìn lại các Nước Egypt, Tunisia, Libya, Syria... Họ thành công là do các cuộc nổi dậy đấu tranh từ trong Nước, từ đó Mỹ và Âu châu, hay LHQ mới có lý do vì Nhân Quyền mà nhảy vào can thiệp. Nhất là khi vận động cho Nhân Quyền ở Ngoại Quốc, không may gặp phải các tay ma đầu chỉ biết về Tiền Bạc, thì lại càng tệ hại hơn.

 

Nếu các Tổ Chức Yêu Nước trong Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt có khả năng vận động, hãy thử vận động Cộng Đồng Việt Kiều giảm bới 50% tiền gửi về cho thân nhân, ngừng ngay mọi chuyến du hành về CSVN. Nếu vận động được điều này chế độ VGCS Hà Nội sẽ gặp khó khăn. Kiều Hối và Du Lịch có thể nói là điều thiết thực nhất để các Đoàn Thể Chính Trị, Tôn Giáo, Phe Nhóm, Khối Chính Trị trong và ngoài Nước nên làm, nên mở rộng để cùng kết nối hành động.

 

Các Tổ Chức, Đối Kháng ở trong Nước, cũng vận động, hô hào sô đuổi Việt Kiều về Nước, Tổ Chức tẩy chay họ để họ cảm thấy bị ô nhục, không còn lên mặt như những tên Nhà Quê Áo Gấm Về Làng. Vận động Người Dân trong Nước, đừng quá ỷ lại vào thân nhân ở Ngoại Quốc. Các Khối Chính Trị, hoạt động Việt Nam lại hay làm ồn ào ở Hải Ngoại, chẳng những không được ảnh hưởng gì nhiều, mà còn tỏ ra quá hèn nhát. Đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Dân, cho Nước là phải đốt lên những ngọn lửa thiêng từ trong lòng Dân. Các Cộng Đồng Người Việt Nam Tỵ Nạn Giặc Nội Xâm ở Hải Ngoại chỉ tiếp sức khi có những ngọn lửa thiêng bùng cháy. Chính quyền Mỹ, Úc, Canada, Âu Châu cũng không làm gì khác hơn được, nếu không có các Cuộc Nổi Dậy từ trong Nước.

 

Khương Tử Dân

Email:  DanTuKhuong@yahoo.com

 

Xin đọc và xem thêm:

 

TNT: Nhân Quyền cho Việt Nam - White House - 3/5/12 - P 1/3

http://www.youtube.com/watch?v=M6RDMshtqqo&feature=relmfu

 

TNT: Nhân Quyền cho VN - White House - 3/5/12 - P 2/3

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=6FpWL_FzUY0&feature=endscreen

 

TNT: Nhân Quyền cho VN - White House - 3/5/12 - P 3/3

http://www.youtube.com/watch?v=4PEvZzmd07g

 

National Summit of Vietnamese American Leaders:

http://www.vasummit2011.org/

 

http://www.justice.gov/oig/challenges/index.htm

 

http://www.justice.gov/oig/reports/OJP/a0826/findings.htm

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo     Links