Những suy nghĩ về nhà báo Nguyễn Đắc Kiên: đảng Hoàng Cơ Minh - đảng Nguyễn Đan Quế

 

-Bài 5-

 

 

Hoàng Tuấn Ly

 

 

Trong những ngày qua, nếu ai đă từng theo dõi về những diễn biến nhịp nhàng giữa bộ ba: đảng Cộng sản VN - đảng Nguyễn Đan Quế - đảng Hoàng Cơ Minh, thì ắt đã thấy rõ những tin tức về các sự kiện đã được hoàn toàn tự do đăng tải trên hệ thống Internet  như sau:


1 - Hãy cùng nhau tham gia đông đảo Chiến dịch “Ký tên cho Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do”.

 

2 - Sài G̣n: Nhà cầm quyền đang ép dân kư đồng ư bản dự thảo Hiến Pháp 1992.

 

3 - Bộ Công an vừa đề xuất Dự thảo Quy định các biện pháp xử lư hành vi chống người thi hành công vụ.

 

Về “Lời tuyên bố của các công dân tự do” đã do Nguyễn Đắc Kiên viết ra cùng lúc với bản tin: “Nhà cầm quyền đang ép dân ký đồng ý bản dự thảo Hiến Pháp 1992”, mà trong đó, Nguyễn Đắc Kiên đã viết ra một điều chính yếu, để quyết định phải bảo vệ tất cả “những tội phạm làm tổn hại lợi ích dân tộc, quốc gia hay bất cứ hành động mang tính trả thù nào với những người ở chế độ cũ”. Đó là một cách để bảo vệ đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được thoát tội, một khi chế độ Cộng sản Việt Nam bị sụp đổ trong nay mai.

 

Nguyễn Đắc Kiên viết: “… một điều khoản bắt buộc, trong đó, không cho phép hồi tố, truy cứu trách nhiệm những tội phạm làm tổn hại lợi ích dân tộc, quốc gia hay bất cứ hành động mang tính trả thù nào với những người ở chế độ cũ”.

 

Cùng lúc đó, thì bản tin: Nhà cầm quyền đang ép dân kư đồng ư bản dự thảo Hiến Pháp 1992”.

 

Và, sau khi  “Lời kêu gọi” cùng những bản tin ấy đã được phổ biến rộng rãi, thì một bản tin Tiếng Việt của BBC đã đưa ra như sau:

 

 

BBC Tiếng Việt:

 

Bị bắn nếu chống người thi hành công vụ?

 

Cập nhật: 15:43 GMT - thứ bảy, 9 tháng 3, 2013

 

Bộ Công an vừa đề xuất Dự thảo Quy định các biện pháp xử lư hành vi chống người thi hành công vụ

 

Bộ Công an Việt Nam vừa đề xuất cho phép người thi hành công vụ được nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm nếu có căn cứ hành động chống người thi hành công vụ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

 

Đề xuất này được đưa ra trong các biện pháp pḥng ngừa, ngăn chặn và xử lư hành vi chống người thi hành công vụ, đang được lấy ư kiến nhân dân trước khi tŕnh lên Chính phủ phê duyệt ban hành.

 

Theo bản Dự thảo này, “trong trường hợp có căn cứ thực tế rằng hành vi chống người thi hành công vụ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người thi hành công vụ hoặc của người khác; hoặc có dấu hiệu của một tội phạm từ nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đến đặc biệt nghiêm trọng th́ người thi hành công vụ được sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật hoặc nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm để pḥng vệ, tấn công, vô hiệu hóa hành vi chống người thi hành công vụ, kịp thời ngăn chặn hậu quả xảy ra và bắt giữ người có hành vi chống người thi hành công vụ”.

 

Dự thảo Nghị định c̣n ghi rơ các biện pháp ngăn chặn hành vi chống người thi hành công vụ, từ giải thích tới yêu cầu xuất tŕnh giấy tờ, cưỡng chế buộc phải chấm dứt hành vi vi phạm, bắt giữ, khám người và phương tiện cũng như tước bỏ vô hiệu hóa vũ khí v.v.

 

Văn bản cũng nói tới trong trường hợp tụ tập đám đông chống người thi hành công vụ th́ có thể sử dụng các biện pháp từ ngăn chặn, tới “bao vây, khống chế, cô lập đối tượng cầm đầu” và “đưa về trụ sở công an hay cơ quan có thẩm quyền xử lư ở nơi gần nhất để giải quyết”.

 

 

Qua các diễn biến xảy ra như đã trích dẫn ở trên, thì chúng ta, tất cả những ai còn ưu tư đến đất nước, đều cần phải điểm lại những “Lời kêu gọi” của tổ chức Hoàng Cơ Minh, tức Việt Tân, và của Nguyễn Đan Quế, người đã thành lập, và đang cầm đầu tổ chức “Cao Trào Nhân Bản”:

 

1 -  Mặt trận Hoàng Cơ Minh, tức “đảng” Việt Tân, đã hai lần đưa Nguyễn Quốc Quân, người đã gia nhập Mặt trận từ năm 1986, và là người đã thành lập ra “Hội chuyên gia”, và cũng là “Trung ương ủy viên” của Việt Tân về Việt Nam để “vận động rải truyền đơn” và “biểu tình chống cộng”. Nhưng cả hai lần, Nguyễn Quốc Quân đều được bình an trở lại nước Mỹ.

 

2 - Nguyễn Đan Quế cũng từng “công bố Lời kêu gọi toàn dân xuống đường cứu nước”. Nhưng Nguyễn Đan Quế cũng vẫn bình an, và tự do dùng Internet cũng như điện thoại để trả lời phỏng vấn các đài phát thanh lẫn báo chí của ngoại quốc.

 

Nhưng thật tội nghiệp cho những người có lòng với đất nước, vì  họ đã nghe theo những lời kêu gọi của đảng Hoàng Cơ Minh và đảng Nguyễn Đan Quế, mà họ phải bị ngồi tù, (trong số đó, có tù giả, để sang Mỹ…) để cho hai “đảng” này cùng nhau thủ lợi, vì “có người hoạt động trong nước”.

 

3 - “Đảng” Hoàng Cơ Minh và “đảng” Nguyễn Đan Quế đã ký tên ủng hộ “Lời tuyên bố” của Nguyễn Đắc Kiên. Nghĩa là cả đảng Việt Tân và Nguyễn Đan Quế đã xác định cùng ủng hộ “… một điều khoản bắt buộc, trong đó, không cho phép hồi tố, truy cứu trách nhiệm những tội phạm làm tổn hại lợi ích dân tộc, quốc gia hay bất cứ hành động mang tính trả thù nào với những người ở chế độ cũ”.

 

Và sau sự xác định ủng hộ như trên của đảng Hoàng Cơ Minh và đảng Nguyễn Đan Quế, thì:

 

Bộ Công an vừa đề xuất Dự thảo Quy định các biện pháp xử lư hành vi chống người thi hành công vụ. Bộ Công an Việt Nam vừa đề xuất cho phép người thi hành công vụ được nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm nếu có căn cứ hành động chống người thi hành công vụ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

 

Với “Dự thảo Quy định”của “Bộ Công An”như trên, thì có nghĩa là các lực lượng Công an và bộ đội của đảng Cộng sản Việt Nam có toàn quyền “được nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm”. Đó là, những người biểu tình, hoặc xe di chuyển của họ, khi bị Công an khống chế, mà dám có một phản ứng nào đó, thì sẽ bị Công an VC “nổ súng trực tiếp vào người” để giết chết tất cả những người “chống lại người thi hành công vụ”; và sau này, khi chế độ Cộng sản bị sụp đổ, thì không một ai được đụng đến cái sợi chân lông của tập đoàn đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Nói một cách dễ hiểu, và cho rõ ràng:

 

“Đảng” Hoàng Cơ Minh và “đảng” Nguyễn Đan Quế, đã công khai ký tên ủng hộ “Lời tuyên bố” của Nguyễn Đắc Kiên, là đã xác định ủng hộ lập trường với “Bộ Công An,cho phép người thi hành công vụ được nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm nếu có căn cứ hành động chống người thi hành công vụ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

 

Nói tóm lại, đảng Hoàng Cơ Minh và đảng Nguyễn Đan Quế đã cùng “Bộ Công An” CS “hạ quyết tâm” một cách vô cùng độc ác, vì đã từng phát lời “kêu gọi rải truyền đơn - xuống đường biểu tình cứu nước”, với mục dích để chiêu dụ, lừa gạt những người có lòng yêu nước sẽ phải chết tan xác trước những họng súng theo lệnh của “Bộ Công An cho phép người thi hành công vụ được nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm nếu có căn cứ hành động chống người thi hành công vụ”. Nghĩa là, các lực lượng vũ trang của đảng Cộng sản Việt Nam, lúc nào cũng sẵn sàng nhả đạn, sẽ bắn chết bỏ, bắn chết hết bất cứ những ai, không kể già, trẻ, gái trai, nếu dám “chống người thi hành công vụ”, mà không phải sợ bị trừng phạt, cho dù, sau đó, chế độ Cộng sản có sụp đổ, và đảng Cộng sản có bị giải thể. Bởi vì đã có sự che chắn của”  “… một điều khoản bắt buộc, trong đó, không cho phép hồi tố, truy cứu trách nhiệm những tội phạm làm tổn hại lợi ích dân tộc, quốc gia hay bất cứ hành động mang tính trả thù nào với những người ở chế độ cũ”.

 

Thế nhưng, “các đảng” cần phải ghi nhớ: Khi chế độ Cộng sản bị sụp dổ; dảng Cộng sản bị giải thể, th́ cái gọi “Hiến Pháp” của đảng CSVN cũng phải bị vứt vào sọt rác. Và, những kẻ sát nhân, dù là chính phạm hay tòng phạm, th́ trước ngọn đèn của công lý, sẽ không bao giờ bỏ sót cho một tên nào, khi chúng đã nhúng tay vào tội ác.

 

11/03/2013

Hoàng Tuấn Ly

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính