Gởi đến Hoàng Sa
 

 

 

 

Tưởng Niệm ngày 19/01/1074.C̣n mấy hôm nữa thôi
ngày mười chín / tháng một
dốc nghiêng b́nh mà rót
giọt đắng cay giữa đời!

Những ly rượu cúng / mời
các anh ngoài biển cả
bốn bốn năm* / ta đă
xót xa tính từng ngày!

Ngưỡng mộ các anh thay!
những chàng trai lẫm liệt
đă giữ tṛn khí tiết
lính Việt Nam Cộng Ḥa

Ngày mất đảo Hoàng Sa
ôi!... ngậm ngùi bật khóc!
nhận những ḍng tin tức
tím ruột/ nát ḷng, gan!

Đời lính dẫu gian nan
chưa hề than thân phận
mà chỉ đau mối hận
quân cướp đảo/giặc Tàu!

Lịch sử ngàn đời sau
vết dơ sao rửa sạch!
cả bầy đoàn vong bản
cơng rắn cắn gà nhà!

Cái công hàm xấu xa
hiến dâng từ năm tám (58)**
trời ơi! buồn vô hạn!
mười chín / tháng một / ơi!

*

Xác thân gởi trùng khơi
chôn sâu trong ḷng biển
các anh vẫn hiển hiện
những bậc đại anh hùng!

Hôm nay nhân ngày giỗ
viết bài thơ chân t́nh
cẩn bái yết chư linh
Hoàng Sa - Anh Hùng Trận!

 

Jan/17/2018

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Gởi từ Thung Lũng Hoa Vàng, Cali, USA.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính