Niềm riêng Đêm Thánh
 

 

 

 

Một nửa ṿng quay nối chung mùa
Thoảng trong thời tiết chút hương xưa
Gió lạnh phố phường, sương lăng đăng
Riêng cơi ḷng ta: như nắng, mưa!

Nắng đă hoàng hôn từ mấy độ
và mưa ... lạnh quá buổi tan đàn!
Một dạo bàng hoàng trên tuyệt lộ
Dập dồn con sóng động trường giang.

Cố giữ an b́nh trong tâm thức
sao vẫn ngậm ngùi cuộc biến thiên?!
Nén ḷng t́m quên mà vẫn nhớ
từng xót xa trong cơi lụy phiền!

Vẫn mộng rồi mơ mùa hạnh ngộ
Triệu bàn tay thắp ánh hoa đăng
để ánh sáng trong mùa Cứu Độ
chiếu vực sâu, soi lối vĩnh hằng.

Đêm cực thánh như từ muôn thuở
Trỗi về đâu nhạc khúc huyền linh?
Đêm Giáng Thế! Đất, Trời rộng mở
mà hồn đau từng nỗi u t́nh.

Có Ta giữa muôn trùng đông giá
Thả t́nh trên nhật kư tàn năm
Trong Đêm Thánh mong nguồn ơn lạ
Cạn niềm riêng trong nỗi lặng thầm.

 

Huy Văn

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính