Thu t́nh Cô Lữ


Đứng thẫn thờ trên phố chiều xứ lạ
nhớ cao nguyên trải nắng lụa trên tay
nhớ dã quỳ theo cánh gió nghiêng lay
và nhớ quá con đường xưa chung bước!

Từ viễn phương thả hồn về mạn ngược
Nối nửa vòng trái đất để tìm nhau
Tháng năm dài mà nhật nguyệt qua mau
Đối gương thấy tóc thay màu sương gió!

Thu nhẹ lướt trên ngàn cây, ngọn cỏ

gọi u tình về dỗ giấc xanh xao
Đêm viễn hoài mang hồn lạc chiêm bao

ươm mộng ảo, ấm mảnh đời viễn xứ

 

Dơi mắt nhớ xuyên cơi trời sương phủ

Hỏi ḷng sao xa quá một đường mây?!

Sương long lanh như ngấn lệ vơi đầy

thương ly khách nửa đời xa cố quốc.

 

Chinh y dẫu đă phủ đầy rêu, mốc

vẫn c̣n mang hương sắc một thời xuân

Thời gian trôi, cứ thế biết bao lần

nghe rấm rứt giọt buồn trong đêm vắng.

 

Ngồi đối bóng nhớ phố xưa thầm lặng

nh́n đàn con đang ĺa núi, xa rừng

Dáng thông nghiêng như ôm mảnh t́nh chung

hẹn nhau buổi tương phùng ngày vinh sử.

 

Trôi thấm thoát những thu t́nh cô lữ

cảm hoài dâng theo từng bước ly hương

Phố mù sương, Em, dốc nhỏ giáo đường

là hạnh phúc trong từng mùa luân lạc.

 

 

Huy Văn

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính