Hoảng sợ tại nước Đức!

 

Di dân Hồi Giáo biểu t́nh ủng hộ bọn khủng bố ISIS

trong các thành phố để vinh danh Allah (xem video)

 

                           

 

Tuần qua, chỉ trong thành phố Hannover (Đức Quốc), các di dân Hồi Giáo, hết kêu ca rằng ḿnh là “dân tỵ nạn”, đă biểu t́nh trên các đường phố trương cớ của bọn khủng bố ISIS và tuyên bố rằng: lănh thổ nước Đức thuộc về Allah.

 

Tôi không biết phải bao nhiêu lần nữa phải nhắc lại chuyện này, nhưng bọn họ không phải là người tỵ nạn cũng không phải là di dân. Họ chính là bọn “Thánh chiến hồi giáo” đang hoạt động để đ̣i chủ quyền lên Âu Châu nhân danh của Allah và Hồi Giáo.

 

Họ không hội nhập, và sẽ không hội nhập với văn hóa của nước họ đang cho họ cư trú. Họ đ̣i hỏi quư vị phải chịu khuất phục dưới lề luật của Hồi Giáo, và hăy đoán xem chuyện ǵ sắp tới ? Đó chính là chuyện đang xảy ra. Tại Anh Quốc đă là chuyện đă có. Nếu bạn có tự hỏi lư do tại sao các nước phương Tây bị suy sụp th́ đừng t́m kiếm nữa.

 

http://www.nouvelordremondial.cc/

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính