Để nhớ lại thời thái b́nh

nền đệ nhất Cộng Ḥa tại miền Nam Việt Nam

 

Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo.....
 
Nền cũ lâu đài  bóng tịch dương.....

 

 

 

photo

Saigon July 01, 1961 - Vietnam Pres. Ngo Dinh Diem receiving good wishes at Presidential Palace on 7th anniversary as president

 

Dinh Độc Lập, 01-7-1961 - Các đoàn thể chúc mừng TT Diệm nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày đảm nhiệm chức vụ Tổng Thống.
 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

Đại tướng Lê Văn Tỵ, Tổng Tham Mưu trưởng Quân đội VNCH
 

photo

Saigon 1961

Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ
 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon Jul 01, 1961 - Vietnam Pres. Ngo Dinh Diem receiving delegation of Buddhist monks at Presidential Palace on 7th anniv. as president.

TT Diệm tiếp phái đoàn các tu sĩ Phật giáo tại Dinh Độc Lập nhân dịp kỷ niệm 7 năm cầm quyền 1955-1961.
 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

 

photo

Thanh Nữ Cộng Ḥa 1962

 

photo

Thanh Nữ Cộng Ḥa 1962

 

photo

Thanh Nữ Cộng Ḥa 1962

 

photo

Thanh Nữ Cộng Ḥa 1961

 

photo

Thanh Nữ Cộng Ḥa 1961

 

photo

Thanh Nữ Cộng Ḥa 1961

 

photo

Saigon 1961 - Photos of Saigon Fifty Years Ago

 

photo

Saigon 1961 - Tu Do Street

 

photo

Saigon 1961 - Tu Do Street

 

photo

Saigon 1961 - Tu Do Street

 

photo

Saigon 1961 - Tu Do Street

 

photo

Saigon 1961 - Tu Do Street

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (28

 

photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (24)

 

photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (17)

 

photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (16)

 

photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (14)

 

photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (12)

 

photo

Saigon 1961

South Vietnam Presidential Palace during the First Republic
 

photo

Saigon 1961

TT Diệm dự lễ trong nhà nguyện tại Dinh Độc Lập
 

Saigon 1961 by Howard Sochurek

photo

Saigon 1961

 

photo

Saigon 1961

trong một nhà máy dệt tại SG


 

photo

Saigon 1961 - South Vietnamese woman checking the machines in a textile mill

 

photo

Saigon 1961

quân trường


 

photo

South Vietnam 1961

 

photo

South Vietnam 1961

 

photo

Saigon 1956

 

photo

BAN ME THUOT - See You Again

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

TT Diệm

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

bắt giữ kẻ âm mưu ám sát TT Diệm tại Hội chợ Xuân 1957 tại Ban Mê Thuột


 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

photo

Ban Me Thuot 1957

 

 

 

Tới đây, chúng ta hăy tạm chỉ so sánh đường xá miền Nam và riêng tại Sài G̣n, vào những năm 1957 và 1961, với Sài g̣n bây giờ, dưới sự cai trị của tập đoàn việt-gian cộng-sản xem sao!

 

 

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - B́nh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính