Đại hội XII - “Diên Hồng” thời đổi mới!? (*)

 

Hoàng Thanh Trúc

 


Tuyên truyền “…không nên nói trên trời dưới đất, nào là khách quan, chủ quan, nào là tích cực, tiêu cực, nói không đâu vào đâu, không nên lúc nào cũng trích dẫn Các Mác, Lênin, tuyên truyền không cần phải nói tràng giang đại hải…” Đấy! Lời của tổ sư tuyên truyền Hồ Chí Minh trước khi “băng hà” đă răn dạy để lại cho “đảng ta” rồi. Vậy mà ngày 24/1- VTV (Đài truyền h́nh VN) và báo "Đại biểu Nhân dân", cứ tự sướng rồi tuyên truyền bá láp, bậy bạ, trên trời dưới đất, cho rằng "Đại Hội XII là Diên Hồng thời đổi mới?" (*).
 

Hội Nghị Diên Hồng diễn ra năm 1284 do Vua Trần Thánh Tông triệu họp các phụ lăo trong cả nước về trước thềm điện Diên Hồng để trưng cầu dân ư.

 

Toàn cảnh của hội nghị Diên Hồng năm 1284 trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư (Wikipedia trích dẫn) xin mời các bộ năo “bă đậu” VTV tham khảo lại… C̣n nếu quí vị v́ cái ghế, cuốn sổ hưu, cái thẻ đỏ (th́ không cần).

 

Hội nghị Diên Hồng diễn ra khi quân Tàu (Nguyên Mông) đang chuẩn bị kéo quân sang xâm lược nước ta lần thứ hai sau lần thất bại đầu tiên (1258), trước khi Hội nghị bắt đầu, nhà Trần thăm ḍ và biết được quân Nguyên huy động một lực lượng rất lớn, có tới 50 vạn từ phương Bắc tràn xuống; kết hợp với gần 10 vạn quân của Toa Đô mượn đường vương quốc Champa (Phía nam Đèo Ngang) đánh lên; tin rằng với sức mạnh như vậy sẽ nhanh chóng bóp nát nước Đại Việt. 

 

Đối phó với đạo quân hùng mạnh như vậy, nhà Trần khôn khéo triệu tập hội nghị Diên Hồng - (Trước đó là hội nghị tướng sĩ ở B́nh Than - 1282) bàn về chiến lược đánh giặc của tướng soái và quân nhà Trần. Ư thức được rằng, muốn chiến thắng được đội quân Tàu đông đảo của nhà Nguyên, cần thiết phải có sự tham gia tổng lực của toàn dân.

 

Tham dự hội nghị này là các vị bô lăo, đại diện cho nhân dân cả nước. Thượng hoàng đích thân ban yến và hỏi các vị bô lăo là nên đánh hay nên ḥa. Một đời thân phận thấp hèn, tay lấm chân bùn, nay bỗng dưng được triều đ́nh mời vào tận hoàng cung để bàn quốc gia đại sự, tinh thần của các vị bô lăo phấn chấn khác thường.

 

Hội nghị Diên Hồng được xem như hội nghị dân chủ đầu tiên trong lịch sử mà các vị phụ lăo được coi là những đại biểu của nhân dân. Sau hội nghị, chính các phụ lăo là những người truyền đạt lại chủ trương của triều đ́nh nhà Trần thuyết phục gia đ́nh và mọi người dân.

 

Ư nghĩa chính trị của Hội nghị Diên Hồng:

 

Thứ nhất, hội nghị này sẽ có tác dụng thăm ḍ, đo lường mức độ căm phẫn của nhân dân đối với kẻ thù, mức độ nhân dân ủng hộ chính quyền, từ đó đánh giá được nội lực trước khi vạch ra chiến lược chiến tranh.

 

Thứ hai, hội nghị này là một động thái thể hiện sự tôn trọng của triều đ́nh đối với các bô lăo, vốn thuộc hàng trưởng thượng, nghiễm nhiên có “lăo quyền” trong xă hội cổ truyền Việt Nam. Hội nghị này có tác dụng đoàn kết củng cố mối quan hệ nhân dân với chính quyền. Mặc dầu địa vị người dân lúc đó c̣n rất thấp trong nền quân chủ, nhưng tài lực cho cuộc chiến th́ bất cứ triều đ́nh vua chúa nào cũng phải dựa vào dân.

 

Thứ ba, hội nghị này sẽ làm cho hoạt động của chính quyền trở lên minh bạch hơn, tạo niềm tin cao hơn cho người dân; gầy dựng sự chính danh cho chính quyền khi quyết định chuyện hệ trọng của quốc gia. Nếu giữa chừng cuộc chiến có điều ǵ bất lợi, th́ phía xă hội (nhân dân) sẽ đồng thuận gánh vác trách nhiệm với triều đ́nh mà không gây nên chia rẽ hay bất phục.

 

Thứ tư, chính quyền đă biết sử dụng bô lăo là tầng lớp có ảnh hưởng lớn nhất trong xă hội làm loa phóng thanh phổ biến đường lối của tầng lớp cầm quyền. Các bô lăo khi đă “thông tư tưởng” th́ trở thành những tuyên truyền viên tự nguyện cho nhà nước, góp phần tạo ra sự nhất trí cao trong xă hội.

 

Như vậy, với quyền của người dân được trân trọng qua trưng cầu dân ư - điều này chưa hề xuất hiện trong lịch sử Việt Nam, cho đến thời điểm ấy (thế kỷ 13) đă được vua Trần áp dụng.

 

Hai chữ Diên Hồng đă trở thành biểu trưng cho ư chí của một dân tộc, thể hiện sự đồng tâm hiệp lực giữa nhà nước với người dân trong mối quan hệ vua-tôi, và trong chừng mực nào đó cũng biểu hiện nhân tố: “Dân vi quư, xă tắc thứ chi, quân vi khinh” (Dân là quư nhất, sau rồi đến xă tắc, vua là nhẹ nhất trong ba cái ấy) như một giá trị truyền thống mang ư niệm “dân chủ” sau này được xác lập trong thời cận và hiện đại.

 

“Hội nghị Diên Hồng” sẽ măi măi ăn sâu trong tâm thức của người dân Việt Nam như một sức mạnh của truyền thống gắn liền với mục tiêu cho nền dân chủ hiện đại. (Đại Việt sử kư toàn thư (quyển 5).

 

Vậy th́ “VTV” thấy ǵ qua Đại Hội XII của đảng CSVN mà dám so sánh để nói là "Diên Hồng thời đổi mới?" Rồi tuyên truyền rất bá láp, bậy bạ, đầy nguy hiểm cho dân tộc?.

 

2016- “Diên Hồng” thời đổi mới!? (Theo VTV) có Mác-Lê dẫn đường và “trưng cầu Đảng ư” (có thường dân “phụ lăo” nào được phép tham dự đâu?) một “màu đỏ” búa liềm của đảng độc diễn chứ “Diên Hồng” mới nào của dân tộc Việt Nam?

 

Trong 4 ư nghĩa chính trị nổi bật của Hội nghị Diên Hồng đời nhà Trần (nói trên) th́ Đại Hội XII CSVN hoàn toàn không tiếp cận với tiêu chí ư nghĩa nào, mà quan trọng nhất là “lấy dân làm gốc” - Với tuyệt đối 1510 đảng viên CS có mặt trong Đại Hội như chà đạp vào đạo lư “Dân vi quư, xă tắc thứ chi, quân vi khinh” (Dân là quư nhất, sau rồi đến xă tắc, vua là nhẹ nhất trong ba cái ấy).

 

VTV (Đài truyền h́nh VN) và báo chí truyền thông “đảng ta” xin vui ḷng hăy trả lời sự khác biệt này cho toàn dân Việt:

 

Năm 1284 Vua Trần Nhân Tông triệu họp các phụ lăo trong cả nước về trước thềm điện Diên Hồng để trưng cầu dân ư chống lại quân Tàu xâm lược giữ vững bờ cơi.

 

Th́ năm 2016 - (thay v́ các phụ lăo trước điện Diên Hồng như vua Trần Việt Nam) th́ CSVN lấy 2 ông râu xồm Mác-Lê ngoại lai lạ hoắc làm “thái thượng hoàng” và 1510 đảng viên CS tề tựu dưới cái gọi là “bộ cai trị” xem Tàu Cộng (kẻ thù truyền kiếp của dân tộc) là “đồng chí anh em”có chung một “Đại Cục” mà Tàu Cộng th́ đang xâm phạm bờ cơi cha ông? Toàn dân đang phẫn nộ, quốc tế chứng kiến-Vậy th́ “Diên Hồng đổi mới” là đây sao? 

 

Vậy mà: Lời "TBT" Nguyễn Phú Trọng đă được nhiều tờ báo dùng làm nhan đề bài viết ngay trên trang nhất ví "Đại hội XII của Đảng như một Hội nghị Diên Hồng thời đổi mới". (*) 

 

Trời hỡi - Hồn thiêng các Vua Trần và tiền nhân 4000 năm nước Việt hiển hiện mà nh́n một đám cháu con hậu sinh của một cái đảng vọng ngoại  và vong bản.

 


26/01/2016

Hoàng Thanh Trúc

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính