Anh trở lại...

 

 


Anh trở lại vùng hành quân lối cũ

Không Balô, chẳng súng đạn, giày sault

Đi giữa hàng AK của lũ giặc Hồ

Chân nặng bước cơ hồ như gục ngă

Ngày Ba Mươi...quân lệnh nào nghiệt ngă

Lệnh quy hàng bức tử súng rời tay

Ngày Ba Mươi “giải phóng” cũng là ngày

Mất tất cả...kể cả quyền được sống

Hơi thở cạn...nơi núi rừng lạnh cóng

Nh́n gông xiềng...xích “cải tạo” chung thân

Cạn mồ hôi, hơi thở cũng cạn dần

“Nhờ” chính sách “khoan hồng” của Bác Đảng

Tháng Tư Đen cả miền Nam kinh hoảng

Người chen người di tản chạy thoát thân

Người tuẫn tiết...sống măi trong ḷng dân

Kẻ ở lại đi dần vào lao lư

“Đừng nghe những ǵ...” ôi thật chí lư

“Mà hăy nh́n kỹ ...” lũ khỉ f***cking do

Ôi quê mẹ nào khác một ngục tù

Nhờ ơn Đảng “đỉnh ngu” không đối thủ.


Match 17, 2017

Hoàng Nhật Thơ

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính