Cu hỏi

 

 

Ai gy nn cảnh chia la, tang tc?

Ai cam tm lm n lệ ln bang?

Ai giờ đy gieo bao cảnh điu tn?

- L chng n: lũ bạo quyền H Nội!

 

Ai lạm st những đồng bo v tội?

Ai ci đầu mặc phương bắc ngang nhin

lấn bin cương, ch đạp cả chủ quyền?

- L chng n: đm n ti đảng trị!

 

Ai chẳng những đ cc cung tận tụy

với quan thầy phương bắc bấy lu nay

cn cấm Dn tưởng nhớ đến những ngy

giặc tan tc bởi anh hng đất Việt?

 

Ai đầu độc nhn dn bằng t thuyết?

Ai mị dn bằng hứa hẹn ho huyền

v thời no Hồng cũng vẫn hơn Chuyn?

- L Cộng Sản độc ti: qun phản quốc!

 

Ai hăm hở lm tội đồ dn tộc

giết lương dn, hại b tnh bần cng

giao đất, rừng cho lũ giặc Hn Trung?

- Chnh l bọn tham quan mang thẻ đảng!

 

Hy vng ln chống bạo tn cộng sản

ginh lại quyền tự quyết của non sng!

Hỡi ton Dn của ni giống Lạc Hồng

Đ đến lc viết ln trang Sử mới!

 

 

Huy Văn

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh