Khc người vi xc lao t

 

 

Cốt nhục chn su chốn ni đồi,

Chu con tm kiếm khắp mun nơi.

Sinh thời cất tiếng gom cung giặc,

Lc thc im lời chẳng h mi.

Thất thế khng khom lưng trước phỉ,

Sa cơ cạn nước mắt cng ti.

Vi thy Bắc Việt trong hoang lạnh,

Bốn chục năm rồi non nước ơi...

 

 

Nng gia hai la NJ

Memorial Day 5/27/2019

 

Để tưởng nhớ vong linh ch ti, Cố Thiếu t

Nguyễn Văn Đồng, nguyn trưởng phng nh Tiểu

khu Kiến Phong, đ bị chết mất xc năm mới 44

tuổi tại lao t Bắc Việt.

 

 

  

Bi họa:

 

Khc người vi xc lao t

 

 

Vi nng lấp cạn dưới chn đồi

Đến tối beo hm ngửi kiếm nơi

Mc xc khng chừa gan ruột phổi

Nhai xương bất kể mặt đầu mi

Thn nhn chẳng c cha cng mẹ

Chiến hữu giờ cn bạn với ti

Kẻ ở người đi dng lệ ứa

Đau nầy c thấu hỡi trời ơi

 

 

Anh Nguyen

May 29, 2019

 

Để tưởng nhớ người bạn t bị bẻ lọi tay chn,

đnh đập tn nhẫn v siết cổ chết.

Chn cạn dưới chn đồi, đm đến cọp moi xc tha mất.

Năm ấy anh mới 30 tuổi, khng cha mẹ, vợ con.

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh