Những Chuyện Đáng Nhớ và Những Chuyện Đáng Quên của Tháng 4, 1975

 

Huỳnh Hùng

 

 

Một nén hương ḷng khách viễn xứ 

Bùi ngùi nỗi nhớ cố hương xưa.

 

 

1/ Những Chuyện đáng nhớ:

 

1- a: Ông Trần Văn Hương.

Ngày 21 tháng 4, 1975 đến ngày 28 tháng 4,1975

 

Trong ngày 29 tháng 4, dù rất bận rộn trong việc di tản hàng chục ngàn người Mỹ và người tị nạn VN, Đại sứ Martin cũng đă t́m cách đến gặp cụ Trần Văn Hương, cựu Tổng Thống VNCH tại phủ Phó Tổng Thống trên đường Công Lư lần chót.

 

Theo GS Nguyễn ngọc An, bạn thâm giao của cụ Hương th́ cuộc gặp gỡ nầy đă diễn ra như sau:

 

«Cũng ngày đó, 29 tháng 4 năm 1975, đại sứ Hoa Kỳ, ông Martin đến tư dinh đường Công Lư với một tham vụ sứ quán nói tiếng Pháp. Đại khái đại sứ nói:

 

«Thưa Tổng Thống, t́nh trạng hiện nay rất nguy hiểm. Nhơn danh chính phủ Hoa Kỳ, chúng tôi đến mời Tổng Thống rời khỏi nước, đi đến bất cứ xứ nào, ngày giờ nào với phương tiện nào mà Tổng Thống muốn. Chính phủ chúng tôi cam kết bảo đảm cho Ngài một đời sống xứng đáng với cương vị Tổng Thống cho đến ngày TT trăm tuổi già»

 

Tổng Thống Trần Văn Hương mỉm cười trả lời:

 

«Thưa Ngài đại sứ, tôi biết t́nh trạng hiện nay rất là nguy hiểm. Đă đến đỗi như vậy, Hoa Kỳ cũng có phần trách nhiệm trong đó. Nay ông đại sứ đến mời tôi ly hương, tôi rất cám ơn Ông đại sứ. Nhưng tôi đă suy nghĩ và quyết định dứt khoát ở lại nước tôi. Tôi cũng dư biết Cộng Sản vào được Saigon, bao nhiêu đau khổ nhục nhă sẽ trút xuống đầu dân chúng miền Nam. Tôi là người lănh đạo đứng hàng đầu của họ, tôi t́nh nguyện ở lại để chia xẻ với họ một phần nào niềm đau đớn tủi nhục, nỗi thống khổ của người dân mất nước. Cám ơn ông Đại sứ đă đến viếng tôi.»

 

Khi nghe câu «Les États-Unis ont aussi leur part de responsabilités (Hoa Kỳ cũng có phần trách nhiệm trong đó), đại sứ Martin giựt ḿnh nh́n trân trân ông Trần Văn Hương. Năm 1980, ông Hương thuật lại với tôi: “Dứt câu chuyện, on se sépare sans même se serrer la main» (GS Nguyễn Ngọc An. Cụ Trần Văn Hương, đăng trên Thời Luận không rơ ngày)

 

Trong một cuộc tiếp xúc với Bs Nguyễn Lưu Viên, cựu Phó Thủ Tướng VNCH, tại Westminster,California, Bs Viên có cho người viết biết rằng vào sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, ông và bà Trần Văn Văn có đến thăm cụ Trần Văn Hương một lần cuối và cụ Hương đă nói với hai người rằng hai vị đại sứ Pháp và Hoa Kỳ có đến mời ông đi tị nạn, nhưng ông đă từ chối lời mời của họ.

 

Vào năm 1978, khi Việt Cộng trả lại «quyền công dân cho Dương Văn Minh, các anh em đang bị tù học tập cải tạo đều bị đi xem h́nh ảnh và phim chiếu lại cảnh cựu «Tổng Thống» Dương Văn Minh đang hồ hởi hân hoan đi bầu Quốc Hội «đảng cử dân bầu » của Cộng Sản.

 

Cụ Trần Văn Hương cũng được CS trả lại quyền công dân, nhưng cụ đă từ chối. Cựu Tổng Thống VNCH Trần Văn Hương đă gởi bức thư sau đây đến cấp lănh đạo chính quyền CS:

 

«… Hiện nay vẫn c̣n có mấy trăm ngàn nhơn viên chế độ cũ, cả văn lẫn vơ, từ Phó Thủ tướng đến Tổng bộ trưởng, các tướng lănh, quân nhân công chức các cấp, các chính trị gia, các vị lănh đạo tôn giáo, đảng phái, đang bị tập trung cải tạo, rĩ tai th́ ngắn hạn mà cho đến nay vẫn chưa thấy về.

 

Tôi là người đứng đầu hàng lănh đạo chánh phủ VNCH, xin lănh hết trách nhiệm một ḿnh. Tôi xin chánh phủ mới thả họ về hết, v́ họ là những người chỉ biết thừa hành mạng lệnh cấp trên, họ không có tội ǵ cả. Tôi xin chánh phủ mới tha họ về sum họp với vợ con, c̣n lo làm ăn xây dựng đất nước.

 

Chừng nào những người tập trung cải tạo được về hết, chừng nào họ nhận được đầy đủ quyền công dân, chừng đó, tôi sẽ là người cuối cùng, sau họ, nhận quyền công dân cho cá nhân tôi»

 

Cụ Trần Văn Hương không hề nhận quyền công dân của Cộng Sản và cho đến khi từ trần vào năm 1981  th́ cụ vẫn c̣n là công dân của Việt Nam Cộng Ḥa.

 

1- b Những người dân, quân cán chính Việt Nam Cọng Ḥa đă tuẫn tiết hy sinh trong ngày, sau ngày 30 tháng tư 1975: như Trung Tá Cảnh Sát Nguyễn Văn Long, Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ và Chuẩn Tướng Trần văn Hai, và nhiều vị sĩ quan và quân dân cán chính vô danh khác đă âm thầm tự kết liễu đời ḿnh v.v… 

 

Người bạn mà Chính quyền Mỹ đă bỏ quên không thương tiếc là Cambodia,Việt Nam Cọng Ḥa để bắt tay với Tàu cộng,trong lúc đó th́ Miền Bắc Việt Nam là đàn em thân tín vẫn được sự bao bọc che chở của Nga Cộng và Tàu Cộng.

 

Ở Cambodia, cũng có một người như vậy: Ngày 16 tháng 4 năm 1975, Thủ tướng Sirik Matak đă viết một lá thư vô cùng cảm động gởi cho Đại sứ Mỹ tại Nam-Vang là ông John Gunther Dean. Lá thư đầy nghĩa khí và tiết tháo của một người anh hùng “sinh vi tướng, tử vi thần” như sau: 

 

"Phỏng Dịch.

Nam Vang ngày 16 tháng 4 năm 1975.

Thưa Ngài và Bạn,

 

   Tôi thành thật cảm tạ ngài đă viết thư và c̣n đề nghị giúp tôi phương tiện đi t́m tự do.

 

   Than ôi! Tôi không thể bỏ đi một cách hèn nhát như vậy!

 

   Với Ngài (đại sứ John Gunther Dean) và nhất là với xứ sở vĩ đại của Ngài, không bao giờ tôi lại tin rằng quư vị đă nhẫn tâm bỏ rơi một dân tộc đă lựa chọn tự do.

 

   Quư vị từ chối bảo vệ chúng tôi và chúng tôi chẳng thể  làm được ǵ hết.

 

   Ngài ra đi, tôi cầu chúc Ngài và xứ sở của Ngài được hạnh phúc dưới bầu trời này..

 

   Nhưng xin Ngài nhớ cho rằng nếu tôi phải chết ở đây và ở lại đất nước tôi yêu dấu th́ tuy đó là điều tệ hại, nhưng tất cả chúng ta đều sinh ra và cũng sẽ chết vào một ngày nào đó.

 

   Tôi chỉ ân hận một điều là đă quá tin và chót tin ở nơi quư vị, những người bạn Hoa Kỳ!

 

   Xin Ngài nhận những cảm nghĩ chân thành và thân hữu của tôi.

 

   Sirik Matak"

 

Nhưng phần sau Ông Matak không giống Ông Trần Văn Hương, v́ hai ngày sau Ông đến ṭa Đại Sứ Pháp ở Nam Vang để xin đi Pháp. Theo  bài viết mới đây bởi sử gia Trần Gia Phụng (cf “Lịch sử phán xét”, Toronto, 29/1/2011, trên website):

 

“Trước khi Sài G̣n sụp đổ, ngày 28-4-1975, đại sứ Pháp cho người mời tổng thống Hương di tản. Tổng thống Hương trả lời: ‘Nếu trời hại, nước tôi mất, tôi xin thề là sẽ ở lại đây và mất theo nước ḿnh.’ 

 

 

2/ Những Chuyện đáng quên:

 

2- a: Tháng 4 năm 1975, Ông Nguyễn Văn Thiệu lên truyền h́nh đổ lỗi thất bại cho Hoa Kỳ, đồng thời tuyên bố sẽ tử thủ Sài G̣n, nhưng sau ngày 21 tháng 4, 1975  ông bí mật di tản ra nước ngoài và cuối cùng định cư ở Mỹ cho đến khi qua đời.

 

Nhưng may thay, ông c̣n nghĩa khí và chịu tiếng oan từ năm 1975 đến khi ông mất: Bị bên thắng cuộc, Miền Bắc Việt Nam đă lấy 16 tấn vàng đem ra Hà Nội và sau đó lại đổ tiếng oan cho Ông Nguyễn Văn Thiệu lấy vàng đem ra nước ngoài.

 

2- b:

Chiều 28 tháng 4, 1975 đến ngày 30 tháng 4, 1975

 

Chiều 28.4.1975, vào lúc 17giờ 50, Tướng Dương Văn Minh đă nhận chức Tổng Thống. Lễ bàn giao được diễn ra tại Pḥng Khánh Tiết của Dinh Độc Lập, có trực tiếp truyền thanh.

 

Tướng Dương Văn Minh đă buớc lên bực, trầm tĩnh đọc bản tuyên bố đường lối của chính phủ ông là “sẽ chấm dứt chiến tranh bằng cách thương thuyết và ḥa giải với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”.

 

Lúc 4 giờ 35 sáng 30.4.1975, Thích Trí Quang đă nói với Dương Văn Minh qua điện thoại:

 

“Thưa Tổng Thống, cũng như Tổng Thống là tôi vẫn chờ đến giờ nầy và theo tôi nghĩ có lẽ với t́nh thế hiện tại, trong sứ mạng của tôi, người đứng trung gian bắc nhịp cầu của thế cờ chính trị, có thể nói là chấm dứt. Với trọng trách là Tổng Thống, hơn nữa là một Đại Tướng, tôi nghĩ công việc phải nhờ vào tài quân sự của Đại Tướng, chứ giải pháp chính trị của tôi coi như chấm dứt, và từ giờ phút này nếu có chuyện ǵ xẩy đến th́ mọi trách nhiệm đều do Tổng Thống, à quên Đại Tướng quyết định với giải pháp quân sự, mà trong lănh vực này Đại Tướng rất rành và giỏi hơn tôi. Xin chào Tổng Thống…”

 

Dương Văn Minh chỉ trả lời gọn một câu: “Thầy giết tôi rồi!” và cúp máy điện thoại.

 

Lúc đó là 4 giờ 45 phút sáng.

 

2- c:

Nối ṿng Tay Lớn với tiếng hát Trịnh Công Sơn trên đài Phát Thanh Sài G̣n. 3h chiều ngày 30/4/1975, Đài phát thanh Sài G̣n phát lời giới thiệu: "Tôi, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, rất vui mừng và cảm động gặp và nói chuyện với tất cả các anh em văn nghệ sĩ ở miền Nam Việt Nam này. Hôm nay là ngày mơ ước của tất cả chúng ta. Đó là ngày chúng ta giải phóng hoàn toàn đất nước. Cũng như niềm mơ ước của các bạn bấy lâu là độc lập, tự do và thống nhất. Th́ hôm nay chúng ta đă đạt được tất cả những kết quả đó”. Sau đó, ông cất cao lới hát "Nối ṿng tay lớn" mà không cần nhạc đệm kèm lời nhắn: “Hôm nay, tôi xin hát lại bài hát “Nối ṿng tay lớn”, trên đài không có đàn ghi ta. Thực sự ṿng tay lớn đă được nối kết”.

 

.........................

 

Chỉ vài ngày nữa là đến ngày 30 tháng 4, bên thắng cuộc th́ vui, bên thua cuộc th́ buồn. Hơn 44 năm mà Ṿng tay lớn vẫn là Ṿng kim cô, đâu là độc lập, đâu là tự do và đâu là thống nhất, chỉ thấy ṿng kim cô đang siết chặt trong ṿng tay lông lá của Tàu Cộng.

 

 

Huỳnh Hùng

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính