H́nh Chuẩn bị cho Lễ khai mạc Năm Thánh ở Sở Kiện

(2)

 

 

 

 

Đường đê sông Đáy đối diện với lễ đài.
hai đầu có 2 cổng chào và ở giữa có lối vào quảng trường

 

 

 

Giáo dân và các nữ tu đang trang trí cột nhà thờ Sở Kiện

 

 

 

Hệ thống nuớc sinh hoạt đang được lắp đặt

 

 

 

Một bên tháp nhà thờ Sở Kiện

 

 

 

Một bức phù điêu hậu cảnh lễ đài

 

 

 

Một cảnh trang trí trên các poster

 

 

 

Một khu nhà vệ sinh vừa xây dựng.
Sẽ c̣n khoảng 50 nhà vệ sinh công cộng được lắp đặt

 

 

 

Nhà ḍng Kẻ Sở một trong các nhà đón tiếp các nữ tu

 

 

 

Nhà ḍng MTG Kiện Khê, một trong 3 nơi đón các nữ tu

 

 

 

Nhân viên Công ty Việt Thương đang lắp đặt hệ thống tăng âm

 

 

 

Nhóm gia trưởng Hàm Long và Nhà Thờ Lớn đang lắp đặt âm thanh ánh sáng

 

 

 

Nơi đón tiếp các đức cha

 

 

 

Pḥng y tế

 

 

 

Tính toán đo vẽ và phân lô quảng trường

 

 

 

Trường Kiện Khê, nơi khoảng 2000 diễn viên của buổi diễn nguyện
do cha Vũ Thanh Cảnh phụ trách lưu trú trong 3 ngày

 

 

 

Từ quốc lộ 1, hai lối vào nhà thờ Sở Kiện đều có biển chỉ dẫn.
Chỗ này là biển chỉ con đường dành cho ô tô

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]