Đảng Cộng sản Hà Nội đă chỉ thị cho Lê Hiếu Đằng-Hồ Ngọc Nhuận thành lập đảng đối lập c̣ mồi !

 

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

 

 

 

“Một chính Đảng mới đang h́nh thành, với tên gọi tạm là Đảng Dân Chủ Xă Hội, do ông Lê Hiếu Đằng, một đảng viên cộng sản với 45 tuổi đảng, khởi xướng. Với hằng trăm, và rồi đây với  hằng ngàn đảng viên cộng sản đồng loạt khước từ  độc tài toàn trị thành lập để đấu tranh công khai với Đảng  cộng sản cầm quyền”.

 

Đó là những lời mở đầu trong bài viết: “Phá xiềng” của Hồ Ngọc Nhuận. Nghĩa là, Hồ Ngọc Nhuận đă thi hành theo “ông Lê Hiếu Đằng, một đảng viên cộng sản với 45 tuổi đảng, khởi xướng”.

 

đây, người viết tự thấy không cần phải nói đến những hành vi hoạt động Cộng sản của Lê Hiếu Đằng, v́ mọi người tất phải biết những “thành tích” sắt máu của “một đảng viên cộng sản với 45 tuổi đảng” rồi. Riêng Hồ Ngọc Nhuận, một kẻ cũng do chỉ thị của đảng cộng sản Hà Nội, phải núp dưới ngôi nhà của Hạ Viện Việt Nam Cộng Ḥa, để hoạt động Cộng sản một cách hợp pháp. V́ thế, sau ngày 30/4/1975, là một “dân biểu” nhưng Hồ Ngọc Nhuận không hề có nửa giờ ở tù “cải tạo” như các vị dân biểu khác. Chẳng những thế, mà Hồ Ngọc Nhuận c̣n được đảng Cộng sản Hà Nội trọng dụng, với nhiều chức tước nằm trong cái “Trung ương Mặt trận Tổ Quốc - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP HCM” cho đến ngày hôm nay.

 

Và bây giờ, người viết phải trích đoạn những ḍng của Lê Hiếu Đằng trong bài: “Viết trong những ngày nằm bịnh” như sau:

 

“Bài viết nầy cũng là để trải ḷng với bạn bè, đồng đội và những nhân sĩ trí thức, các văn nghệ sĩ, các bạn TNSVHS mà tôi đă quen hoặc mới quen, để khẳng định một điều: với ḷng tự trọng của một công dân một nước có lịch sử hào hùng chúng ta phải hành động. Không nên ngồi tranh luận với nhau về sự đúng, sai khi chọn lựa đứng bên này hay bên kia. V́ thật ra cả một bộ phận loài người trong đó có người VN khát khao với một xă hội tốt đẹp hơn, chống lại cái ác, cái xấu nên đă có thời gian dài nuôi ảo tưởng về ĐCS VN và CNXH. Vấn đề là trước đây chúng ta chưa có đủ điều kiện, dữ liệu để nhận thức một số vấn đề sống c̣n của đất nước nhưng hiện nay t́nh h́nh trong nước và trên thế giới đă thay đổi, v́ vậy chúng ta phải nhận thức lại một số vấn đề trước đây. Nhận thức lại và dấn thân hành động cho cuộc chiến đấu mới. Đừng loay hoay những chuyện đă qua mà làm suy yếu sức mạnh đoàn kết dân tộc. Hăy để con cháu chúng ta làm nhiệm vụ đánh giá lịch sử. C̣n chúng ta trước mắt là hành động, hành động và hành động. Điều này tôi nói một lần rồi thôi…”

 

Người viết nghĩ rằng, các vị có một kiến thức khả dĩ, mỗi khi đọc những bài viết, những “lời kêu gọi”, th́ không thể hời hợt mà bỏ qua những điều chính yếu mà các tác giả đó cần phải nhắm tới, chứ không phải là những lời nói, những từ ngữ văn hoa, rào trước đón sau, hầu che đậy những mưu đồ đen tối !


Và đây là điều chính yếu mà Lê Hiếu Đằng cần phải nhắm tới:

 

Không nên ngồi tranh luận với nhau về sự đúng, sai khi chọn lựa đứng bên này hay bên kia.”

 

Nghĩa là, Lê Hiếu Đằng muốn nói: Những nạn nhân của các cuộc thảm sát từ “Cải cách ruộng đất – Nhân Văn giai Phẩm – Thảm sát Tết Mậu Thân, 1968 – Những nạn nhân của các trại tù “cải tạo” sau ngày 30/4/1975- “Vùng kinh tế mới” và những gia đ́nh có cha mẹ, chồng con, anh em… đă bị chết thảm, chết đau đớn dưới những bàn tay của hải tặc Thái Lan, hoặc đă vĩnh viễn vùi thây dưới biển khơi, kể cả việc đảng Cộng sản Hà Nội đă dâng-bán Ải Nam Quan-Thác bản Giốc và cả hai quần đảo Hoàng  Sa-Trường Sa nữa. Tất cả hăy quên hết quá khứ, xóa bỏ hận thù: Không nên ngồi tranh luận với nhau về sự đúng, sai khi lựa chọn lựa đứng bên này hay bên kia”.

 

Thực ra, chẳng phải bây giờ, mà trước đây, đảng Cộng sản Hà Nội cũng đă từng chỉ thị cho Nguyễn Đắc Kiên viết ra những lời tương tự như sau:

 

“Tôi nghĩ rằng, một điều kiện tiên quyết khác cho sự ḥa giải là một điều khoản bắt buộc, trong đó, không cho phép hồi tố, truy cứu trách nhiệm những tội phạm làm tổn hại lợi ích dân tộc, quốc gia hay bất cứ hành động mang tính trả thù nào với những người ở chế độ cũ”.

 

Và mới đây, Huỳnh Ngọc Chênh cũng đă “chào hàng” qua bài viết: “Tôi khát khao vào đảng”, mà tác giả Phan Nhân đă viết Huỳnh Ngọc Chênh “khát khao vào đảng CSVN”. Điều này, tác giả Phan Nhân đă viết đúng một phần, v́ dù là cái đảng ǵ chăng nữa, th́ cũng do đảng Cộng sản Hà Nội đẻ ra.

 

Tuy nhiên, phải nói cho thật chính xác: Huỳnh Ngọc Chênh đă đánh tiếng, chào hàng cho cái “đảng Dân chủ xă Hội mới” qua bài viết: “Tôi khát khao vào đảng” và “đảng hợp pháp”. Nghĩa là cái đảng mà vừa do Lê Hiếu Đằng “khởi xướng” và Hồ Ngọc Nhuận đang đem ra làm c̣ mồi, để bẫy những “con chim” háo ăn, tham mồi !  

 

Đă như vậy, mà vẫn có những kẻ cố t́nh tung hô Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận… Nhưng có phải họ đều ngu đần hay không. Xin thưa là KHÔNG. Họ không ngu, mà v́ họ muốn làm tay sai, muốn đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, muốn ngồi chung với đảng Cộng sản dưới nhiều h́nh thức như tham gia ửng cử vào “Quốc hội - Mặt trận Tổ quốc” và các “chức” khác trong bộ máy cai trị của đảng Cộng sản Hà Nội.

 

Xin mọi người đừng quên, đă một thời, có nhiều người đă tung hô Nguyễn Hộ lên làm “minh chủ”. Nên nhớ, Nguyễn Hộ một đảng viên Cộng sản kỳ cựu, đă có một câu nói để đời: “Sau chiến thắng, nhà ngụy ta ở, vợ ngụy ta lấy, con ngụy ta bắt làm nô lệ”.

 

Ngoài ra, Hồ Ngọc Nhuận trong bài: “Phá xiềng”, Nhuận c̣n nhắc đến những người tù “cải tạo”, những nạn nhân đă chết trên đường vượt biên, vượt biển, “vùng kinh tế mới”, những người đă bị mất nhà, mất hết tài sản, nhưng không nhắc đến gia đ́nh nạn nhân Đoàn Văn Vươn, không nhắc đến cái bản văn của Phạm Văn Đồng “thủ tướng” của Đằng-Nhuận. Tất cả chỉ là một tṛ gian trá, lừa gạt; bởi v́ tại sao suốt trong những thời gian ấy, trong lúc những nạn nhân đă chết dần ṃn v́ đói khát, bệnh tật trong các nhà tù “cải tạo” hoặc đă bị vùi thân trên ngàn, dưới bể, hay ở những nơi rừng thiêng, nước độc, nhưng Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận không hề lên tiếng.  

 

“Xiềng” không phải bây giờ mới có, mà Xiềng Xích đă có từ lâu, từ ngày có đảng cộng sản trên đất nước Việt Nam, mà đặc biệt nhất, là kể từ sau ngày 30/4/1975, đối với Dân-Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Ḥa. Và trong những kẻ đă mang những chiếc Xiềng sắt vô cùng tàn độc, kinh hoàng  đến cho các nạn nhân khốn khổ ấy, lại chính là những tên như Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận… đă từng được b́nh an ngồi dưới những mái học đường của Quốc Gia Việt Nam Cộng Ḥa, để có được những học vị khác nhau.

 

 Nên nhớ, giữa lúc những tên như Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận được sống b́nh yên ở chốn hậu phương, th́ ở những nơi chiến trường lửa khói, bất kể ngày đêm, cận kề với cái chết và những gian nguy, bất trắc, nhưng các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa vẫn không rời tay súng, đối đầu với địch quân. V́ thế, đă có vô số những Chiến Sĩ đă phải đổ máu, đă phơi xương trên khắp những vùng chiến địa, để Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận và những tên “phản chiến - đối lập” khác, được tự do học hành, để rồi sau đó, chính Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận… đă đem những chiếc XIỀNG oan khiên, nghiệt ngă tṛng lên đầu, lên cổ, xích vào tay của các anh Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa trong suốt những thời gian sa cơ thất thế, và có những vị đă chết một cách đớn đau, chết tức tưởi trong các nhà tù “cải tạo”, bởi những cái Xiềng của Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận…!!!

 

Vậy giờ đây, Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận… đừng ḥng đem những thứ Xiềng khác như cái Xiềng Dân Chủ xă Hội mới, để Xích Xiềng vào những con người có lương tri và lư trí. Tuy nhiên, chúng có thể Xiềng được những hạng vô tri, bất trí, tham danh, mê lợi mà thôi !

 

Những chỉ thị của đảng cộng sản Hà Nội:

 

Kể từ khi có mặt đảng Cộng sản tại Việt Nam, qua những cuộc thảm sát, rồi “nhận sai lầm”, sửa sai. Tất cả, đều có sự chỉ thị của đảng Cộng sản, như mọi người đă biết: Trường Chinh phải đứng ra nhận lỗi về cuộc “cải cách ruộng đất”.  Thế nhưng, Trường Chinh vẫn b́nh an vô sự cho đến khi chết vẫn có con đường mang tên Trường Chinh.

 

“Thủ tướng” Việt cộng Phạm văn Đồng, đă kư một văn bản và đă gửi cho Chu Ân Lai, để xin dâng-bán cả hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa cho Tầu cộng. Nhưng Phạm Văn Đồng cũng vẫn được b́nh chân tại chức, cho tới lúc chết vẫn có con đường mang tên Phạm Văn Đồng.

 

Nhưng riêng những đảng viên Cộng sản khác, v́ đă làm không đúng với những chỉ thị của đảng Cộng sản, nên đă phải bị sự trừng phạt theo “đảng kỷ” của đảng Cộng sản Hà Nội bằng những cái chết như: Nguyễn Hà Phan, Đào Duy Tùng, Trần Văn Trà…

 

Phải nhắc lại những sự kiện đă xảy ra như thế, để cho mọi người đều thấy, đều biết rằng: Tất cả những đảng viên của đảng Cộng sản, nếu không có sự “chỉ đạo” của đảng Cộng sản Hà Nội, th́ không bao giờ dám làm bất cứ một điều ǵ hết. Bởi v́, không làm theo những chỉ thị của “đảng” th́ đảng Cộng sản Hà Hội sẽ dùng “đảng kỷ” tức “kỷ luật đảng” để trừng phạt cho tới chết.

 

Và cũng nên biết, từ quốc nội cho đến hải ngoại, đă và đang có rất nhiều Lê Hiếu Đằng, và những “dân biểu” như Hồ Ngọc Nhuận, cựu “dân biểu” Nguyễn Công Hoan…cựu “Thị trưởng Đà Nẵng – cựu dân biểu” Trần Ngọc Châu; đặc biệt, là con trai của Trần Ngọc Châu là Trần Ngọc Giang đang giấu mặt qua nhiều phương diện… hiện có mặt tại Hoa Kỳ. Tất cả đều hoạt động theo những chỉ thị của đảng Cộng sản…

 

Chính v́ thế, những kẻ hiện ở trong nước, mà đă và đang lớn tiếng kêu gọi thành lập và ủng hộ “đảng Dân Chủ Xă Hội mới - đối lập” như hai tên Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận… mà không sợ bị đảng Cộng sản Hà Nội dùng “đảng kỷ” để trừng phạt. Bởi v́, trong tương lai, chính những thứ đảng c̣ mồi theo khuôn mẫu của “đảng Dân Chủ Xă Hội mới” này, do chính đảng Cộng sản Hà Nội đẻ ra, sẽ là những “chất liệu” để sơn son, thếp vàng cho cái đảng cộng sản Việt Nam !

 

Không có bài học nào giống bài học nào. Không có cái dại nào giống cái dại nào. Nhưng bài học nào, cái dại nào cũng đáng để cho mọi người phải học thuộc ḷng, phải suy nghiệm, để không bao giờ phải bị rơi vào những cái dại, những bài học đầy những nước mắt và xương máu cũ, cho dù có bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thế hệ đă trôi qua!

 

 

Paris, ngày 17 tháng 8 năm 2013

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

----------------------------------------------------------

 

* Lưu ư: Tất cả những bài viết của tác giả Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, nếu quư vị nào muốn tiếp tay chuyển tiếp lên các Diễn Đàn Điện Tử, các trang Web trên mạng lưới toàn cầu th́ không có điều ǵ trở ngại, chúng tôi chân thành cám ơn.

 

Tuy nhiên, nếu quư vị nào muốn in vào sách, báo có tính cách thương mại, xin vui ḷng liên lạc để có sự đồng ư của tác giả trước qua địa chỉ email: hangiangletuyen@gmail.com .

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính