Giành lại chủ quyền từ thực dân Pháp: Thử thách đầu tiên

 Trích: [Những Ngày Cuối Cùng Của TT Ngô Đ́nh Diệm, chương 3, trang 87-123]

 

Hoàng Ngọc Thành & Thân Thị Nhân Đức

 

 

Ông Ngô Đ́nh Diệm được Bảo Đại mời làm thủ tướng với toàn quyền dân sự và quân sự ngày 16/6/1954. Ba ngày sau, ông nhận lời. Độ 5 ngày nữa, tức là ngày 24/6/54, ông đáp phi cơ hăng Air France rời Ba Lê và hai ngày sau đến Saigon. Cùng đi với ông, có người em trai là Ngô Đ́nh Luyện, ông Trần Chánh Thành, ông Nguyễn văn Thoại, một giáo sư đại học tại Pháp, h́nh như là em chồng bà Nguyễn văn Lễ tức bà Cả Lễ, em ruột ông Diệm. T́nh cờ cô Thân thị Hoàng, một cô em ruột của một trong hai người soạn tài liệu này, cũng đáp chuyến máy bay này về Saigon sau khi học xong thống kê tại Paris. Do có bà con với ông Trần Chánh Thành về phía bên ngoại, cô Hồng được giới thiệu với ông Diệm và phái đoàn. Ông Diệm và các ông Luyện, Thành, Thoại đều vui vẻ hân hoan ra mặt. Ngày 26/6/54, phi cơ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Ngoài số người đón tiếp tại phi trường, nhiều nhóm dân chúng chờ đợi hai bên các con đường mà đoàn xe chở thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm đi qua, như nhân chứng đại tá Edward Lansdale thuật lại, chứ không phải họ tránh né như ông Joseph Buttinger đă viết. Nhưng đoàn xe chở thủ tướng Diệm chạy nhanh làm dân chúng không thấy rơ mặt thủ tướng, theo nhận xét của đại tá Lansdale. Ngày hôm sau, đại tá Lansdale đến dinh Gia Long gặp thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm. Cuộc tiếp xúc đầu tiên này mở đầu sư cộng tác chặt chẽ giữa ông Diệm và chính quyền Mỹ lúc bấy giờ, trong những tháng đầu sau Hiệp Định Geneva tháng 7/1954.

 

Trong giai đoạn này, nếu thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm tiêu biểu cho phe quốc gia VN cần sự ủng hộ của Hoa Kỳ để giành lại chủ quyền từ tay thực dân Pháp, th́ Hoa Kỳ cũng cần ông Ngô Đ́nh Diệm để thiết lập một chính quyền vững mạnh tại miền Nam, để làm tiền đồn chống cộng sản tại Đông Nam Á, có lợi cho nền an ninh chiến lược của Hoa Kỳ.

 

Chương này tŕnh bày thực trạng của quốc gia VN dưới quyền quốc trưởng Bảo Đại, những thử thách mà thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm phải đối phó, từ tướng Nguyễn văn Hinh đến B́nh Xuyên và các giáo phái trong năm 1954, trong khi lấy lại dần chủ quyền trong các lănh vực sinh hoạt của xứ sở từ tay thực dân Pháp.

 

Về Saigon vài hôm, thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm thấy rằng đạo chỉ dụ ban cho ông toàn quyền dân sự và quân sự không có gía trị ǵ cả. Ông chỉ có quyền với 12 người cảnh sát thay phiên nhau canh gác dinh Gia Long. V́ sao vậy?  Quốc trưởng Bảo Đại và các nội các trước đă làm ǵ?  Lâu nay quốc trưởng Bảo Đại có guồng máy dân sự và quân sự cai trị quốc gia VN không?

 

Trước hết, xin nói về quốc trưởng Bảo Đại. Cuộc sống quốc trưởng của ông Bảo Đại khác xa thời ông ở Côn Minh hay Hương Cảng. Pháp trả lương cho ông mỗi tháng 350,000 mỹ kim tức mỗi năm trên 4 triệu mỹ kim. Ông có 4 phi cơ và gởi những món tiền khổng lồ tại các ngân hàng Pháp và Thụy Sĩ. Ông làm chủ nhiều bất động sản tại Pháp và xứ Ma rốc ở Bắc Phi Châu. Bảo Đại cũng nhận tiền do ṣng bạc Đại Thế Giới cung cấp. Ṣøng bạc này được cao ủy Pháp, linh mục đô đốc Thierry d’Argenlieu cho phép mở trong năm 1946, mặc dầu bác sĩ Nguyễn văn Thinh cầm đầu chính phủ bù nh́n Nam Kỳ tự trị phản đối. Một số người Hoa ở Chợ Lớn đấu thầu được hai năm đầu. Nhưng sau đấy, người Hoa từ Aùo Môn sang tranh thầu được, v́ họ chịu trả 400,000 đồng một ngày thay v́ 200,000 đồng. Những người này, một mặt trả thuế cho phe kháng chiến để khỏi bị phá hoại, mặt khác mở rộng và canh tân ṣng bạc với các hồ lỳ trẻ ăn mặc sang trọng, ca sĩ Việt Hoa, vũ nữ, gái điếm hạng sang và nhân viên bảo vệ. Đến năm 1950, Bảo Đại can thiệp vào vụ đấu thầu. Ông Nguyễn văn Viễn tức Bảy Viễn cầm đầu phe B́nh Xuyên lâu nay được người Pháp trả lương và ngự trị vùng Chợ Lớn, trúng thầu với sự hỗ trợ của quốc trưởng Bảo Đại. Bảy Viễn chịu trả mỗi ngày 100,000 đồng cho Bảo Đại, số tiền như vậy cho bà Từ Cung, mẹ của Bảo Đại, 10,000 đồng cho ông Nguyễn Đệ, bí thư của Bảo Đại và 10,000 đồng cho một nhân vật không nếu tên (trong tài liệu của Cao Uûy Pháp).

 

Tại vùng Saigon-Chợ Lớn, Bảy Viễn không những chỉ làm chủ các ṣng bạc Đại Thế Giới và Kim Chung mà có thể nói là y nắm giữ độc quyền về cờ bạc, y thâu thuế các ṣng bạc nhỏ khác, y cũng làm chủ hay thâu thuế các nhà điếm như nhà thổ B́nh Khang ở Vườn Lài, y độc quyền mua bán thuốc phiện đưa từ Lào về, ăn chia với một số người Pháp gốc đảo Corse. Bảy Viễn cũng kiểm soát đuờng bộ Saigon – Vũng Tàu, đường thủy Saigon – Rừng Sát, thâu thuế việc mua bán củi và than, ḅ và heo và cả ḷ heo Chánh Hưng nữa. Phe B́nh Xuyên mở rộng sự kiểm soát tại vùng Cần Giờ, Cần Giuôc, Cần Đước (G̣ Công) và các toán công an B́nh Xuyên c̣n đứng thâu thuế tại các bên xe ở Vũng Tàu và Đà Lạt nữa. Bảo Đại c̣n cử một người tay chân của Bảy Viễn là ông Lai văn Sang làm tổng giám đốc công an và cảnh sát quốc gia nữa. Tháng 4/1952, Bảo Đại cho Bảy Viễn quân hàm thiếu tướng và qua năm sau Pháp thưởng cho người này là thiếu tướng Nguyễn văn Viễn huy chương Bắc Đẩu Bội Tinh nữa. Về phần Bảo Đại với vô số tiền, ông chỉ chuyên ăn chơi hưởng lạc. Ông ở Pháp thời gian lâu hơn là ở trong nước. Trước hiệp định Geneva năm 1954, khi nào về nước, ông ít khi ở Hanoi hay Saigon lâu, v́ nơi nào Cao Uûy Pháp cũng dành phủ toàn quyền cũ, tượng trưng cho uy quyền tối cao trong nước. Tại Saigon, Bảo Đại chỉ được ở và làm việc tại dinh Gia Long, c̣n Cao Uûy Pháp làm chủ dinh Norodom, tức phủ toàn quyền cũ, mà sau này ông Diệm đổi tên là dinh Độc Lậïp. Ông Bảo Đại lên Đàlạt hay đi Ban Mê Thuột, suốt này đi săn bắn, chơi các môn thể thao, c̣n đêm th́ đánh bạc và chơi gái. Linh mục Cao văn Luận có lần đến tiếp xúc với Bảo Đại vào năm 1948 tại biệt điện cựu hoàng ở Đàlạt và ông thuật lại rằng:  “Bảo Đại là con người chán chường và thấm mệt…. Câu chuyện kéo dài được vài phút th́ Bảo Đại có vẻ mệt nhọc lắm, nằm chuỗi dài ra trên chiếc ghế bành”.

 

Tại Pháp, Bảo Đại say mê cờ bạc, đánh thua những món tiền rất lờn tại các ṣng bạc ở Monte Calo, tiểu xứ Monaco chẳng hạn, và tiền của, bất động sản cũng mất dần vào các ṣng bạc. Của phi nghĩa đâu có bền. Các báo chí Âu Mỹ đều gọi Bảo Đại và cựu Hoàng Farouk của Ai Cập, cũng ăn chơi như vậy, là “những ông vua của các hộp đêm”.

 

Bảo Đại kư kết một số thỏa ước và hiệp ước với Pháp như đă tŕnh bày, tại Vịnh Hạ Long, hiệp định Elysée năm 1949, và các thỏa ước tại Pau năm 1950. Chính phủ Pháp có tuyên bố nhiều lần trao trả “nền độc lập” cho VN, nhưng người Pháp vẫn nắm giữ mọi quyền hành về quân sự, kinh tế, ngoại giao, tài chánh, hối đoái, quan thuế. Đây chỉ là tṛ hề chính trị. Một chính khách thuộc đảng xă hộp Pháp, ông Francois Metterand, sau này là tổng thống Pháp, đă từng nhận xét rằng từ 1949 đến 1954 Pháp đă trao trả “nền độc lập toàn vẹn” cho VN 18 lần, và có phải đến lúc này cần trao trả một lần mà thôi, nhưng là thật sự.

 

Chính quyền Bảo Đại trở nên một sự che đậy cho Pháp tiếp tục thống trị VN. Chính Bảo Đại cũng thừa nhận rằng giải pháp Bảo Đại không giải quyết được ǵ cả, không phục vụ quyền lợi của dân tộc VN, nhưng là một giải pháp của người Pháp phục vụ quyền lợi của nước Pháp. Các vùng do quân đội Pháp kiểm soát như thành phố Saigon chẳng hạn, đầu rẫy tham nhũng, cờ bạc, đĩ điếm, thuốc phiện và ma túy. Các nhân vật Pháp và Việt, các thương gia, những kẻ buôn lậu, tư sản mại bản làm giàu nhờ chuyển ngân, buôn bán đồng quan Pháp và đồng bạc Đông Dương, vàng lá, hối mại quyền thế, đấu thầu cung cấp cho quân đội Pháp, mậu dịch và bồi thường chiến tranh…  Thí dụ, giá một gờ ram vàng nguyên chất tại Paris chỉ 586 quan nhưng tại Saigon là 1,300 quan, chỉ cần t́m cách chuyển vàng từ Paris về Saigon cũng kiếm được một số tiền lớn. Một hội đồng điều tra của Quốc Hội Pháp cho rằng các tệ doan trên là do chính quyền Pháp gây ra, và dân Việt xem Bảo Đại và các tổng trưởng trong chính quyền của ông là công chức làm việc cho nước Pháp.

 

Trong t́nh trạng như thế, thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm thực tế vô quyền. Người thật sự có quyền là tướng Pháp Paul Ely, cao ủy Pháp kiểm tổng tư lệnh quân đội Pháp, đóng tại dinh Norodom của toàn quyền Pháp ngày trước tại Saigon. Tướng Ely cầm đầu luôn cả guồng máy dân sự. Quân đội Pháp đóng giữ các vị trí chiến lược vớ́ sự yểm trợ của các lực lượng bổ sung, như các đơn vị Binh Xuyên dưới quyền ông Bảy Viễn, lực lượng Cao Đài vùng Tây Ninh, các nhóm Ḥa Hảo tại tỉnh Cần Thơ và Châu Đốc, và số lính đánh thuế dưới quyền sĩ quan tay lai Leroy ở Bến Tre nữa. Người Pháp trả lương, huấn luyện, trang bị vũ khí và đạn dược cho những số lính này và các chỉ huy họ thống trị các địa phương nơi họ đóng giữ. Người Pháp tổ chức các tiểu đoàn binh sĩ VN thành quân đội “Quốc Gia Việt Nam”. Họ tuyển mộ, huấn luyện, trang bị, trả lương và thăng thưởng các binh sĩ và sĩ quan Việt. Họ đào tạo rất ít sĩ quan Việt và rất ít người có cấp bực trên thiếu tá như đă từng nói trước đây. Dụng ư của Pháp là cần người Việt đi lính làm bia đỡ đạn và công cụ cho họ, dưới quyền chỉ huy của sĩ quan Pháp. Chỉ có bộ tư lệnh Pháp có quyền điều động “quân đội quốc gia VN” và chỉ huy tác chiến. Pháp cử ông Nguyễn văn Hinh, con ông Nguyễn văn Tâm, “Hùm Xám Cai Lậy” và cựu thủ tướng, làm tướng tham mưu trưởng “Quân đội Quốc Gia”. Ông Hinh được huấn luyện tại Pháp, có vợ đầm và Pháp tịch, và là sĩ quan hiện dịch của không quân Pháp. Nhiều nha, sở, pḥng của bộ tham mưu quân đội quốc gia cũng do sĩ quan Pháp phụ trách.

 

Về an ninh, sở tổng nha công an cảnh sát ở dưới quyền ông Lai văn Sang, một tay chân đắc lực của Bảy Viễn như đă tŕnh bày trước đây, người ta đồn răng Bảo Đại đă bán chức vụ này cho B́nh Xuyên.

 

Về guống máy hành chánh, không có ǵ đáng kể gọi là tự chủ hay độc lập được. Nhiều chức vụ quan trọng trong các bộ do người Pháp hay người Việt dân Tây, lâu nay có thành tích phục vụ Pháp nắm giữ. Cho đến năm 1954, khi ông Diệm về làm thủ tướng, ngôn ngữ dùng trong các chính phủ Nguyễn văn Xuăn và Trần văn Hữu là tiếng Pháp. Các tỉnh trưởng, tỉnh phó và quận trưởng là các cựu công chức thời Pháp thuộc, hay những kẻ xu thời theo Pháp từ 1945-46.

 

Người Pháp vẫn điề hành tài chánh, tư pháp và ngoại thương. Ngân hàng Đông Dương của Pháp phát hành bạc giấy cho cả VN, Lào và Miên và phụ trách việc hối đoái nữa. Một số ṭa án hỗn hợp Pháp – Việt được thiết lập để xét xử các vụ án liên quan đến người Pháp với một số thẩm phán Pháp hay Việt có Pháp tịch. Các viên chức Pháp cũng điều hành ngành quan thuế và hải cảng Saigon nữa. Ngoài ra từ 1950, số viện trợ Mỹ cho VN cũng phải chuyển qua trung gian Pháp.

 

Chính quyền cũng không cai trị được phần lớn lănh thổ nữa. Công an B́nh Xuyên lộng hành tại vùng Chợ Lớn, và Saigon, vùng Tây Ninh dưới quyền phe Cao Đài, c̣n các nhóm Ḥa Hảo kiểm soát một số tỉnh miền Tây. Những nơi khác lâu nay do chính quyền Hồ chí Minh cai trị như Cà Mâu và các tỉnh Phú Yên, B́nh Định, Quảng Ngăi và một phần tỉnh Quảng Nam tại miền Trung, đang được tiếp thu dần với sự rút lui của các đơn vị kháng chiến về Bắc. Nhưng đảng CS để lại nhiều cán bộ “nằm vùng” hay “đổi vùng” sau các buổi học tập, và chỉ thị phải hoạt động tranh đấu ra làm sao trong giai đọan sắp đến. Trong một số đôi thị, nhất là Saigon, một số người, đảng viên CS hay thân cộng hay nhẹ dạ nghe lời tuyên truyền ngon ngọt đă tổ chức các loại mặt trận, hội, nhóm, nói là để bảo vệ ḥa b́nh, dân chủ và thi hành hiệp định Geneva kiểu như luật sư Nguyễn hữu Thọ, một trí thức miền Nam theo CS và vận động dân chúng biểu t́nh nữa.

 

Trong khi ấy chiến tranh đă phá hủy, làm hư hại nhiều đường sá, cầu cống, hệ thống sông đào, kênh, đường xe lửa, hệ thống viễn thông, bưu điện. Tại nhiều vùng, đồng ruộng bị bỏ hoang, vô số nông dân phải rời thôn xóm về cư trú tại các thị trấn và bị thất nghiệp hay  bán thất nghiệp. Cùng lúc ấy, đồng bào miền Bắc bắt đầu di tản vào miền Nam.

 

Trong t́nh thế như vậy, làm sao có thể đối phó được hiểm họa CS, với chính quyền Hồ chí Minh có quân đội đă từng đánh thắng quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ, và đảng CS với cán bộ đă được rèn luyện trong chiến đấu?  Bất cứ lănh tụ nào thật sự yêu nước đều phải lập ra một chính quyền có` khả năng cai trị toàn miền Nam, từ Nam vĩ tuyến 17 đến tận mũi Cà Mâu, có quyền chỉ huy quân đội, công an, cảnh sát, và có đầy đủ chủ quyền trong mọi lănh vực chính trị, kinh tế, tài chánh, ngoại tương, quan thuế …vv. . và không c̣n bị chi phối bởi tàn tích thực dân nào cả. Miền Nam cần một chính quyền thực sự có nền độc lập quốc gia, mới có thể lôi cuốn được sự ủng hộ của dân chúng để chống CS.

 

Thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm biết quá rơ điều này, và cố gắng làm hết ḿnh để đạt mục đích ấy. Các anh em ông, nhất là hai ông Ngô Đ́nh Luyện và Ngô Đ́nh Nhu và các cộng tác viên như các ông Trần chánh Thành, Trần trung Dung, Nguyễn văn Châu và nhiều vị khác nữa vận động các giới, các tôn giáo, các nhân sĩ cùng các giai tầng trong nước, để ủng hộ thủ tướng Diệm. Hoa Kỳ cũng  cho rằng miền Nam phải thực sự độc lập, Pháp phải từ bỏ các đặc quyền thực dân, chính thể miền Nam mới được dân chúng ủng hộ trong sự nghiệp bảo vệ tự do chống CS. Trong giai đoạn này họ tích cực ủng hộ ông Diệm.

 

Ngoài sự ủng hộ của nhiều tầng lớp dân chúng và Hoa Kỳ, thủ tướng Diệm cũng gặp may là các thuộc địa Pháp tại Bắc Phi nổi dậy và nước Pháp phải lo đối phó, như cần rút quân về để đánh dẹp kháng chiến Angêri. Ông căn cứ vào các thỏa ước đă kư kết, thừa nhận và hoàn thành nền độc lập của VN, để đ̣i Pháp trao trả các quyền tự chủ và tài sản của một quốc gia độc lập mà Pháp c̣n sử dụng hay nắm giữ. Hai tháng sau ngày chính thức nắm quyền, chính quyền của thủ tướng Diệm được Pháp chịu giao trả dinh Norodom, từng tượng trưng cho chính quyền Pháp tại VN và Đông Dương lâu nay, cũng như phủ toàn quyền tại Hanoi. Thủ tướng Diệm tiếp nhận và ông đổi tên là dinh Độc Lập. Bốn ngày sau, tức 11/9/54, Pháp đồng ư hủy bỏ các ṭa án hỗn hợp Pháp – Việt và cũng chấp nhận trên nguyên tắc chuyển sự điều hành tư pháp, cảnh sát, an ninh công cộng và hàng không dân sự cho chính phủ Ngô Đ́nh Diệm. Giới thực dân Pháp phải chuyển lại quyền hành mà lâu nay họ nắm giữ, nhưng họ đâu có vui ḷng. Đây có lẽ là một trong những nguyên ngân chính đưa đến vụ thử thách đầu tiên mà thủ tướng Diệm phải đối phó:  vụ tướng Nguyễn văn Hinh, tham mưu tưởng quân đội quốc gia c̣n phụ thuộc quân đội Pháp, bất tuân lệnh và chống lại thủ tướng.

 

Bất cứ nguyên thủ quốc gia nào, ông Diệm cũng vậy, phải nắm toàn quyền chỉ huy và kiểm soát quân đội. Nếu không có quyền chỉ huy quân đội và hệ thống an ninh, thủ tướng chỉ làm bù nh́n và chính quyền không thể nào tồn tại được. Ban đầu, ông Diệm và các anh em ông cố t́m cách kêu gọi và lôi cuốn tướng Hinh ủng hộ chính phủ. Nhưng ông Nguyễn văn Hinh là hạng người bảo hoàng hơn nhà vua, hướng về nước Pháp hơn người Pháp chính cống, lâu nay chỉ biết phục vụ nước Pháp. Nay một vị qun cũ từ miền Trung được làm thủ tướng như cha y, Nguyễn văn Tâm trước kia, mà lại đ̣i nước Pháp trả lại quyền hành?  Mặt khác có thể Hinh cũng muốn cha ông ta Nguyễn văn Tâm làm thủ tướng trở lại, hoặc đă bị thực dân Pháp xúi dục hay mua chuộc, nên ông lên tiếng chỉ trích thủ tướng Diệm và đ̣i có một chính quyền mạnh và được dân chúng ủng hộ. Tướng Hinh công khai cho biết đang chuẩn bị đảo chánh, và nói chỉ cần ông cầm ống điện thoại lên là lật đổ được thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm.

 

Ngày 11/9/1954, thủ tướng chánh phủ cho tướng Hinh nghỉ phép 6 tuần và rời khỏi xứ trong ṿng 24 giờ. Tướng Hinh chống lại lệnh này bằng cách lái xe mô tô đi chơi trên các đường phố Saigon. Phe đảng Nguyễn văn Hinh điều hành đài phát thanh quân đội lên tiếng đả kích kịch liệt thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm hàng ngày cho đến khi đại tá Lansdale thuyết phục và cả mua chuộc được trung uư Nguyễn văn Minh phụ trách đài phát thanh này, th́ sự đả kích mới giảm bớt rồi chấm dứt.

 

Các lănh tụ B́nh Xuyên và các giáo phái Cao Đài, Ḥa Hảo, cũng ra mặt ủng hộ tướng Hinh, và chỉ trích chính phủ. Ngày 16/9/54, họ đưa ra một bản tuyên ngôn với lời lẽ rất đạo đức, đ̣i chấm dứt t́nh trạng thối nát và giải thoát xứ sở ra khỏi sự thống trị của ngoại bang. Họ cũng phái Bảy Viễn mang bản tuyên ngôn này sang Pháp tŕnh cho Bảo Đại nữa. Ba ngày sau tức 19/1954, tướùng Hinh cũng đưa ra lời tuyên bố với báo chí là chống đối thủ tướng Diệm, và bản sao điện tín tướng Hinh đánh qua Pháp thỉnh cầu quốc trưởng Bảo Đai can thiệp. Cũng trong ngày này, thủ tướng Diệm ra thông cáo buộc tội tướng Hinh là bất tuân lệnh chính phủ, là phiến loạn. Tướng Hinh liền dùng một số quân nhân tin cẩn bảo vệ ngôi nhà ông ở. Vài ngày sau, Hinh lại cho chiến xa đậu bao quanh dinh Độc Lập. Ba sĩ quan thân tín của Hinh cũng đến bộ quốc pḥng đ̣a bắt tổng trưởng Lê Ngọc Chấn nữa, như đại tá Lansdale đă chứng kiến, khi ông đến bộ quốc pḥng hôm ây.

 

Vào ngày 20/9/54, 9 trong số 15 tổng trưởng trong chính phủ Ngô Đ́nh Diệm từ chức. Những vị này nghĩ rằng chính phủ Ngô Đ́nh Diệm khó ḷng tồn tại v́ tướng Hinh tuyên bố rằng chính phủ này và quân đội không thể song song tồn tại được. Trong số 9 vị này có kỹ sư Phan khắc Sửu, ông Hồ thông Minh và bác sĩ Pham hữu Chương. Bác sĩ Chương bỏ trốn đi Pháp và bị kết tội là tham nhũng và thâm lạm công qủy. Thủ tướng Diệm lập chính phủ mới với một số người thân tín. Ông vận động các giáo phái, kêu gọi ḷng yêu nước của họ và cũng t́m cách mua chuộc họ khi nào có thể. Vào lúc này, ông Diệm đă được Hoa Kỳ cấp cho một số tiền dùng làm mật phí. Người Mỹ nói chung, kính trọng ông Diệm về  vấn đề tiền bạc, v́ ông Diệm coi thường của cải vật chất, và có thể nói không giữ riêng cho ḿnh tài sản ǵ đáng kể.

 

Trong khi ấy, tướng Hinh chờ lệnh quốc trưởng Bảo Đại để đảo chánh thủ tướng Diệm. Hinh tiếp tục cho xe tăng và binh sĩ bao vây dinh Độc Lập với lư do là để ngăn ngừa CS khai thác vụ khủng hoảng. Không những phe Hinh mà c̣n nhiều người cũng cho rằng chính phủ Ngô Đ́nh Diệm chắc sẽ bị lật đổ. Nhưng ông Diệm kiên tŕ và vững tâm đối phó. Bảy Viễn ở Pháp về, sau khi được Bảo Đại  tiếp kiến ở Cannes và bắt đầu điều đ́nh với các giáo phái Cao ĐaØi và Ḥa Hảo để lập chính phú do y làm thủ tướng. Đại diện của tướng Hinh và các giáo phái mưu đồ với nhau và thỏa thuận tấn công lật đổ chính phủ Ngô Đ́nh Diệm vào ngày 26/9/1954. Nhưng th́nh ĺnh, các giáo phái tin cho Bảy Viễn biết rằng họ không đồng ư chấp nhận y cầm đầu một chính phủ mới, và họ cũng chống lại việc tướng Hinh và Bảy Viễn yêu cầu Bảo Đại về nước. Ngày 21/9/54, phe ủng hộ ông Diệm, do bà Ngô Đ́nh Nhu cầm đầu th́ phải, tổ chức một cuộc biểu t́nh và tuần hành lớn để ủng hộ thủ tướng Diệm và đả đảo Pháp. Đoàn biểu t́nh bị công an xung phong B́nh Xuyên chận ngay tại bùng binh chợ Bến Thành, bắn chết 6 người và làm bị thương hàng chục người. Cảnh hỗn loạn xảy ra nhiều nơi trên các đường phố lớn ở Saigon.

 

Theo linh mục Cao văn Luận, sau vụ này, ông Diệm chán nản, mất tin tưởng, nét mặt buồn thảm, thiểu năo, ông cho biết người Pháp không thành thực, họ vẫn dựa vào bọn B́nh Xuyên và hai cha con ông Nguyễn văn Tâm/Nguyễn văn Hinh và phá ông, gây ra những khó khăn, ông không làm được ǵ, mọi mấu chốt quyền hành đều nằm trong tay bọn này hết. Nhiều người gần ông Diệm khuyên ông ra đi, nhưng ông ở lại và t́m cách đối phó. Việc công an B́nh Xuyên bắn vào đoàn biểu t́nh cho thấy cần phải có lực lượng quân sự. Lúc bấy giờ, các giai tầng trong xă hội và dân chúng nói chung, có thiện cảm với ông Diệm, ḷng họ hướng về ông. Ngay cả những người không ưa thích ông, vẫn chấp nhận và ủng hộ ông, v́ ông tượng trưng cho tinh thần yêu nước và tự chủ, trong khi Bảy Viễn và hai cha con Nguyễn văn Tâm/Nguyễn văn Hinh là những kẻ làm tay sai cho Pháp!

 

Để đối phó, thủ tướng Diệm cho chuyển một số tiểu đoàn từ Bắc và Trung vào Nam, ông cho thay thế một số chỉ huy trưởng, không qua hệ thống Pháp và tướng Hinh, và chỉ thị mật cho một số tỉnh trưởng và quận trưởng tổ chức những cuộc biểu t́nh quy mô ủng hộ ông, chống thực dân Pháp và Bảo Đại. Tại các thành phố như Nha Trang, Huế và Saigon, nhiều cuộc biểu t́nh được tổ chức rầm rộ và liên tiếp, cho thấy phong trào dân chúng ủng hộ thủ tướng Diệm quá mạnh và công an B́nh Xuyên không c̣n dám đàn áp nữa.

 

Dĩ nhiên ông Diệm cũng bắt đầu tổ chức một hệ thống công an – cảnh sát riêng, khác với công an B́nh Xuyên dưới quyền Lai văn Sang. Ông cũng có t́m sự cộng tác của một số người trước kia phục vụ trong hàng ngũ chống Pháp. Một số sĩ quan trong quân đội quốc gia cũng ra mặt ủng hộ ông và chống tướng Hinh, như thiếu tá Thái Quang Hoàng tại Phan Rang.

 

Trong khi ấy đại tá Lansdale và phái đoàn quôn sự Mỹ dưới quyền ông cũng hoạt động rất tích cực. Một toán do thiếu tá Lucien Conein cầm đầu  sẽ gặp lại nữa vào năm 1963 phụ trách công tác phá hoại và tâm lư chiến tại Hanoi, Hải Pḥng và miền Bắc trước khi quân đội Pháp rút đi theo hiệp định Geneva. Họ huấn luyện các điệp viên nằm vùng và chôn dấu vũ khí, họ tuyên truyền và vận động đồng bào miền Bắc di cư vào Nam. Mặt khác, đại tá Lansdale lo ủng hộ thủ tướng Diệm với các công tác công khai, như giúp thành lập một tiểu đoàn pḥng vệ phủ thủ tướng với các sĩ quan Phi Luật Tân, và nhất là những vụ vận động, lôi cuốn và mua chuộc bí mật. Trong khi ấy, những người đại diện ông Diệm tiếp xúc với các lănh tụ chỉ huy các lực lượng quân sự của các giáo phái, kêu gọi ḷng ái quốc của họ và cũng điều đ́nh hay mua chuộc, đại tá Lansdale cũng liên lạc không sót một ai, từ Tŕnh minh Thế, Trần văn Soái tức Năm Lửa, Lâm thành Nguyên, Nguyễn giác Ngộ, Nguyễn thành Phương, Ba Cụt. . vv. .

 

Việc người Mỹ ủng hộ thủ tướng Diệm chống lại phe thân Pháp gây ra sự bất măn, rồi sự va chạm giữa các giới thực dân Pháp và người Mỹ. Tuy đă bị đại bại tại Điện Biên Phủ và thừa nhận nền độc lập của quốc gia VN, nhiều người Pháp như các nhà kinh doanh, một số người Việt có Pháp tịch và lâu nay phục vụ Pháp, các chủ đồn điền cao su, trà, cà phê, các công chức Pháp tại các công sở, nhiều sĩ quan Pháp vẫn c̣n muốn duy tŕ sự thống trị của Pháp tại miền Nam để khai thác đến tận cùng, bằng cách lật đổ chính phủ Ngô Đ́nh Diệm và thay thế bằng một chính quyền tay sai như  kiểu nội các Nguyễn văn Xuân, trần văn Hữu, Nguyễn văn Tâm và Bửu Lộc. Số người Pháp thực dân, v́ quyền lợi của họ, ra sức ủng hộ phe chống đối ông Diệm, điển h́nh là tướng Hinh, phe B́nh Xuyên với Bảy Viễn.

 

Nhưng chính phủ và người Mỹ vận động có kết quả hơn. Ngày 24/9/54, một số nhân vật Cao ĐaØi và 4 lănh Ḥa Hảo tham gia chính phủ Ngô Đ́nh Diệm. Trong khí ấy, mối bang giao Mỹ – Pháp đem lại những biến chuyển có lợi cho việc ông Diệm đ̣i Pháp trả lại các quyền tự chủ cho VN. Tháng 9/1954, Pháp đồng ư tham gia tổ chức Liên Pḥng Đông Nam Á do Hoa Kỳ thành lập, để ngăn chận sự bành trướng của phe CS tại ĐNA. Việc Hoa Kỳ lâu nay viện trợ cho quân đội viễn chinh Pháp tại Việt, Miên, Lào, và nay Pháp phải đối phó với các thuộc địa Bắc Phi đ̣i độc lập hay đang nổi dậy, làm cho người Mỹ có thể dùng áp llực đ̣i Pháp loại bỏ dần các chính sách hay biện pháp thực dân c̣n lại tại VN, ví dụ như việc Pháp c̣n chỉ huy quân đội quốc gia VN, c̣n đài thọ cho B́nh Xuyên và các lực lượng giáo phái bổ sung cho quân đội Pháp, và ngay cả việc dùng ông Bảo Đại làm quốc trưởng nữa. Các đại diện của Pháp và Hoa Kỳ họp tại thủ độ Hoa Thịnh Đốn từ ngày 27 đến 29/9/54 và thỏa thuận với nhau nhiều vấn đề quan trọng:  Pháp đồng ư để VN có quyền phát hành tiền tệ bắt đầu ngày 1/1/1955, nghĩa là chấm dứt các hoạt động của ngân hàng Đông Dương, và từ nay VN nhận trực tiếp viện trợ Mỹ không qua trung gian Pháp nữa. Ngoài ra, Pháp cũng chịu hủy bỏ các thỏa ước kư kết tại Pau, Pháp quốc, giữa Bảo Đại và Pháp, cho người Pháp quyền kiểm soát kinh tế, ngoại thương và tài chánh của VN, chuyển quyền chỉ huy quân đội quốc gia cho chính phủ VN, để người Mỹ huấn luyện quân đội Việt, và rút đoàn quân viễn chinh về nước khi nào chính phủ VN yêu cầu.

 

Những thỏa thuận trên vẫn được giữ kín cho đến khi thủ tướng Pháp Menès France đến viếng Hoa Thịnh Đốn (HTĐ) ngày 20/11/54. Vài tuần lễ sau khi thủ tướng Mendès France về nước, Hạ Viện Pháp thảo luận về những nhượng bộ của Pháp tại HTĐ và và nội các Mendès France bị chỉ trích là đă bán đứng các quyền lợi của Pháp tại VN bằng cách chấp nhận một “giải pháp Mỹ” vễ VN. Tổng trưởng các xứ lliên kết Guy de la Chambre đứng lên bênh vực các thỏa thuận ở HTĐ. Ôngnói rằng hai nươci Pháp và Hoa Kỳ hiệp sức với nhau tại Việt-Miên-Lào và chính phủ VN cam kết không đụng chạm đến các quyền lợi kinh tế, thương mại của Pháp tại VN. Điều này cũng đúng thôi. Hoa Kỳ can thiệp vào VN v́ nền an ninh chiến lược của Hoa Kỳ, chứ không phải đến tranh giành các quyền lợi kinh tế của Pháp lâu nay có sẵn tại VN. Chính phủ Ngô Đ́nh Diệm cũng kư hai thỏa ước về kinh tế với Pháp ngày 30/12/54 và 30/3/55 bảo đảm các quyền lợi kinh tế của Pháp tại VN, nhất là các đồn điền cao su. Mục đích của thủ tướng Diệm là giải quyết các vấn đề chính trị trước đă. Về chính trị, Pháp phải từ bỏ mọi tàn tích thực dân. VN phải ḥan toàn tự chủ và độc lập mới có thể giành được sự ủng hộ và tham gia của dân chúng chống mối đe dọa của CS từ miền Bắc. Về quân sự, Nam VN cần viện trợ quân sự của Hoa Kỳ khi nào bị miền Bắc tấn công với sự trợ giúp của Liên Xô, Trung Cộng và các xứ CS khác, v́ nước Pháp không c̣n có khả năng làm được việc này nữa.

 

Các điều thỏa thuận tại HTĐ làm cho Pháp không c̣n có thể đài thọ các lực lượng thân Pháp như từ lâu nay. Pháp sẽ chấm dứt trả lương ch họ. Bắt đầu từ 1955, thủ tướng Diệm nhận viện trợ Mỹ trực tiếp và ông có ngân sách điều hành xứ sở như đài thọ quân đội quốc gia. Như thế, các đơn vị của quân đội quốc gia cũng như các lực lượng quân sự khác phải được đặt dưới quyền chỉ huy của thủ tướng, nếu muốn được đài thọ.

 

Trong khi ấy, vụ khủng hoảng giữa thủ tướng và tướng Hinh vẫn tiếp diễn. Tướng Hinh và phe thực dân Pháp do phó cao ủy Jean Daridan cầm đầu, t́m mọi cách chỉ trích, đả phá chính phủ và cá nhân thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm trên các báo chí tại Pháp, tại Saigon, trên đài phát thanh, trong dư luận. Họ không dám đảo chánh ngay lúc ban đầu, khi thủ tướng Diệm chưa có lực lượng quân sự để bảo vệ chính phủ, v́ sợ Hoa Kỳ cúp ngay viện trợ nếu lật đổ chính phủ bằng bạo lực. C̣n thủ tướng Diệm vẫn chưa đủ sức trục xuất tướng Hinh ra khỏi xứ. Tướng hInh cứ dọa đảo chánh hếtngày này đến ngày khác. Có lần đại tá Lansdale phải xắp xếp mời các sĩ quan thân tín của tướng của tướng Hinh đáp phi cơ sang Manila, Phi Luật Tân, quan sát và du hí để ngăn ngừa tướng Hinh đảo chánh nếu muốn. Có hôm, sau ngày tướng Hinh dọa đảo chánh, đại tá Lansdale đến dinh thấy chẳng có ai canh pḥng cả, c̣n thủ tướng Diệm vẫn thản nhiên làm việc trên lầu. Sau đấy đại tá Lansdale nhờ tổng thống Magsaysay phái đại tá Arellano, chỉ huy trưởng tiểu đoàn pḥng vệ phủ tổng thống Phi, sang giúp việc lập tiểu đoàn pḥng vệ cho phủ thủ tướng và huấn luyện quân nhân của tiểu đoàn này như đă nói trước đây.

 

Ngày 1/10/54, Bảo Đại khuyến cáo thủ tướng Diệm chấp nhận các ông Nguyễn văn Hinh, Bảy Viễn và Nguyễn văn Xuân vào chính phủ. Ông Diệm từ chối. Tướng Hinh nhiều lần yêu cầu quốc trưởng Bảo Đại ủng hộ ông, chống lại thủ tướng Diệm, nhưng Bảo Đại không dám, hay cả không muốn, v́ thấy Pháp suy yếu rồi,nay cần Hoa Kỳ giúp. Hơn nữa, tuớng Ely su khi đi họp ở HTĐ về, cũng cho Bảo Đại biết rằng Pháp đă theo chính sách của Mỹ ủng hộ ông Diệm, và Bảo Đại không nên làm ǵ gây ra sự bất b́nh với người Mỹ.

 

Trong giai đoạn này, Hoa Kỳ hết long ủng hộ thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm. Người Mỹ cho biết họ sẽ can thiệp nếu ông Diệm bị lật đổ. Ngày 15/10/54, trong một báo cáo gởi cho ủy ban ngoại giao thượng viện Mỹ, thượng nghị sĩ Mike Mansfield đả kích những âm mưu lật đổ thủ tướng Diệm tại Saigon và nói rằng nếu ông Diệm bị đảo chánh, Hoa Kỳ nên xét tức khắc việc ngưng tất cả các viện trợ cho VN và các lực lượng liên hiệp Pháp tại Đông Dương, ngoại trừ viện trợ nhân đạo. Chín ngày sau, tức ngày 24/10/54, TT Mỹ Dwight Eisenhower gởi một thông điệp đến thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm xác nhận lại sự ủng hộ của Hoa Kỳ, các lời hứa viện trợ và tin cho ông Diệm biết rằng từ đầu năm 1955, Hoa Kỳ sẽ viện trợ trực tiếp cho chính phủ Ngô Đ́nh Diệm, không qua trung gian của Pháp nữa. Trong văn thư này, tổng thống Mỹ cũng hy vọng ông Diệm sẽ thực hiện những cải cách cần thiết.

 

Đầu tháng 11/1954, TT Eisenhower cử một chiến hữu là tướng Lawton Collins làm đại diện tổng thống  và đặc sứ thay thế đại sứ Donald Heth. Tướng Collins đến Saigon ngày 8/11/54 và tuyên bố rằng ông đến VN đêû mang viện trợ Mỹ có thể có được cho chính phủ Ngô Đ́nh Diệm và chỉ chính phủ Diệm mà thôi. Ngày hôm sau, ông đáp phi cơ lên Đàlạt gặp tướng Ely, cao ủy và tổng tư lệnh quân đội Pháp. Hai ông đồng ư chấm dứt vụ tướng Hinh. Ngày 18/11/54, Bảo Đại triệu tập tướng Hinh sang Pháp tham khảo ư kiến. Dĩ nhiên tướng Hinh đâu có muốn đi. Nhưng Pháp đă thỏa thuận với Mỹ rồi, tướng Hinh không thể cưỡng lại được. Sáu ngày sau, tướng Hinh đáp phi cơ đi Pháp và đến cuối tháng 11/1954, Bảo Đại ra chỉ dụ giải chức tướng Hinh. Thủ tướng Diệm cử tuớng Lê văn Tỵ, một quân nhân ủng hộ ông, làm tham mưu trưởng ngày 10/12/54, nhưng c̣n phải chấp nhận một người thân Pháp là Nguyễn văn Vỹ làm tổng thanh tra.

 

Như thế, với sự ủng hộ của Hoa Kỳ, thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm đă vượt qua thử thách đầu tiên trong khi giành lại dần chủ quyền từ tay Pháp thực dân, ông cũng loại trừ được một người Việt dân Pháp (Nguyễn văn Tâm/Nguyễn văn Hinh), mà lâu nay cả gia đ́nh làm tay sai đắc lực cho Pháp, ra khỏi chức vụ tham mưu trưởng quân đội, và lôi cuốn được một số sĩ quan lâu nay phục vụ trong hàng ngũ Pháp về với chính nghĩa dân tộc, dù đa số có lẽ c̣n ở trạng thái lưng chừng hay chờ đợi.

 

Ngày 3/12/54, thủ tướng kư sắc lệnh lập Ngân Hàng Quốc Gia VN một cách gấp rút để có thể hoạt động từ 1/1/55, khi Hoa Kỳ viện trợ trực tiếp cho VN. Trong hai ngày 29 và 30/12/54, ông cũng cho kư kết các thỏa ước về kinh tế vàø thương mại với Pháp, hủy bỏ các sự phụ thuộc vào Pháp trong hai lănh vực này, dù thỏa ước ngày 30/12/54 có bảo đảm các quyền lợi kinh tế của Pháp, thí dụ các đồn điền cao sư như đă nói đến trước đây. Ông Diệm cũng cho lập ngay Viện Hối Đoái để phụ trách các giao dịch về ngoại tệ của Ngân Hàng Đông Dương mà Pháp đồng ư đóng cửa ngày 29/12/54.

 

Những thành tích trên làm tăng uy tín, sự kính trọng và ḷng tin tưởng của dân chúng vào thủ tướng Diệm rất nhiều. Ông đă tỏ ra là một người yêu nước quyết tâm giành lại chủ quyền dân tộc, và tận diệt các tàn tích thực dân Pháp c̣n sót lại tại miền Nam. Nhưng sự thử thách từ 7/7/54 chỉ là những trở ngại đầu tiên. Pháp tuy đă nhượng bộ Hoa Kỳ, vẫn t́m cách đánh đổ thủ tướng Diệm. Tháng 12/1954, khi họp với ngoại trưởng Foster Dulles và ngoại trưởng Anh Anthony Eden, thủ tướng Pháp Mendes France c̣n đề nghị rằng Hoa Kỳ có thể thay thế thủ tướng Diệm bằng hai cách:  hoặc Bảo Đại cử Trần văn Hữu hay Nguyễn văn Tâm hay bác siơ Phan huy Quát làm phó vương, toàn quyền giải quyết sự xung đột tại Saigon, hoặc Bảo Đại về nước lập chính phủ với Trần văn Hữu làm thủ tướng, Nguyễn văn Tâm phụ trách nội vụ và bác sĩ Phan huy Quát quốc pḥng. Chính phủ Pháp Menes France muốn tái diễn lại tṛ thống trị VN, nhưng bị bác bỏ.

 

Năm kế tiếp đem lại những khó khăn mà đa số quan sát viên cho rằng thủ tướng Diệm khó ḷng vượt qua nổi, nhưng làm nổi bật ḷng yêu nước nồng nan, đức  tính can đảm và gan dạ và sự tin tưởng vào khả năng của ông…

 

 

Trích từ: [Hoàng Ngọc Thành & Nhân Thị Nhân Đức, Những Ngày Cuối Cùng Của TT Ngô Đ́nh Diệm, chương hai, trang 65-83]

 

 

GIÀNH LẠI CHỦ QUYỀN: GIAI ĐOẠN CỰC KỲ GÂY CẤN

 

Trong năm 1955, thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm phải đối phó với 5 vấn đề trọng Đại. Trước hết đồng bào miền Bắc bắt đâu di cư vào Nam ngày 14/1/1955. Mười ngày sau, số người di cư lên đến 200,000 và trong tháng sau, con số vượt quá 800,000 người. Thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm cho lập phủ Tổng Uỷ Di Cư với sự giúp đỡ của Pháp và nhất là của Hoa Kỳ. Số đồng bào di cư được chuyên chở dần vào Nam và định cư tại những nơi thiết yếu do ông Diệm đích thân chọn lư. a.

 

Vấn đề thứ hai là thái độ thù nghịch của quân đội và thực dân Pháp. Lúc bấy giờ Pháp chủ trương rút quân về để đối phó với vụ dân xứ Angêri, Bắc Phi Châu, nổi dậy, nơi có cả triệu người Pháp sinh sống. Nhưng các giới thực dân và một số sĩ quan Pháp vẫn c̣n muốn duy tŕ chế độ thực dân dưới h́nh thức “quốc gia VN dưới quyền quốc trưởng Bảo Đại”. Họ vẫn t́m đủ mọi cách phá chính phủ và cá nhân thủ tướng Diệm, họ tiếp tục đả kích trên báo chí, sách, đài phát thanh, bịa đặt và loan tin bất lợi cho chính phủ và nhất là tăng cường sức mạnh cho phe B́nh Xuyên và các giáo phái, rồi xúi dục và t́m cách mua chuộc các phần tử này chống chính phủ. T́nh trạng này đưa đến khó khăn thứ ba là chính phủ Ngô Đ́nh Diệm khó ḷng tránh khỏi sự xung đột với phe B́nh Xuyên và các giáo phái v́ không có chính phủ nào thật sự là chính quyền của một nươc độc lập, lại chấp nhận nạn “sứ quân” hay nhiều lănh chúa địa phương, do ngoại bang giựt dây được.

 

Vấn đề thứ tư là thái độ là thái độ của tướng Lawton Collins. Ông này lâu nay là một quân nhân thuần túy, có am hiểu ǵ về Á Châu và VN đâu. Ông được cử sang Saigon v́ ông là một chiến hữu thân cận và tín cẩn của TT Eisenhower. Trong khi tiếp xúc với tướng cao ủy Pháp Ely, và thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm, tướng Collins cảm thấy gần gũi và thông cảm với tướng Ely hơn, v́ cả hai đă từng chiến đấu và là bạn thân với nhau trong đệ nhị thế chiến (1939-1945). Tướng Collins cho rằng ông Diệm là người khó tính, ông không biết nhân nhượng với B́nh Xuyên và các giáo phái, v́ họ cũng đều chống CS cả mà. Như thế thủ tướng Diệm có thể gặp nguy cơ là mất hẳn sự ủng hộ tuyệt đối cần thiết của Hoa Kỳ, trong việc giành lại chủ quyền từ thực dân Pháp. Vấn đề cuối cùng là việc tiếp thu các vùng do chính phủ Hồ chí Minh giao lại, vùng Cà Mâu vào ngày 8/2/55 và vùng Phú Yên, B́nh Định, Quảng Ngăi và một phần Quảng Nam ngày 22/4/55.

 

 

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẦU

 

Đầu năm 1955, chính phủ Ngô Đ́nh Diệm trực tiếp nhận viện trợ Mỹ, và bắt đầu trả lương quân đội và công chức với ngân sách quốc gia, không c̣n tùy thuộc ǵ vào Pháp nữa. Như thế quân đội tùy thuộc chính phủ, và đầu tháng 2/1955, Pháp cũng ngưng trả lương cho các lực lượng bổ xung cho quân đội Pháp là phe B́nh Xuyên, Cao Đài và Ḥa Hảo. Đây là một yếu tố quan trọng trong quá tŕnh giành lại chủ quyền của xứ sở trong mọi lănh vực từ thực dân Pháp. Ngày 12/2/55, chính phủ thâu hồi lại quyền quản trị thương cảng Saigon từ tay Pháp. Trước đấy ngày 21/1/55, thủ tướng chính thức yêu cầu Pháp chấm dứt việc huấn luyện quân đội VN. Đến ngày 11/2/55, tướng Pháp Agostini và tham mưu trưởng Lê văn Tỵ kư thỏa ước chuyển tất cả trách nhiệm về quân đội VN cho chính phủ VN. Điều này không làm cho một số sĩ quan lâu nay theo Pháp hay thân Pháp hài ḷng. Họ muốn có một chính phủ khác, chứ không phải chính phủ Ngô Đ́nh Diệm nắm quyền chỉ huy quân đô. i. Nhưng bây giờ thủ tướng Diệm nắm giữ quyền trả lương cho họ, ông được Hoa Kỳ ủng hộ, và gương túớng Hinh mất chức c̣n sờ sờ trước mắt. Họ biết rằng từ nay viêc huấn luyện quân dội cũng do Hoa Kỳ phụ trách nữa. Như vạây, điều hay nhất và có lợi cho họ là thích nghi với t́nh thế mới, ngả theo chiều gió ma. nh. Trong số những người này, có những kẻ từ 1945-46, khi dân VN nổi dậy kháng chiến chống Pháp, đă phục vụ trong quân đội Pháp hay trong ngành công an Pháp, có vào Pháp tịch hay không, đă đánh giết trực tiếp hay gián tiếp người Việt, như các ông Trân văn Đôn, Lê văn Kim, Dương văn Minh, Mai hữu Xuân, Trần thiện Khiêm, Đặng văn Quang, Đỗ Mậu …vv….

 

Về các lực lượng quân sự của các giáo phái, chính phủ Diệm và đại tá Lansdale t́m cách làm cho suy yếu bằng biện pháp chia rẽ và mua chuộc một số chỉ huy quân sự của họ. Trong số những người này, một số ít, nếu không lầm, là có lư tưởng v́ dân tộc, c̣n đa số có thể nói là do quyền lợi cá nhân chi phối, hơn là v́ tín ngưỡng và tôn giáo. Lúc bấy giờ, đa số dân chúng ủng hộ thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm. Nếu theo ông Diệm, tức theo chính phủ quốc gia đang loại trừ tàn tích thực dân, là theo chính nghĩa, c̣n được tiền, quân hàm và chức vụ nữa. Chống ông Diệm nay được sự ủng hộ của Hoa Kỳ, chắc ǵ thắng được đâu, như vụ tướng Hinh. Sự vận động hay mua chuộc của chính phủ và đại tá Lansdale rất có kết quả.

 

Ngày 15/1/55, một sĩ quan Ḥa Hảo là đại tá Nguyễn văn Huê, tham mưu trưởng của ông Năm Lửa Trần văn Soái về với chính phủ và đem theo 3,500 binh sĩ. Họ được sát nhập vào quân đội quốc gia. Trong tháng 3, một sĩ quan Ḥa Hảo khác, thiếu tá Nguyễn văn ĐaØy đem về 1,500 binh sĩ nữa, phục tùng thủ tướng Diệm. Nhưng sự thành công lớn nhất của ông Diệm, với sự hỗ trợ của ông Lansdale, là lôi cuốn được ông Tŕnh Minh Thế về với chính phủ. Ông Thế là một cán bộ quân sự Cao Đài, trước kia được quân đội Nhật huấn luyện, có lư tưởng dân tộc, chống cả thực dân Pháp và CS. Ông tách rời các đơn vị dưới quyền ông ra khỏi các lực lượng Cao Đài bổ sung cho quân đội Pháp, ăn lương Pháp và do Pháp trang bị, lập quân đội quốc gia liên minh, và Mặt Trận Liên Minh. Ông Thế lấy núi Bà Đen ở Tây Ninh làm căn cứ, và đánh lại cả quân Pháp và CS. Dân chúng vùng ông Tŕnh Minh Thế kiểm soát mến phục và ủng hộ ông, v́ ông đối xử công tâm và chăm lo cuộc sống của họ. Đại tá Lansdale mang thư của thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm đến căn cứ của ông tại núi Bà Đen, và được đưa đi quan sát các đơn vị và cơ xưởng chế tạo vũ khí, như súng máy ṇng 50 li, súng M-1 và máy thâu phát thanh nữa. Ông Thế chấp nhận lời thủ tướng mời về cộng tác. Ngày 13/2/55, ông dẫn 2,500 binh sĩ đi diễn hành qua các đường phố như đại lộ Thống Nhất, đuờøng Tự Do, Lê Lợi đến bùng binh trước sở Ngân Khố, ngang qua khán đài có thủ túng Ngô Đ́nh Diệm và nhiều nhân vật Việt và ngoại quốc. Các binh sĩ Liên Minh dưới quyền ông Thế được sát nhập vào quân đội quốc gia, và ông Thế mang quân hàm thiếu tướng. Vụ tướng Thế về thần phục chính phủ làm uy tín và thanh thế của thủ tướng Diệm tăng lên rất nhiều. Nhưng người Pháp rất bất măn và thù hằn tướng Thế, v́ ngày 31/7/51 ông đă cho cảm tử quân mang lựu đạn nổ giết chết tướng Chanson, chỉ huy quân đội Pháp tại Nam Bộ và thủ hiến bù nh́n Thái Lập Thành tại Trà Vinh. Hai năm sau, tức 1953, ông Thế lại gây ra một vụ nổ lớn trước nhà hát Saigon, sau này là Hạ Viện, để giết hại sĩ quan Pháp nhưng lại trúng người qua đường. Người Pháp bảo rằng chiến đấu như thế là dă man, c̣n việc họ giết hại dân lành Việt dĩ nhiên đâu có ǵ là dă man!

 

Một số lănh tụ Ḥa Hảo như ông Nguyễn gíác Ngộ và Lâm thành Nguyên mà đại tá Lansdale đă từng gặp tại bản doanh ông Năm Lửa Trần văn Soái, cũng đến t́m ông Lansdale tại nhà ông ở Saigon và mặc cả về số tiền và vũ khí cấp cho họ khi họ về với chính phủ, ông Lansdle viết trong hồi kư ông bảo là không có.

 

Trong khi đối phó với các giáo phái, thủ tướng Diệm cũng chú trọng đặc biệt đến phe B́nh Xuyên. Các đơn vị B́nh Xuyên dưới quyền Bảy Viễn trấn giữ Chợ Lớn và một số địa điểm tại Saigon, chúng được thực dân Pháp giúp thêm vũ khí vả cố vấn. Ngành cảnh sát, công an vẫn ở dưới quyền Lai văn Sang, một thân tín của Bảy Viễn. Như thế, chính phủ Ngô Đ́nh Diệm vẫn c̣n bị uy hiếp ngay tại thủ đô.

 

Đến tháng 1/1955, giay phép mở ṣng bạc Đại Thế Giới hết hạn. Thủ tướng Diệm ban bố một số nghị định đóng cửa ṣng bạc Đại Thế Giới và bài trừ cũng như trừng phạt các tệ đoan như cờ bạc, đĩ điếm, thuốc phiện và ma túy. Ông cũng yêu cầu Bảo Đại thâu hồi lại đạo dụ cử Lai văn Sang làm tổng giám đôc công an, cảnh sát để ông cử một người khác thay. Thông điệp trả lời của Bảo Đại bày tỏ sự tín nhiệm đối với ông Diệm, nhưng không đả động ǵ đến yêu cầu trên. Đối với Bảo Đại, đây có lẽ là cơ hội ngăn chận hay giảm bớt sự gia tăng dần uy tín và quyền thế của thủ tướng Diệm. Mặt khác, sự đóng cửa ṣng bạc và việc đặt các tệ đoan ra ngoài ṿng pháp luật, sẽ làm cho Bảy Viễn và Bảo Đại mất một mối lợi khổng lồ. Một số tay chân của Bảy Viễn và Bảo Đại tại thành phố nghỉ mát Cannes, Pháp quốc, nơi Bảo Đại đang trú ngụ, và ở Saigon, cùng thực dân Pháp hợp sức với nhau để đối phó với thủ tướng Diệm.

 

 

B̀NH XUYÊN VÀ THỰC DÂN PHÁP

 

Ngày 5/3/55, Bảy Viễn mời đại diện các giáo phái họp tại Chợ Lớn. Ông nói rằng miền Nam cần một chính phủ tốt hơn là chính phủ do ông Diệm “điên” cầm đầu. Nếu các giáo phái và B́nh Xuyên đoàn kết lại với nhau, họ  có thể đ̣i nắm giữ các bộ then chốt về tài chánh, kinh tế và để ông Diệm làm v́ mà thôi. Nếu họ liên minh với nhau về quân sự thành một đạo quân hùng mạnh, ông Diệm sẽ hoảng sợ và phải chấp nhận những yêu sách của họ. Việc này đâu có khó khăn ǵ!  Các đại diện giáo phái nghe rất êm tai và đồng ư v́ ai cũng có tham vọng mở rộng khu vực thống trị của ḿnh, có thêm quyền hành và lợi tức. Họ thành lập một mặt trận Liên Minh và cử ông hộ pháp Phạm công Tắc của đạo Cao Đài làm lănh tụ và ông Ba Cụt Lê quang Vinh làm tư lệnh quân sự. Bảy Viễn cũng cam kết đặt các lực lượng B́nh Xuyên dưới dưới quyền của ông Ba Cụt nếu xảy ra xung đột với chính phủ. Người đại diện Bảo Đại tại Saigon là ông Nguyễn Đệ cho vài người thân tín đến dự phiên họp này, và cổ vơ việc chống lại thủ tướng Diệm. Các tướng Tŕnh minh Thế và tướng Cao Đài Lê Thành Phương cũng dự phiên họp này. Theo ông Lansdale, khi hai tướng trên thuật lại cho ông biết về việc tham gia mặt trận, ông giải thích cho hai người này hiểu, nhất là tướng Thế, về việc họ tham gia mặt trận chống chính phủ là không phải. Tướng Thế đă về với chính phủ rồi, c̣n tướng Phương đang chuẩn bị sát nhập các đơn vị dưới quyền ông vào quân đội quốc gia, vậy làm sao hai ông lại đứng vào phe chống chính phủ, và ông thuyết phục họ rời bỏ mặt trận. Về vụ này có người bảo răng hai ông Thế và Phương làm thế để được chi thêm tiền. Nhưng có thể rằng ôg Diệm đă dặn riêng hai ông tham gia mặt trận, để biết rơ thêm về phe chống đối và mưu đồ của Bảy Viễn.

 

Sau đấy, Bảy Viễn tổ chức một phiên họp khác của mặt trận, để quyết định về việc gởi tấu hậu thư cho chính phủ. Hai tướng Thế và Phung cũng đến họp, rồi lên tiếng phản đối và rút lui ra khỏi mặt trận. Tuy vậy ngày 22/3/55, mặt trận vẫn gởi tối hậu thư đến thủ tướng Diệm, và báo cho ông đến ngày 27/3 tức 5 ngày sau phải thỏa măn các yêu sách của họ. Nếu không, họ sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết. Thủ tướng Diệm b́nh thản đề nghị điều đ́nh với mặt trận. Ông nói rằng ông có kế hoạch giúp cho tất cả những người yêu nước tham gia với ông trong việc xây dựng một cơ sở bền vững và lâu dài cho quốc gia. Mặt trận bác bỏ lời điều đ́nh này. Phe B́nh Xuyên đặt súng cối vào những vị trí để có thể bắn vào dinh Độc Lập, nếu ông Diệm không chấp nhận tối hậu thư của họ.

 

Dần dần, dân chúng Saigon – Chợ Lớn biết về vụ khủng hoảng này và t́nh h́nh trở nên căng thẳng với số tin đồn đăi. Trong giới ngoại kiều tại thủ đô, nhất là trong số người Pháp và người Việt vô dân Tây, có tin rằng quân đội quốc gia gần như nổi loạn, các sĩ quan và binh sĩ đều chống thủ tướng Diệm. Loại tin này được truyền đến người Mỹ. Theo ông Lansdale, các giới cao cấp Pháp và Mỹ đều tin như vậy, mặc dầu ông thân chinh tiếp xúc với các tiểu đoàn Việt, thấy tinh thần họ rất cao, họ sẵn sàng chiến đấu ủng hộ chính phủ. Toà đại sứ Mỹ và phủ cao ủy Pháp đă gởi về HTĐ và Ba Lê các báo cáo về sự bạc nhược và không có tinh thần chiến đấu của quân đội quốc gia VN. C̣n báo cáo của đại tá Lansdale được điện thẳng về trụ sở trung ương t́nh báo CIA tại Langley, tiểu bang Virgina, và đệ tŕnh thẳng lên ông tổng giám đốc Allen Dulles.

 

Trước t́nh thế căng thẳng và khẩn trương, một số tổng trưởng trong chính phủ mất tinh thần và xin từ chức. Trong số này, đáng kể nhất là tổng trưởng quốc pḥng Hồ thông Minh. Trước kia, khi lập lại nội các, tướng Lawton Collins đề nghị ông Diệm cử bác sĩ Phan huy Quát làm tổng trưởng quốc pḥng, nhưng ông Diệm không chịu và cử ông Hồ thông Minh. Việc này làm cho ông tướng Collins bất b́nh. Ông than phiền rằng ông Diệm nghe lời các em ông, ông Luyện, ông Nhu, hơn là ông. Nay t́nh thế trở nên khẩn trương, ông HoÀ thông Minh từ chức, mặc dầu tướng Collins và đại tá Lansdale đến gặp và yêu cầu ông đừng từ nhiê. m. Ông Minh không chịu, nhưng thừa nhận rằng ông chưa tiếp xúc với đơn vị quân đội nào cả để t́m hiểu thái độ và tinh thần của họ. Ông tin rằng quôn đội quốc gia sẽ không chiến đấu chống B́nh Xuyên và các giáo phái nên ông rời bỏ chức vụ và đi khỏi Saigon.

 

Sáng ngày 29/3/55, nghĩa là sau khi tổng trưởng quốc pḥng HoÀ thong Minh từ chức, đại tá Lansdale và trung úy Redick thuộc phái đoàn quân sự Saigon, tức một cán bộ CIA khác, đdến gặp ông Diệm tại dinh Độc Lập. T́nh trạnh dinh Độc Lập không c̣n giống như thời tướng Hinh dọa đảo chánh. Tiểu đoàn pḥng vệ đang bố trí tác chiến v́ nghe đồn B́nh Xuyên sắp tấn công. Ông Lansdale xem xét lại hệ thống điện thoại vô tuyến mà người Mỹ đă thiết lập trong dinh Độc Lập cạnh pḥng ông Diệm, để ông liên lạc với các nơi trong trường hợp sự liên lạc b́nh thường bị cắt đứt. Đai tá Lansdale cũng cho ông Diệm biết rằng ông được lệnh không đến dinh Độc Lập và xử dụng hệ thống vô tuyến này nếu xảy ra sự xung độ giữa những người quốc gia VN.

 

Thủ tướng Diệm trải một bản đồ Saigon – Chợ Lớn trong văn pḥng ông và chỉ ch ông Lansdale thấy những nơi được báo cáo là B́nh Xuyên đă đặt súng cối để bắn vào dinh Độc Lập. Đến nay B́nh Xuyên mới có súng cối 60 ly, nhưng có tin họ đang vận động với Pháp để có được súng cối 81 ly. Nếu B́nh Xuyên có súng cối 81 ly th́ nguy hiểm hơn nhiều v́ súng cối 60 ly không làm hư hại các bức tường dày của dinh lắm, nếu người ta núp sau những bức tường này. Đại tá Lansdale nhận thấy ông Diệm rất b́nh tĩnh và tự chủ, ông tŕnh bày như một vị sĩ quan thuyết tŕnh về một đề tài, h́nh như không bận tâm về việc ông là mục tiêu tấn công của phe B́nh Xuyên.

 

Khi ông Lansdale hỏi về cựu tổng trưởng quốc pḥng HoÀ thông Minh, ông Diệm cười chua chát nói rằng ông Minh đă đi Đàlạt, nơi những người thuộc phe Bảo Đại đang tụ ho. p. Ông Diệm cho biết ông thân chinh nắm giữ bộ quốc pḥng và các chỉ huy quân sự hài ḷng về việc này. Họ rất bất măn về các tin đồn là họ sợ B́nh Xuyên và không có tinh thần chiến đấu. Thủ tướng Diệm đă tiếp xúc với các vị chỉ huy của các đơn vị, họ xác nhận ḷng trung thành với chính phủ và sẵn sàng chiến đấu. Ông đă phái ông Trần trung Dung, tổng trưởng tại phủ thủ tướng, sang làm việc tại bộ quốc pḥng để điều hành công việc hàng ngày.

 

Đại tá Lansdale cũng thảo luận với ông Diệm về những biện pháp nào để tránh xung đột giữa B́nh Xuyên và chính phủ. Ông Diệm đáp rằng ông đă đề nghị điều đ́nh với các lănh tụ mặt trâ. n. Nhưng Bảy Viễn cho thấy rơ rằng y chỉ muốn ông Diệm bị giải chức hay làm v́ và để ư và phe y lên cầm quyền. Đây là vấn đề liêm chính và đạo đức cho đất nước. Lâu nay Bảy Viễn đă làm giàu với sự độc quyền cờ bạc, đĩ điếm và thuốc phiện lâ. u. Y đă củng cố vị trí bằng cách ăn chia với Bảo Đại. Nay y và đồng lơa c̣n muốn dùng bạo lực để nắm chính quyền. Là một người yêu nước, ông Diệm không thể nào để một việc như vậy xảy ra được. Ông Diệm đưa dần vào Saigon các tiểu đoàn mà ông tin cậy được vào các vị chỉ huy như 3 tiểu đoàn Nùng, rồi giữa tháng 3, hai tiểu đoàn dù dưới quyền đại tá Đỗ cao Trí. Các đơn vị này cộng vào  số binh sĩ của tướng Thế, đại tá Huê và thiếu tá Đày làm cho thế quân sự của chín hphủ vững mạnh hơn trước nhiều, so với số độ 4000-5000 quân B́nh Xuyên tại Chợ Lớn – Saigon.

 

Từ lúc cầm quyền đến nay, thủ tướng Diệm vẫn được sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Mọi việc xảy ra tại Saigon đều được ṭa đại sứ Mỹ và đại tá Lansdale báo cáo về bộ ngoại giao và trung ương t́nh báo. Ngày 8/3/55, nghĩa là chỉ vài ngày sau khi Bảy Viễn và các giáo phái họp ở Chợ Lớn lập mặt trận chống thủ tướng Diệm, ngoại trưởng Foster Dulles xác nhận lại việc Hoa Kỳ ủng hộ thủ tướng trong một bài diễn văn truyền h́nh. Cũng trong ngày này, 7 tiểu đoàn quân đội với trọng pah1o và chiến xa đă hành quân dẹp chiến khu Ba Ḷng trong tỉnh Quảng Trị do đảng Đại Việt lập ra với một số quân nhân ly khai. Cuộc hành quân này cho thấy quân đội sẵn ḷng đánh dẹp các vụ nổi dậy chống chính quyền hợp pháp. Ngày sau tức 9/3/55, TT Eisenhower gởi thông điệp cảnh cáo Bảo Đại đừng làm khó dễ thủ tướng Diệm.

 

Nhưng đến ngày 25/3/55, tức 3 ngày sau khi mặt trận gởi tối hậu thư đến ông Diệm, Bảo Đại kêu gọi ông Diệm hăy thống nhất, kết hợp và liên kết với B́nh Xuyên và các giáo phái, tức Bảo Đại muốn ông Diệm nhượng bộ, hai ngày  sau, tức ngay tối hậu thư của mặt trận hết hạn, và khi chắc đă vận động tướng Nguyễn thành Phương của giáo phái Cao Đài về phe chính phủ, thủ tướng Diệm ra lệnh cho các tiể đoàn dù dưới quyền đại tá Đỗ cao Trí đánh chiếm trụ sở cảnh sát và ṭa nhà mật thám tức công an dưới quyền B́nh Xuyên trên đại lộ Galliéne (sau đổi tên là Trần Hưng Đạo). Quân dù đánh chiếm được sở cảnh sát nhưng B́nh Xuyên c̣n giữ được ṭa nhà công an. Ngày sau, ông Diệm ra lệnh đánh chiếm luôn ṭa nhà công an. Nhưng trước khi vụ tấn công bắt đầu, cao ủy Pháp tướng Ely can thiệp và ông Diệm phải hoăn lại vụ tấn công một cách miễn cưỡng. Ngày 29/3/55, tướng Nguyễn thanh Phương, tư lệnh các lực lượng Cao Đài, ra công khai ủng hộ chính phủ. Đây là một thắng lợi chính trị đáng kể cho thủ tướng Diệm và làm suy yếu mặt trận chống đối. Đến nữa đêm hôm ấy, B́nh Xuyên cho nă súng cối vào dinh Độc Lập. Quân đội chính phủ và B́nh Xuyên xung đột với nhau, súng nổ tại nhiều nơi, trên đại lộ Galliéni, gần ṭa nhà công an và rải rác vùng ranh giới Saigon – Chợ Lớn. Đại tá Lansdale lái xe đi quan sát, thấy các đoàn xe chở binh sĩ Việt đến các nơi xung đột bị xe tăng và thiết giáp Pháp ngăn chận và phải quan đầu lại trở về. Cuộc đụng độ kéo dào độ 3 giờ, rồi tướng Pháp Paul Ely với sự tán thành của tướng Lawton Collins, buộc thủ tướng Diệm ngưng chiến.

 

Như thế ông Diệm cố gắng thiêt lập chính quyền cho toàn quốc và tại ngay thủ dô th́ bị 2 ngoại bang ngăn châ. n.

 

Về phần Pháp, tướng Pau Ely, cao ủy Pháp, lư luận rằng ông sợ nội chiến lan rộng và ông có trách nhiệm bảo vệ Pháp kiều và ngoại kiều khác nên ông can thiệp buộc hai bên ngưng chiến, dù ông chấp nhận nước Pháp sẽ không c̣n liên hệ về chính trị với quốc gia VN và cố vấn Mỹ sẽ thay thế cố vấn Pháp. Ông cảm thấy phải làm trọng tài trong cuộc xung đột giữa thủ tướng Diệm và các giáo phái, ông muốn tạo nên sự thông cảm và ḥa hợp giữa ông Diệm và những người Pháp c̣n có quyền lợi tại VN. Mối quan tâm khác của ông là sự bất măn và va chạm càng ngày càng gia tăng giữa người Pháp và người Mỹ tại Saigon về những quan điểm bất đồng đối với ông Diệm và giáo phái. C̣n đa số  người Pháp tại Saigon cũng như dư luận và báo chí tại Ba Lê đều không hài ḷng về việc nội các Menès France chấp nhận chính sách của Hoa Kỳ về VN và ủng hộ chính phủ Diệm. Người Pháp thấy ḷng tự ái thực dân và những quyền lợi thống trị về kinh tế và chính trị của họ bị tổn thương, v́ lập trường quốc gia quyết liệt không nhân nhượng của ông Diệm trong việc giành lại chủ quyền và chấm dứt chế độ thực dân vàng son của họ. Đại đa số báo chí Pháp chỉ trích thủ tướng Diệm và việc Hoa Kỳ ủng hộ ông, ngay cả trước khi sự xung đột với B́nh Xuyên giáo phái xảy ra. Một số thường xuyên phao tin bất lợi và tiên đoán răng chính phủ Diệm gần sụp đổ. Thực dân Pháp biết rằng họ chỉ c̣n hy vọng tạo nên một chính phủ tay sai kiểu Xuân, Hữu, Tâm nếu ông Diệm thât bại, không dẹp được B́nh Xuyên và các giáo phái. V́  thế, họ mở một chiến dịch đả kích dữ dội thủ tướng Diệm. Nhiều nhà báo Pháp miêu tả ông Diệm là cứng rắn, bất lực, ông sẽ làm nguy hại cho sự sống c̣n của Nam VN. Họ tố ông là yếu kém, không được dân chúng ủng hộ và không có khả năng ngăn chận CS. Đây là cố gắng cuối cùng của thực dân Pháp để đối phó với thái độ quyết liệt của ông Diệm giành lại chủ quyền.

 

C̣n về phần người Mỹ nói chung, họ có cảm t́nh với những cố gắng giành lại chủ quyền của thủ tướng Diệm. Đại tá Lansdale, trưởng phái đoàn quân sự Saigon, tức một toán đặc công đặc biệt của trung uơng t́nh báo bặp ông Diệm hàng ngày, có thiện cảm với ông và hết ḷng giúp ông, tức thực thi chính sách của TT Eisenhower là ủng hộ ông Diệm lập nên một chính quyền quốc gia vững mạnh chống lại được sự bành trướng của CS. Nhưng người Mỹ có vai tṛ quyết định tại Saigon là đặc phái viên của tổng thống, tức tướng Lawton Collins. Ông này đă làm bổn phận cứu chính phủ Diệm trong tháng 11/1964, bằng cách dùng áp lực với Pháp buộc tướng Hinh phải rời Saigon đi Pháp, rồi bị giải nhiệm trở lại không quân Pháp. Nhưng tướng Collins không hiểu ǵ về t́nh h́nh VN. Ông cho rằng ông Diệm búng bỉnh, khó giao thiệp và trao đổi y ù kiến. Ông không hài ḷng khi ông Diệm không nghe lời ông cử bác sĩ Phan Huy Quát làm tổng trưởng quốc pḥng, nhưng chọn ông Hồ th6ng Minh. Ông ngả dần về quan điểm của cao ủy Pháp Paul Ely. Tướng Collins đi đến kết luận là ông Diệm sẽ thất bại. Ông đệ tŕnh một khuyến cáo mật lên TT Eisenhower đề nghị bỏ rơi thủ tướng Diệm.

 

Trong khi ấy ông Diệm vẫn cương quyết tiếp tục đối phó với phe Binh Xuyên và giáo phái. Ngày 31/3/55, trong một buổi lễ long trọng, tướng Cao Đài Nguyễn thành Phương đem lại 8,000 binh sĩ diễn hành trong săn dinh Độc Lập và tuyên thệ về theo chính phủ Ngô Đ́nh Diệm. Trong hai tuần lễ tiếp của tháng 4/1955, t́nh h́nh Saigon – Chợ Lớn bắt đầu căng thẳng. Quân đội chính phủ cũn gnhư phe B́nh Xuyên củng cố các vị trí của ḿn với các bao cát, hàng rào dây thép gai hay bố trí thêm binh sĩ. Có nơi lính hai bên gờm nhau hai bên đường, c̣n xe cộ và bộ hành lưu thôg ở giữa đường.

 

Các lực lượng Pháp cũng kéo vào thành phố, đậu chiến xa trên các lễ đường và dùng bao cát và giây kẽm gai đểâ lập các vùng gọi là khu vực Pháp, và lính B́nh Xuyên có thể di chuyển tự do và công khai với sự bảo vệ của quân Pháp. Ngoài ra, người Pháp c̣n lập ra một khu vực Pháp, sát cạnh ngay dinh Độc Lập, phe B́nh Xuyên cũng tăng cường sự pḥng thủ trụ sở cảnh sát dưới quyền họ, sau này là bộ nội vụ, tại đường Catinat, sau đổi tên là đường Tự Do.

 

Các khu vực Pháp chiếm độ ½ thành phố Saigon – Chợ Lớn với độ  30,000 lính chưa kể các đơn vị tại vùng ngoại ô. Dân chúng Việt thấy rơ ràng là Pháp uy hiếp chính phủ Ngô Đ́nh Diệm đang thu hồi lại chủ quyền từ người Pháp, và ủng hộ phe Binh Xuyên lâu nay làm tay sai cho Pháp và độc quyền cờ bạc, điẽ điếm và thuốc phiện lâ. u. Phe B́nh Xuyên có độ 4000-5000 lính chia ra chừng 16 tiểu đoàn, với quân số độ 400 người cho mỗi tiểu đoàn với nhiều vũ khí tự động. Pháp có thể đă cấp cho B́nh Xuyên loại súng cối 81 ly nguy hiểm hơn súng cối 60 ly mà lauâu nay họ dùng pháo kích dinh Độc Lập. Pháp cấp cho B́nh Xuyên 3 pháo thuyền nhỏ để hoạt động trên các sông vùng Saigon – Chợ Lớn. C̣n chính phủ Việt chỉ có một hải quâ ntí hon do sĩ quan Pháp chỉ huy. Pḥng nh́ tức là sở phụ trách t́nh báo quân sự vẫn do sĩ quan Pháp điều hành, nên thủ tướng Diệm phải tổ chức một hệ thống t́nh báo riêng để biết về đối phương, do ông Ngô Đ́nh Nhu phụ trách với sự cộng tác của một số người như ông Nguyễn Ngọc Thơ, Mai hữu Xuân và người Hoa như ông Lư Khai. Thủ tướng Diệm chỉ đạo sự bố trí các đơn vị của quan đội quốc gia, chuẩn bị tấn công các vị trí B́nh Xuyên khi chiến cuộc bùng nổ, với tướng Lê văn Tỵ và các sĩ quan cấp tá Trần văn Đôn, Dương văn Minh, Nguyễn văn Minh.

 

 

GIẢI PHÁP THỰC DÂN ELY &  COLLINS

 

Trong khi ấy tướng Pháp Ely và tướng Mỹ Collins thỏa thuận với nhau về một giải pháp cho vụ tranh chấp. Trước hết, đại tá Lansdale được giao phó tổ chức một buổi họp Pháp – Mỹ với các giáo phái tại Chợ Lớn. Từng lănh tụ giáo phái được hỏi ư kiến về t́nh h́nh và nhận định của họ đối với chính phủ, do sũ quan Pháp chủ to. a. Lợi dụng buổi họp, đại tá Lansdale t́m cơ hội tiếp xúc với đai tá Thái Hoàng Minh, tham mưu trưởng của Bảy Viễn và lôi cuốn ông về với chính phủ. Ông Thái hoàng Minh nói sẽ đem về 4 tiểu đoàn cho thủ tướng Diệm v́ ông tin tưởng ông Diệm. Nhưng sau đó Bảy Viễn và Pháp nghi ngờ nên ông Minh bị Bảy Viễn cho người đến nhà bắt giết, khi ông về nhà đem vợ con đi theo chính phủ Diệm.

 

T́nh thế trở nên khó khăn cho thủ tướng Diệm. Tại thành phố Cannes, Bảo Đại tỏ vẻ lạnh nhạt, không chịu tiếp kiến ông Ngô Đ́nh Luyện do thủ tướng Diệm phái sang, mặc dầu Bảo Đại và ông Luyện lâu nay thân thiết với nhau. Các ngùi thân tín của Bảo Đại tại Saigon phao tin rằng Bảo Đại sắp về nước. Tin này có phản ứng làm dân chúng nổi dậy chống Bảo Đại v́ họ thấy rơ sự liên hệ giữa B́nh Xuyên và Bảo Đại. Phe B́nh Xuyên cũng gây ra t́nh trạng bất ổn trong thành phố bằng cách cho nhiều xe “díp” chở lính mặc thường phục chạy qua các đường hphố lúc hoàng hôn và bắn bừa băi gây thuơng tích cho nhiều thường dân. Họ c̣n khiêu khích các sĩ quan cao cấp của quân đội, khi cho người đi xe díp bắn vào cổng bộ tham mưu đường Galliéne, sau đổi tên là Trần Hưng Đạo, vào một buổi trưa, khi các vị này ra cổng đi ăn cơm trưa, nhưng may không có ai bị ǵ. Quân B́nh Xuyên lộng hành, đại tá tham mưu trưởng Trần văn Đôn đi đường c̣n bị lính xung phong của B́nh Xuyên chọc tức, như ông kể trong hồi kư của ông.

 

Trong khoảng thời gian này, quân đội quốc gia c̣n phải nhận đạn được và xăng nhớt từ quân đội Pháp với sự cung cấp rất hạn chế. Tướng Collins c̣n khuyến cáo thủ tướng Diệm một cách gắt gao không được mở lại cuộc tấn công phe B́nh Xuyên. Một phát ngôn của chính phủ tuyên bố ngày 7/4/55 rằng “sự can thiệp của tướng Collins trói buộc tay chân của chúng tôi”

 

Thủ tướng cũng được 2 tướng Ely và Collins thông bào về giải pháp do hai ông đề nghị để giải quyết vấn đề giáo phái. Giải pháp gồm 5 điểm chính:

 

1/  Chính phủ trở thành lâm thời và liên hiệp với một số người chống ông Diệm. Thủ tướng Diệm trở thành lâm thời và liên hiệp và liên hiệp với một số người chống ông Diệm.

 

2/  Thủ tướng Diệm sẽ cứ một tổng giám đốc công an cảnh sát mới, vị này phải được chín hphủ liên hiệp và phe B́nh Xuyên chấp nhận để khỏi đổ máu.

 

3/  Một hội đồng lâm thời, sẽ được đề cử và nhóm họp vào ngày 15/5, các giáo phái đề cử 60 đại biểu, dân di cư 10, ông Diệm 10. Hội đồng lâm thời này sẽ góp ư kiến với Bảo Đại nên cử ai làm thủ tướng.

 

4/   Một hội đồng tối cao danh dự, gồm các lănh tụ các giáo phái sẽ được cử làm hội đồng tư vấn.

 

5/  Hai người em trai ông Diệm là ông Ngô Đ́nh Nhu và ông Ngô Đ́nh Luyện phải rời xứ trong thời gian này.

 

Bất cứ người nào, Việt hay nước ngoài, khách quan một chút, đâu cần ǵ bênh vực cho ông Diệm, cũng thấy rằng với giải pháp như thế, tướng Mỹ Collins đă ngả về chính sách thực dân cố hữu của Pháp là loại trừ ông Diệm, một người Việt yêu nước đang gành lại chủ quyền. Như thế, Pháp có thể tiếp tục thống trị miền Nam qua nhóm tay sai này cho đến tháng 7/1956 rồi tổ chức tổng tuyển cử theo hiệp định Geneva, dâng miền Nam cho CS Hanoi. Pháp khai thác và bóc lột được 2 năm nữa, và sẽ được điểm tốt với CS Hanoi. Tướng Pháp Ely, thủ tướng Menes France hay dân Pháp nói chung, thương ǵ dân Việt, hay để ư bảo vệ quyền lợi và nền tự chủ của dân tộc VN đâu, ngườ Mỹ Lawton Collins cũng vậy mà thôi. . !!

 

Thủ tướng Diệm đă gởi một thông điệp trả lời thích đáng đề nghị của hai tướng Pháp và Mỹ:  nước Pháp đă tạo ra phe Binh Xuyên và các giáo phái bằng cách trang bị vũ khí và nuôi dưỡng họ, nước Pháp lâu nay chia rẽ để trị, nay nước Pháp cần phải giải giới họ là giải quyết vấn đề.

 

Đại tá Lansdale gặp ông Diệm hằng ngay tại dinh Độc Lập và ông cho tướng Collins biết là không bao giờ ông Diệm chấp nhận một giải pháp như vậy. Đây là một sự khiêu khích với dân Việt hơn là một cách giải quyết vấn đề giáo phái. Nếu công bố giải pháp này, dân Việt sẽ nổi dậy đứng về phe ông Diệm và t́nh thế trở nên bất ổn. Tướng Collins bảo rằng mục tiêu là làm cho một t́nh thế sôi bỏng nguội dần để tránh đổ máu. Tướng Collins cần về HTĐ. Ông Lansdale hỏi tướng Collins rằng nên trả lời thế nào với ông Diệm nếu một cuộc xung đột xảy ra, và nếu ông Diệm hỏi rằng Hoa Kỳ c̣n ủng hộ ông không?  Tướng Collins đáp rằng ông Lansdale nên nói là Hoa Kỳ vẫn ủng hộ ông Diệm v́ ông là người cầm đầu chính phủ mà Hoa Kỳ thừa nhận và c̣n thêm răng nếu nghe tin đồn như Hoa Kỳ không c̣n ủng hộ ông Diệm nữa th́ cứ bỏ qua, và cứ bảo ông Diệm rằng Hoa Kỳ vẫn ủng hộ ông.

 

Tướng Collins về HTĐ ngày 23/4/55. C̣n thủ tướng Diệm qua đài phát thanh lên tiếng mời các lănh tụ B́nh Xuyên và các giáo phái đến gặp ông để dàn xếp. Ông thừa nhận rằng chính phủ không c̣n trả lương cho các lực lượng bổ túc tức B́nh Xuyên và các giáo phái, nhưng ông sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này nếu họ sẵn ḷng cộng tác với chính phủ. Ông Diệm cũng công bố rằng trong 3 tháng nữa sẽ tổ chức tuyển cử để  bầu dân biểu vào quốc hội. Ông kêu gọi toàn dân hăy thống nhất ư chí để thực hiện nền độc lập của xứ sở sau 80 năm bị ngoại bang đô hộ. Ông cũng cho biết rằng quân đội quốc gia có đủ phương tiện chống lại mọi mưu toan bạo động. Trong khi ấy, ông Diệm cũng lo việc tiếp thu các tỉnh trung bộ là Phú Yên, B́nh Định, Quảng Ngăi và một phần Quảng Nam, khi quân kháng chiến rút dân về Quy Nhơn để xuống tài Ba Lan đi ra Bắc.

 

Trong khi ông Diệm có thái độ dè dặt và nhân nhượng, một phần dân chúng và một số người ủng hộ ông hay cả quân đội, lại hiểu lầm và than phiền là ông kém cương quyết. Sao không thay thế Lai văn Sang ngay trong chức vụ tổng giám đốc công an, cảnh sát và sao không tấn công dẹp B́nh Xuyên đang lộng hành giữa thủ đô như vậy?  Họ cảm thấy bất ổn. Thủ tướng Diệm cũng nhận được một điện tín của Bảo Đại bảo nên kéo dài hưu chiến đến cuối tháng 4/1955 và đoài 30 triệu bạc. Nhưng ông Diệm đâu có tiền gởi sang cho Bảo Đại. Trong khi ấy, pḥng nh́ của quân đội Pháp và các giới thực dân Pháp va chạm nhau với toán CIA dưới quyền đại tá Lansdale, v́ các hoạt động đối nghịch nhau. Pháp ủng hộ B́nh Xuyên c̣n Mỹ giúp ông Diệm. Ông Lansdale có bị mưu sát, bắn lén và suưt bị xe vận tải đâm vào xe ông?

 

THỜI GIAN CĂNG THẲNG

 

Tháng 4/1955 có thể em là thời gian căng thẳng nhất trong đời chính trị của ông Diệm, nếu so với cả tháng 10/1963 trước khi ông bị đảo chánh và ám sát. Thủ tướng Diệm có thể nói là không c̣n chính phủ nữa. Các tổng trưởng Cao Đài và Ḥa Hảo đă từ chức từ cuối tháng 3/1955. Tiếp theo, tổng trưởng quốc pḥng Hồ thông Minh và tổng trưởng ngoại giao Trần văn Đỗ cũng thôi việc. C̣n tổng trưởng kế hoạch Nguyễn văn Thoại đang làm trưởng đoàn dự hội nghị các quốc gia không liên kết tại Bandung, Indonesia, cũng lên tiếng từ nhiệm và đây là một bất lợi ngoại giao cho thủ tướng Diệm. Nhiều công chức cao cấp trước kia do Pháp hay các nội các tay sai bổ nhiệm cũng xin thôi việc. Nhiều vùng thôn quê ở Nam bộ cũng tiếp tục bị giáo phái hay CS thống trị. Ông Diệm không có đủ người và đơn vị quân đội cần phải gởi đến các vùng mới tiếp thu từ phe CS. Chỉ có một số đơn vị quân đội sẵn ḷng ủng hộ chính phủ và chiến đấu chống B́nh Xuyên, và chính phủ cần các đơn vị này tại Saigon. C̣n các vị chỉ huy các đơn vị khác hoặc thờ ơ, cầu an hoặc không thích ông Diệm hay có thái độ thụ động, chờ xem. Một số  chỉ huy quân sự cũng báo cho thủ tướng rằng họ không muốn can dự vào nội chiến. Ông Diệm t́m cách đem thêm vào Saigon vài tiểu đoàn mà ông có thể tin cậy được, nhưng tướng Ely không chịu cấp phương tiên chuyên chở. Quân đội Pháp rất hạn chế trong việc cấp nhiên liệu như xăng nhớt cho các đơn vị của quân đội quốc gia. Tại Saigon, người Pháp t́m cách ngăn chận sự điều động các đơn vị của quân đội Việt nữa. Họ để quân B́nh Xuyên tự do di chuyển và mở rộng phạm vi của B́nh Xuyên tại Saigon – Chợ Lớn, và chiếm giữ thêm các điểm chiến lược trong thành phố. Ngày 19/4, một phát ngôn của B́nh Xuyên tuyên bố với một phóng viên Pháp như sau:  “Diệm đang trở nên mỗi ngày một suy yếu thêm. Quân đội không theo ông và các tướng bỏ rơi ông. Bảo Đại khuyến khích chúng tôi cầm cự cho đến khi thanh toán được thủ tướng Diệm. Người Pháp đứng về phe chúng tôi và người Mỹ đang thay đổi thái độ. Nếu Diệm gây chiến, ư sẽ sụp đổ càng chóng hơn và tính mạng y sẽ bị đe dọa”.

 

Ngoài ra, ông Diệm h́nh như không c̣n có thể vận động, lôi cuốn, hay mua chuộc các lănh tụ các giáo phái được nữa. Ông hộ pháp Cao Đài Phạm công Tắc đả kích việc tướng Cao Đài Nguyễn thành Phương về với chính phủ và nói rằng binh sĩ Cao Đài sẽ không tuân lệnh tướng Phương. Tướng Ḥa Hảo Nguyễn Giác Ngộ nuốt lời hứa trong tháng 2 là sẽ đem quân về với chính phủ. C̣n các lănh tụ Ḥa Hảo khác như Năm Lửa Trần văn Soái, Lâm Thành Nguyên và Ba Cụt đều bác bỏ sự vận động mới về với chính quyền ngày 23/4/55. Trong khi ấy, thực dân Pháp vận động ráo riết với Bảo Đại để loại trừ ông Diệm. Cựu phó cao ủy Pháp là Jean Daridan chạy đôn đáo từ Saigon đến Cannes, về Paris để vận động Bảo Đại và chính phủ Pháp chống ông Diệm hơn thế nữa. Giới thực dân Pháp tại Saigon c̣n muốn quân đội Pháp can thiệp trực tiếp vào vụ xung đột về phe B́nh Xuyên. Trong khi ấy, dù ham mê cờ bạc và ăn chơi, Bảo Đại vẫn theo dơi t́nh thế. Ông cảm thấy Hoa Kỳ không c̣n ủng hộ thủ tướng Diệm như truớc, qua sự phản ảnh của các viên chức cao cấp Mỹ trong báo chí, đài truyền h́nh, hoặc số ngừơi Mỹ tại Pháp hay Saigon. Có lẽ viè vậy, Bảo Đại sẽ can thiệp vào cuộc xung đột giữa chính phủ và B́nh Xuyên.

 

Đến cuối tháng 4/1955, các quan sát viên cũng như các bao chí Pháp, Anh hay Mỹ, đều cho rằng những ngày làm thủ tướng của ông Diệm không c̣n bao lâu nữa. Báo chí Pháp nói chung, có thái độ thù nghịch chống ông Diệm ra mặt, và cho rằng sự sụp đổ của ông Diệm là một điều may mắn cho Nam VN. Báo chí Anh tỏ ra tiếc về những nhược điểm của ông Diệm và nhấn mạnh rằng những điều này làm cho sự thất bại của thủ tướng Diệm không thể tránh được. Tại Hoa Kỳ, chỉ một os61 ít báo chí chống ông Diệm, nhưng hầu hết các ba ù okhông c̣n hy vọng ǵ chính phủ Diệm có thể tồn tại được. Đa số báo chí, ngay những tờ lâu nay ủng hộ ông Diệm, đều chấp nhận sự kết thúc không may mắn, tức là sự  sụp đổ của chính phủ Ngô Đ́nh Diệm v́ nội chiến, và sự sụp đổ này làm cho miền Nam sẽ mất vào tay CS.

 

Trong khi ấy, ông Diệm vẫn cương quyết đối phó. Ngày 25/4, ông cho đại tá Lansdale biết ông không c̣n có thể giải quyết ôn ḥa được nữa. Hôm sau, ông kư nghị định giải chức Lai văn Sang và cử đại tá Nguyễn Ngọc Lễ làm tổng giám đốc công an cảnh sát, ông cũng ra lệnh tất cả nhân viên công an cảnh sát lâu nay dưới quyền Lai văn Sang phải đến tŕnh diện đại tá tân tổng giám đốc  trong ṿng 48 giờ, nếu không, sẽ bị truy tố ra ṭa án binh. Qua ngày sau, chính phủ công bố lệnh cấm B́nh xuyên di chuyển trong thành phố. B́nh Xuyên không tuân lệnh của chính phủ và quân hai bên bắt đầu xung đột tại các nơi trong thành phố. Trưa 28/4, quân nhảy dù bắn vào một ṭa nhà của B́nh Xuyên trên đai lộ Galliéni (Trần Hưng Đạo) rồi sau đấy, 4 tiểu đoàn dù và một đơn vị thiết giáp tấn công vào các vị trí B́nh Xuyên, c̣n phe B́nh Xuyên nă súng cối vào dinh Độc Lập.

 

Tại Cannes, Bảo Đại đánh điện về ra lệnh thủ tướng cử Nguyễn văn Vỹ làm tổng tham mưu trưởng thay thế tướng Lê văn Tỵ. Lúc bấy giờ tướng Vỹ đang chỉ huy Ngự Lâm Quân  tức các tiểu đ̣an pḥng vệ quốc trưởng tại Đà Lạt. Ông Diệm đoán không sai ư đồ của Bảo Đại là sẽ cử tướng Vỹ làm quyền thủ tướng và triệu hồi ông đi Pháp.

 

Trưa ngày 28/4, đại tá Lansdale được điện thoại của dinh Độc Lập mời vào gặp thủ tướng Diệm gấp. Theo ông Lansdale thuật trong hồi kư “In The Midst Of Wars”, xin tạm hiểu là “Ở Giữa Những Cuộc Chiến Tranh”, khi vào dinh Độc Lập, ông thấy ông Diệm đi tới đi lui dưới hiên lầu 2. Ông Diệm nói là vừa nhận được tin từ HTĐ cho biết là TT Eisnhower đă cho tướng Collins thay đổi chính sách về VN, bỏ rời ông và thay thế bằng một chính phủ liên hiệp. Ông Diệm nh́n thẳng mặt ông Lansdale và hỏi rằng:  “tin này có đúng hay không?”  Đại tá Lansdale đáp rằng ông không tin v́ tướng Collins đă cam kết với ông rằng Hoa Kỳ vẫn ủng hộ ông Diệm dù có các tin đồn trái ngược, ông sẽ điện về hỏi HTĐ và phải mất nhiều giờ mới có phúc đáp, v́ buổi trưa tại Saigon là độ nửa đêm tại HTĐ. Ông Diệm cũng cho biết là đă xảy ra nhiều vụ nổ súng trên các đường phố. Khi lái xe đến dinh Độc Lập, ông Lansdale và trung úy Redick đi với ông đă phải xuống xe để núp khi súng nổ gần dinh Gia Long. Theo ông Diệm, B́nh Xuyên đă gây hấn, họ đă có súng cối 81 ly và đặt nhắm vào dinh Độc Lập.

 

Sau đấy, ông Lansdale lái xe về nhà ở đường Duy Tân. Vừa vào sân nhà, ông nghe tiếng nổ lớn về phía dinh Độc Lập. Cuộc tấn công của phe B́nh Xuyên bắt đầu th́ phải. Khi ông vào nhà, điện thoại đang reo. Thủ tướng Diệm gọi ông, giọng b́nh thản. Ông Diệm nói sẽ kêu điện đàm với tướng Ely và đă sắp xếp với tổng đài để ông Lansdale nghe tiếng nói của tướng Ely và hỏi ông Diệm và Ely nói với nhau bằng tiếng Pháp. Ông Diệm nói rằng B́nh Xuyên đă nă súng cối vào dinh Độc Lập, và vụ pháo kích này hủy bỏ cuộc hưu chiến. Tướng Ely bảo không nghe tiếng nổ ǵ cả từ nhà ông ấy. Nhà tướng Ely ở gần dinh Độc Lập hơn nhà ông Lansdale độ nửa đường và ông Lansdale nghe có tiếng nổ. Ông Diệm có vẻ ngạc nhiên bảo rằng tướng Ely không nghe ǵ hết về tiếng trái phá nổ tại dinh Độc Lập, rồi tiếng động…  rồi điện thoại ngưng nói, giọng ông Diệm trở lại trên đường dây điện thoại, hơi run. Ông hỏi tướng Ely có nghe không?  Một trái phá đă nổ vào tường của pḥng ngủ, nơi ông đang nói điện thoại, ông muốn tướng Ely hiểu rằng ông đă không phá vỡ cuộc ngưng chiến, nhưng B́nh Xuyên đă làm việc này và ông đă ra lệnh quân đội đánh trả ngay lập tức. Tướng Ely bắt đầu muốn nói ǵ nhưng ông Diệm chận lời, bảo rằng đă cho tướng Ely biết hết tất cả các sự kiện rồi, và ông hành động. Ông Diệm cúp điện thoại.

 

 

ĐÁNH DẸP B̀NH XUYÊN

Chiến sự đă bùng nổ trong thành phố. Các tiểu đoàn bộ binh và một bộ phận thiết giáp đánh vào các vị trí của B́nh Xuyên. Nhà báo John Mecklin, phóng viên của tạp chí Time & Life và nhiếp ảnh viên Howard Sochurek đă chứng kiến trận đánh đẹp mắt tại sở cảnh sát trên đường Trần Hưng Đạo, sau đổi tên là Đồng Khánh. Một đại đội bị một tiểu đoàn B́nh Xuyên bao vây và tấn công với súng máy. Nhưng khi quân B́nh Xuyên tiến sát gần, đại đội này phản công, làm cho tiểu đoàn B́nh Xuyên chạy tán loạn vứt bỏ mũ bê rê màu lục của họ đầy đường.

 

Quân đội quốc gia đánh vào vị trí B́nh Xuyên tại trường trung học Petrus Kư và bắt giữ được 37 người Pháp đồng lơa với B́nh Xuyên và chiếm khu ṣng bạc Đại Thế Giới. Các đơn vị quân đội đều có tinh thần chiến đấu anh dũng, c̣n số lính B́nh Xuyên là loại ô hợp, trước kia là du đăng, tay anh chị, lâu nay cậy thế Pháp để mang vũ khí uy hiếp đồng bào, chứ đâu có lư tưởng và tinh thần ǵ đâu. Đại tá Lansdale lái xe đi nhiều nơi trong thành phố Saigon – Chợ Lớn, quan sát t́nh h́nh để báo cáo về trung ương t́nh báo. B́nh Xuyên đại bại khắp nơi.

 

Nhưng sở cao ủy Pháp và ṭa đại sứ Mỹ tại Saigon đă gởi báo cáo về Ba Lê và HTĐ cho biết t́nh thế trái ngược, đổi trắng thay đen, do chiến dịch truyền thông xuyên tạc dữ dội của người Pháp tại Saigon. Ngay các bức điện tín đầu tiên của đại tá Lansdale về CIA trung ương tại Hoa Kỳ ở Langley, Virginia, cũng không được cấp trên tin v́ nội dung trái ngược hẳn với tin tức mà chính phủ Mỹ tại HTĐ nhận được từ các nguồn khác. HTĐ điện cho đại tá Lansdale rằng nếu quả thật ông Diệm c̣n sống, c̣n cầm đầu chính phủ, c̣n được quân đội ủng hộ như đại tá Lansdale báo cáo, th́ các tin này phải được các viên chức cao cấp khác tại Saigon xác nhận. Trong khi ấy, vị sĩ quan tùy viên lục quân tại ṭa đại sứ Mỹ và tướng O’Daniel, trưởng đoàn cố vấn quân sự MAG, cũng có nhận xét như đại tá Lansdale.

 

Chiều 29/4 Lansdale và trung úy Redick đến dinh Độc Lập. Toàn cả dinh giống như băi chiến trường. Khu vườn rộng bao quanh dinh có nhiều lỗ do trái phá nổ đào ra, vỏ đạn rải rác nhiều nơi và nhiều bức tường trong dinh bị vỡ v́ bị trúng các mảnh trái phá. Các cửa sổ đều đóng kín. Khắp dinh trang có mặt tại nhiều nơi. Ông Diệm tiếp 2 người Mỹ trong một pḥng nhỏ, gần pḥng ngủ của ông. Trong pḥng chỉ có một bàn nhỏ đầy giấp tờ, một ghế cho ông Diệm và 2 ghế nhỏ được mang đến cho 2 người khách Mỹ ngồi.

 

Thủ tướng Diệm ngồi xuống ghế, thay v́ đi tới đi lui như thường làm, có quầng đen quanh hai mắt, và giọng nói của ông chậm răi hơn b́nh thường. Ông cho biết về sự tiến quân của các đơn vị quốc gia, B́nh Xuyên chỉ c̣n giữ được cầu chữ Y và phía Nam Chợ Lớn, sáng mai quân đội sẽ đánh qua vùng này, một số đơn vị B́nh Xuyên dưới quyền đại tá Thái Hoàng Minh đă qua được một con sông đào và trở về với chính phủ như ông sắp đặt, một số khác c̣n phải tác chiến vượt qua pḥng tuyến B́nh Xuyên để đến được vùng quân đội quốc gia kiểm soát.

 

Với giọng đầy xúc động, ông Diệm cho biết rằng đại tá Thái Hoàng Minh đă bị các hộ vệ viên của Bảy Viễn bắt giữ, khi ông về nhà để đem vợ con về vùng chính phủ. Ông Diệm cũng lấy ra một bức điện tín dài mà Bảo Đại vừa gởi đến và đọc lớn lên. Lời lẽ trong bức điện tín cho thấy rằng tác giả giận dữ lắm. Bảo Đại nói rằng ông Diệm làm thủ tướng để đoàn kết và phục vụ an sinh của dân VN. Thay v́ làm việc này, ông Diệm đă bất tuân Bảo Đại, ông đă hủy hoại mất t́nh thân hữu với nước Pháp, ông đă đưa người Việt yêu chuộng ḥa b́nh vào cuộc chiến tranh ghê tởm huynh đệ tương tàn. Hai tay ông Diệm đă dính đầy máu của đồng bào vô tội. Hàng ngh́n người đă mất nhà v́ các hỏa tai do ông gây ra. Ông Diệm đă gây ra đại họa. Vậy khi nhận được điện tín này, ông phải đáp chuyến phi cơ đầu tiên rời Saigon đi Pháp tŕnh diện quốc trưởng và giao quyền chính phủ cho tướng Nguyễn văn Vỹ.

 

Để có quyết định về bức điện tín của Bảo Đại, ông Diệm duyệt lại với đại tá Lansdale và trước sự có mặt của trung úy Redick, cả quá tŕnh tranh đấu của ông đưa đến vụ khủng hoảng hiện tại, và từ đấy rút ra các nguyên tắc chỉ đạo con người của ông. Theo ông, quyền hành của chính phủ phải dùng để phục vụ dân tộc. Giành lại quyền công an cảnh sát từ B́nh Xuyên là đúng, v́ lâu nay bọn này làm giàu với sự độc quyền về cờ bạc, đĩ  điếm và thuốc phiện. Nếu ông Diệm rời Saigon đi Pháp, quyền hành sẽ lọt vào tay Bảy Viễn và B́nh Xuyên, và việc này là một đại họa cho dân tộc. Chính phủ không thể đặt nền tảng trên các tệ đoan mà dân chúng coi khinh. Chính phủ phải có căn bản vững chắc về liêm chính, dân chúng mới tham dự sinh hoạt quốc gia. Nếu không làm như thế, là không có tự do.

 

Ngay lúc ấy, ông Nhu bước vào và cho biết đài phát thanh B́nh Xuyên đang loan nội dung của bức điện tín của Bảo Đại đánh về. Như thế, B́nh Xuyên đă nhận được bản sao từ Bảo Đại hay tay chân của Bảo Đại tại Saigon. Ông Diệm nghiến răng, quốc trưởng Bảo Đại đă công bố bức điện tín với những kẻ đang t́m cách đánh đổ ông. Như thế ông quyết định ở lại lănh đạo chính phủ. Ông Lansdale hỏi lại ông Diệm có dứt khoát về quyết định của ông không? và ông Diệm đáp rằng  “ông biết ông đang làm một việc đúng. ”

 

Sau đấy ông Lansdale về ṭa đại sứ, tường tŕnh cho xử lư Randy Kiđer tạm quyền thế trưởng nhiệm sở tướng Collins đă về HTĐ. Ông cũng đánh điện về CIA trung ương thuật những điều ông Diệm đă nói về t́nh h́nh chiến sự với việc quân đội quốc gia đánh bại B́nh Xuyên.

 

Bức điện của đại tá Lansdale được tổng giám đốc CIA Allen Dulles cho người cầm tay đến bộ ngoại giao đệ tŕnh ngay cho ngoại trưởng Foster Dulles. Ông này nhận được bức điện trong khi đang dùng cơm khách, ông xin cáo lỗi và ngay lập tức đi đến Bạch Cung để gặp TT Eisnhower. Trước đấy, tướng Lawton Collins đă được tổng thống tiếp kiến và ông cũng có thảo luận với tổng thống và ngoại trưởng về vấn đề miền Nam VN. Tổng thống đồng ư với đề nghị của tướng Lawton Collins là chấm dứt sự ủng hộ ông Diệm, lập một chính phủ liên hiệp tại Saigon và cho tướng Collins toàn quyền giải quyết vần đề chính trị tại Saigon. Ngoại trưởng Foster Dulles cho điện sang tào đại sứ Mỹ tại Saigon về sự thay đổi chính sách này. Nay ông Diệm thắng, tổng thống Mỹ ủng hộ ông trở lại. Trong khi ấy tướng Collins đang trên đường bay về Saigon để thực thi chính sách mới. Ngoại trưởng Foster Dulles cho đánh điện sang ṭa đại sứ Mỹ tại Saigon ra lệnh đốt bỏ bức điện tín trước về sự thay đổi chính sách đối với ông Diệm.

 

Tuy chiến sự tiếp diễn có lợi cho chính phủ, nước Pháp vẫn c̣n cố gắng tấn công thủ tướng Diệm. Ngày 29/4/55, thủ tướng Pháp Edgar Faure, người thay thế ông Mendès France trong chức vụ thủ tướng từ 2/1955, ra một tuyên ngôn nói rằng ông Ngô Đ́nh Diệm không có khả năng làm thủ tướng và Pháp cũng thừa nhận Nguyễn văn Vỹ là tư lệnh quân đội VN. Nhưng cũng trong ngày này, ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles cảnh cáo đại sứ Pháp tại HTĐ Couve de Murville rằng Pháp không được có những âm mưu lật đổ ông Diệm nữa. Tại thủ đô Pháp, Ba Lê, đại sứ Mỹ Dillon cũng hội kiến với thủ tướng Edgar Faure và đưa ra lời cảnh cáo như thế.

 

Tại Saigon, người Mỹ yêu cầu người Pháp cung cấp đầy đủ phương tiện vận tải, xăng, nhớt, đạn dược cho quân đội VN v́ Hoa Kỳ chi tiền. Ngày 30/4/55, thủ tướng Diệm nhận được một điện tín của bộ ngoại giao Mỹ xác nhận là Hoa Kỳ vẫn ủng hộ ông.

 

Việc Bảo Đại đứng về phe B́nh Xuyên và Pháp trong vụ xung đột làm cho ông cả uy tín. Nhiều đảng phái, nghiệp đoàn, tổ chức và nhân sĩ lập Hội Đồng Cách Mạng lên tiếng đ̣i truất phế ông và đả kích Pháp. Phe ông Diệm, dĩ nhiên, có vận động người ta làm việc này, nhưng lúc bấy giờ dân chúng ủng hộ ông Diệm v́ lâu nay Bảo Đại cứ lo ăn chơi chẳng làm ǵ cho xứ sở cả!  Trong một t́nh trạng vô cùng gây cấn, có khi hầu như tuyệt vọng nữa, v́ Pháp và phe tay sai chống đối dữ dội, đa số tổng trưởng bỏ rơi ông, c̣n Hoa Kỳ bên trong đă hết ủng hộ, nhưng thủ tướng Diệm đă chiến thắng. Ông tượng trưng cho t́nh thần dân tộc Việt giành lại quyền tự chủ và quyền độc lập từ người Pháp tại miền Nam. Những người từ 1945-46, đi lính cho Pháp, đi đánh thuê cho Pháp và dĩ nhiên giết hại đồng bào Việt trực tiếp hay gián tiếp, vô dân Tây hay không, chắc cũng phần nào nhận định như trên khi chọn lựa giữa sự thần phục Bảy Viễn – B́nh Xuyên, hay đánh dẹp bọn này dưới sự lănh đạo của một người như ông Ngô Đ́nh Diệm. Họ được ông đưa lên làm tướng ngang hàng với các tướng Pháp rồi tướng Mỹ, thay v́ làm tay sai ở dưới quyền và đứng chào. Nhưng đến năm 1963, họ nghe lời ngoại bang đảo chánh và cả đến giết ông Diệm, rồi lại làm tay sai trở lại. Nhưng sự kiện này thuộc về phần sau.

 

Chiều 29/4/55, cao ủy Pháp tướng Ely vận động ngưng chiến để cứu nguy cho B́nh Xuyên nhưng bị thât bại. Cay cú, ông cho 400 xe tăng chạy rầm rộ qua càc đường phố Saigon để thị uy. Ngoài ra, các mưu toan của Bảo Đại lấy lại quyền hành với việc cử tướng Vỹ thay tướng Tỵ cũng bị thất bại, và tướng Vỹ bỏ trốn lên Đà Lạt. Tướng Hinh được Bảo Đại phái về Saigon đâu c̣n dám đáp phi cơ xuống Tân Sơn Nhất nữa mà đến Phnom Pênh. Quân đội quốc gia tiếp tục đánh đuổi quân B́nh Xuyên ra khỏi Chợ Lớn rồi tiếp tục truy kích. Cuối cùng tàn quân B́nh Xuyên rút về Rừng Sát và đầu hàng. Phía quốc gia cũng bị thiệt hại khi tướng Tŕnh Minh Thế bị bắn tử thương trên cầu Tân Thuận ngày 3/5/55 trong khi ông chỉ huy cuộc tiến quân qua cầu.

 

Hoa Kỳ hân hoan về sự chiến thắng của thủ tướng Diệm, quá sự mong đợi của họ. Trước kia, dù ủng hộ ông Diệm, họ có nhiều điều hồ nghi, không tin ông Diệm có thể thành công được. Ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles cho rằng hy vọng thàn công cứu được miền Nam khỏi CS chỉ một phần mười. Thượng nghị sĩ Mike Mansield ngày 7/12/54 nhận định rằng triển vọng Hoa Kỳ giúp ông Diệm giữ vững được miền Nam có vẻ rất đen tối. Đại sứ Donald Heath ngày 17/12/54 cũng gởi một bản tường tŕnh bi quan về cơ may thành công của ông Diệm v́ “có mọi bằng cớ cho thấy rằng người Pháp không muốn ông Diệm thành công”. Đến tháng 1/1955, tướng Lawton Collins cũng đồng ư với 2 nhận định trên trong một báo cáo gởi về hội đồng an ninh quốc gia Mỹ. Ngày 7/4/55, tướng Collins lại điện về rằng theo ông nhận xét, ông Diệm thiếu những đức tính lănh đạo và khả năng hành chánh cần thiết để cầm đầu một chính phủ có thể tranh đấu chống lại sự đồng nhất về mục tiêu và sự hữu hiệu của Việt Minh dưới quyền Hồ chí Minh. Ngày 19/4/55 tướng Collins lại điện về HTĐ rằng không có cách giải quyết nào khác hơn là sớm thay thế sớm ông Diệm với bác sĩ Trần văn Đỗ hay bác sĩ Phan huy Quát. Nay ông Diệm đă chiến thắng B́nh Xuyên, các chính trị gia Mỹ đổi giọng. Các thượng nghị sĩ Mike Mansfield, đảng dân chủ và Knowland, đảng cộng ḥa, ra tuyên ngôn ủng hộ ông Diệm. Ngày 2/5/55 thượng nghị sĩ Hubert Humphrey tuyên bố với đài truyền h́nh như sau:

 

“Thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm là hy vọng tốt nhất của chúng ta về VN. Ông ta là người lănh đạo của dân tộc. Ông xứng đáng và phải được ủng hộ trọn vẹn của chính phủ Mỹ và nền ngoại giao Mỹ… ông là người độc nhất trên khung trời chính trị VN có thể lôi cuốn được sự ủng hộ của dân chúng một nước đến một mức đáng kể. . Nếu chúng ta có điều b́nh phẩm về sự lănh đạo tại VN, những điều này nên hướng về Bảo Đại… Nếu chính phủ VN không có đủ chỗ cho hai người này, Bảo Đại phải ra đi…”

 

Chính quyền Mỹ cũng làm áp lực với Pháp để dẹp bỏ những tàn tích thực dân c̣n lại khi nào thủ tướng Diệm yêu cầu. Đầu tháng 5/1955, ba nước Hoa Kỳ, Anh và Pháp họp tại thủ đô Pháp, Ba Lê, để bàn về sự pḥng thủ Âu Châu, nhưng đề tài thật là vấn đề VN. Lập trường của Hoa Kỳ và của Pháp về ông Diệm nay trở nên đối nghịch nhau. Theo ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles, ông Ngô Đ́nh Diệm là người độc nhất mà Hoa Kỳ thấy có thể cứu Nam VN chống lại trào lưu CS tại xứ này. Dù có nhận định thế nào về ông Diệm trong quá khứ, nay Hoa Kỳ phải yểm trợ ông Diệm trọn vẹn, không để ông Diệm trở thành một Kerensky (thủ tướng Nga sau cách mạng 1917 bị CS lật đổ và cuớp quyền). Theo ngựi Mỹ, Bảo Đại chỉ có thể làm quốc trưởng hư vị, người ta có thể xử dụng Cao Đài và Ḥa Hảo, chứ không thể dùng B́nh Xuyên được. Hoa Kỳ chi tiền để đài thọ quân đội VN và không t́m ra người nào khác để có thể chi tiền trừ ông Diệm, để nhằm đạt mục đích  bảo vệ miền Nam chống CS. Cuộc cách mạng hiện tại ở Saigon (đây muốn nói về hội đồng cách mạng tại Saigon đ̣i truất phế Bảo Đại) chưa thấy bị CS giựt dây hay ảnh hưởng đến mức độ đáng kể. Hoa Kỳ ủng hộ ông Diệm không có nghĩa là Hoa Kỳ không thấy những nhược điểm của ông. Dù trước kia tướng Collins đă đồng ư với tướng Ely thay thế ông Diệm, nhưng bây giờ t́nh thế đă đổi thay và ngoại trưởng Foster Dulles tin rằng phải ủng hộ ông Diệm.

 

Thực dân Pháp thường ăn không được là t́m cách đập phá. Tổng trưởng Pháp về các nước liên kết La Forest nêu ra vấn đề tham khảo vào tháng 7/1955 giữa miền Bắc và miền Nam về tổng tuyển cử dự trù năm 1956 theo hiệp định Geneva. Ông bảo rằng nước Pháp cảm thấy Nam VN có thể thắng cử năm 1956 nếu có được một chính phủ quốc gia ổn định và có nền tảng rộng răi trong cách cầm quyền và cai trị. Pháp muốn miền Nam thắng tổng tuyển cử năm 1956. Ông thanh minh tiếp về chính sách của Pháp giữa Bắc và Nam. Pháp c̣n có phái đoàn do ông Sainteny cầm đầu tại Hanoi chỉ để bảo vệ quyền lợi kinh tế và văn hóa. Pháp đă từ bỏ chủ trương lập các công ty hỗn hợp với CS v́ Hoa Kỳ phản đối. Pháp cũng đă bỏ luôn càc mỏ than tại miền Bắc nữa. Thật ra, Pháp t́m cách vớt vát chút quyền lợi kinh tế tại miền Bắc nhưng bị CS hất.

 

Tiếp đến, ông La Forest phân tích t́nh h́nh Saigon và miền Nam trong 4 tháng vừa qua theo quan điểm và quền lợi của Pháp. Theo ông, Pháp đă thẳng thắn ủng hộ ông Diệm từ lúc ban đầu. Bắt cứ điều ǵ nói khác là không đúng sự thật (chính trị và ngoại giao cần nhiều lúc nói láo và vu khống không biết ngượng mồm và xấu hổ). Tháng 11/1954, Hoa Kỳ đă đồng ư thuyết phục hay “buộc” ông Diệm mở rộng chính phủ nhưng ông không làm việc này, và sau đấy xung đột với B́nh Xuyên và các giáo phái. HTĐ ban đầu tán thành giải pháp Ely – Collins rồi thay đổi ư kiến. Hội đồng cách mạng tại Saigon là do Việt Minh (CS) kiểm soát. Ngoài ra c̣n có một chiến dịch dữ dội chống người Pháp và quân đội viễn chinh Pháp. Cán bộ Việt Minh lợi dụng việc này, nhưng một số người Mỹ không có ư thức đầy đủ.

 

Thủ tướng Pháp Edgar Faure tiếp lời và xác nhận:  Pháp không đồng ư với Hoa Kỳ và đă đến lúc cần nói thẳng. Ông Faure nói rằng ông Diệm không chỉ “bất lực” nhưng c̣n “điên khùng” nữa, ông lợi dụng lúc tướng Collins vắng mặt tại Saigon để làm một cú bạo động dành được thắng lợi lúc ban đầu, nhưng không đóng góp vào giải pháp lâu dài. Ông Diệm sẽ đem lại thắng lợi cho Việt minh, dồn sự thù ghét của mọi người vào nước Pháp và gây cuộc đổ vỡ giữa Pháp và Hoa Kỳ. Ông Faure cho rằng ông Diệm là “một sự lựa chọn tai hại”, một giải pháp mà nước Pháp không chấp nhận được, không có cớ may thành công và cải tiến t́nh thế, không có ông Diệm có thể t́m ra giải pháp, nhưng với ông Diệm không có giải pháp nào cả. Nhưng theo thủ thướng Edgar Faure, nước Pháp có sẵn một giải pháp hữu hiệu, hay có thể làm sáng tỏ t́nh thế. Như thế, có sự bất động ư kiến về căn bản giữa  Pháp và Hoa Kỳ về vấn đề thủ tướng Diệm và VN. Pháp cay cú và thù hằn ông Diệm v́ ông thắng lợi trong việc giành lại chủ quyền. Thủ tướng Pháp Edgar Faure hỏi tiếp:  “nếu bây giờ Pháp rút quân đội viễn chinh về nước để tránh tiếng thực dân, đáp lời yêu cầu của ông Diệm, Hoa Kỳ có sẵn ḷng bảo vệ kiều dân và người tỵ nạn Pháp không?

 

Ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles nhắc lại rằng ông cũng biết những nhược điểm của ông Diệm nhưng ông không đồng ư với thủ tướng Edgar Faure, ông Diệm đă cho thấy có nhiều khả năng và bây giờ không thể nào loại trừ ông được nữa. Lúc này ông Diệm mạnh hơn lúc Bảo Đại t́m cách thâu hồi lại quyền hành lần đầu tiên. Theo ông Foster Dulles, khía cạnh tai hại của vấn đề là sự bất đồng ư giữa Hoa Kỳ và Pháp về ông Diệm. Vấn đề VN không đáng làm Hoa Kỳ và Pháp gây gổ với nhau và ông thêm rằng Hoa Kỳ sẽ rút lui ra khỏi VN nếu việc này giải quyết được vấn đề. Đối với Hoa Kỳ, sự lựa chọn là ủng hộ ông Diệm hay rút lui. Quyền lợi của Hoa Kỳ tại VN giản dị chỉ là giữ vững miền này khỏi bị CS thôn tính. Hoa Kỳ sẽ xét bất cứ đề nghị nào mà Pháp đưa ra, nhưng ông cảnh cáo rằng Hoa Kỳ sẽ không đài thọ chi phí cho bất cứ giải pháp nào mà ông Foster Dulles xét là xử dụng để thay thế ông Diệm.

 

Ngoại trưởng Anh ông MacMillan phát biểu rằng việc đi đến một quyết định về VN là khá quan trọng để đạt đến trong buổi họp đêm ấy, nên ông đề nghị hoăn vấn đề đến phiên họp sau, vào ngày 11/5/55.

 

Đến phiên họp ngày 11/5/55, ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles nhấn mạnh rằng không nên để vấn đề VN, dầu có quan trọng đến đâu, làm sứt mẻ mối bang giao Pháp – Mỹ và việc Hoa Kỳ ủng hộ ông Diệm không nên làm đổ vỡ sự liên minh giữa hai nước. Ông đề nghị Pháp hăy tiếp tục ủng hộ ông Diệm cho đến khi quốc hội miền Nam được bầy ra, và quyết định về cơ cấu chính trị có thể bao gồm ông Diệm hay không. Ngoại trưởng Anh MacMillan cũng ủng hộ đề nghị của Hoa Kỳ v́ đặc phái viên của Anh quốc tại ĐNA đă báo cáo rằng ông Diệm đă chiến thắng và nay nên ủng hộ ông Diệm, dù trước kia viên chức này là một trong những người phê phán ông Diệm tàn nhẫn nhất!

 

Sau khi thấy ngoại trưởng MacMillan đồng ư v́ ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles, thủ tướng Pháp Edgar Faure chấp thuận theo. Nhưng ông nhấn mạnh rằng chính phủ Ngô Đ́nh Diệm phải được mở rộng, cuộc tuyển cử bầu quốc hội nên được tổ chức càng sớm càng hay, cần giải quyết vấn đề giáo phái, chấm dứt sự tuyên truyền chống Pháp, phải giữ  Bảo Đại làm quốc trưởng, các viên chức Mỹ làm hại bang giao Pháp – Mỹ như đại tá Edward Lansdale phải bị triệu hồi về nước và Hoa Kỳ bảo đảm bảo vệ các quyền lợi, kinh tế, văn hóa và tài chánh của Pháp tại miền Nam. Ông Foster Dulles bảo rằng nói chung ông đồng ư với các ư kiến của thủ tướng Pháp, nhưng ông thêm rằng ông Diệm không phải là bù nh́n của Hoa Kỳ, và ông không thể bảo đảm các vấn đề liên hệ về VN được. Ông cũng đề nghị mỗi nước nêu ra chính sách của ḿnh và hành động theo đấy về vấn đề VN và không c̣n có sự thỏa hiệp giữa Hoa Kỳ và Pháp. Thực chất của các điều trao đổi cho thấy Pháp và Hoa Kỳ không c̣n có một chính sách chung về VN nữa, Hoa Kỳ sẽ hành động độc lập trong tương lai.

 

Trong khi ấy, chính phủ Pháp cũng lúng túng và bối rối v́ chính phủ Diệm đă đưa ra một hồ sơ về các hành động giúp B́nh Xuyên và chống chính phủ của quân đội Pháp. Một số sĩ quan Pháp làm cố vấn cho B́nh Xuyên bị bắt giữ tại các vị trí B́nh Xuyên, đài phát thanh B́nh Xuyên đă được đặt trong một doanh trại Pháp, một xe cứu thương Pháp bị bắt quả tang chở vũ khí cho B́nh Xuyên trong khi chiến sự đang tiếp diễn. Ngoài ra, sau khi B́nh Xuyên bị đánh bại, quân đội Pháp c̣n dựng lên những hàng rào chận đường, làm chậm trễ sự tảo thanh các ổ kháng cự c̣n sót lại. Người Pháp bảo rằng các hành vi này không được cấp trên cho phép. Lời bào chữa này giúp cho thủ tướng Diệm có lư do mạnh hơn để đ̣i Pháp triệu hồi về nưóc những phần tử đă phạm những hành động nói trên.

 

Thủ tướng Diệm cũng cải tổ chính phủ ngày 10/5/55 và tuyên bố dự trù tổ chức tuyển cử vào ngày 4/3/56. Tướng Collins rời Saigon 4 ngày sau để trở về chức vụ cũ của ông tại Liên Minh Bắc Đại Tây Dương ở Âu Châu. Vào lúc này, Hoa Kỳ hoàn toàn tín nhiệm thủ tướng Diệm. Độ hai tuần sau, đại sứ mới của Hoa Kỳ G. Frederick Rheinhardt đến Saigon, và ông tuyên bố thực thi chính sách của Hoa Kỳ là ủng hộ chính phủ hợp pháp Ngô Đ́nh Diệm.

 

Cao ủy Pháp tướng Paul Ely hết nhiệm vụ và về Pháp ngày 20/6/55. Nhân dịp này, thủ tướng Diệm cũng đ̣i Pháp không được cử cao ủy sang Saigon nữa, nhưng chỉ cử đại sứ và phải được Nam VN chấp nhận. Pháp chưa chịu thỏa măn lời yêu cầu này. Cũng trong ngày tướng Ely đáp phi cơ về nước, người đồng ư rút quân đội ra khỏi Saigon, theo lời yêu cầu của ông Diệm. Sau đấy, quân đội quốc gia cũng không c̣n phụ thuộc bộ chỉ huy Pháp. Lúc bấy giờ, Pháp cần đưa các đơn vị tại miền Nam sang đánh nhau với phe kháng chiếng Angêri. Vào khoảng giữa năm 1955, quân đội viễn chinh Pháp từ 175,000 binh sĩ giảm xuống c̣n độ 30,000 người và đóng xung quanh Vũng Tàu. Đến tháng 8/1955 thủ tướng Diệm phái bộ trưởng Nguyễn hữu Châu sang thủ đô Pháp, Ba Lê, yêu cầu Pháp rút hết các lực lượng quân sự về nước, theo lời Pháp hứa tại hội nghị Geneva năm 1954. Pháp đồng ư v́ cần dùng tất cả lực lượng tại Angêri. Người lính Pháp cuối cùng rời lănh thổ Nam VN vào ngày 28/4/56, và cũng trong ngày này bộ tư lệnh Pháp tại VN, Lào và Cao Miên chính thức giải tán.

 

Thủ tướng Diệm cũng đặt một nền tảng hợp pháp cho chính quyền. Ngày 23/10/55, một cuộc trưng cầu dân ư truất phế Bảo Đại và bầu ông đến 98% số phiếu, một tỷ lệ quá cao với số phiếu tại Saigon – Chợ Lớn, nhiều hơn số cử tri đă được ghi danh, gây ra dư luận không tốt, trong nước và ở ngoại quốc một cách đáng tiếc. Ba ngày sau, thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm công bố chế độ công ḥa do ông làm tổng thống. Nuớc Pháp cũng như Hoa Kỳ và các xứ khác đều công nhận chế độ cộng ḥa Nam VN, cử ông Henri Hoppenot làm đại sứ, kế vị cao ủy Paul Ely, đồng ư không chấp nhận một đại diện ngoại giao Bắc Việt tại Paris và xác nhận phái đoàn do ông Sainteny cầm đầu tại Hanoi chỉ có nhiệm vụ kinh tế và văn hóa. Cũng trong tháng này, TT Diệm th́nh ĺnh chấm dứt các thỏa ước kinh tế và tài chánh kư với Pháp ở Ba Lê năm 1954, và miền Nam chuyển từ khối đồng quan Pháp sang khối mỹ kim. Các doanh thương Pháp phải tuân theo những điều lệ thương mại mới chặt chẽ hơn, đâu c̣n dễ kiếm tiền như trong thời chiến tranh hay trước kia trong thời Pháp thuộc. Một số bất măn rời khỏi miền Nam. TT Diệm cũng đưa ra một số điều kiện đ̣i Pháp phải thực hiện, nếu muốn bang giao trở lại với miền Nam. Nước Pháp phải:

“Từ bỏ hiệp định Geneva, không được nói đến tuyển cử năm 1956, chấp nhận công khai và không dè dặt chính sách của TT Diệm, gián đoạn mọi bang giao với chính phủ Hồ chí Minh và dĩ nhiên triệu hồi phái đoàn Sainteny về nước.”

 

Nước Pháp đâu chịu thỏa măn hết các đ̣i hỏi trên của ông Diệm. Những các đ̣i hỏi trên cho thấy ông Diệm nay là nguyên thủ của một nước tự chủ và độc lập, ngang hàng với nước Pháp, bang giao b́nh đẳng qua lại. Pháp c̣n nhiều quyền lợi kinh tế tại miền Nam như các đồn điền cao su, trà và cà phê, thay v́ mất hết tài sản như tại miền Bắc. Tiếp theo đấy, TT Diệm triệu tập về nước các nghị sĩ đại diện VN  tại hội đồng liên hiệp Pháp. Như thế ông Ngô Đ́nh Diệm đă giành lại quyền tự chủ của dân tộc từ tay người Pháp và Nam VN trở thành một nưóc độc lập. Nước Pháp đâu có hài ḷng nhưng không làm ǵ được.

 

Về phần hiệp đinh Geneva, TT Diệm ban đầu có thái độ cứng rắn, cho rằng Nam VN không bị ràng buộc trên bất cứ phương diện nào bởi hiệp định này. Trong khi ấy, Pháp là nước phụ trách thi hành hiệp định Genevea và là thành phần của ủy ban đ́nh chiến với chính quyền Hanoi và ủy hội quốc tế. Nhưng Pháp không c̣n có quân đội hiện diện ở miền Nam, như khi hiệp định Geneva được kư kết vào năm 1954. Ban đầu, TT Diệm không chịu liên hệ công khai với ủy hội quốc tế, nhưng đồng ư lo cho ủy hội nếu Pháp để lại một phái đoàn nhỏ để làm nhiệm vụ của Pháp và đóng góp phí tổn. Ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles tán thành lập trường của ông Diệm. Sau đây, ông Diệm mềm dẻo hơn: Nam VN chịu tôn trọng các điều khoản của hiệp định Geneva và phụ trách an ninh cho ủy hội quốc tế từ tháng 5/1955, Nam VN cũng chịu cử một phái đoàn thay thế phái đoàn liên lạc Pháp với ủy hội quốc tế, c̣n nước Pháp chỉ c̣n là thành phần của ủy ban đ́nh chiến song phương với chính phủ Hồ chí Minh và đài thọ chi phí cho ủy hội quốc tế. TT Diệm bác bỏ cuộc tổng tuyển cử dự trù trong bản tuyên ngôn kết thúc hội nghị Geneva v́ Bắc VN dưới chế độ CS đâu có tự do mà tổ chức tuyển cử tự do. Ông cũng từ chối không chịu thảo luận về vấn đề này, dầu chính quyền Hanoi có yêu cầu nhiều lần. Hai nước đồng chủ tịch hội nghị Geneva là Liên Xô và Anh quốc không đả động ǵ đến vấn đề này, c̣n Hoa Kỳ ủng hộ lập trường của TT Diệm.

 

Tài liệu mật của Ngũ Giác Đài đă viết về ông Diệm trong giai đoạn này như sau:

 

“Bất cứ lư do nào mà ông Diệm được chọn làm thủ tướng, lúc ông lái chính quyền, ít người xem ông có triển vọng thành công, c̣n số người sẵn ḷng ủng hộ ông công khai c̣n ít hơn nữa. Thật vậy, từ ngày cầm quyền 7/7/54 cho đến tháng 5 năm sau, ông thật là đơn độc. Bảo Đại không trợ giúp, Pháp chống đối, c̣n những điều mà Hoa Kỳ cho ông là khuyên răn, chỉ trích và hứa hẹn, nhưng viện trợ vật chất hiếm hoi. Ngô Đ́nh Diệm trong 10 tháng vượt qua sự phân chia xứ sở bởi các cuờng quốc tại Geneva, hai mưu đồ đảo chánh của vị tham mưu trưởng, những cuộc xung đột điên loạn với B́nh Xuyên và giáo phái, việc tiếp thu các vùng Việt minh và số 900,00 dân di cư từ Bắc vào Nam. ”

 

Mười tháng cầm quyền đầu tiên của ông Ngô Đ́nh Diệm, tức 300 ngày đầu, là những ngày oanh liệt và hào hùng nhất trong đời chính trị và đối ngoại của ông!  Sự thành công của ông đă làm cho Nam VN độc lập như Ấn Độ, Hồi Quốc như ông mong ưóc từ lâu nay. Ông Diệm tượng trưng cho ḷng yêu nước của người VN từ Nam ra Bắc, ông cũng mong ước xứ sở thống nhất, thật sự độc lập và tự do không bị CS thống trị, nhưng kẻ thù đâu để ông yên. Trong khi ông tranh đấu gay go, chúng đă bắt đầu thực thi mưu đồ đánh phá chính quyền của ông mới xây dựng, và thôn t́nh miền Nam. Phần khác ông cũng phải bảo vệ chủ quyền của xứ sở với người đồng minh Hoa Kỳ, sau khi thiết lập nền đệ nhất cộng ḥa.

 

 

Hoàng Ngọc Thành & Thân Thị Nhân Đức

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính