Chỉ c̣n một con đường

 

 

Đ̣i lại được sao? chúng là đảng cướp,
Cướp giang san, cướp tài sản quốc gia,
Cướp nhân quyền, cướp Tự Do, Dân Chủ,
Thay thế bằng một chế độ gian tà.

Từ sơ khai, chúng đă là nô bộc,
Của quân thù là Trung Cộng sài lang,
Âm mưu chiếm cả núi sông Hồng Lạc,
Chúng làm tay sai cho lũ bạo tàn.

Đ̣i sao được? khi chúng dâng biển, đảo,
Hoàng sa, Trường sa – máu thịt Việt Nam.
Dâng tài nguyên cả rừng vàng, biển bạc,
Rước giặc vào, chúng tán tận lương tâm.

Đảng chúng nó đă “đầu hàng giai cấp”,
Thành những tên “Tư bản đỏ” lưu manh.
Bầy hạm heo đă tha hồ tham nhũng,
Hút máu nhân dân, cưỡng chiếm đất lành.

Hoà giải được sao? Chúng không nh́n nhận,
Tội ác tày trời diệt chủng dă man!
Cải cách ruộng đất, mấy ngh́n địa chủ,
Bị hành h́nh trước toà án nhân dân,

Tháng năm dài, oan khiên c̣n chất ngất,
Việt cộng vào thảm sát Tết Mậu Thân,
Bao sinh mạng vùi hố chôn tập thể,
Đổ tội nầy: vu Mỹ Ngụy giết dân!

Hoà giải được sao? Khi Cộng nô pháo kích,
Giết học tṛ Cai Lậy thật thảm thương!
Giựt ḿn xe đ̣, giết dân vô tội,
Nỗi căm hờn muôn thuở vẫn c̣n vương.

Bầy quỷ lộng trong “Mùa Hè Đỏ Lửa”,
“Đại lộ kinh hoàng” máu đổ, thây phơi!
Địch pháo chận giết dân lành chạy loạn,
Trời tóc tang, Quảng trị lệ tuôn rơi.

Hoà giải được sao? biết bao người bỏ xác,
Vượt biển Đông t́m bờ bến Tự Do.
Giặc Cộng vào. miền Nam mang xiềng xích,
Cán, Chính, Quân..bao kẻ chết trong tù!

Chúng khiếp nhược, cúi ḷn quân Trung Cộng,
Hiệp ước Thành Đô bán đứng Việt Nam,
Đàn áp nhân dân biểu t́nh chống đối,
Bọn Bắc Kinh chiếm biển, giết ngư dân!

Hoà giải được sao? Chúng c̣n yểm trợ,
Formosa thảy độc biển quê hương,
Khiến biển chết, cá tôm không c̣n nữa,
Dân miền Trung sống khốn khổ, đoạn trường!

Quặng “Bô-xít” hại môi trường xứ Thượng,
Chợ Kim Biên đầy hoá chất Bắc Kinh.
Chúng tiếp tay với quân thù đầu độc,
Với âm mưu tiêu diệt hết dân ḿnh!

Hoà giải được sao, khi bao tôn giáo,
Bị bọn vô thần khủng bố, hành hung!?
Máu tu sĩ và giáo dân đă đổ,
Xúc phạm Phật,Trời, chúng phải diệt vong!

Hèn hạ thay! “Chính quyền Công an trị”,
Theo lệnh quan thầy bức hại nhân dân!
Bao ngục đỏ giam cầm người yêu nước,
Chúng lặp lờ, xả lũ để giết dân!

Bọn “Thái thú” câm miệng cho Hán rợ,
Trên thượng nguồn, bế ḍng nước Mékong,
Để miền Nam, đồng bằng ta nhiễm mặn,
Nông nghiệp dân ḿnh sẽ phải suy vong!

Đ̣i không được! quyết cũng không hoà giải!
Chỉ một con đường Dân Tộc vùng lên!
Để lật đổ bạo quyền quân Việt cộng,
Giành lại giang san của giống Rồng Tiên.Kha Lăng Đa

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính