Thư mời tham dự Lễ Tưởng Niệm Hoàng Sa ngày 19/1/2020

  

Hội Cựu Hải Quân Việt Nam Cộng Ḥa Bắc Cali

 

 

 

Lễ tưởng niệm và vinh danh 74 anh hùng tử sĩ Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974.
Hội Bạch Đằng/Hội Cựu Hải Quân Việt Nam Cộng Ḥa Bắc Cali tổ chức.

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính