Ḷng vẫn Xuân xanh

 

 

 

 

Ta ngồi nh́n sóng lăn tăn vỗ

Hồn lắng như chiều trên bến sông

Giờ đây đời gửi trên nạng gỗ

Nhớ sao hào khí thuở tang bồng!

 

Người nói Lính là thân chốt thí

Ta thản nhiên vào cuộc Tử, Sinh

Bước chân chưa thỏa trên vạn lư

đă ngậm ngùi thương số phận ḿnh!

 

Nhớ lúc dọc ngang ngoài sương gió

Màu áo hoa thắm nét ngụy trang

Thân lính chiến rày đây, mai đó

Rừng, núi, đồi, nương cũng chẳng màng!

 

Đồng đội cũ ai c̣n, ai mất?

Riêng phần ta...nay đổi cuộc chơi

Bạn tuyến đầu, ta dù thương tật

Nạng thay chân vẫn bước trong đời!

 

Xa mà gần trong t́nh Huynh Đệ

Bạn đă cùng ta vượt gian lao

Là hào kiệt thời nào cũng thế

V́ quê hương đâu ngại máu đào!

 

Dẫu thân tàn nhưng tâm chưa phế

Đừng ḥng ta “... thôi thế cũng đành!“

“Lính mà em!“ Thói đời... mặc kệ!

Huống chi ta: ḷng vẫn xuân xanh!

 

 

Huy Văn

(Mượn ảnh trên Net để gom vần điệu tặng:

Lê Hùng Sơn, Giang Gia Ngọc, Nguyễn Ngọc Tín ,

Trần Văn Vương, Trần Văn Thái, Trần Thy Vân

cùng đồng đội TĐ3SVSQ- Khóa 4/72B /ĐĐ

và chiến hữu các cấp thuộc LĐ 1& 12 BĐQ )

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính