Thư trả lời từ ông Thị Trưởng, sau khi nhận “YÊU CẦU” của Hồi Giáo đ̣i hủy bỏ món thịt heo tại các trường học.


Bản dịch:

Hung Loan Vu

 

MAYOR REFUSES TO REMOVE PORK FROM SCHOOL CANTEEN- MENU

 

Thị trưởng từ chối “Yêu cầu” băi bỏ món thịt heo trong thực đơn các trường họcMột số cha mẹ gốc Hồi giáo đ̣i hỏi băi bỏ thịt lợn ở tất cả các căng tin trường học của thành phố Ath tại Bỉ.


Ông Marc Duvivier, Thị trưởng của Ath, đă từ chối, và cho thư kư gửi một bức thư cho tất cả phụ huynh để giải thích lư do tại sao.

                  

“Người Hồi giáo phải hiểu rằng họ phải thích ứng với nước Bỉ, với những tập tục, truyền thống, đời sống, bởi v́ đây là nơi mà họ đă chọn để nhập cư. Họ phải hiểu rằng họ phải hội nhập và học cách sống tại Bỉ.


Họ phải hiểu rằng đó là chính họ, không phải dân Bỉ là những người đă chấp nhận cho họ vào đất nước này, phải thay đổi lối sống.


Họ phải hiểu rằng dân tộc Athois không kỳ thị chủng tộc và cũng không bài ngoại; họ đă chấp nhận nhiều dân nhập cư khác nhau trước khi người Hồi giáo đến đây (trong khi ai cũng biết một sự thật là người Hồi giáo không chấp nhận cho người nước ngoài không theo đạo Hồi vào đất của họ).


Cũng như các dân tộc khác, người Bỉ không bao giờ chịu từ bỏ bản sắc, văn hóa của của họ. Và cũng như nước Bỉ là một quốc gia rộng lượng, không phải chỉ một ḿnh ông Marc Duvivier chào đón người nước ngoài, nhưng mà là toàn dân Bỉ như một tập thể chung làm chuyện đó.


Cuối cùng, họ phải hiểu rằng nguồn gốc nước Bỉ xuất phát từ Thiên Chúa Giáo. Nơi đây, cây Giáng Sinh, nhà thờ, các lễ hội tôn giáo, và tôn giáo được ǵn giữ trong đời sống cá nhân. Thành phố  Ath đă hành động hợp lư khi họ không nhượng bộ những đ̣i hỏi theo Hồi giáo và Sharia.


Đối với người Hồi giáo không đồng ư với đường lối hành xử và không cảm thấy thoải mái ở nước Bỉ, họ có 57 quốc gia Hồi giáo xinh đẹp trên thế giới, hầu hết có rất ít dân cư và sẵn sàng mở rộng ṿng tay đón nhận họ vào một đời sống tuân theo nguồn luật Sharia.


Sở dĩ bạn đă rời bỏ đất nước của bạn để đến sống ở Bỉ, và không muốn sống ở các quốc gia Hồi giáo khác, đó là v́ bạn đă nhận thức rằng cuộc sống là ở Bỉ tốt hơn so với những nơi khác.


Bạn hăy tự hỏi ḿnh câu hỏi này, chỉ một lần thôi,
“Tại sao đời sống ở Bỉ này tốt lành hơn đất nước trước đây của bạn?”


Trường học có thực đơn gồm cả thịt heo là một phần trả lời cho câu hỏi đó.

______________________MAYOR REFUSES TO REMOVE PORK FROM SCHOOL CANTEEN- MENU EXPLAINS  WHY


Muslim parents demanded the abolition of pork in all the school canteens of Ath in Belgium.


Marc Duvivier the mayor of Ath, has refused, and the town clerk sent a note to all parents to explain why.


Muslims must understand that they have to adapt to Belgium, its customs, its traditions, its way of life, because that's where they chose to immigrate. They must understand that they have to integrate and learn to live in Belgium.


They must understand that it is for them, not the Belgians who so generously welcomed them, to change their lifestyle.


They must understand that the Athois are neither racist nor xenophobic; they accepted many immigrants before Muslims (whereas the reverse is true that Muslims do not accept non-Muslim foreigners on their soil).


That no more than other nations, the Belgians are not willing to give up their identity, their culture. And if Belgium is a land of welcome, it's not Marc Duvivier that welcomes foreigners, but the Belgian people as a whole.


Finally, they must understand that in Belgium with its Judeo-Christian roots, Christmas trees, churches, and religious festivals, religion must remain in the private domain. The municipality of Ath was right to refuse any concessions to Islam and Sharia.


For Muslims who disagree with secularism and do not feel comfortable in Belgium, there are 57 beautiful Muslim countries in the world, most of them under-populated and ready to receive them with open halal arms in accordance with Sharia.


If you left your country for Belgium, and not for other Muslim countries, it is because you have considered that life is better in Belgium than elsewhere.


Ask yourself the question, just once, “Why is it better here in Belgium than where you come from?”


A canteen with pork is part of the answer.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính