Đường về Quê Hương

 

 

Lối Quân qua

Lớp hàng hàng…

Đường Ta về Quê Hương gian nan…!

Non sông nát tan !

Oan khiên oán than !

Khói lam chiều nhuộm tím quan san.

Vai mang chí trai,

Tên bay, kiếm rơi…

Thân xác nầy dù phơi chiến trường.

Tiếng Quân ca

Thúc dập dồn…

Đồn biên thuỳ vùi trong hoàng hôn.

Quân Ta tiến qua,

Địch phơi máu xương…

Dân bên đường reo vui phố phường…!!!

Chuông vang giáo đường…

Sư dâng nén hương…

Kinh cầu hồn Tử Sĩ viễn phương.

Bé vui ghê…!!!

Những chuyện kể…

Trẻ nhỏ cười đùa vang hê…hê…!!!

Con ra đón Cha

Vợ ra đón Chồng

Má ai hồng e ấp Xuân nồng… !!!

Nay Em có Anh

Hoa cài tóc xanh

Em gối đầu mơ giấc mộng lành.

Tay dắt cháu thơ

Cụ lên phố chợ

Đón Quân về dù mắt đă mờ.

 

 

Hoàng Minh Uyên

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính