Khi người dân phẫn nộ không c̣n sợ hăi

 

LTS: Bài viết dưới đây của Hứa Chương Nhuận (Xu Zhangrun), cựu giáo sư đại học Thanh Hoa, được facebooker Nguyễn Sử dịch đăng. Theo facebooker Đặng Sơn Duân th́, “bài viết ‘Nhân dân phẫn nộ không c̣n sợ hăi nữa’ nhân t́nh h́nh bệnh dịch được ông công bố trên mạng ngày 4.2 đang gây xôn xao giới trí thức Trung Quốc. Trong bài viết mà ông tự nhận có thể là tác phẩm cuối cùng được công bố của ông, giáo sư Hứa đả kích dịch bệnh lan tràn là v́ một chế độ vô năng, đặc biệt là bại hoại về đạo đức, sẵn sàng hy sinh hàng triệu người dân để bảo vệ quyền lực của ḿnh”___

 

Hứa Chương Nhuận

Nguyễn Sử dịch

12-2-2020

 

Tí – Hợi giao thời, Vũ Hán phát dịch, cả nước cùng lây. Nhất thời đất Thần châu người người bàng hoàng, khắp chốn thương tang. Kẻ nắm công quyền tiến lui thất trách, khiến dân đen người người gặp họa, dịch khắp toàn cầu, Trung Quốc nay thành Cô đảo. Công sức “Cải cách mở cửa” ba mươi năm tích lũy, nay đem hủy trong một sớm một chiều. Một cái tát cho Trung Quốc, hay những người trị lư quốc gia trở về thời tiền hiện đại.

 

Nay đường chặn, thành phong, một tai nạn nhân đạo không ngừng ở ngay trước mắt, khác nào đang thời Trung thế. Nguyên nhân chính bởi, kẻ cầm quyền trên dưới, xuất hiện th́ bịt miệng mà dối lừa, tiếp th́ đẩy trách nhiệm chỉ muốn tâng công, mắt trừng trừng bỏ qua cơ hội đầu tiên cho trị pḥng bệnh dịch. Lũng đoạn tất thảy, chỉ chăm chăm v́ “tổ chức vô trật tự” chỉ chịu trách nhiệm với cấp trên trong “chế độ hoàn toàn bất lực”. Một chính thể “Toàn bại hoại đạo đức” chỉ v́ ḷng riêng để “giữ Giang sơn” mà nướng muôn ngàn dân rơi hầm tai họa, vậy cho nên nhân họa mới quá cả thiên tai.

 

Mang đạo đức suy đồi của thể chế lơa lồ ngay trước mắt, phô bầy nên cảnh kém hèn chưa từng có xưa nay. Chính vậy, tai họa bởi người, từ luân lư, chính trị xă hội cho đến kinh tế bây giờ, đâu khác ǵ một cuộc chiến kinh hoàng. Nhắc lại một lần, đấy c̣n hơn cả một cuộc chiến kinh hoàng. Ấy chính là chưa kịp phô bầy với giặc giă bên ngoài, th́ gian thần đă phá tan cả nước.

 

Hoa Thịnh Đốn hoặc muốn diệt tan kinh tế Trung Hoa, chẳng ngờ quan lại nước nhà đă tự hiến thân làm tướng địch. Dịch bệnh hoành hành ở ngay trước mắt, cái ǵ mà “thân tự” vân vân. Tâm miệng bất nhất, vô xỉ có thừa, càng làm quốc dân bi phẫn, ḷng người mết hết. Vậy nên, phẫn nộ quốc dân như hỏa sơn chỉ chờ bộc phát, mà người dân phẫn nộ sẽ không c̣n sợ hăi. Cho nên, mở mắt nh́n hệ thống thế giới, xét chu kỳ chính trị năm châu đem tóm lược quốc t́nh từ Mậu Tuất tới nay, khái lược thành chín điều, dâng lên quốc dân.

 

Trước hết, chính trị bại hoại, đạo đức sạch trơn

 

Giữ gia nghiệp, ngồi giang sơn, đă thành hạt nhân của đám thượng tầng trong chính thể. Mở miệng ra là “nhân dân quần chúng” chẳng qua chỉ là đơn vị đo thuế, dưới những con số quản lư là “cái giá phải trả” cho một ḷng ổn định vương quyền, chỉ để cúng dường vô số phường sâu mọt trong chính thể cực quyền. Trong chính thể dưới trên che giấu bệnh dịch, hết kéo lại kéo, chỉ xoay quanh những “hạt nhân” đèn xanh đèn đỏ, ca vũ thăng b́nh, càng lộ rơ làm ǵ có sinh mạng dân đen con đỏ, mà dám lư luận mạng người hơn cả. Đến việc phát sinh, vừa làm mất mặt, c̣n táng tận thiên lương, người gặp tai ương toàn dân đen trăm họ.

 

Gốc quyền c̣n đó, mà bất lực và loạn tượng khắp nơi, bọn an ninh mạng dốc ḷng v́ bạo chính, không khác khuyển ưng, thêm giờ thêm điểm chặn đường tin tức, mà tin tức không đường mà chạy, ấy chính v́ đặc vụ chính trị lên ngôi, Quốc (gia) an (toàn) ủy (ban) biến thành trung tâm sức mạnh, tuy chẳng thể thêm nay lại càng vô dụng. Thực ra, người xưa sớm đă nói rồi, chặn miệng dân c̣n hơn chặn lũ, quản lư mạng có bằng tài thánh, cũng sao ngăn mười bốn ngàn ngàn miệng thế cùng reo, cổ nhân nào có nói chi sai! Mọi việc khắp cả muôn, tưởng quyền lực không ǵ không thể, đắm ch́m trong hô hào “lănh tụ” để lừa ḿnh, mà rốt cuộc nào che cho nổi.

 

Đại dịch ngay trước mặt, lại không thấy đức người lănh tụ, dùi đầu vỗ gối, tướng sỹ chết ở tiền phương, họa hại muôn phương dân chúng, chỉ ngồi đó kêu gào khẩu hiệu, cái nọ cái kia, làm quốc dân khinh bỉ, mang tṛ hề cho cả muôn phương. Đấy chẳng bởi Nó, mà bởi “đạo đức chính thể hoàn toàn bại hoại” mà nên. Nếu bảo rằng hơn 70 năm liên miên tai nạn cũng cho dân thấu hiểu tàn bạo cực quyền, th́ trận đại dịch càng phơi bầy sạch bách. Chỉ mong cho muôn vạn đồng bào, người già người trẻ, thêm trí nhớ, bới tính nô (lệ), trên muôn điều công sự, dùng lư của ḿnh, đừng tiếp tục tuẫn táng cho cực quyền chủ nghĩa. Nếu không, muôn đời chẳng thoát.

 

Thứ đến, dưới độc tài chính trị, chính thể hủ bại

 

Kết thúc ba mươi năm hệ thống kỹ thuật quan liêu. Đă biết bao lần, dưới động cơ đạo đức và lợi ích, hàng loạt quan chức xuất thân kỹ thuật khoác áo lên đường, rốt cuộc h́nh thành dẫu không lư tưởng, khắp chốn tệ đoan, nhưng cũng là hệ thống của một thời phải thế. Nguyên nhân quan trọng, chính là bởi yêu cầu chính tích để có thể lên cao, đă thúc đẩy sỹ tử bần hàn hiến thân chính thể. C̣n như Hồng thiếu gia thừa thế ngoi lên, đặt đít có ăn, túi cơm giá áo, thành sự th́ ít bại sự vô vàn, ở đây không tính.

 

Đáng tiếc, cùng với mấy năm gần đây không ngừng chỉnh đốn giang sơn nhà Đỏ, vở tuồng xưa diễn lại, chỉ dùng người nhà, thêm kẻ nghe lời. Kết quả là đâu, quan liêu xuất thân kỹ thuật, đức tính và tài năng, những máu lửa v́ chính tích để lên cao, không ngờ không biết nay đă mất sạch c̣n đâu. Đặc biệt tập trung lấy nguồn gen Đỏ, chỉ người nhà làm hạt nhân chế độ, làm thiên hạ ḷng nguội tựa tàn tro, lại thêm nữa xa đức xa tâm. Chính bởi thế mà quan trường chỉ toàn kẻ bất tài quen ăn quen bợ. Việc loạn Ngạc châu (Hồ Bắc), bầy ma điên loạn, chẳng qua một góc, thực ra tỉnh nào cũng vậy, cả nước khác chi.

 

Nguyên nhân trong đó chính bởi thời đại “Hậu lănh tụ” chế độ Lănh tụ bản thân đă hủy việc trị lư, miệng nói phương thức thời hiện đại nhưng lại ném cả quốc gia vào thời kỳ loạn thế. Bệnh t́nh ở đó chính bởi “Tổ chức vô trật tự” và “Chế độ hoàn toàn bất lực”. Anh có thấy chăng, Chỉ một người một ngựa mà trông, mà một người u mê, trị nước vô đạo, làm chính trị không tŕnh độ mà chỉ giỏi lộng quyền lộng thuật, cả nước cùng chịu tai ương. Quan lại không biết làm ǵ, kẻ tốt dẫu có ḷng làm việc cũng đâu dám làm ǵ, kẻ ác khuấy đầm bắt cá, không làm được lại c̣n phá việc, c̣n hơn cướp đồ nhà cháy, kẻ hèn lên người tài bị loại, một ổ loạn mê.

 

Thêm nữa, nội chính trị lư hoàn toàn suy bại

 

Chính bởi thế hoàn toàn đi xuống, biểu hiện ở hai phương diện sau đây. Thứ nhất, kinh tế đi xuống đă thành hiện rơ, năm nay lại càng suy kiệt, bởi “phong ba” trước nay chưa từng trông thấy, đem “Tổ chức vô trật tự” và “Thể chế hoàn toàn vô năng” đẩy đến cùng cực. Đối với ḷng dân ngày càng xuống dốc, lo sợ bản quyền, bất măn chính trị, xă hội thu hẹp, văn hóa xuất bản tiêu điều, chỉ có rắm chó cùng bài ca, kịch Đỏ của bọn vô sỉ suốt ngày ca công tụng đức, sớm đă thành sự thực.

 

Chỗ sai lầm nhất chính là sai lầm trong chuyện Cảng, Đài, mặc kệ lời hứa đầu phiếu của dân, đánh bàn cờ thối, làm niềm tin chính trị đâm xuống vực sâu, dẫn đến mảnh đất văn minh Hoa Hạ mà ḷng người ly tán nhân tâm, làm thế giới thấy miệng lưỡi của phường vô lại. C̣n phần khác, quan hệ Mỹ Trung mất thế cân bằng, nền tảng bởi quốc gia siêu cấp bởi không có nội chính thuần túy, đấy chính bởi cái gốc của vận mệnh quốc gia không vững. Chính bởi như vậy, quan lại hồ đồ, lại gặp thêm một nước lớn hoàn toàn khó hiểu, nên dẫn đến một mớ bùng nhùng. Dân mạng nói “Chủ nghĩa đế quốc một ḷng diệt ta”, muốn làm mà việc vẫn không thành, nay để Nó làm xong, đâu chỉ là nói nhảm, mà thực là đau tận tâm can.

 

Ngoài ra, vài năm nay công quyền thắt chặt, hạn chế dư luận, chặn đường xă hội, bịt miệng càng tăng, dẫn đến cơ chế cảnh tỉnh xă hội đă suy nhược thậm chí hoàn toàn đánh mất. Gặp cơn đại dịch, từ bịt miệng tới bịt thành, ḷng chết lại thêm người chết đó. Bởi vậy, khó ǵ đâu để hiểu, cùng với những điều đó mang lại Chính trị XX chủ nghĩa và chủ nghĩa dung tục thực dụng lan tràn khắp nơi, không thể nhiều hơn. “Tri thanh chính trị” lên ngôi trong thời điểm đặc thù, thực đă là Đức – (tri)Thức cùng xóa sổ. Có thể nói, trên trên dưới dưới, đây là lớp lănh đạo tệ nhất hơn bốn chục năm qua.

 

Bởi thế, chính là lúc này, phải thực hiện đúng điều 35 trong Hiến Pháp, giải trừ đối với việc thắt chặt, dùng h́nh thức đặc vụ để quản lư không gian mạng, thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do cho cả lương tâm, xóa bỏ cả việc chặn biểu t́nh, diễu hành, ngay cả việc xây dựng xă, đoàn các quyền để tổ chức tự do, tôn trọng quyền bỏ phiếu của toàn thể quốc dân, đặc biệt quyền bỏ phiếu chính trị, thêm nữa, đối với nguồn cơn của tật bệnh, người có trách nhiệm với t́nh h́nh dịch bệnh, phải có cơ chế điều tra độc lập, đấy mới là con đường lớn phải “xây lại sau cuộc chiến” gấp ngay lúc này.

 

Lại nữa, nội đ́nh chính trị lên ngôi

 

Vài năm gần đây hành động tập quyền, Đảng – Chính quyền nhất thể, đặc biệt là lấy Đảng thay Chính, như đă nói ở trước, dường như đem thể chế quan liêu trở thành ung nhọt. Động cơ tàn tạ, kiểm soát không nổi, lấy (ủy ban) kỷ luật kiểm soát làm roi vọt, đánh cơ thể bán mạng. Bởi v́ sự thiếu khuyết của tự do ngôn luận và thể chế văn quan hiện đại, càng không quan tâm sự có mặt “kẻ phản đối trung thành của vua” roi vọt bản thân cũng không chịu sự đốc thúc, lại lấy Quốc An ủy (ủy ban kiểm tra an toàn quốc gia) nhất thống để làm cánh tay sắt thống lĩnh.

 

Cuối cùng là tầng tầng trói buộc, quyền lực chỉ ở trong một người. Mà thân người thân phàm xác thịt, không phải toàn năng, dưới thể chế của Đảng lại không có phân quyền để cân bằng hay hợp lực, chỉ có gom thân tín mà nghị họp. Chính bởi thế, nội đ́nh sinh ra. Nói trắng ra, chính là “tập thể lănh đạo” phân tách thành h́nh thức “chín rồng trị nước”, sự suy yếu của quyền lực thừa tướng, nhóm quyền lực của lănh đạo trở thành “Nước ở trong nước”. Quay trở lại trạng thái b́nh thường của “chính thể 1949”, quan liêu hệ thống phụ trách hành chính, dẫu là thời đại của Mao đi chăng nữa th́ cũng phải nhịn Chu (Ân Lai) vài phần. “Cách mạng ủy ban hội” và “Tổ chức bảo vệ nhân dân” xuất hiện, làm tan kết cấu đó, cuối cùng không thể duy tŕ.

 

Gần bốn mươi năm trở lại đây, đại đa số thời kỳ “Quân – Tướng” đại để cân bằng, Đảng và Chính quyền nhất thể biến các quản lư hành chính trở thành ư chỉ của Đảng. Chỉ đến những năm gần đây, mới bắt đầu xuất hiện, thực hiện chính trị nội đ́nh, mà triệt để đóng cửa những hoạt động thông thường của chính trị. Một khi tiến hành đóng cửa, nghĩa là không c̣n đường lui, t́nh h́nh xiết chặt, ai cũng đều không làm được việc, chỉ có mắt trừng trừng nh́n t́nh h́nh càng trở nên tồi tệ, tệ đến mức không thể sửa được. Dưới t́nh cảnh đó, kinh tế xă hội sớm đă khó có thể chống lại được tổn thương, những tác động của xă hội thế tục cũng làm tiêu hao luân lư xă hội, sự yếu của xă hội thị dân, công dân xă hội cơ bản không tồn tại, đến như chính trị xă hội đến bóng cũng không c̣n thấy, thế cho nên một chút tác động hay đại nạn tới nơi, không thể tự cứu, người ngoài cứu chữa th́ bị chặn, thế cho nên ắt dẫn đến tai ương.

 

Lần này cái loạn Giang Hạ, hiện tượng ở dưới mà cái gốc ở trên, đối với việc nhất nhất “giữ giang sơn, ngồi giang sơn” chứ không phải đặt ḿnh vào chủ quyền nhân dân “lấy văn minh lập quốc, lấy tự do lập quốc” làm bản thân của thể chế, kết quả, t́nh h́nh, như cộng đồng mạng b́nh luận “tập trung lực lượng làm việc lớn” nhất thời biến thành “tập trung lực lượng gây việc lớn”. Đại dịch Hồ Bắc, chỉ một lần nữa chứng minh sự thực đó mà thôi.

 

Thứ 5, lấy “Chủ nghĩa cực quyền Big Data” cho đến “Chủ nghĩa khủng bố Wechat” trị quốc trị dân

 

Hơn ba mươi năm qua, dưới cái gốc không đổi, ư thức h́nh thái quan phương từ chủ nghĩa dân tộc “Chấn hưng Trung Hoa” và nhu cầu phú cường “Tứ hóa” (Công nghiệp hóa, nông nghiệp hiện đại hóa, quân sự hiện đại hóa, khoa học kỹ thuật hiện đại hóa) đến “ba đại biểu” rồi “tân Tam dân chủ nghĩa” cho đến “Tân thời đại” vv. Về thực chất mà nói tổng thể xu thế là trước lên sau xuống, đạt đến “ba đại biểu” lên đến đỉnh điểm rồi th́ đi xuống, cho đến lúc này một thứ lộ rơ chỉ là c̣n “giữ giang sơn” và “chủ nghĩa cực quyền Big Data”.

 

Tương ứng với đó, là xu thế quá độ từ Cực quyền của Mao chuyển hướng sang uy quyền, sau Olympic là điểm dừng, rồi quay ngược trở lại chủ nghĩa cực quyền của Mao, đặc biệt sáu năm trở lại đây càng trở nên tăng tốc. Bởi sử dụng phương thức đổ tiền bạc vô độ vào khoa học để dựng nên “chủ nghĩa cực quyền” 1984. Cũng nhờ điều đó mà “chủ nghĩa khủng bố Wechat” trực tiếp nhắm thẳng tới hàng trăm triệu người dân, dùng mồ hôi nước mắt của người đóng thuế để nuôi hàng triệu an ninh mạng, để nhắm vào khống chế ngôn luận hành vi của cả quốc dân, thực là quốc dân chính là bệnh độc mà thể chế này đối phó.

 

Động một chút báo cáo, cấm nick, chặn nhóm hội trên diện rộng, thậm chí dùng cả vũ lực trị an, dẫn đến người người sợ hăi, bị ép phải tự ḿnh kiểm duyệt, nếu không sẽ lâm vào phạm một tội trên trời mà có. Chặn đứt hết mọi tư tưởng thảo luận công cộng, cũng bóp chết cơ chế dự pḥng cảnh tỉnh vốn có của một xă hội kiện toàn. Chính bởi vậy “nền tảng của chủ nghĩa độc tài cực đoan (Fascism) chính trị” dần dần thành h́nh, nhưng càng lộ rơ “Tổ chức vô trật tự” và “Thể chế hoàn toàn vô năng” vừa phi kết cấu lại giải kết cấu. Nguồn cơn bởi đó, không khó để hiểu, đối diện đại dịch, chủ nghĩa cực quyền thống trị không ǵ không thể, đứng trên tất cả, đă làm cho một đế quốc sản xuất mà khẩu trang khó kiếm.

 

Trong thành Giang Hạ, khắp cả Ngạc châu cho đến nay vẫn c̣n vô số người không được trị bệnh, t́m y không chỗ, chỉ có thể nhọc nhằn than khóc, c̣n không biết bao người v́ thế mà mệnh xuống suối vàng, đem những thứ không ǵ không thể và không ǵ có thể, phơi bầy lơa lồ trước mắt. Nguyên nhân là bởi v́ chặn đứng xă hội, chặt đứt nguồn cơn tin tức, chỉ chấp nhận nhưng tuyên truyền từ ban tuyên giáo, đất nước này thực sự là một người khổng lồ chân thọt, nếu quả thực có là người khổng lồ đi chăng nữa!

 

Thứ 6, lật ngửa hết bài, chặn đứng tất cả khả năng thay đổi

 

Nói cách khác, cái gọi là “cải cách mở cửa” đă chết đứng rồi. Từ cuối năm 2018 cái “nên thay đổi”, “không nên thay đổi” và “kiên quyết không đổi”… đến mùa thu năm 2019 trong thông cáo th́ đă có thể đoán định, lần “cải cách mở cửa” thứ ba trong lịch sử cận đại Trung Quốc đă chính thức cáo chung.

 

Thực tế, quá tŕnh dẫn đến cái chết này chí ít đă bắt đầu từ 6 năm về trước, chỉ có điều bây giờ mới chính thức ra thông cáo mà thôi. Ngoảnh mặt lại, trong lịch sử thế giới trong thế kỷ 20, phàm là thể chế chính trị cực quyền cánh hữu, dưới áp lực đều có khả năng tự ḿnh chuyển biến, cũng không phải có đổ máu quy mô lớn. Cho đến là “Tô Đông Pha” (Sóng Đông Sô viết) – đây chỉ các sự phá sản của các chính thể cực quyền Đỏ ở các nước Đông Âu, cũng vẫn có quá tŕnh quá độ ḥa b́nh, làm người ta ngạc nhiên và mừng vui.

 

Nhưng nước ta giờ này, vẫn đem đường chặt đứt, chắc sự quá độ ḥa b́nh, tự thành câu hỏi. Nếu quả như vậy th́ “Hưng, Trăm họ khổ; Vong, Trăm họ khổ”, Biết nói ǵ đây! Chỉ mong sau cơn đại dịch, toàn dân phản tỉnh, cả nước tự giác, xem xem liệu có thể có cuộc “cải cách mở cửa” lần thứ tư chăng!?

 

Thứ 7, từ đó thuận ḍng mà xuống, Trung Quốc tiếp tục cô lập với hệ thống thế giới đă trở thành định thế.

 

Trong cả trăm năm, đối với hệ thống thế giới hiện đại phát khởi từ văn minh Địa trung hải, văn minh cực thịnh ở Đại tây dương, Trung Quốc tự đóng nhiều vai người “chống lại” hay “thuận theo” lên lên xuống xuống. Ba mươi năm trở lại đây, đau lại thêm đau “hoặc cúi đầy tôn trọng” cho tới “ngẩng đầu đuổi theo” cho đến cả “mở mày mở mặt” trở thành chủ lưu.

 

Tiếc rằng những năm gần đây hết phạm Dốt lại phạm Ngang ngược, lộ rơ “cải cách mở cửa” đă đi đến cuối đường rồi. Cực quyền cánh tả “không c̣n đường lui”, không thể ḥa b́nh để tự ḿnh chuyển biến, chính bởi thế, trở thành quái thai trong hệ thống thế giới. Tuy là như vậy, tổng thể mà nói, vài cuộc kéo cưa, sức lực và tính cởi mở của Trung Quốc cuối cùng cũng tiếp tục dấn thân vào thế giới hiện đại, trở thành kẻ quan trọng trong cuộc chơi lớn, định nghĩa lại đâu là “trung tâm- đường biên” cũng là một sự thực.

 

Thế nhưng, giữa thế nước và thời thế hoàn toàn không phù hợp, chính sách đối ngoại quá ư ngông cuồng, đặc biệt vấn đề nội chính, càng ngày càng độc tài hóa, làm cho những đối thủ trong tṛ chơi vương quyền đều vừa thận trọng vừa cảnh giác với sự nổi dậy của đế quốc Đỏ, dẫn đến việc một bi kịch là song hành với việc gào thét vận mệnh của nhân loại là một cộng đồng th́ bị chính cộng đồng đó tẩy chay, càng ngày càng cô lập là một sự thực ngay trước mắt.

 

Việc th́ phức tạp nhưng đạo lư th́ giản đơn, một chính thể không đối đăi tử tế với chính quốc dân của ḿnh th́ làm sao tử tế với thế giới được; Một dân tộc không chấp nhận hệ thống chính trị văn minh của nhân loại th́ làm sao để người ta có thể là cộng đồng chung với anh được! Vậy cho nên, về mặt giao lưu, trao đổi kinh tế sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng bị cô lập với cộng đồng văn minh cũng là một sự thực.

 

Đây không phải chiến tranh văn hóa, cũng không phải một từ “xung đột văn minh” có thể giải quyết, càng không phải vài nước cho đến hàng chục quốc gia thực hành chính sách cấm du lịch đối với Trung Quốc cho đến việc bài Hoa, chống Hoa, khinh Hoa khắp thế giới không phải chỉ là đơn giản như vậy.

 

Ở đây cũng có thể nhắc nhở rằng, ư thức “họa (da) vàng” sẽ thuận thế mà lên, mà người chịu sự kỳ thị và nỗi khổ cách ly đó chỉ có thể là đồng bào của chúng ta, chứ không phải phường quyền quư. Vậy cho nên, phải qua gian nan khổ nạn mới dấn thân được vào giá trị chung của toàn nhân loại, từ đó mà đặt ḿnh vào trong trật tự của các nước, nước ta, dân ta làm thế nào để sinh tồn, cho đến lựa chọn, loại bỏ cho triết học dân tộc. Ở đây chỉ có thể là thuận th́ sống, chống th́ chết, đấy chính là trở thành kẻ cô lập, trong bản đồ văn minh chính trị hiện đại của toàn cầu trở thành kẻ cô lẻ, thành cô gia quả nhân.

 

Thay chuyển cục diện đó, xây dựng h́nh tượng một quốc gia lớn có trách nhiệm, gánh trên vai ḿnh những điều đáng gánh, trước hết phải bắt đầu từ việc hoàn thiện nội chính, tất nhiên chỉ có thể dựa vào con đường văn minh của toàn nhân lại, đặc biết phải lấy “Chủ quyền ở Dân” làm gốc của nước. Dựa vào đó, nội chính, vẫn là nội chúng, một chính thể lương thiện và có năng lực trị lư quốc gia “Lập hiến dân chủ, Nhân dân cộng ḥa” mới có thể loại bỏ cô lập, tự lập ở trong hệ thống thế giới, đó mới là đại kinh, đại pháp cho một dân tộc muốn sinh tồn, phồn vinh trên con đường lớn. Khi đó, thuận thời ứng thế, Trung Quốc gia nhập G7 trở thành G8, cũng không phải là điều ǵ khó tưởng tượng.

 

Thứ 8, Nhân dân đă không c̣n sợ hăi

 

Nói một ngàn lờn vạn lời, dân chúng chính bởi sinh kế khó khăn, trải bao gian khổ những “người dân của ta” đă không c̣n tin vào thần thoại về quyền lực, những người đă hy sinh bao nhiêu để có được cơm áo, một chút tự do của người dân đă càng càng không dễ cúi đầu bịt tai để giao tính mạng ḿnh cho những kẻ chuyên chính mặc chém mặc giết.

 

Đặc biệt qua cơn đại dịch này, người dân căm phẫn, không c̣n làm nữa. Họ trông thấy sự tảng lờ dịch bệnh, che giấu t́nh h́nh không quản an nguy của dân, những kẻ bạc ơn. Những người dân chứng kiến cái giá phải trả của sinh mạng của ḿnh mặc cho thiên hạ ca tụng thanh b́nh, họ chứng kiến hàng ngàn mạng người ngă xuống từng phút, nhưng vẫn mặc kệ chỉ lo đóng nick, bịt miệng, ca tụng những chuyện cảm động, truyền bá năng lượng tích cực, ca công tụng đức những điều vô sỉ hoang đường.

 

Một câu nói “Tao đ*o tin nữa”, tao đ*o làm nữa. Nếu nói ḷng người là không trông thấy sờ không được, là vô dụng, dường như kinh nghiệm đă được chứng minh, không phải không có lư. Ở đây không, mọi người đều có thể bị giết, để Nó ngồi sống trăm năm. Nếu như kẻ mà người người đều chửi như Lư Đại Điểu, làm người ta cảm khái rằng trời không mở mắt, đạo trời bất công, nhưng trên thực tế, trời bản thân cũng là khổ nạn, cũng cùng chịu tội với chúng ta.

 

Thế nhưng, nếu như nói người là người, bởi v́ trong con người, trong ngực có một trái tim chứ không phải là ḷng lang dạ thú, cũng bởi sinh già bệnh chết mà khóc lóc thở than, cũng v́ họa phúc lợi lộc mà yêu ghét lẫn nhau, bởi hoa rụng mà rơi lệ, bởi nước chảy mà buồn rầu, th́ ḷng người tự hướng theo, nếm mật chém gai, xóa tàn hủ bại! Giữa lúc nhân tâm táng tận chính là lúc tận thế tự đến! Đối với phường bại năo hay những kẻ chỉ lo cho bản thân, một phường ô hợp, lịch sử chưa bao giờ viết bởi chúng, càng không phải v́ chúng may thay ḍng đổi hướng, cũng được chứng minh trong sử, không phải là điều tôi nói dối vậy.

 

Thứ 9, Dấu hiệu suy tàn đă hiện, giờ đếm ngược bắt đầu, thời khắc lập hiến sẽ đến.

 

Mậu Tuất sửa Hiến, mở cửa cho được ác, tập quyền lên đỉnh cũng là lúc t́nh thế đảo ngược. Một con đường đảo ngược, sẽ dẫn đến dấu hiệu suy tàn triền miên. Bỏ qua không luận bàn về ḷng người đă mất, th́ trước đă nói về việc thất bại sách lược Cảng, Đài hay quan hệ Mỹ, Trung, cho đến suy giảm kinh tế không thể ngăn chặn, toàn cầu cô lập, biểu hiện rơ của trị lư thất bại, đi ngược với chính trị của thời đại.

 

Mọi người đối diện với sự lo lắng về thời cuộc, trầm tư cho việc khai cục và tái bố cục, sự biến đổi trong nội bộ, sự chuyển dịch từ dưới lên trên, thế cuộc phát triển của Cảng, Đài đă là chọc thẳng một đường vào trong ṿng sắt. Đây chính là từ biên duyên phá cục, mà tiệm tiến vào con đường quá độ ḥa b́nh ở trung tâm, hoặc là, trở thành cuộc chuyển biến thu hẹp h́nh thức Trung Quốc.

 

Nói một cách khác, biên duyên đột phá chính là biểu hiện của thời khắc tái lập hiến của Trung Quốc hiện đại sắp đến gần. Trong lúc này đây, trời sắp sáng, chuẩn bị sáng nhưng c̣n chưa sáng, tàn lưu của cường quyền hẳn sẽ không chấp nhận ư dân, cánh cửa cao vời đă được mở rộng, nhưng đạt được lời dự đoán đó hẳn phải muôn vàn người sẽ phải ngă trước b́nh minh.

 

Trên là chín điểm, tŕnh báo quốc dân, đều là thường thức. Nhưng muốn nói thêm một lần nữa, chính ở việc trị lư quốc gia chưa thể tiến vào một quỹ đạo thông thường, văn minh chính trị của dân tộc vẫn c̣n chờ sự chuyển biến hiện đại, như trong việc tích thiện để bước đi, để chờ “lập hiến dân chủ, cộng ḥa nhân dân” đă kéo dài hơn nửa thế kỷ của sự chuyển ḿnh văn minh. Chính ngay lúc này, chúng ta, “nhân dân của ta” chẳng thể như đàn lợn thờ ơ, như đàn chó nô lệ, như đàn sâu mọt ti tiện sao?!

 

Lời viết đến đây, ngoảnh mặt về sau, Mậu Tuất đến nay, tôi v́ phát ngôn mà chịu tội, giáng cấp dừng chức, bị giam lỏng ở trường, đi lại khó khăn. Viết bài văn này, dự cảm tất sẽ có tội phạt vào thân, nếu bài viết này mà là bài văn cuối cùng của tôi, cũng không phải là điều không thể. Nhưng đại dịch trước mắt, trước có vực sâu, th́ trách nhiệm ở ḿnh, không thể chối từ, không thể tránh né. Nếu chăng không bằng kẻ giết lợn bán thịt.

 

Chính v́ V́ nghĩa mà căm phẫn, như triết học phương Tây có nói, chính là nghĩa và phẫn, chỉ có nghĩa và phẫn. Như tiên hiền của nước ta có nói nhân và nghĩa chính là ḷng người và đường con người đi, chính v́ đó mới làm cho học giả chốn trai pḥng trở thành phần tử tri thức, cho đến khi đặt cả tính mạng ḿnh vào đó. Xét cho cùng, tự do, một thứ tồn tại siêu nghiệm và là rốt ráo của hành động, một hiện tượng thế giới mang đầy tính thiêng, là bẩm tính để con người trở thành người, con dân Hoa Hạ cũng không ngoài điều đó. Mà tinh thần thế giới, vị thần ở trên mặt đất, không phải ai khác, đó chính là sự sán lạn của quan niệm tự do.

 

Chính v́ vậy, bạn tôi, trăm vạn đồng bào của tôi, dẫu biển lửa trước mặt, có ǵ mà sợ! Mảnh đất dưới chân này, người t́nh sâu mà ơn bạc, ít phúc mà nhiều họa. Người từng chút một hao ṃn ḷng nhẫn nại của chúng tôi, Người từng bước từng bước chặt đứt sự tôn nghiêm của chúng tôi.

 

Tôi không biết nên nguyền rủa, hay nên cúi đầu lễ tán, nhưng tôi biết. Tôi thấu hiểu một cách rơ rằng, khi nhắc đến người, tôi không cầm được nước mắt, quặn thắt ḷng đau.

 

Đúng thế, đúng thế, như một nhà thơ đă nói. “Tôi không muốn nhẹ nhàng để bước vào đêm tối, Tuổi già phải thét gào đốt cháy trước khi trời tối Gào thét, gào thét, những ánh sáng đang dần tàn lụi.”

 

Bởi v́, thư sinh vô dụng, một tiếng thở dài, chỉ có thể cầm bút làm kiếm, đ̣i công đạo, t́m chính nghĩa. Giữa trận đại dịch này, mắt trông cảnh loạn, mong cho đồng bào, mười bốn ngàn ngàn anh chị em tôi… Hàng ngàn vạn dân lành vĩnh viễn không có cơ hội rời khỏi mảnh đất này, người người cùng thét gào phường bất nghĩa, kẻ kẻ v́ chính nghĩa đốt cháy mạng ḿnh, đâm thẳng đêm đen mà hướng đón b́nh minh, cùng nhau chung sức, chung ḷng, chung mệnh, ôm lấy ánh mặt trời của tự do sẽ phải tới đối với mảnh đất này!

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính