Ave Maria

 

Ave Maria, Ave Maria…

Chuỗi Mân Côi con lần hạt

Trong sương chiều gió bạt ngàn xa…

Năm mươi hạt mỗi lần qua

Tâm thức chiếu diệu nhân gian ảo ảnh

Ave Maria, Ave Maria…

Mẫu tử tại Tâm

Hiếu tận đáy Hồn

Mẹ sáng danh triều Thiên

Con dại c̣n miên mang trong địa ngục

Mẹ Mông Triệu, Mẹ Sầu Bi

Con trẻ c̣n si mê tranh giành chém giết

Mẹ La Vang, Mẹ Cứu Thế

Tiếng cầu Kinh có vọng tới Thiên Đàng…?

Nến leo loét thanh âm buồn cô quạnh…!

Ôi…Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Mẹ Lộ Đức phúc lạ ở cùng Bà

Ôi… Hiền Mẫu Mẹ Fatima…!

Con đói khát thánh linh t́m bầu sữa ngọt

Tinh khiết hương như hoa huệ ngoài đồng

Rót chảy vào Tim kết tinh thành ân sủng

Nuôi thần trí khôn ngoan cống hiến cho đời

Con dâng Mẹ, hồn trinh làm đất thánh !

 Ave Maria, Ave Maria…

Con lặn lội trần gian…

Chốn  hoang đường khói độc

Như lữ hành trong đêm tối

Mẹ ơi… con t́m lối+

Mẹ như v́ sao khuya

Soi cho con theo dấu

Kinh Mân Côi độ đường

Mẹ là Mẹ của con…

Con như c̣n thơ dại

Luôn ở bên Mẹ hiền

Quẩn quanh bấu áo Mẹ

Mẹ là Mẹ của con…

Mẹ ơi Thiên Đàng con không biết !

Ai chỉ cho con như thuở hồn nhiên ?

D́u dắt chân con từng bước vào đời…

Con vấp ngă nếu không c̣n có Mẹ.

 

Hoàng Minh Uyên

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính