Nhà đấu tranh Lư che "dù Hồng" mừng Đại hội VGCS thứ XI

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lư chọn đúng ngày khai mạc Đại hội VGCS thứ XI để phô trương được tự do phát biểu, tự do biểu t́nh, tự do chửi đảng. Nguyễn Văn Lư không bị công an bịt miệng, không bị đănh găy tay, không bị 20 công an người ôm quăng lên xe. Nh́n xem Lư tay phải liệt v́ stroke 4 lần cầm chặt cán dù hồng.


Miêng cười tươi rạng rỡ v́ Đại hội VGCS thứ XI đảng thành công,, hay v́ căm thù việt gian Cộng Sản. Tại sao che dù hồng? không là màu đen, màu xanh? màu hồng lầ "hồng hơn chuyên" , màu hồng cùng màu với băng rô hinh tên Giặc Hồ Chí Minh treo ngày Đại hội VGCS thứ XI.


Những ai tiếp tục ủng hộ những tṛ đấu tranh dân chủ cuội do tập đoàn việt gian Cộng Sản dàn dựng, hăy nh́n đứa trẻ giữa mùa đông 3-4 độ C ở Lạng sơn c̣ng lưng lao động. Đứa trẻ lao động không xin ǵ hải ngoại . Người già không nhà sống ở nghĩa địa. Cụ già c̣ng lưng làm lụng. C̣n Nguyễn Văn Lư và Lê Thị Công Nhân được hải ngoại cung cấp tiền dư thừa, mặt mày béo ú, lúc nào cũng kêu gào không đủ tự do, mau mau cứu trợ v́ thập tử nhất sinh.


Tṛ bịp của Viêt tân thâu tiền nuôi chúng ăn no ngủ kỷ, ngày đêm có điện thoại cầm tay trả lời phỏng vấn, dùng máy computer vào các diễn đàn 24/24 nói "chính trị không phải là sản xuất một con heo" . " hăy để cho Cộng Sản lănh đạo"


Chừng nào chúng ta c̣n đóng tiền ủng hộ bọn dân chủ c̣ mồi th́ ngày đó c̣n Cộng Sản bóc lột , người dân c̣n sống trong địa ngục. Nguyễn Văn Lư c̣n ở tù phơi bày đồ cổ kêu gào dân chủ đấu tranh..Tṛ đấu tranh dân chủ "bịp" được 'tô hồng" cho Đại hội VGCS thứ XI


đấu tranh kiểu " con nối nghiệp cha"
Lê Đức Anh lănh đạo TC 2, Con đấu tranh làm "thánh nữ" lănh đạo giới trẻ hải ngoại
 

Bố Lê Đức Anh họ Sở Khanh, mặt heo nọc
Con heo nái thánh nữ Lê Thị Công Nhân,

Con giống cha là nhà có phúc

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 


 

 

 


  


 

 

 

 
 

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - B́nh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính