Đêm buồn thống thiết!

 

 

 

 

Đêm buồn dơi ánh sao rơi
Ước chi sao rụng… vỡ đôi địa cầu!

Chắp tay lạy Chúa, Ngài đâu?
Sao không cứu độ khổ sầu Việt Nam
Bao năm máu đổ lệ tràn
Dưới liềm búa đảng tan hoang nước nhà
Hiện nay lũ đảng hồ ma
Đă dâng Bản Giốc, Nam Quan… cho Tàu
Biên cương chúng cắt xót đau
Tây Nguyên bô-xít gục đầu hiến trao
Hoàng Trường Sa khóc thét gào
Tội đồ Việt cộng vẫn hào sảng vui…
Người dân khổ nhục ngậm ngùi
Đứng lên đối kháng – Dùi cui… nằm tù!!!

Chuá ơi! Vận Nước âm u
Ngày thêm đen tối mịt mù tương lai
Chắp tay con khẩn xin Ngài
Ban ơn giải thoát ṿng tai ương trần
Để cho chín chục triệu dân
An b́nh đời sống bớt phần âu lo!!!

Tha hương trên đất tự do
Nhân quyền, Dân chủ ấm no vuông tṛn…
Nh́n về nước Việt chúng con
Đồng bào khốn khổ c̣n hơn gia cầm
Muốn lo cứu tế – Lại lầm
Nuôi cho lũ cộng ngồi không gom tiền…
Chúa ơi! Nghiệt cảnh đảo điên
Đau thương biết mấy triền miên thể này
Chắp tay lạy Chúa đêm nay!!!

 


Hoàng Trọng Thanh
Portland, Oregon * Noel 2017

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính