Cu hỏi đầu Xun

 

 

Đồng Bo ơi!

V sao mi ci đầu v nhẫn nhục

vc cm gng trong cuộc sống từng ngy!?

Chng đ lm được g suốt 80 năm nay

hay chỉ hăm hở lm gia n cho giặc?!

 

80 ma Xun! Đ bao ging nước mắt

khc thương cho Dn Tộc mi điu linh

L v ai?- V ci xc ướp ở Ba Đnh

mang t thuyết, dng bạo tn cai trị!

 

Hy nhận diện kẻ th xuyn thế kỷ

l bạo quyền đang dy xo qu hương

C lẽ no cứ gnh mi đau thương

m khng đứng vng ln mong thot ch?

 

Cộng phỉ từ lu vốn đ khng nhn cch

huống hồ chi đang lộ mặt Việt gian!

Chng noi gương bọn Hn tặc hung tn

lm đồ tể giết lương dn v tội!

 

Từ lc giang sơn lọt vo tay H Nội

Dn được g?! Đất nước đ ra sao?!

Bn cạnh phồn hoa l mu của đồng bo

v nước mắt khi nh tan, đất mất!

 

Nay bạo quyền đ phơi by mặt thật

l n ti hn trước giặc, c với Dn!

Việt Nam ơi! Hy vng dậy! Chớ phn vn

nếu khng muốn mang xch xiềng n lệ!

Đứng vng ln! Đừng chần chừ kẻo trễ!

Hy ginh quyền tự quyết của non sng!

Cn nhớ chăng ngy Xun giữa sng Hồng

Dn Đại Việt đập tan qun xm lược?!

 

Mỗi độ Xun về trn mọi miền Đất Nước

l ho kh Ty Sơn ngất ngưỡng với lng người

Khng tiu diệt qun th lm sao c Xun tươi

lm sao sống cảnh Tự Do v Dn Chủ?!

 

 

Huy Văn

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh