Phú tụng Chó
  

Nai đồng quê! Nai đồng quê!
Thường gọi con cầy,
Quen kêu cậu chó,
Mực, Phèn, C̣ nô giỡn cạnh thềm,
Sù, Vện, Đốm phỡn phè trong xó.
T́nh nguyện trấn thủ ruộng vuờn, thấy dạng gian nhân, gấu ó sau nhà,
Hy sinh canh pḥng nhà của, nghe hơi đạo tặc, sủa vang trước ngỏ.
Chẳng ham giàu sang, theo cùng người măn kiếp,
tấm ḷng chung thủy rạng ngời,
Không nề khốn khổ, ở với chủ trọn đời,
tấc dạ trung can sáng tỏ.
Kẻ chữi lũ cầy,
Người khinh bọn chó.
Thế nhân điên đảo phản bạn lừa thầy,
Cậu chó chân thành giữ nhà thương chủ.
Bị hành hạ, đánh đập chó vẫn không chịu bỏ người,
Được yêu thương, phục tùng, sao người đành quên chó.
Dù ăn chẳng no ḷng, chó ḷi xương sườn, xương sống,
nổi xà mâu vẫn vui dạ sống nghèo,
Dẫu uống không mát dạ, cầy rũ da bụng, da lưng,
mang ve vét vẫn bền ḷng chịu khó.
Chủ c̣n sinh th́, cầy ở cạnh giường ấm áp, chan chúa niềm vui,
mong gần gũi chủ đến lúc tàn hơi,
Người đă măn kiếp, chó canh bên mộ lạnh lùng, mơi ṃn thương tiếc.
muốn cận kề người tận ngày tắt thở.
Gặp buổi loạn ly, chủ ĺa xứ sở, không dẫn theo cầy.
nền xưa hoang vắng, cầy vẫn nằm đây,
Nhằm thời chinh chiến, nguời bỏ quê hương, chẳng màng đến chó,
nhà cũ trống không, chó luôn ở đó.
Lắm cảnh phũ phàng,
Nhiều tṛ cắc cớ.
Cho chó ăn bẩn mà khen thịt chó ngon lành,
Để cầy uống dơ mà thích huyết cầy béo bổ!
V́ bảy món hấp dẫn, con vật nghĩa khí bị thui da,
Bởi nhiều màn mê ly, kiếp thú hiền lương bị dao cắt cổ,
Ḷng, dồi, tiết canh bày ê hề, “hảo hớn xĩn” khề khà cùng
mùi cơm mẻ, lá mơ, tung hô:
Thịt chó muôn năm!”
Tim, gan, rựa mận đặt bừa bộn, “Anh hung say” rỉ rả với
vị mắm tôm, rượu đế, tán tụng:
Mộc tồn vạn thuở!”.
Phụ công con cầy,
Quên ơn cậu chó,
Đă xông pha đuổi bọn trộm nhà,
Từng chiến đấu truy phường giặc cỏ.
Thú rừng vẫn c̣n sao nỡ làm thịt chó săn,
Chim muông nào hết lại đành bẻ cây cung nỏ!?
Nơi tiền tuyến, chó theo quân đội chống đỡ giặc thù,
đem hạnh phúc đến muôn dân,
Chốn hậu phương, cầy cùng nhân dân canh giữ thảo khấu.
tạo an vui cho trăm họ.
Tuần hành căn cứ, nào quản nắng đổ, mưa tuôn,
ngày sáu khắc vẫn giữ tầm nh́n,
Bảo vệ ṿng đai, chẳng ngại ǵ sương sa, gió táp,
đêm năm canh c̣n giương mắt ngó.
Chính xác hơn điện tử, chó đạt kỳ công t́m ma túy, theo dấu
gian thương, đuổi bọn ác nhân lọt vô tṛng,
Hữu hiệu hơn máy ḍ, cầy tạo thành tích kiếm bom ḿn, đánh hơi
thủ phạm xua lũ tội đồ sa vào rọ.
Cao quư con cầy,
Tuyệt vời cậu chó!
Sống giữ nhà ở cơi dương gian,
Chết dẫn lối nơi miền âm phủ.
Chẳng quản nguy cơ, chó coi thường tánh mạng, đối địch cùng
ác thú để bảo vệ người,
Không nề hiểm hoạ, cầy xem nhẹ tấm thân, đấu tranh với
tử thần hầu chở che chủ.
Gẫm cuộc đời, trong muôn thú, thú nào trung thành hơn chó?
Suy cơi thế, giữa vạn loài, loài chi nghĩa khí bằng cầy?

 


KHA LĂNG ĐA

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính