Việt cộng: Là cách dùng chữ nghĩa đúng nhất, chính danh và chính từ Việt Cộng, ‘ṇng nọc đă đứt đuôi!’

 

Huy Phương

 

 

Ṇng nọc là cóc mới nở từ trứng ra, sống thành đàn ở đám ruộng, ao, có đuôi ve vẩy, người ta tưởng rằng chúng là họ nhà trê. Nhưng đến thời kỳ ṇng nọc đứt đuôi nhảy lên bờ sống trên cạn là giống cóc nhái.


Câu thành ngữ: “Ṇng nọc đứt đuôi,” ư nói rơ ràng dứt khoát, việc nào ra việc ấy, không c̣n che giấu được!

 

Việt Cộng dù ngụy trang dưới chiêu bài, nhăn hiệu nào, khi đứt đuôi th́ cũng nhảy lên bờ thành Việt Cộng.


Theo trang web Wikipedia, “Trong các chiến dịch tố Cộng của ḿnh năm 1956, Tổng Thống Việt Nam Cộng Ḥa Ngô Đ́nh Diệm đă phổ biến từ Việt Cộng để chỉ những người ‘Cộng Sản Việt Nam,’ viết ngắn gọn của từ Việt Nam Cộng Sản, (Vietnamese Communist). Sau khi Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam” được thành lập năm 1960, dân chúng miền Nam Việt Nam cũng gọi những người Cộng Sản miền Nam bằng danh từ này. Khi quân Mỹ vào miền Nam Việt Nam, họ cũng chịu ảnh hưởng của cách gọi này và gọi một cách ngắn gọn là VC (viết tắt từ “Việt Cộng” và đọc theo tiếng Anh là “vi-xi”), hoặc đọc thành Victor Charlie - do hai chữ cái V và C lần lượt được phát âm là Victor và Charlie theo bảng mẫu tự ngữ âm của NATO.”


Theo khuynh hướng Cộng Sản, “Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hộ”i do Nguyễn Ái Quốc tổ chức năm 1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc).


Năm 1929 đổi thành Đông Dương Cộng Sản Đảng.


Năm 1930, Đông Dương Cộng Sản Đảng cùng các tổ chức Cộng Sản khác ở Việt Nam thống nhất lại thành đảng Cộng Sản Việt Nam.


Ngày 19 Tháng Năm, 1941, “Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội”, gọi tắt là Việt Minh, ra đời, mang danh là một liên minh chính trị, nhưng
thực chất cũng chỉ là đảng Cộng Sản Việt Nam của Hồ Chí Minh, đă gây ra bao nhiêu cảnh nồi da xáo thịt, đổ máu, cắt cổ mổ bụng, thả xác trôi sông hăi hùng!


Cuối năm 1945, đảng CS “giải tán” trở thành Hội Nghiên Cứu Chủ Nghĩa Mác.


Đến năm 1951, lại thành đảng Lao Động, không c̣n chữ Cộng Sản hay Đông Dương. Lúc đổi sang tên “Đảng Lao Động”, theo tác giả Trần Đĩnh của tác phẩm Đèn Cù, cái tên này nhiều người thắc mắc hơi yếu, th́ Hồ Chí Minh bảo đă thỉnh ư Stalin và Stalin bảo lấy tên này, như Mông Cổ đă lấy tên đảng Nhân Dân Cách Mạng vậy! (Đèn Cù, trang 544)


Năm 1976, sau khi chiếm miền Nam, đảng này trở lại là đảng Cộng Sản Việt Nam.

Cái gọi là “Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam” được Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản nặn lên trong thời gian chiến tranh “chống Mỹ”, cũng lập chính phủ, cũng đặt danh quân đội để tỏ ra cuộc chiến tranh này là giải phóng chứ không phải là chiến tranh xâm lược từ miền Bắc, nhưng thực chất, đây là bàn tay dài của Hà Nội tḥ vào miền Nam, nhân sự lănh đạo, binh lính, vũ khí ồ ạt chở vào Nam.


Trước 1975, mặt trận này tuyên bố là tổ chức “độc lập với miền Bắc, nhưng không độc lập với Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa” khi đó tuyên bố “chủ quyền trên cả nước” cho đến khi Cộng Ḥa Miền Nam Việt Nam tuyên bố chủ quyền ở miền Nam năm 1969 (!). Câu văn quả là mâu thuẫn, tối nghĩa khi nói rằng mặt trận này “độc lập với miền Bắc, nhưng không độc lập với Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa.”


Mặt trận này được thành lập ngày 20 Tháng Mười Hai, 1960, nhưng bị “giải thể” vào ngày 31 Tháng Giêng, 1977, sau khi chấm dứt vai tṛ cần tŕnh diễn của ḿnh, và sát nhập hoàn toàn với “Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam”. Khi ẩn, khi hiện, khi bí mật, khi công khai, khi Đảng Lao Động, khi Đảng Cộng Sản, khi Đảng Dân Tộc Việt Nam, khi Mặt Trận Việt Minh, Mặt Trận Tổ Quốc th́ cũng là chiêu bài cho một giai đoạn nào đó phải thay họ, đổi tên, ṇng nọc phải đến lúc “đứt đuôi” để trở thành cóc...Việt Cộng.


Chiêu bài “giải phóng dân tộc” là con ṇng nọc, đứt đuôi rồi th́ thành cóc, cóc Cộng Sản, áp đặt cái đảng đă tàn lụi, thối rữa ở Liên xô, ở Đông Âu lên dân tộc Việt Nam.


Và dù dưới những danh xưng “Cộng Ḥa Nhân Dân” hay “ Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa,” kiểu “Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa” hay “Cộng Ḥa Nhân Dân Triều Tiên” th́ đích thực họ vẫn được cai trị bởi Đảng Cộng Sản.


Danh từ Việt Cộng để chỉ một nước Việt Nam hiện nay đang bị cai trị bởi một đảng mang tên Cộng Sản, cũng như Trung Quốc hiện nay là Trung Cộng chính danh.


Hai tiếng Việt Cộng viết tắt là VC như ngày trước cả thế giới đều hiểu là “Vietnam Communist.” Vậy th́ “Vietnam Communist Party” được hiểu là Đảng Việt Cộng, “Vietnam Communist Party Congress” là Quốc Hội Việt Cộng, “Vietnam Communist Government” là chính phủ Việt Cộng.


Việt cộng: Là cách dùng chữ nghĩa đúng nhất, chính danh và chính từ, không mập mờ lộn xộn.


Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng tham dự hội nghị Siri Lanka hay Đại Tướng Việt Cộng Lê Hồng Anh đi Bắc Kinh... th́ danh cũng chính mà ngôn cũng thuận, làm chi phải lẩn quẩn loanh quanh “cho đời mỏi mệt.”


Theo định nghĩa của một vài sử gia như Kallie Szczepanski th́ “Việt Cộng là những người trong hàng ngũ Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam, chống cả chính phủ miền Nam cũng như Hoa Kỳ (1959-1975)”.


Nhưng bà cũng nói thêm: “Việt Cộng được yểm trợ và huấn luyện bởi chính phủ Cộng Sản miền Bắc” (The Viet Cong were supported and trained by the government of communist North Vietnam.) Vậy th́ Cộng Sản Bắc Việt không được gọi là Việt Cộng th́ gọi là ǵ? Đây chỉ là một sự ngụy biện.
Theo báo chí và tất cả nhân dân miền Nam th́ không phân biệt Cộng Sản Nam Bắc, tất cả đều là Việt Cộng !


Thế th́ sao khi nói đến cơ chế này, đảng này, các” viên chức, cán bộ” trong nước thường lẩn tránh hai chữ Cộng Sản, trong khi ở ngoài nước, báo chí, truyền thanh đều không nói thẳng hai tiếng Việt Cộng để phân biệt với thể chế Việt Nam (Cộng Ḥa) ngày trước.


Ba mươi năm trong cuộc chiến tranh tự vệ của miền Nam, danh từ Việt Cộng (VC) mang hẳn một nghĩa xấu:
Việt Cộng pháo kích, Việt Cộng đặt ḿn, Việt Cộng cắt cổ, mổ bụng, Việt Cộng vi phạm lệnh hưu chiến... nên Việt Cộng đi đến đâu dân lành bỏ làng bỏ xóm chạy đến đó. Một câu chuyện khá “tiếu lâm” được kể trong ngày “Cách Mạng:”


Một anh Việt Cộng hỏi một bác nông dân rằng:

“Sau ngày 30 Tháng Tư, cách mạng vào Sài G̣n, bác thấy dân t́nh như thế nào?”

Người nông dân thực thà trả lời:

“Rất mừng là từ nay trở đi, không c̣n bọn Việt Cộng đắp mô, giật ḿn và ban đêm về thu thuế nữa!”


Chỉ sau một thời gian ngắn, “cách mạng” đă đứt đuôi ṇng nọc để lộ h́nh...Việt Cộng. Việt Cộng phủ dụ, ve vuốt dân, gọi dân là chủ, nhưng khi Việt Cộng nắm chính quyền th́ dân là kẻ thù. Kể cả ngày nay, người Cộng Sản có thể nhận ḿnh là “bộ đội, là cách mạng, là xă hội chủ nghĩa Việt Nam...”
nhưng không ai nhận ḿnh là Việt Cộng, v́ Việt Cộng đă mang quá nhiều tiếng xấu !


Có những nông dân chết v́ ăn lầm ṇng nọc mà tưởng là một loại cá trê nhỏ, không ngờ đó là con cóc chưa đứt đuôi. Hàng triệu người Việt Nam đă chết v́ nghĩ cóc là ṇng nọc, “Cộng Sản là yêu nước, Cộng Sản là giải phóng, Cộng Sản là có tinh thần dân tộc” !


Có một người can đảm nhận “phe ḿnh” là Việt Cộng, không c̣n phân biệt Cộng Bắc hay Cộng Nam, đó là nhà văn Trần Đĩnh trong “Đèn Cù.” Rơ ràng nhất là ở trang 463 (...Bắc Kinh đánh luôn Việt Cộng để thanh minh ḿnh không xúi Việt Cộng xé Hiệp Định Paris chiếm Sài G̣n), trang 469 (Chiến tranh đau khổ th́ dân nổi dậy lật đổ đă là một trong mấy bằng chứng quan trọng để Việt Cộng lập vụ án chống đảng lật đổ lẫy lừng trong đảng sử), trang 560 (Cái thằng được rước vào giúp Việt Cộng nâng cấp chiến tranh lên hiện đại hóa (...) lại đi cài tay sai để lật đổ Việt Cộng?).


Xin cám ơn chữ nghĩa của nhà văn Trần Đĩnh.


Đọc hết Đèn Cù, chúng ta có thể kết luận,
“Việt Cộng tàn th́ Việt Nam mới khá lên được.”

 

 

Huy Phương

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính