Thông báo của Giáo xứ Thánh Tử Đạo Việt Nam Houston

 

 

 

Ư kiến độc giả:


Tự ái của con người cao vời vợi, hèn ǵ mà Chúa Giêsu phải khiêm nhường chịu chết kể cứu loài người khỏi h́nh phạt v́ tội kiêu ngạo của chúng.

 

Hiện nay Giáo xứ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM ở Houston vẫn kiêu ngạo KIÊN TR̀ giữ vững lập trường ĂN CHƠI TRONG MÙA CHAY của dân Việt Tỵ Nạn (tháng Tư Đen). Rồi mai mốt bị Việt Cọng xúi dục, chúng sẽ ăn chơi ngay trong MÙA CHAY THÁNH của giáo hội nữa. Chơi với quỷ rồi cũng theo quỷ mà thôi. Mấy thằng quỷ đă thành công kéo các linh mục vào chỗ hiếp dâm con nít, ăn cắp tiền của giáo xứ và hằng tá tội lỗi khác. Sao không mở mắt để hối cải mà con vênh váo kiêu căng tự ái ??

 

 

 

Vấn Đề Hôm Nay Phỏng Vấn Linh Mục Vủ Thành -Trịnh tiến Trinh-23-3-17

 

Xin chú ư: Linh Mục Vũ Thành đă khẳng định rằng: “Xin quư đài có thể gửi cái thông điệp của tôi, cái ngày 30 đối với chúng tôi không phải là ngày Quốc Hận, Quốc Tang...” . V́ thế chúng ta khẳng định rằng ông Vũ Thành này không phải là người Việt Tỵ Nạn VC mà là tay sai của VC đang tuyên truyền cho chúng. Sao lại có thể để cho một tên tay sai của VC làm lănh đạo của một giáo xứ? Hăy nh́n bản mặt của linh mục Vũ Thành th́ thấy rằng ông ta chẳng phải la vị tu hành. Theo tướng số th́ đây là một khuôn mặt thịt có nụ cười nham nhiểm, ham mê tiền tài vật chất, mê dâm dục (là cái chắc !!). Tin rằng ông ta đă trải qua khóa huấn luyện “xữ dụng condom điêu luyện” dành cho các tu sĩ của Việt Cọng vô thần duy vật đă tổ chức trong thời gian gần đây

 

 

JB Trường Sơn

 

http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14804:thong-bao-ca-giao-x-thanh-t-o-vit-nam-houston&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính