Tâm Thư gửi Thân Nhân trong Nước

 


Cậu-Cô-D́ và các em thương mến
Bốn mươi hai năm “thống nhất” quê hương
Nhưng lầm than măi chất ngập phố phường
Thêm Quốc nạn tai ương Tàu Hán hóa!

Khắp ba miền, một thứ người khác lạ
Là bọn Tàu ô man dă khó lường
Được đảng hồ ưu đăi mở biên cương
Cho qua lại lập phố phường tự chủ…

Những điều đó có khác chi thuốc lú
Nhục Quốc thể bởi bè lũ cộng nô
Ôi, Việt Nam đă tan nát cơ đồ
Cậu-Cô-D́ và các em có hiểu?

Người hải ngoại – Đa phần tiền không thiếu
Nhưng chúng con chẳng muốn gửi về quê

V́ buổi ra đi đă nặng lời thề
Không trở lại khi bốn bề c̣n giặc cướp.


Xét t́nh nghĩa có vẻ như trái ngược
Để mặc thân nhân trong cảnh khốn cùng
Nhưng quê hương th́ tai ách không ngưng
Chẳng mấy kẻ chịu vùng lên đối kháng!

T́nh thế vậy, tốt nhất là tạm lăng
Để cho dân trong Nước nếm đủ mùi
(V́ đ̣n thù… túng quẫn khó mà vui)
Mới vùng dậy quyết dập vùi chế độ!

Hải ngoại sẽ về dựng lại đất Tổ
Cờ Vàng Tự Do rộ khắp phố phường…
Nhưng lúc này, dân phải chịu đau thương
V́ kế sách nằm trong đường cách mạng!

Tận cùng căm hận sẽ bùng lên lửa sáng
Nếm gian nan mới thấu rơ ngọn ngành
Mới kiên cường cùng quyết tử đấu tranh
Đ̣i Công lư và Tự do - Dân chủ!


Không giúp tiền, không về! –Xin tha thứ
Trận chiến này - Muốn thắng - Phải hy sinh!

Đôi lời tâm sự với trọn nghĩa t́nh
Đừng trách nhé, người thân con trong Nước!!!

 


Hoàng Trọng Thanh
Portland, Oregon * Ngày cuối năm 2017

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính