Tưởng Niệm Hải Chiến Hoàng Sa

 

(Nén hương ḷng - thành kính tưởng niệm - dâng lên các Anh Linh đă anh dũng hy sinh v́ Tổ Quốc VN trong trận hải chiến với giặc Tàu cộng ngày 19/01/1974)

 

44 năm – Hôm nay lại tưởng niệm
19 tháng giêng (74): Hải chiến Hoàng Sa
Hạm đội 10 của Thiếu Tá Ngụỵ Văn Thà
Đă anh dũng hy sinh v́ Tổ Quốc !

Thân là lính mang trách nhiệm giữ Nước
Trước cường lực xâm chiếm của giặc Tàu
Khi Chiến hạm liên tiếp bị đạn đau…
Anh cho lệnh lao thẳng vào tàu giặc !

Hành động trung dũng – Sử Việt ghi khắc
Hạm trưởng Thà và tất cả các Anh Linh
V́ dân tộc, v́ Tổ Quốc đă liều ḿnh
Bảo vệ danh dự Việt Nam quốc thể !

Hào khí Hưng Đạo lưu truyền thế hệ
Đă chứng minh dân tộc Việt hào hùng
Thế mà nay lũ Hồ đảng bất trung
Làm ô nhục tới thanh danh Tiên Tổ !

Một bầy thảo khấu dựa Tàu man rợ
Dùng côn(g) an, bộ đội hiếp đáp dân
Thực hiện dâng bán sơn hà toàn phần
Để hưởng thụ… bất cần chi Tổ Quốc !

Hoàng Trường Sa nay đă thuộc bọn cướp
Chẳng c̣n lâu cả Nước sẽ vào tay Tàu
Hai năm nữa thôi dân Việt phải cùng nhau
Đổi thẻ căn cước thành chư hầu nô lệ !

Tộc Việt ngày xưa oai hùng khí thế
Nay con cháu lại qúa tệ thảm thương
Nhục tột cùng trước thế giới bốn phương
Trời đất hỡi! C̣n đường nào để thoát ?

Nay tưởng niệm với niềm đau chua chát
Thiết tha cầu Chúa/ Phật, các Anh Linh
Phù trợ cho dân Việt biết đồng t́nh
Cùng quyết tử hy sinh v́ đại nghĩa !!!

 

Hoàng Trọng Thanh

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính