Chỉ 2% người dân Đài Loan coi ḿnh là người Trung Quốc


80% ủng hộ sự tham gia của đất nước này vào các tổ chức quốc tế mang tên 'Đài Loan'

 

Hoàng Dương

(theo Taiwan News)

 

 

(AP photo)

 

TAIPEI (Taiwan News) - Khi các hành động thù địch của Trung cộng đối với Đài Loan tiếp tục gia tăng, cuộc thăm ḍ mới nhất của Taiwan Thinktank (台灣 智庫) cho thấy chỉ 2% số người được hỏi tự coi ḿnh là “người Trung Quốc”, trong khi hơn 80% ủng hộ việc nước này tham gia các tổ chức quốc tế dưới tên “Đài Loan.”


Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm (24 tháng 9) nhằm thúc đẩy cải cách hiến pháp có tiêu đề “Thúc đẩy b́nh thường hóa đất nước”, Phó Giám đốc điều hành Đài Loan Thinktank Doong Sy-chi (董思齊) cho biết khi những người tham gia khảo sát được yêu cầu nêu quốc tịch mà họ xác định. 62,6 phần trăm cho biết họ là “người Đài Loan”; 2,0 phần trăm cho biết họ là “người Trung Quốc”; và 32,6% nói “cả hai”. Trong số những người chọn “cả hai”, khi được yêu cầu chỉ chọn một quốc tịch, 86 phần trăm cho biết họ là “người Đài Loan”; 6,3 phần trăm nói “tiếng Trung Quốc”; và 1,1% lặp lại “cả hai”.


Kết quả của cuộc thăm ḍ cũng cho thấy 80,5% ủng hộ việc Đài Loan tham gia vào các tổ chức và sự kiện quốc tế với cái tên “Đài Loan”, trong khi chỉ 12% phản đối. Khi được hỏi Đài Loan nên sử dụng tên ǵ khi tham gia các hoạt động đối ngoại, 51,2% trả lời là “Đài Loan”; 33,0 phần trăm trả lời là “Republic of China”; 9,7 phần trăm chọn “Đài Bắc Trung Hoa”; 2,0% ủng hộ Đài Loan, Penghu, Kinmen và các khu vực khác; 0,1 phần trăm đă chọn “khác”; 2,9% không có ư kiến; 0,5 phần trăm từ chối trả lời; và chỉ 0,6% được chọn Đài Bắc, Trung Quốc.


Doong chỉ ra rằng trong tiến tŕnh dân chủ hóa, Đài Loan đă trải qua ba lần chuyển giao quyền kiểm soát của đảng và tổ chức nhiều cuộc bầu cử dân chủ, điều này đă dần h́nh thành bản sắc dân tộc của Đài Loan. Ngoài ra, các mối đe dọa bằng lời nói liên tục gần đây của Trung cộng và các hành động khiêu khích quân sự chống lại Đài Loan đă khiến tỷ lệ những người đồng t́nh với Trung cộng giảm mạnh, đồng thời phát triển sự đồng thuận của người dân về địa vị của Đài Loan.


Sau đó, ông cho biết kết quả của cuộc khảo sát phản
nh rằng hiện tại có hai sự đồng thuận chính trong xă hội Đài Loan, bao gồm “Đồng thuận Đài Loan” và “Đồng thuận Thế hệ.” Đối với người trước đây, Doong cho rằng Đài Loan “với tư cách chính danh” đă trở thành sự đồng thuận của người dân, trong khi về sau, những người dưới 30 tuổi có mức độ đồng thuận tập thể cao so với các nhóm tuổi khác.


Cuộc khảo sát do Taiwan Thinktank thực hiện từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9 và đặt câu hỏi về những người từ 18 tuổi trở lên tại 22 quận và thành phố trên cả nước. Điều tra lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng được thực hiện qua điện thoại dân dụng, với 1.074 mẫu hợp lệ được thu thập.


Cuộc thăm ḍ có mức độ tin cậy là 95 phần trăm và sai số lấy mẫu
trong khoảng cộng hoặc trừ 3,0 phần trăm.

 

 

Keoni Everington (Taiwan News)

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính