42 Năm Quốc Hận...

 

 

 

  


Khói lửa chiến tranh đă tan rồi
Thời gian lặng lẽ hững hờ trôi
Bốn hai năm chẵn từ “Găy Súng”
“Tháng Tư Đen” đó chết hồn tôi
Lê chân viễn xứ chân nặng bước
Mối thù “Quốc Hận” chẳng phai phôi
Mai này khai tử “Thiên Đàng Máu”
Vui những ngày cuối trên quê tôi.
March, 2017
Người Lính Năm Xưa Hoàng Nhật Thơ

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính