Hết thở rồi

 

 

Tuổi trẻ Việt Nam hy vng ln

Cộng sản đầu to diệt từng tn

Trọng Phc Ngn Lm loại tất cả

Th nước Việt ta mới vững bền

 

Tuổi trẻ Việt Nam giống tin rồng

Khng sng ta dng gậy tầm vng

Tay khng vẫn vo hang bắt cọp

Xả mnh cứu nước, cứu non sng

 

Tuổi trẻ Việt Nam đừng bỏ đi

Bỏ nước ra đi chẳng được g!

Tổ quốc lm nguy sao khng cứu?

Ở lại đập tan giặc vi xi  !!!!!!!!!!!!!

 

Tuổi trẻ Việt Nam coi Hồng Kng

Vi triệu người thi chỉ tay khng

Khiến cho Tu khựa kia khiếp va

Dn Tu giu c đ vội ging !

 

Tuổi trẻ Việt Nam  HẾT THỞ RỒI

Nếu khng vng dậy sẽ chết thi

Trọng Phc Lm Ngn l c quỷ

Nước Việt của ta bn hết rồi !!!!!!!

 

 

John nguyen

H-Đng

11-6-2019

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh