Không, Donald Trump không quảng bá chloroquine v́ ông ta cổ phần với SanofiThứ tư 8 tháng 4 năm 2020 lúc 9:19 sáng


https://www.tradingsat.com/actualites/marches/non-donald-trump-ne-promeut-pas-la-chloroquine-parce-qu-il-a-des-ilities-sanofi-908535.html 

(BFM Bourse) - Tại sao Donald Trump quảng bá chloroquine gây tranh căi gần như hàng ngày? Theo "tin tức" được lan truyền rộng răi trên các mạng xă hội, bài viết rất nghiêm chỉnh từ tờ New York Times ủng hộ, cho đó phục vụ mối lợi tài chính của ông ấy thông qua cổ phần với Sanofi. Giải mă một "tin giả" tầm cỡ trên.


Donald Trump cảnh báo về "Tin tức giả", v́ hành động mà ông đă từng cáo buộc các tờ báo chính thống loan truyền thông tin sai lệch kể từ khi nắm quyền.


Trên mạng xă hội, tổng thống Mỹ thực tế bị cáo buộc lợi dụng khủng hoảng y tế để tham gia giao dịch nội gián. Theo cáo trạng phổ biến, Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia tài chính tại Sanofi, pḥng thí nghiệm của Pháp sản xuất Plaquénil, loại thuốc được chế biến từ hydroxychloroquine sulphate do giáo sư Raoult giữ bản quyền. Bằng cách ca ngợi phân tử này, Nguyên thủ quốc gia sẽ nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động của một tập đoàn dược phẩm mà ông là cổ đông.

Hăy trở lại câu chuyện từ đầu. Bài báo của New York Times nói ǵ? Với tiêu đề "Lời biện hộ mạnh mẽ của Trump về thuốc trị sốt rét để điều trị coronavirus gây chia rẽ cộng đồng y tế", nó đề cập đến mối lợi tài chính cận biên của Tổng thống Hoa Kỳ tại Sanofi, nhưng không phải nội dung của nó cũng không phải tiêu đề của nó mà không đề xuất bất kỳ thao túng thị trường.


Đoạn văn đầy đủ nói rằng "nếu hydroxychloroquine được chấp thuận là thuốc điều trị, một số công ty dược phẩm sẽ được hưởng lợi từ nó, bao gồm các cổ đông và giám đốc điều hành cao cấp có quan hệ với tổng thống. Bản thân ông Trump có một lợi ích tài chính cá nhân nhỏ đối với Sanofi, nhà sản xuất Plaquenil của Pháp, tên thương mại hydroxychloroquine ", cho thấy rằng những người thụ hưởng chủ yếu là người thân.


Từ 99 đến 1.485 đô la tài sản của Trump đầu tư vào Sanofi


Các phóng viên của Thời báo New York lấy tin này từ tuyên bố tài sản hàng năm của tổng thống.


Tài sản của Donald Trump được quản lư đáng chú ư dưới dạng ba quỹ tín thác của gia đ́nh - hệ thống luật Anglo-Saxon này cho phép một người ("người định cư") chuyển quyền sở hữu hợp pháp tài sản của ḿnh cho người khác hoặc công ty ( "Người được ủy thác") quản lư chúngmối lợi của một hoặc nhiều người thụ hưởng, bao gồm cả "người định cư" có thể là một phần - được đầu tư vào khoảng ba mươi quỹ. Trong số này, tên của Dodge & Cox Intl Stocks Fd, một quỹ hỗ tương, xuất hiện ba lần.


Tuy nhiên, trong quỹ này, giá trị Sanofi có mặt. Ngoại trừ nguyên tắc "quỹ hỗ tương" là hạn chế rủi ro bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư của ḿnh càng nhiều càng tốt, ḍng lớn nhất của quỹ này chỉ nặng 3,3%, nhấn mạnh trên Twitter Emmanuel Schafroth, nhà báo kinh tế, ngay trước BNP Paribas (3,2%), Ngân hàng ICICI (3,2%), UBS (3%), Samsung (2,9%), Roche (2,8%) hoặc Unicredit (2,8%). Ngoài ra, nếu giá trị chính xác của các cổ phần mà quỹ tín thác của Donald Trump nắm giữ trong Dodge & Cox không được chỉ định, th́ mỗi giá trị này nằm trong khoảng từ 1.001 đến 15.000 đô la. Điều này đặt tổng phạm vi đầu tư của Tổng thống Hoa Kỳ vào ba quỹ trong tổng số từ 3.000 đến 45.000 đô la.


Bằng cách liên quan số tiền này với trọng lượng của Sanofi trong các quỹ này, "lợi vế tài chính" của tổng thống Mỹ trong pḥng thí nghiệm của Pháp nằm trong khoảng từ 99 đến 1.485 đô la, một số tiền (ở giới hạn trên) đại diện cho 0,000007 % tài sản của ông, ước tính khoảng 2,1 tỷ đô la.


Donald Trump đă gọi Narendra Modi để yêu cầu hydroxychloroquine


Cục Quản lư Thực phẩm và Dược phẩm, đă phê duyệt hydroxychloroquine như một phương pháp điều trị bệnh sốt rét và lupus, đă ban hành một đơn thuốc khẩn cấp vào cuối tháng trước, cho phép các bác sĩ xử dụng nó cho các bệnh nhân bị niễm coronavirus nếu họ thấy cần thiết. Donald Trump cho biết chính phủ sẽ phân phối 29 triệu liều trên cả nước và đă gọi cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để yêu cầu thêm. Không phải Sanofi, do đó. Tại sao? Bởi v́ Ấn Độ là một trong những nguồn sản xuất khổng lồ trên toàn cầu trong loại thuốc generic, những phân tử tương đương này nhưng rẻ hơn so với sản phẩm ban đầu, Sanofi Plaquénil trong trường hợp này.


Bằng sáng chế cuối cùng được Sanofi đệ tŕnh trên hydroxychloroquine có từ năm 1983, công thức của nó rơi vào phạm vi công cộng vào năm 2003. Do đó, đây không phải là pḥng thí nghiệm thu thập các thành quả của một đơn thuốc mở rộng (ngược lại, nhóm a chỉ ra rằng nó đă sẵn sàng cung cấp với giá thành phiên bản ban đầu của nó nếu phân tử chứng minh được hiệu quả).

 


Quentin Soubranne - © 2020 BFM Bourse

Chia sẻ

Tweet

 

 

Non, Donald Trump ne promeut pas la chloroquine parce qu'il a des actions Sanofi

 

mercredi 8 avril 2020 à 09h19

 

https://www.tradingsat.com/actualites/marches/non-donald-trump-ne-promeut-pas-la-chloroquine-parce-qu-il-a-des-actions-sanofi-908535.html

 

 

(BFM Bourse) - Pourquoi Donald Trump fait la promotion quasi-quotidienne de la si controversée chloroquine? Selon une "information" largement relayée sur les réseaux sociaux, article du très sérieux New York Times à l'appui, ce serait pour servir ses intérêts financiers via une participation dans Sanofi. Décryptage d'une "fake news" de beau calibre.

 

Alerte à la "fake news" sur Donald Trump, comme le veut l'expression qu'il a lui-même popularisé en accusant les journaux "mainstream" (la presse traditionnelle) de propager à son encontre de fausses informations depuis sa prise de pouvoir.

 

Sur les réseaux sociaux, le président américain est pratiquement accusé de profiter de la crise sanitaire pour se livrer à un délit d'initié. Selon le réquisitoire populaire, le président américain Donald Trump détiendrait une participation financière dans Sanofi, le laboratoire français qui produit le Plaquénil, le médicament constitué de sulfate d’hydroxychloroquine défendu par le professeur Raoult. En vantant la molécule, le chef d'Etat viserait à favoriser l'activité d'un groupe pharmaceutique dont il est actionnaire.

 

Reprenons l'histoire depuis le début. Que dit l'article du New York Times? Intitulé "Le plaidoyer agressif de Trump en faveur d'un médicament contre le paludisme pour traiter les coronavirus divise la communauté médicale", celui-ci fait mention d'un intérêt financier marginal du président des Etats-Unis dans Sanofi, mais ni son contenu ni son titre qui ne suggèrent une quelconque manipulation de marché.

 

Le passage complet indique que "si l'hydroxychloroquine devient un traitement accepté, plusieurs sociétés pharmaceutiques en tireront profit, y compris des actionnaires et des cadres supérieurs ayant des liens avec le président. Trump lui-même a un petit intérêt financier personnel dans Sanofi, le fabricant français de Plaquenil, le nom commercial l'hydroxychloroquine", suggérant que les bénéficiaires seraient surtout des proches.

 

Entre 99 et 1.485 dollars de la fortune de Trump investie dans Sanofi

 

Les journalistes du New York Times tiennent cette information de la déclaration de patrimoine annuelle du président.

La fortune de Donald Trump est notamment gérée sous forme de trois "trusts" familiaux -ce système de droit anglo-saxon permet à une personne (le "settlor") de transférer la propriété juridique de sa fortune à une autre personne ou société (le "trustee") qui les gère dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires, dont "le settlor" peut faire partie- investis dans une trentaine de fonds. Parmi ceux-ci, le nom de Dodge & Cox Intl Stocks Fd, un fonds commun de placement, apparaît trois fois.

 

Or, au sein de ce fonds, la valeur Sanofi est présente. Sauf que le principe même d'un "mutual fund" étant de limiter les risques en diversifiant au maximum ses investissements, la plus grosse ligne de ce fonds pèse seulement 3,3%, souligne sur Twitter Emmanuel Schafroth, journaliste économique, juste devant BNP Paribas (3,2%), ICICI Bank (3,2%), UBS (3%), Samsung (2,9%), Roche (2,8%) ou Unicredit (2,8%). En sus, si la valeur exacte des parts détenues par les trusts de Donald Trump dans Dodge & Cox n'est pas précisée, chacune de celles-ci est d'un montant compris entre 1.001 et 15.000 dollars. Ce qui place la fourchette totale de l'investissement du président des Etats-Unis dans les trois fonds entre 3.000 et 45.000 dollars au total.

 

En rapportant cette somme au poids de Sanofi dans ces fonds, "l'intérêt financier" du président américain dans le laboratoire français se situe dans un fourchette allant de 99 à 1.485 dollars, un montant qui (dans sa borne haute) représente 0,000007% de sa fortune, estimée à 2,1 milliards de dollars.

 

Donald Trump a appelé Narendra Modi pour demander de l'hydroxychloroquine

 

La Food and Drug Administration, qui a approuvé l'hydroxychloroquine comme traitement contre la malaria et le lupus, a émis une ordonnance d'urgence à la fin du mois dernier permettant aux médecins de l'administrer aux patients atteints de coronavirus s'ils le jugent nécessaire. Donald Trump a déclaré que le gouvernement allait distribuer 29 millions de doses à travers le pays et qu'il avait appelé le Premier ministre indien Narendra Modi pour lui en demander davantage. Pas Sanofi, donc. Pourquoi ? Car l'Inde est l'un des géants mondiaux de la production de génériques, ces molécules équivalentes mais incomparablement moins chères que le produit d'origine, le Plaquénil de Sanofi en l’occurrence.

 

Le dernier brevet déposé par Sanofi sur l'hydroxychloroquine remontant à 1983, sa formule est donc tombée dans le domaine public en 2003. Ce n'est donc pas le laboratoire qui recueillerait les fruits d'une prescription élargie (au contraire, le groupe a indiqué qu'il était prêt à fournir à prix coûtant sa version princeps si la molécule se révèle efficace).

 

 

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

Partager

Tweeter

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính