Nhất Linh Nguyễn Tường Tam và vụ án Caravelle: 11-11-1960

 

- Bài 1-

 

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

 

 

Để quư độc giả có một cái nh́n khác hơn những điều, mà từ lâu, bắt nguồn từ “Nhóm Caravelle” (nhóm người âm mưu đảo chánh nền Đệ Nhất VNCH ngày 11-11-1960), với những lời tuyên truyền xuyên tạc một giai đoạn lịch sử của nước nhà. Kể từ đó, có một số người đă tin là “sự thật”.

 

Tiếc rằng, tất cả những ǵ đă xảy ra, mà nhiều người đă biết, nhưng v́ một lư do nào đó, nên khiến cho đa số không nói ra những sự thật.

 

Song ngày nay, qua các tài liệu đă được “giải mật”, qua hệ thống Internet, th́ những sự thật của lịch sử đă được một số người; đặc biệt, là thế hệ trẻ, biết tôn trọng sự thật, đă dày công nghiên cứu, và đă viết lại những trang sử trung thực, đầy đau thương và nước mắt ấy.

 

Nhân đây, là bài viết thứ nhất, để soi rọi cho những sự thật đă xảy ra của 53 năm trước: 11-11-1960. Trước hết, người viết bài này, xin trích lại nguyên văn “Bản cáo trạng” của “Toàn án Quân sự Đặc biệt. Ngày 05 tháng 7 năm 1963” như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quư độc giả vừa đọc qua “Bản Cáo Trạng” của “T̉A ÁN QUÂN SỰ ĐẶC BIỆT SAIGON”  do Trung tá Lê Nguyên Phu, Ủy viên Chính Phủ Ṭa Án Quân Sự Đặc Biệt lập ra. Nhưng v́ “Bản Cáo Trạng” quá dài, nên người viết phải dừng lại nơi đây, và xin hẹn tái ngộ trong những bài kế tiếp.

 

 

Pháp quốc, ngày 10/7/2013

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

 

(Mời xem tiếp bài 2)

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính