Thông báo biểu t́nh chống Nguyễn Xuân Phúc đến Berlin, Hamburg

 

HNVTNCS tại CHLBĐ: Thông báo Biểu T́nh chống Thủ tướng VC Nguyễn Xuân Phúc đến Hamburg và Berlin, Đức Quốc

 

BUNDESVERBAND DER VIETNAMESISCHEN FLÜCHTLINGE

IN DER BUNDESREPUBLIK  DEUTSCHLAND e.V.

 

Reg.Nr.9325 Amtsgericht Frankfurt am Main

c/o Dr. Hoàng Thị Mỹ Lâm Postfach 40435  in 12313 Berlin

E- mail: hoangml69@hotmail. Com -   Internet : www.lienhoinvtn.de

 

 

Berlin, ngày 25 tháng 06  năm 2017

 

THÔNG  CÁO

 

 

Kính thưa quư Hội Đoàn,  Đoàn Thể và Tổ Chức Chống Cộng tại Đức Quốc và toàn Âu Châu,

 

Kính thưa quư thân hữu ,

 

Liên Hội NVTN tại CHLB Đức và các Hội NVTN CS tại Hamburg, Bremen sẽ phối hợp tổ chức  biểu t́nh chống Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc tại hai địa điểm Berlin và Hamburg :

 

1)   Ngày thứ năm 06.07.2017 từ 13:00 giờ đến 15:00 giờ

tại trước Hotel Mariott Berlin, Inge-Besheim-Platz 1,    10785 Berlin

 

2) Ngày thứ sáu 07.07.2017 từ 13:00 giờ đến 15:00 giờ

tại Elbpromenade- Landungsbrücken,   20459 Hamburg

 

(đối diện xéo cầu số 1, lối đi xuống phà, cách U và S Bahn Landungsbrücken 50m).

 

Chú ư : Chỉ nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

 

Trước đại họa mất nước diệt vong của dân tộc, toàn dân Việt  trong nước và hải ngoại phải cùng đồng ḷng đứng lên đ̣i quyền sống, đ̣i công lư và dân chủ tự do cho dân tộc Việt Nam.

 

Chúng tôi kêu gọi sự tham gia tích cực và đông đảo của quư vị vào  hai cuộc biểu t́nh này để cùng cực lực phản đối trực tiếp với tập đoàn thống trị độc tài CSVN và cùng tố cáo trước công luận quốc tế nhân dịp G20 sự phản dân hại nước của chế độ này.

 

Kính thư

 

TM Liên Hội NVTN tại CHLB Đức e.V.

 

BS Hoàng Thị Mỹ Lâm

 

 

 http://viettudomunich.blogspot.de/2017/06/hnvtncs-tai-chlb-thong-bao-bieu-tinh.html

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính