Đi dòng suy nghĩ

 

 

Chỉ còn 20 hm nữa là đ́n ngày T́t c̉ truỳn của dn ṭc, nhìn cảnh người Vịt tỵ nạn chen chút  nhau v̀ VN đ̉ ṽ béo cho vc, ai là người Vịt tự do có lim sỉ đ̀u khng khỏi xót xa.

 

 

Nhớ lại trước kia ng  Cựu Thủ Tướng Singapore Lý Quang Dịu chỉ mong ước sao cho Singapore được như Sài Gòn Hòn Ngọc Vĩn Đng.

 

Ngày nay Singapore đã là qúc gia giàu có nh́t Á Chu.

 

Trước kia, Nam Hàn có hoàn cảnh chia cắt  gíng Nam VN, nhưng cho đ́n thời Đ̣ 1 C̣ng Hoà đời śng của người Nam Hàn còn thua xa Mìn Nam VN.

 

Ngày nay Nam Hàn đã trở thành 1 trong 10 qúc gia phát trỉn nh́t TG.

 

Còn VN, với 63 năm ở Mìn Bắc, 42 năm ở Mìn Nam, dưới ách th́ng trị của đảng cướp vc đã trở thành  qúc gia nghèo nàn lạc ḥu, xã ḥi băng hoại,đạo đức, lun lý suy đ̀i và hoạ dịt vong ngày càng k̀ c̣n.

 

D̉u rằng VN tḥt d̀i dào tài nguyn: nng, lm, khoáng, thuỷ sản, nhn lực và ch́t xám, nhưng tại sao VN lại trở nn như th́ ???.

 

Là người có cng tm thì ai cũng bít đó là do ch́ đ̣ phi nhn vc gy nn.

 

VC chỉ là lũ cướp man rợ, tham lam, đ̣c ác, hèn với giặc, ác với dn, v học

b́t tài và śng như ký sinh trùng....

 

Lịch sử ḿy nghìn năm của VN chưa có thời nào đen t́i  như dưới thời XHCN của vc.

 

Theo lụt đời thì kẻ hung bạo nào r̀i cũng bị huỷ dịt,  nhưng tại sao cho đ́n nay vc ṽn t̀n tại ???.

 

Ai cũng bít là vc ngoài khả năng v̀ CƯỚP GÍT, chúng chỉ là  ký sinh trùng chủ ýu śng nhờ tìn người Vịt ở hải ngoại gửi v̀ VN  (chúng gọi là kìu h́i).

 

Đan cử trong năm 2015 vc nḥn được 11 tỉ đ la kìu h́i.

 

Trong khi từ 1991 đ́n 2011, TC đ̀u tư vào VN 4,3 tỉ đ la t̉ng ś v́n đ̀u tư, 2,2 tỉ t̉ng ś v́n đìu ḷ (theo tài lịu lụn án thạc sĩ kinh t́ của BÀ Nguỹn Thu Hằng thục Đại Học Kinh T́ ).

 

Như ṿy là trong 20 năm TC đã đ̀u tư vào VN chỉ tròm trèm 1 /2 kìu h́i vc nḥn được trong  năm 2015 của người Vịt hải ngoại gửi v̀.

 

Đìu nghịch lý là chỉ bỏ ra ś tìn CÒM  nhưng cḥt c̣ng lại xỏ mũi được cả đảng cướp vc.

 

Còn người VN ở hải ngoại vì tình nghĩa đ̀ng bào giúp đở v tư thì chỉ được phĩnh

cho danh  khúc rụt nghìn dặm đ̉ vui vẻ làm  CON BÒ SỮA.

 

Khng phải là t́t cả người Vịt tự do ở hải ngoại đã ḿt đi lý tưởng đ́u tranh đ̉ giải th̉ ch́ đ̣ phi nhn vc, nhưng  tḥt đau lòng đ̉ bít là ś người  đã típ tay giúp cho đảng cướp vc  t̀n tại, ngày càng thm đng đảo.

 

Họ là ai ? là những kẻ đã tự phản ḅi cái tư cách tỵ nạn, g̀m:

 

        Những người chưa từng ńm mùi địa ngục của các trại tù cải tạo, vùng kinh t́ mới, hay những cục vượt bin, vượt bỉn hải hùng (vì đã thoát đi từ 1975).

        Những ngài HO đã qun cái quá khứ làm súc ṿt trong lao tù cs, v̀ VN đ̉ hưởng thụ trn những chn dài của các cháu gái kh́n kh̉ tủi đáng cháu ngoại, cháu ṇi.

        Những Bà đã qun đi v́t rách do hải tặc gy nn, v̀ VN đ̉ khoe áo ǵm hoặc  hưởng thụ những đặc sản của qu hương.

        Những  kẻ vì háo danh, hám lợi v̀ VN đ̉ cùng vc  hút máu đ̀ng bào.

        ...........................

 

VC dự trù năm 2016 sẽ thu v̀ 12 tỉ đ la kìu h́i, nhưng chỉ được bíu có 9 tỉ.

Th́t thu 3 tỉ đ la, chúng đang ṿt vả  và sắp phải đ̉i tìn đ̉ cứu vãn tình th́ nguy ng̣p.

 

Tử huỵt của chúng là KÌU H́I. Tại sao người Vịt tự do của chúng ta lại khng đánh vào ch̃ đó ?.

 

V́n đ̀ của VN ta,đừng mong qúc gia nào khác làm thay. Hảy đ̀ng tm  KHNG V̀ VN (trừ lý do chính đáng ) KHNG GỬI TÌN V̀ VN, tạo thời cơ đ̉ dn trong nước thức tỉnh và vùng ln. Chắc chắn trong 1, 2 năm ch́ đ̣ vc sẽ sụp.

 

Nhn v tḥp toàn, ai trong đời cũng có lúc hành xử khng đúng, ti vít ln đi dòng này khng nhằm chỉ trích mà chỉ mong thức tỉnh những ai còn nghĩ đ́n tìn đ̀ t̉ qúc, trong khả năng góp ph̀n xy dựng lại đ́t nước, đừng đ̉ quá mụn r̀i h́i tíc cũng v ích.

 

 

HQ.tkd

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh