Bước lưu vong

 

 

Mang lng hoi cổ đi ươm mộng

Đu biết ngy tri rất m thầm

Lất ly, chm, nổi trong cuộc sống

Bạc đầu nn lực bất tng tm!

 

Nhnh sng đời chảy qua bến lỡ

Bấp bnh tri dạt chốn xa xăm

Con nước về xui cho ai nhớ

một chuyến đ ngang đ biệt tăm.

 

Phong trần, thế sự cng cơm o

chất đầy một gnh nặng vai sung

Người oằn vai dưới trời mưa bo

đếm bước lưu vong của phận buồn.

 

Khi đại dương chia đi bờ sng

l lc ngn khơi khp đường my

Hồn như trăng lạnh, tnh rũ mộng

Trắng cả mưa đm, bạc nắng ngy.

 

Thấp, cao từng bước chn tư lự

Thả xui, quay ngược, chẳng về đu!

Rười rượi bn thềm, trăng viễn xứ

soi mảnh tnh đơn nhớ giang đầu.

 

 

Huy Văn

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh