Tổng thống Pháp công bố kế hoạch chống Hồi giáo cực đoan, đi ngược lại giá trị của nền Cộng Ḥa

 

Hoàng Dương

AFP

02/10/2020

 

 

 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố kế hoạch chống Hồi Giáo cực đoan và những hành động “đi ngược lại các giá trị của nền Cộng Ḥa”,tại Les Mureaux, ngoại ô Paris, ngày 02/12/2020. AFP 

 

Ngày 02/10/2020 Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron, công bố kế hoạch “chống Hồi Giáo cực đoan, chống những hành động đi ngược lại với các giá trị của nền Cộng Ḥa”. Mục tiêu của kế hoạch nói trên nhằm “giải phóng các tín đồ Hồi Giáo tại Pháp thoát khỏi ảnh hưởng của các thế lực nước ngoài”.  Kế hoạch này sẽ được soạn thành Luật.

 

Trong bài diễn văn đọc tại Thị trấn Les Mureaux, tỉnh Yvelines, ngoại ô Paris, Tổng Thống Emmanuel Macron nhấn mạnh đến “việc bài trừ các tư tưởng cực đoan, chối bỏ những Điều-Luật căn bản của nền Cộng Ḥa Pháp”.

 

Vị nguyên thủ Pháp công bố những biện pháp cụ thể, như, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của hiệp hội nhằm ngăn chặn việc nhân danh một “tôn giáo”, và điều cần thiết, chính là đạo Hồi, phổ biến những tư tưởng cực đoan đe dọa đến nguyên tắc của Quốc gia thế tục, b́nh đẳng nam nữ trong xă hội.

 

Chính phủ cũng sẽ kiểm soát lại việc cấp giấy phép cho một số “giáo sĩ” Hồi Giáo nước ngoài đến Pháp giảng đạo. Hiện tại có khoảng 300 “giáo sĩ” ngoại quốc từ Tunisia, Maroc hay Algerie đang hoạt động, truyền giáo trong các đền thờ Hồi Giáo tại Pháp. 

 

Kế hoạch hành động vừa được Tổng Thống Macron công bố là những điều cần thiết chính, để soạn thảo một dự luật “chống đi ngược lại  các giá trị của nền Cộng Ḥa”. Dự luật sẽ được tŕnh Hội Đồng Bộ Trưởng vào đầu tháng 12/2020.

 

 

Hoàng Dương

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính