Việt Nam Cộng sản rất khác với Miến Điện

 

Huỳnh Văn Lang

 

 

1) Tất cả các chế độ độc tài Phong kiến, Nazi, Facxit, Quân phiệt cả CS Đông Âu, Bắc Hàn, Cuba...xưa nay đều sắt máu đến dă man, gian dối đến lưu manh, ác độc đến không c̣n tính người...Nhưng theo nhận xét và kinh nghiệm của tôi tất cả đểu thua Cộng sản Việt Nam một bực, v́ Cộng sản Việt Nam áp dụng những chủ trương Maxit/Leninit/Stalinit một cách triệt để nhưng rất tinh vi, cùng một lúc phát huy những thú tính của con người đến tŕnh độ nghệ thuật...


Chỉ lấy mỗi một chế độ Tù “Cải tạo” cũng đủ đế chứng minh điều nói đó! V́ thế mà cái ảnh hưởng (impact) trên dân tộc VN bề sâu cũng như bề rộng hơn ở Miến điện quá nhiều đó là chưa nói đến yếu tố thời gian cầm quyến và con số đảng viên (Quân phiệt Miến điện c̣n có chút t́nh người, nhờ Phật giáo Tiểu thừa c̣n tư do sinh sống được, đang khi đó th́ ở VN tôn giáo như Phật giáo th́ gần như hoàn toàn quốc hữu hóa.). Kết quả: dân tộc VN (chánh quyền nào dân nấy) đánh mất đi những cái tốt, để giữ lại và phát huy những cái xấu:


Cộng sản Việt Nam cầm quyền là đảng ăn cướp nên đă sanh ra những con dân ăn cắp ăn cướp, trong nước và ra cả xứ người, những sự việc “cầm nhầm” hay “quên trả tiền” xảy ra ở Nhật, ở Đức, ở Anh, ở Thuy điển... gần đây đă quá hùng hồn chứng minh điều đó.... 

 

2) Miến điện thoát Trung được, v́ chế độ Quân phiệt cũng lắm phần tham nhủng và bị Trung cộng mua chuộc, nhưng không bao giờ là đồng chí (ư thức hệ). VNCS khó mà thoát Trung được v́ cùng một Ư thức hệ (đồng chí), nếu không nói là t́nh tự mẹ con hay chủ tôi, mà c̣n từ cấp lănh đạo tối cao xuống đến cấp quận cấp huyện đều bị Trung cộng mua chuộc (lớn ăn nhiều, nhỏ ăn ít)...., Hồ Chí Minh/Cộng sản Việt Nam đă bán đứt linh hồn của ḿnh cho Cộng sản Tầu từ lâu! Đây là một sự kiện lịch sử. 


Thái độ của Đảng CSVN phản ứng trước sự xâm lược qui mô và toàn diện (đánh chiếm đảo Hoàng sa/Tây sa, xâm chiếm toàn sản phẩm giết người như khoai tây bấp cải thịt thúi..., MUA cả trăm cả ngàn con gái VN vể để mổ lấy nôi tạng bán qua Âu Tây, đó là chưa nói đến chuyện cưới hỏi... có thể chứng minh sự thật đó chăng, thử hỏi? Hỏi tức nhiên cũng là trả lời!

 

3) Ngoài ra và hơn nữa, như nhà văn DTH chê trách “dân VN ḿnh bây giờ quá hèn...”! Đúng, nếu quá hèn th́ đừng trông đứng lên Đ̉I HỎI cho kỳ được một cuôc đổi đời, từ độc tài đến dân chủ, từ nô lệ đến tự do, nói chi là cách mạng! CSVN đă “thành công hiển hách”. Đă lâu nay CSVN ngu dân và bần cùng hóa nhân dân để dễ bề cai trị, để rồi nhân dân thành ra hèn nhát, là lẽ tất yếu! Chế độ Quân phiệt Miến điện rơ ràng thua xa CSVN rồi! Rơ ràng Miến điện không phải là VNCS và VNCS khác xa Miến điện rơ ràng! Cho nên nếu có một Bà hay 10 Bà Aung Shan hay một Ông hay 10 Ông Then Sein th́ cũng chẳng đi đến đâu hết! V́ không có nhân dân (ư thức và can đảm) đi theo th́ làm ăn được cái của khỉ ǵ, thử hỏi? Hỏi tức nhiên cũng là trả lời! (Đó là chưa nói đến yếu tố tôn giáo/trí thức của hai nước, rất khác nhau thế nào?)

 

4) Thoát Trung (toàn diện) hiện giờ là giấc mơ của các tầng lớp nhân dân bị cai trị, cũng là bị bạc đải và cũng là những thành phần yêu nước thật ḷng! C̣n Đảng và các nhà lănh đạo CSVN th́ sao? Thoát Trung th́ họ sẽ mất đi quá nhiều! Cứ hỏi Nguyễn Tấn Dũng th́ sẽ rơ? Cái Thông cáo chung giữa 2 “Tổng bí thư/2 Chủ tịch nước” vừa rồi không lẽ chỉ là tờ giấy lộn không chút giá trị hay là một văn kiện “ḥa thân”  xác nhận sự chung thủy tuyệt đối hay sống chết có nhau trước sự khiêu khích của “bọn tư bản sắp chết đến nơi” Mỹ/Nhật/Ấn/Úc....?

 


Kết luận:


Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam đă ra công trồng người với một loại giống mới, “ thấm nhuần Đạo đức/Tư tưởng Hồ Chí Minh”, quên mất đi Dân tộc/Quốc gia, cho nên biến cố chánh trị xảy ra ở Miến điện chưa chắc ǵ gây cảm xúc cho nhân dân Việt Nam bằng tin kết quả giải Túc cầu Thế giới ở Vancover BC, hay Hoa hậu Hoàn vũ ở Atlantic City NJ!

 

Có thể tôi sai lầm? Nhưng các bạn nghĩ sao?


 

13/11/2015
Thân thương!

Huỳnh Văn Lang

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính