Tội Đồ Dân Tộc

 

 

 

 

Lũ Hồ Chí Minh: tội đồ dân tộc

Ép bức giống ṇi chủ thuyết ngoại lai

Vô tổ quốc, gia đ́nh, và tôn giáoa

Cướp đoạt chính quyền, nhà cửa, đất đai

 

Lũ Hồ Chí Minh sở trường xảo trá

Yêu nước thương ṇi chót lưởi đầu môi

Đóng kịch mị dân đồng cam cộng khổ

Vắt của dân lành từng giọt mồ hôi

 

Lũ Hồ Chí Minh: tội đồ dân tộc

Bịt mắt bưng tai dân chúng Bắc Kỳ

Hủ hóa nhân dân tôn sùng lảnh tụ

Tôi mọi Nga Tàu ḍng giống phân ly

 

Lũ Hồ Chí Minh gian manh láu cá

Thiết lập con cờ Giải Phóng Miền Namb

Trí thức tham gia: ngu như súc vật

Hối tiếc muộn màng: giết chết Miền Nam

 

Lũ Hồ Chí Minh: tội đồ dân tộc

Thống nhất sơn hà cướp của Miền Nam

Nhốt Quân Cán Chínhc vào ḷ cải tạo

Ban lệnh đổi tiền: bần cùng hóa dân Nam

 

Lũ Hồ Chí Minh buôn dân bán nước

Nội Ngoạid có người khóc hận núi sông

Lũ Hồ Chí Minh thuộc loài quái thú

Tu luyện ngàn năm triệt giống Lạc Hồng

 

Lũ Hồ Chí Minh: tội đồ dân tộc

Phản bội giống ṇi giúp Tàu Cộng cầu vinh

Bắt bớ giam cầm những người yêu nước

Cai trị tham tàn điêu đứng sinh linh

 

Lũ Hồ Chí Minh đến ngày đền tội!

Con cháu Lạc Hồng đâu măi khoanh tay!

Tiêu diệt Cộng Nô! Vạch trang sử mới!

Đoạt lại chủ quyền! Dân Tộc cờ bay!e

 

a Chủ thuyết Tam Vô của Cộng Sản “Vô gia đ́nh, vô tôn giáo, vô tổ quốc”

b Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam

c Quân Cán Chính của Việt Nam Cộng Ḥa

d Quốc Nội Hải Ngoại

e Cờ Dân Tộc là cờ vàng ba sọc đỏ

 

 

Hoàng Công Thiếc

Washington, August 4, 2017

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính