Căn Cứ 40 Chiến thuật Sư Đoàn IV Không Quân

 

 

Hồng Điểu Jo. Vĩnh SA

 

 

 

Trong chương tŕnh Bành Trướng và Phát Triển Không Lực VNCH.

 

Sau quyết định của quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ, quân đội Mỹ từ từ triệt thoái, rút quân khỏi miền Nam VN.

 

Lúc đó quân chủng KQ/VNCH đang trên đà bành trướng, chuẩn bị thành lập các Sư Đ̣an Không Quân.

 

Năm 1970, là lúc quân đội Mỹ bắt đầu rút quân khỏi vùng IV chiến thuật, và đă lần lượt bàn giao nhiều căn cứ Không Quân của Bộ Binh (US Army Airfield) cho QĐ/VNCH, như: Căn cứ phi trường Đồng Tâm, Mỹ Tho cho SĐ7BB, phi trường Vĩnh Long cho BCH tỉnh Vĩnh Long, các căn cứ: Mộc Hóa, Châu Đốc, Rạch Sỏi, Năm Căn (Cà Mau) giao cho Bộ Chỉ Huy các tỉnh liên hệ.

 

Phi trường Sóc Trăng bàn giao cho KQ/VNCH, rồi Căn Cứ Hải Quân B́nh Thủy (Binh Thuy Navy Airfield) và phi trường 31st Cần Thơ cho Sư Đoàn 4 Không Quân.

 

Hành tŕnh thành lập CC40CT/SĐ4KQ, trải qua 3 giai đoạn:

 

- GĐ1: Tiếp nhận Căn Cứ KQ Sóc Trăng

 

 

Khoảng giữa năm 1970, US Army bàn giao căn cứ BB Sóc Trăng (phi trường Sóc Trăng) cho KQ/VNCH.

- Đại tá Trần Minh Thiện được BTL/KQ bổ nhiệm xuống làm chỉ huy trưởng căn cứ,

- Th/ tá Nguyễn Văn Bông liên đoàn trưởng tác chiến và pḥng Hành Quân Chiến Cuộc, danh hiệu Cà Mau

- Th/ tá Nguyễn Hồng Tuyền làm Liên đoàn trưởng liên đ̣an Yểm Cứ Sóc Trăng.

 

 

Tại CC Sóc Trăng, BTL/KQ đă kư sắc lệnh thành lập hai tân phi đoàn trực thăng là: PĐ225 Ác Điểu và PĐ227 Hải Âu, đồn trú trong phi trường Sóc Trăng, nhưng vẫn trực thuộc Liên Đoàn 84 tác chiến đóng tại B́nh Thủy (Trà Nóc).  Thời điểm này, chưa chính thức thành lập các Sư Đoàn Không Quân, nên vẫn c̣n là các Không Đoàn chiến thuật.   

 

Không Đoàn 74 chiến thuật phục vụ cho QĐ4, vùng 4 chiến thuật, KĐ có hai Liên Đoàn tác chiến:

- Liên đ̣an 74 tác chiến, gồm các Phi Đoàn Fixwing, như: L19 và A37 (hay có thêm A1 biệt phái từ Biên Ḥa xuống, lâu quá nên quên mất)

- Liên đoàn 84 tác chiến có 4 phi đoàn trực thăng: 211, 217 (Trà Nóc), 225 và 227 đồn trú ở Sóc Trăng.

 

Hai phi đoàn tân lập này tiếp nhận các phi cơ của BB Hoa Kỳ tại phi trường Sóc Trăng.

 

Lúc đó căn cứ BB của Hoa Kỳ tại Sóc Trăng có nhiều loại phi cơ:

UH- 1H của PĐ336th Warriors, PĐ121 Aviation, PĐTigers Gunships, Biệt đội 57th Dust Off, biệt đội 716th Caribou. Biệt đội quan sát OV- 10.

 

Tháng 11 năm 1970 th́ US Army chính thức rút khỏi CC Sóc Trăng, nhưng họ chỉ bàn giao cho KQ/VNCH phi cơ trực thăng UH- 1H mà thôi, c̣n Gunships Cobra và Caribou họ đưa đi nơi khác.

https://www.youtube.com/watch?v=NclDkGNJ6Bg

 

Năm 1970, binh chủng Không Quân được nâng lên hàng Quân Chủng và thành lập 6 Sư Đoàn KQ.  

 

Ngay sau đó Liên đoàn 84 tác chiến thuộc SĐ4KQ được nâng lên thành cấp Không Đoàn 84 Chiến Thuật.

 

KĐ84CT có 4 phi đoàn trực thăng, tách rời khỏi KĐ74CT.

 

KĐ74CT chỉ c̣n các phi đoàn fixwing, như: L19, U17 và A37 mà thôi.

 

Đầu năm 1971, phi đoàn 225 ở Sóc Trăng chính thức tham gia hành quân, chia sẻ các Phi Vụ Lệnh của QĐ4 với 2 phi đoàn đàn anh: 211 & 217.  

 

 

Riêng phi đoàn 227 Hải Âu vẫn c̣n chờ bổ sung quân số và huấn luyện Tân Pilots.

 

Phi đoàn 227 Hải Âu, lúc đầu thành lập, chỉ có 5 Staffs trong Bộ Chỉ Huy phi đoàn là kỳ cựu, gồm: PĐT, PĐP, TPHQ, TPHL và TPAP là các phi công lăo luyện từ hai PĐ211 và 217 thuyên chuyển xuống Sóc Trăng, Staffs chỉ huy PĐ tân lập 227. Các phi công c̣n lại, 100%  mới ra ḷ, vừa măn khóa từ Mỹ về nước, được thuyên chuyển đến phi đoàn phục vụ, nên phi đoàn phải gửi các tân phi công này đến các căn cứ US Army tại các phi trường:  Đồng Tâm, Vĩnh Long, Hải Quân B́nh Thủy, 31st Cần Thơ Airport, ngay cả US Army ở Sóc Trăng nữa, để học bay xuyên huấn hành quân với các phi công của các phi đoàn trực thăng BB Hoa Kỳ (US Army Aviation).

 

Phải nói, Trung tá Trần Châu Rết phi đoàn trưởng PĐ227 là người có công đào tạo huấn luyện các phi công đàn em trong phi đoàn khá chuyên nghiệp, các Tân Phi Công chập chững mới ra nghề, thiếu kinh nghiệm hành quân, đă được Ông huấn luyện cho đến khi đủ lông, đủ cánh.

 

Trưởng Ban Huấn Luyện Phi Đoàn khởi đầu là Đai/ úy Huỳnh Văn Minh (Minh rỗ). Phi đoàn mới tham gia hành quân được một thời gian ngắn, th́ ông Minh tử nạn. Ông Minh bay C&C, chỉ huy hợp đoàn đổ quân, bị SA7 bắn rớt trong vùng mật khu của địch “Hot LZ”, nên chết mất tích, không t́m thấy xác. Nguyên PHĐ và Back Seaters rớt mất tích. Sau đó Đ/ú Chữ từ PĐ225 thuyên chuyển qua PĐ227 làm TPHL thay thế Đ/ú Minh.

 

Trước khi thành lập CC40CT/KQ. Bốn phi đoàn: 211, 217, 255 và 227, mỗi phi đoàn phải biệt phái 1 phi hành đoàn sang phi trường Hải Quân B́nh Thủy học bay xuyên huấn “Tải Thương” với hai Biệt Đội 57th Dust Off và 82nd MedEvac của Hoà Kỳ.

 

Các PHĐ biệt phái được US Army đài thọ, ăn ở chung với quân đội Mỹ cho đến khi tiếp nhận phi trường 31st Cần Thơ. V́ lư do quân y viện 3rd Dă Chiến của Hoa Kỳ nằm trong phi trường Hải Quân B́nh Thủy, (Binh Thuy Navy Airfied) đối diện với căn cứ Trần Hưng Đạo II của Hải Quân VNCH.

 

Riêng phi đoàn tân lập 227 lại phải gửi thêm mấy PHĐ nữa đến các các căn cứ Đồng Tâm, Vĩnh Long, Rạch Sỏi và Năm Căn, học bay xuyên huấn trên trực thăng vơ trang UH- 1D Seawofves của Hải Quân Hoa Kỳ, để các phi công US Navy thực tập cho các Tân Phi Công + Cơ phi và Xạ Thủ KQ/VNCH bay yểm trợ và hộ tống các giang thuyền tiếp tế, chuyên chở các lực lượng BB đi hành quân ở các vùng śnh lầy, di chuyển trên các sông ng̣i, kênh, rạch, tránh bị VC phục kích đánh chặn.

 

Nhưng các phi vụ Seawofves này không hữu dụng cho QLVNCH, nên sau khi Hoa Kỳ rút lui khỏi vùng IV chiến thuật... th́ Biệt Đội Seawofves giải tán, các PHĐ biệt phái học bay Seawofves trở về đơn vị gốc phục vụ trong phi đoàn cũ.

 

Nếu Hải Quân VNCH cần yểm trợ, th́ đă Gunships của các phi đoàn hộ tống nhận các Phi Vụ này. Ưu tiên bay đi Gunships yểm trợ các Giang Thuyền là những PHĐ đă từng học bay xuyên huấn với US Navy.

 

Sau khi tiếp nhận căn cứ Sóc Trăng, BTL/KQ bổ sung quân số ồ ạt xuống Sóc Trăng, th́ gặp nhiều trở ngại về phương tiện yểm cứ: An sinh và Bảo tŕ. Các các hệ thống điện, nước và tiếp liệu bị hư hỏng, sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Sóc Trăng.

 

Qua thời gian khoảng 2 năm hoạt động dưới quyền quản trị của KQVNCH. Đầu năm 1973, SĐ4KQ phải hủy bỏ, giải thể căn cứ Sóc Trăng, Liên đoàn 84 tác chiến, hai phi đoàn 225 và 227 và toàn bộ liên đoàn Yểm Cứ Sóc Trăng phải dọn về Trà Nóc và Cần Thơ.

 

Đại tá Trần Minh Thiện được thuyên chuyển về BTL/KQ. Tr/tá Nguyễn Hồng Tuyền được điều động ra Phù Cát làm CHT căn cứ 82 chiến thuật KQ. đóng tại phi trường Phù Cát, B́nh Định.

 

- GĐ II: Tiếp nhận Căn cứ Hải Quân Phi Trường B́nh Thủy (US Navy Airfield)

 

 

 

 

Cuối năm 1971. KĐ84CT/SĐ4KQ tiếp nhận thêm phi trường Hải Quân B́nh Thủy (Binh Thuy Navy Airfield) nằm ở khỏang giữa PT Cần Thơ và PT Trà Nóc.

 

Phi trường này đối diện diện với cổng II trại Trần Hưng Đạo, căn cứ Hải Quân vùng 4 CT Việt Nam Cộng Ḥa.

 

B́nh Thủy US Navy Airfield, trước kia có các Biệt đội, Phi đoàn và các phi cơ đồn trú trong phi trường, gồm có:

- Một Phi Đoàn US Navy Seawofves (trực thăng vơ trang)

- Biệt đội US Navy Chinook

- Biệt đội Us Navy OV- 10    - Hai Biệt Đội tải thương US Army: 57th Dust Off và 82nd MedEvac

 

Sau khi Hải Quân Hoa Kỳ rút khỏi B́nh Thủy US Navy Airfield, trao lại cho SĐ4KQ. Quân Cảnh và An Ninh phi trường do Hải Quân VNCH nhận lănh trách nhiệm bảo vệ. Do đó các nhân viên phi hành của KQ được tự do, ra vào thoải mái, chỉ cần tŕnh giấy tờ tùy thân là OK. (Mẹ gà con vịt)

 

Sau khi US Navy rút khỏi phi trường. SĐ4KQ thành lập Biệt Đội Tản Thương tại Navy Airfield và lưu trú tại đây. SĐ4KQ liền chuyển Phi đoàn 217 Thần Điểu từ phi trường Trà Nóc sang đồn trú chung với Biệt Đội Tải Thương, cùng với 2 Phi Hành Đoàn Chinook thay phiên nhau biệt phái từ Biên Ḥa xuống Cần Thơ ở khu văng lai.

 

 

Phi trường Hải Quân B́nh Thủy có nhiều cư xá và cơ sở rộng răi. Đến đầu năm 1972, th́ đặc công VC đột nhập vào kho vũ khí của QĐ4/vùng IV chiến thuật ở B́nh Thủy, đặt chất nổ phá hoại, hủy diệt kho vũ khí lớn nhất của vùng 4 Chiến Thuật.

 

Một buổi chiều, sau khi chúng tôi đi ăn cơm xong trở về cư xá, th́ đạn dược bắt đầu phát nổ, lửa cháy nghi ngút, đạn bay chíu chít từ kho vũ khí, sang măi tận phi trường Hải Quân B́nh Thủy.

 

BTL/SĐ4KQ báo động, ra lệnh khẩn cấp cho PĐ217, Biệt Đội Tản Thương và Chinook biệt phái, bằng mọi giá phải cấp tốc bay và dời tất cả các phi cơ khả dụng, di chuyển toàn bộ nhân viên phi hành sang phi trường Trà Nóc tạm trú, tránh làn đạn. Gây nên hoảng loạn ngay lúc đó.

 

Khoảng 9 giờ tối, tất các nhân viên phi hành được lệnh, phải đội helmet trên đầu, mặc áo giáp, cấp tốc chạy ra phi đạo, quay máy dời phi cơ ngay.

 

Chỉ trong giây phút các phi cơ của chúng tôi, đồng loạt quay máy rồi thứ tự cất cánh, như chim vỡ tổ, bay sang phi trường Trà Nóc lánh nạn, tạm trú mấy ngày, cho đến khi kho đạn tắt ngụp hẳn, mới có lệnh hồi hương.

 

Khi trở về, chúng tôi quan sát thấy một số Barracks đă bị các lỗ đạn xuyên thủng mái, nhưng không hư hại nặng. Chúng tôi lưu trú lại B́nh Thủy Navy Airfield thêm vài tháng nữa, th́ quân đội Hoa Kỳ bàn giao phi trường 31st Cần Thơ cho KQ/VNCH. Thế là Biệt Đội tản thương của chúng tôi, cùng với phi đoàn 217 Thần Điểu và Phi Hành Đoàn biệt phái Chinook, là những đơn vị đầu tiên sang tiếp nhận phi trường 31st Cần Thơ, để chuẩn bị thành lập Căn Cứ 40 Chiến Thuật Không Quân.

 

- GĐ III: Khỏang cuối năm 1972 sang 1973, Sư Đoàn 4 KQ tiếp nhận Phi trường 31st Cần Thơ, chính thức thành lập Căn cứ 40 chiến thuật Không Quân, giải thể căn cứ căn cứ Sóc Trăng không đủ tiện nghi và trả B́nh Thủy Navy Airfield cho Hải Quân và Công Binh VNCH.

 

 

 

 

Khởi đầu khi tiếp nhận 31st Cần Thơ Airfield


- Trung tá Vũ Quang Triệu, được bổ nhiệm từ Biên Hoà xuống Cần Thơ nhận chức vụ Chỉ Huy Trưởng (CHT) đầu tiên của Căn Cứ. Nhưng  chỉ được vài tháng, th́ ông Triệu được thuyên chuyển trở về lại Biên Hoà nhận chức vụ KĐT/KĐ43CT, sau đó ông được thăng cấp lên Đ/tá.

 

- Đại tá Nguyễn Văn Bá từ Pleiku được bổ nhiệm xuống CC40CT Cần Thơ làm CHT, thay thế Tr/tá Triệu cho đến ngày mất nước, đứt film 30.4.1975. Vỡ tổ tan đàn.

 

Sau khi căn cứ Sóc Trăng được giải thể, Liên Đoàn Yểm Cứ Sóc Trăng và toàn thể nhân viên, được sát nhập về hai nơi là Không Đoàn Yểm Cứ B́nh Thủy và Liên Đoàn Yểm Cứ Cần Thơ.

 

 Căn Cứ 40 Chiến Thuật Không Quân, phi trường 31st Cần Thơ các đơn vị đồn trú:

 

Không Đoàn 64 Chiến thuật: Trung tá Trương Thành Tâm KĐT -  Tr/tá Nguyễn Văn Ức KĐP

- Phi Đoàn 217 = PĐT Tr/tá Nguyễn Văn Vọng

- Phi Đoàn 249 (Chinook) = PĐT Th/tá Trung tử nạn > Th/tá Phạm Văn Việt thay thế.

- Phi Đoàn 255 = PĐT Tr/Tá Nguyễn Kim Hườn  (Nguyễn Kim)

- Phi Đội 259H = PĐT Th/tá Phạm Thành Quới (Tải Thương)

 

 

·        Không Đoàn 84 Chiến Thuật:

- Phi Đoàn 227 = PĐT Tr/tá Trần Châu Rết

- Phi Đội 259I   = PĐT Th/tá Nguyễn Trọng Thanh (Tải Thương)

 

• Liên Đoàn Yểm Cứ Cần Thơ: Thiếu tá Lê Công Đức.

• Liên Đoàn 42 Bảo Tŕ & Tiếp Liệu: Thiếu tá Nguyễn Thành Văn.

• Đoàn Yểm Trợ Hành Quân: Thiếu tá Phạm Văn Hưng.

• Pḥng Huấn Luyện: Thiếu tá Phạm Văn Se.

 

Các Staffs của CC4OCT đa số là bạn bè cùng khóa,làm Chỉ Huy Trưởng Không Đoàn, Phi Đoàn và Phi Đội:

Tr/tá Trương Thành Tâm, Tr/tá Nguyễn Văn Úc, Tr/tá Nguyễn Văn Vọng, Tr/tá Trần Châu Rết cùng tốt nghiệp khóa 16 Vơ Bị Đà Lạt.

 

Th/tá Phạm Thành Quới và Th/tá Nguyễn Trọng Thanh tốt nghiệp khóa 64C/ phi hành KQ.

 

Sau khi giải thể CC Sóc Trăng, đáng lẽ Phi đoàn 227 Hải Âu thuộc KĐ84CT, phải di chuyển về Trà Nóc, nhưng v́ bên phi trường Trà Nóc (B́nh Thủy) không đủ Ụ đậu (Parking) cho 3 phi đoàn trực thăng, nên PĐ227 và Phi đội tản thương 259I, được tạm trú trong phi trường Cần Thơ, nhưng quân số vẫn thuộc KĐ84CT bên Trà Nóc. Do đó các Staffs của PĐ227 và PĐội tản thương 259I, hàng ngày phải lái xe 10 cây số, sang BCH/KĐ84CT bên Trà Nóc họp hành, với các vị chỉ huy trưởng của các phi đoàn: 211, 225, 227 và 259I và chuyển giấy tờ công văn.

 

Có chuyện vui đặc biệt, mà không có Sư Đoàn Không Quân nào giống như chúng tôi, là: Hai phi đội tản thương 259H thuộc KĐ64CT và phi đội tản thương 259I thuộc KĐ84CT, hai đơn vị khác nhau, nhưng được hoà nhập (Combining form) cùng làm việc chung với nhau, cùng bay chung các phi vụ lệnh, chung pḥng hành quân, chung một cơ sở.

 

Các PHĐ của hai phi đội tản thương, dù khác Không Đoàn, nhưng đều cắt bay chung với nhau, như là một đơn vị. Hai vị chỉ huy của hai phi đội đều nhận chung một đặc lệnh hành quân như nhau, cùng chỉ huy chung, và cùng điều động các nhân viên phi hành thuộc cấp chung.

 

Cả hai ông Sếp đều có quyền chỉ huy chung lẫn lộn cả hai phi đội. Chỉ khi nào kư giấy tờ hành chánh th́ khác thôi. Do đó anh em tản thương Hồng Điểu 259H & I thường nói câu: “Ḿnh với ta tuy hai mà là một. Ta với ḿnh tuy một mà hai”. Nhân Viên Phi Hành của PĐ259H&I chịu chung “Một Cổ hai tṛng....Có hai bà Mẹ chồng), Đặc biệt hơn nữa, là hai vị Phi đội trưởng đều cùng học bay chung khóa phi hành (bạn đồng khóa), ra trường cùng thời gian, như nhau. Nay cùng chỉ huy chung một đơn vị đặc nhiệm là Dust Off. (Ít khi trùng hợp như vậy).

 

Note: Phi đội tản thương là đơn vị biệt lập, có cấp số phi cơ và nhân viên phi hành tương đương với ½ phi đoàn trực thăng đổ quân. Có pḥng hành chánh văn thư riêng, và Phi Đội Trưởng có quyền hạn chỉ huy như một Phi Đoàn Trưởng.

 

Hai phi đội Dust Off được cung cấp đầy đủ các phương tiện như 1 phi đoàn. Hai phi đội tản thương, không nhận Phi Vụ Lệnh từ Pḥng Hành Chiến Cuộc SĐ4KQ, mà nhận các đặc lệnh tản thương từ ASOC4/BTL Quân Đoàn qua sự điều động của Liên Đoàn 74 Quân Y thuộc BTL/QĐ4.

 

V́ thế hai phi đội tản thương có Pḥng Điều Hành Tản Thương (Dust Off Control riêng) do các Sĩ Quan và HSQ Truyền Tin Quân Y điều hành, kế bên pḥng Hành Quân Chiến Cuộc Tây Đô trong CC40CT/KQ.

 

Mỗi khi các PHĐ tản thương lên ca trực bay, th́ Trưởng Phi Cơ tản thương sang pḥng Điều Hành Tải Thương “Dust Off Control” nhận các đơn xin tản thương từ Pḥng Hành Quân Quân Đoàn 4 chuyển xuống.

 

Do đó các phi cơ đều có các TAC wheels mă số truyền tin riêng, được BTL Quân Đoàn / BCH các Trung Đoàn BB / BCH các tiểu khu / BCH các chi khu cung cấp, để liên lạc khẩn cấp bay đi bốc thương binh.

 

Các mật mă truyền tin TAC wheels thay đổi bất thường, khi phi cơ đang bay trên không, thi hành các phi vụ tản thương. Mă số truyền tin được ASOC4 chuyển lên phi cơ Tải Thương khi họ cần. Khác với lệnh hành quân của các phi đoàn trực thăng đổ quân.

 

CC40CT/KQ Cần Thơ khá rộng, vị trí nằm sát Lộ 20. Đường chính từ cổng đi vào rộng như quốc lộ, chảy thẳng từ Cổng vào đến cuối phi trường. Bên trái con đường là: Nhà máy điện, Liên đoàn Pḥng Thủ, Pḥng An Ninh, kế đến là khu Gia binh của Sĩ Quan Phi Hành, Câu Lạc Bộ của căn cứ rồi đến pḥng Hành Quân Chiến Cuộc (HQCC) băng qua con đười cắt ngang đài Air Traffic Tower Control (ATTC).

 

Giữa pḥng HQCC và ATTC có khoảng đường trống dùng làm Car Parks, (chỗ đậu xe) cho các nhân viên.

 

Qua khu ATTC đến Domestic Terminal của hăng hàng không VN Airlines, nơi thả hành khách và đón hành khách từ Cần Thơ đi Phú Quốc và return từ Phú Quốc > về Cần Thơ > về Sàig̣n.

 

Dọc treo bên trái con lộ chính, là Ụ Parking của chiếc UH Rescue trực 24/24 và các Ụ phi cơ của PĐ259 H&I tải thương, chạy dài tới BCH căn cứ. Bên trái của phi đạo 259 là Ụ Parking của PĐ217.  Bên trái Parking của PĐ217 là Taxiway và Run way. Bên trái Runway là Ụ Parking của các PĐ: 249, 255, 227 và Hangars của các PĐ249 Chinook, PĐ217, 255, 259 và PĐ227.  

 

Các Hangars bảo tŕ phi cơ của các phi đoàn rộng thênh thang đều nằm ở sát phía sát hàng rào kế lộ 20 hướng về phía Nam, đi tỉnh lỵ Cần Thơ.

 

Bên phải con lộ chính từ cổng vào là: Pḥng Quân Cảnh, Bệnh xá, khu tôn giáo, nhà nguyện, chùa, đến Ban Cứu Hỏa, đa số là các khu cư xá và văn pḥng, của LĐ Yểm Cứ.

 

 

Mộ trục lộ cắt ngang lộ chính là từng dẫy Barracks thuộc khu cư xá nhân viên phi hành của các phi đoàn. Các phi đoàn nhận từng Barrack theo khu. Các Barracks được xây cất 1 lầu, xếp hàng thẳng tắp. Mỗi Barracks có khoảng 50 pḥng ngủ, trên lầu và dưới đất.

 

Thường mỗi Barracks, các trưởng Barracks chừa lại một khoảng trống dưới đất, ngay cửa ra vào dưới tầng trệt, làm pḥng giải trí của quân nhân trong Barrack. Họ kê một bàn Ping Pong, hai bàn ngồi đọc sách và chơi cờ giải trí cho các quân nhân cự ngụ trong cư xá.

 

Có cư xá lucky, xí được bàn Billiard table của quân đội Mỹ để lại...v.v...

 

Hết khu cư xá độc thân hàng thứ I th́ tới Pḥng Hành Quân và BCH của PĐ 227. Rồi tới con đường cắt ngang kế tiếp... Qua con đường cắt ngang là khu Liên Hiệp Quân Sự (LHQS) 4 bên. Trong khu LHQS này, có cả mấy chú VC nội trú trong đó, kế đến khu nhà bàn, tiếp liệu, kiến tạo.....vv.. Nhiều ban ngành toạ lạc chớ cuối phi trường. Xin tả thêm. Con lộ chính từ cổng vào, khi tới gần Đài Không Lưu, th́ nó quẹo cong Z, chạy tới cuối phi đạo (Xin xem Bản Đồ Airport phía dưới)

 

Như vậy tổng cộng CC40CT phải dung nạp: 1 phi đoàn Chinook, 3 phi đoàn trực thăng UH- 1H và 2 phi đội tản thương, của hai Không Đoàn 64 & 84CT. Điều động hành quân tác chiến là  Pḥng Hành Quân Chiến Cuộc Tây Đô, chi nhánh của PHQ chiến cuộc Mékong BTL/ SĐ4KQ.

 

Các Phi Đoàn và hai Phi Đội tải thương trong CC40CT thi hành các Phi Vụ Lệnh hành quân cho đến sáng ngày 30.4.1975 th́ tan hàng, vỡ tổ tan đàn, sau khi nghe lệnh đầu hàng của TT Dương Văn Minh. Căn Cứ 40 Chiến Thuật SĐ4KQ chính thức khai tử, từ đây.

 

Qúi độc giả có thể nh́n h́nh họa đồ sơ sài của CC40CT, nhưng có thể h́nh dung ra vị trí của phi trường 31st Cần Thơ.  Bờ rào phía Nam sát các Hanggars nằm kế con Lộ 20.

 

Từ phi trường ra bến xe mới Cần Thơ khoảng 2 cây số. Bên trái bến xe mới là đường đi xuống phà Cần Thơ. Bên phải bến xe mới là đại lộ Nguyễn Viết Thanh (xa lộ không đèn) đi qua viện Đại Học Cần Thơ xuống quận Cái Răng > Phụng Hiệp > đi Sóc Trăng.

 

Ngày xưa là như vậy. Sau 30.4.1975. Nghe đâu, các "đồng chí" VC phá bỏ phi trường Cần Thơ và xây công viên giải trí và xây cất thành khu kỹ nghệ & thương mại? (Huynh nào biết th́ xin kể giùm)

 

Lộ 20

      ___________________________________________________________________

 

Sơ đồ phi trường 31St Cần Thơ

 

 

Kỷ niệm ngày Không Lực Việt Nam Cộng Ḥa

Hồng Điểu Jo. Vĩnh

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính