Soi tâm t́m ảnh

 

 

Dơi mắt thâu đêm t́m mầm hy vọng

Thấy hư vô trong bóng tối mịt mù?!

Bước chân c̣n lạc lơng chốn thâm u

mà vẫn muốn níu đời qua phù thế!

 

Thân lây lất, đời long đong dâu bể

Đôi bờ xa ươm nỗi nhớ quặn ḷng

Mỗi sát na là quá khứ hư không

trôi tăm tắp vào năm dài, tháng rộng.

 

Càn khôn dậy hỏa mù. Đời khuấy động!

Nặng niềm riêng, ḷng canh cánh muộn phiền

Không gian c̣n hun hút ánh hạo nhiên

nên huyễn mộng măi giăng hoài sương khói.

Có những lúc thoáng chạnh ḷng, tự hỏi

sao vẫn chưa buông thả những u t́nh?!

T́m nơi đâu ánh sáng của tam minh

Khi chân cứ loay hoay v́ nghịch cảnh?!

 

Thắp tuệ đăng để soi tâm t́m ảnh
trong vô thường của trầm tích thời gian?!

Ngày tiếp đêm, ṿng đời vẫn đa đoan
Nơi đâu có ánh quang mùa tịnh độ?!

 

Đă bao năm làm cánh chim ĺa tổ

Tiếng gọi đàn lạc cuối nẻo trùng khơi

Một đường bay xa vạn dặm biển trời

Đành lỗi hẹn với ảnh h́nh muôn năm cũ!

 

 

Huy Văn

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính