Cuối tuần, cuối tháng, cuối năm
 

Tóc sương chải giữa đôi bờ nhật nguyệt
Rẽ đường ngôi quanh dấu mỏi thời gian
Hồn trầm tích nén dư hương tiền kiếp
Vùi trong thương, lắng trong nhớ... vơ vàng!

Mang một mối cảm hoài vào giấc mộng
để mơ trời quang đăng lúc vào đông
Có nhiều lúc... khi Đất, Trời hiển lộng
hồn miên man se thắt rất... chạnh ḷng!

C̣n âm ỉ những dư âm đồng vọng
của một thời binh lửa ngập quê hương
nên hạnh phúc trong từng ngày tranh sống
là đêm thâu đối bóng... cạn hồ trường.

Từ tốn rót cho thật đầy ly cạn
Ngắm bâng quơ sóng sánh ánh điện quang
Ḷng thầm nhớ hỏa châu đêm về sáng
như hoa đăng soi chiến địa hoang tàn.

Chiều viễn phố màn sương đang dần trải
Bóng sơn khê như ẩn, hiện... xa xăm
Bồi hồi đón càn khôn đang khép lại
ngày cuối tuần, đêm cuối tháng... cuối năm!Huy Văn

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính