Năm Mới nói Chuyện Cũ

(Phát biểu của GS Nguyễn Lư-Tưởng trên Diễn Đàn...)

 

 

Kính thưa quư vị và các bạn trẻ,

 

Chúng ta đă bước vào năm con khỉ (Bính Thân) được 2 tuần rồi. V́ bận rộn lo tổ chức mừng Năm Mới với nhiều lễ lạc, hội họp, sinh hoạt mừng Xuân nên hăy c̣n nhiều chuyện của Năm Cũ chưa có dịp nói đến và chưa nói hết... Do đó, hôm nay, chúng tôi xin nói tiếp chuyện năm cũ.

 

Nói là năm cũ là năm cũ theo âm lịch, năm cũ của người Việt Nam chúng ta. Nhưng tháng Chạp, cuối năm cũ lại là tháng đầu năm Dương Lịch 2016. Người Việt ḿnh thường nói “Tết Tây” “năm Tây” tức năm Dương Lịch: Năm cũ của ta nhưng là năm mới của Tây... Bây giờ nói đến Tây th́ thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ nầy chưa biết Tây là ǵ nên phải nói Năm Mới của Mỹ, Tết Mỹ th́ họ mới hiểu.

 

Năm cũ , tháng Chạp Bính Thân (tức tháng Giêng 2016, sau Tết của Mỹ) th́ có Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam. Một Đại Hội được tổ chức rất là tốn kém để khoe cái hoành tráng, cái vinh quang của Đảng Cộng Sản, Đảng của Thắng Lợi, Đảng của chủ nghĩa Mác Lê Nin “Bách Chiến Bách Thắng” muôn năm!

 

Cho đến sau ngày 30/4/1975, dân Saigon va Miền Nam VN mới tin rằng “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” là tổ chức trá h́nh do Đảng Cộng Sản Hà Nội lănh đạo. Khi biết được như thế th́ Miền Nam đă bị Cộng Sản Miền Bắc cai trị rồi. Và dân Miền Nam mới chính thức mất nước và sau đó t́m đường vượt biên!

 

Chúng tôi xin lần lượt tŕnh bày mấy điểm chính sau đây:

 

(1). Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tṛ lừa dối: lừa dối đảng viên CSVN, lừa dối dân tộc Việt Nam và lừa dối cả thế giới. Có người c̣n nói thêm “Đại Hội XII nầy chính là bày tṛ lừa dối Trung Cộng”. Lư do tại sao? Xin để quư vị và quư bạn t́m câu trả lời.

 

Xin trích dẫn lời của hai lănh tụ Cộng Sản Nga: Người thứ nhất là ông Mikhail Gorbachev (Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Nga). “Tôi đă bỏ nửa cuộc đời cho lư tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay, tôi phải đau buốn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”. Người thứ hai, cũng là một lănh tụ ngang với Gorbachev, đó là Boris Yeltsin (đă từng là Tổng Thống nước Nga sau khi chế độ Cộng Sản Nga sụp đổ), ông nói rằng: “Cộng Sản không thể nào sửa chữa, mà phải đào thải nó”. Và chính Boris Yeltsin là người đă giải tán đảng Cộng Sản Nga.

 

Đảng Cộng Sản thành công tại nước Nga với lănh tụ Lê Nin rồi Stalin... Nó là con đẻ của Nga mà bây giờ nó bị giải tán, bị đào thải tại Nga. Thế nhưng trong Đại Hội XII của Đảng Cộng Sản VN th́ lại khẳng định: tiếp tục con đường Xă Hội Chủ Nghĩa, theo sự hướng dẫn của tư tưởng Mác Lê và Hồ Chí Minh...Con đẻ của người ta... mà người ta đă đào thải, đă loại bỏ rồi... thế mà Việt Nam ḿnh lại đem nó vào nhà ḿnh...từ là đứa con nuôi nay trở thành con ruột... Như thế có nghịch lư hay không?

 

(2).Những điều nghịch lư trong cái Đại Hội XII nầy th́ nhiều...nhưng xin nêu ra một vài thí dụ: -Sau Đại Hội tháng 01/2016, Nguyễn Tấn Dũng vẫn là Thủ Tướng, vẫn điều hành chính quyền nhưng Đại Hội lại công bố một Thủ Tướng mới là Nguyễn Xuân Phúc. Theo Hiến Pháp th́ Thủ Tướng phải được Quốc Hội bầu chọn. Trong khi chưa bầu Quốc Hội th́ đă biết tên Thủ Tướng mới rồi! Trong thời gian Nguyễn Tấn Dũng c̣n làm Thủ Tướng, có thể có nhiều biến cố chính trị xảy ra. Vậy ai sẽ là người giải quyết, ai sẽ là người phải đối phó với t́nh h́nh: Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Xuân Phúc?- Quốc Hội chưa bầu mà đă có Chủ Tịch Quốc Hội là Nguyễn Thị Kim Ngân! Vậy Nguyễn Thị Kim Ngân lấy tư cách ǵ để ngồi lên ghế Chủ Tịch Quốc Hội?-Chủ Tịch Nước là do Quốc Hội bầu ra mà Đại Hội Đảng đă tuyên bố Trần Đại Quang là Chủ Tịch Nước rồi? Do ai bầu mà lên ngồi ghế Chủ Tịch Nước?

 

(3) Quốc Hội bù nh́n. Các nước trên thế giới có Quốc Hội do dân bầu...Quốc Hội đại diện cho dân để làm việc nước, để quyết định chính sách của quốc gia, để làm ra luật pháp (gọi là Lập Pháp) Chính Quyền (bên Hành Chánh) là cơ quan thi hành luật pháp của Quốc Hội nên gọi là Hành Pháp. Nhưng trong chế độ Cộng Sản, Quốc Hội là bù nh́n, không có quyền ǵ hết và tất nhiên không đại diện cho dân. Khi tôi c̣n ở trong nước, năm 1992 có bầu Quốc Hội, Nông Đức Mạnh lúc đó là Chủ Tịch Quốc Hội có nói với báo chí một câu “xanh giờn”: “Quốc Hội là để định chế hóa các nghị quyết của Bộ Chính Trị”. Câu nói đó có nghĩa là mọi chuyện đếu do mười mấy người trong Bộ Chính Trị quyết định hết. Quốc Hội chỉ biết giơ tay biểu quyết “nhất trí” nghĩa là Bộ Chính Trị bảo sao th́ phải “vâng, dạ” cho được việc! Vậy tổ chức ra Quốc Hội để làm ǵ? Bắt dân đi bầu, lựa chọn người đại diện vào Quốc Hội để làm ǵ? Dân đóng thuế để xây Ṭa Nhà Quốc Hội, và dân đ1ong thuế để nuôi mấy ông Đại Biểu Quốc Hội, sinh hoạt, họp hành, thảo luận, mất th́ giờ, tốn kém tiền bạc để làm ǵ? Chỉ khổ dân mà thôi! Dân chủ của Cộng Sản có nghĩa là Độc Tài. Khi nghe Cộng Sản nói Dân Chủ th́ phải hiểu ngược lại là Độc Tài. Bộ Chính Trị là nhóm người lănh đạo đảng Cộng Sản: vận mạng đất nước nằm trong tay mười mấy người đó. Bán nước là quyền của họ. Khi Nguyễn Phú Trọng khoe khoang “chúng tôi có dân chủ” th́ phải hiểu “chúng tôi chủ trương độc tài” Đúng là một tṛ lừa dối.

 

(4) Nên nhớ rằng khát vọng Dân chủ là khát vọng của Dân Tộc Việt Nam chúng ta trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm nay. Cho nên nếu không có chệ độ Dân Chủ, không từ bỏ độc tài để chuyển qua chế độ Dân Chủ th́ trách nhiệm của cả dân tộc Việt Nam, của tất cả mọi ngưởi chúng ta là phải tranh đấu để tiến tới một chế độ Dân Chủ...

 

Trước Tết, tôi có dịp nói chuyện với một nhà sư ở trong nước (mà tôi đă từng giao thiệp, liên lạc với nhau hàng chục năm nay). Nhà sư nầy, nay cũng đă ngoài 90 tuổi. Ngài giải thích câu sấm Trạng Tŕnh: “Thân Dậu niên lai kiến thái b́nh” như sau: Năm Bính Thân 2016 mới chỉ là “kiến” thái b́nh chứ chưa thái b́nh...Nó là năm bản lề, năm sẽ đi tới thái b́nh chứ chưa thật sự là “thái b́nh”...sẽ c̣n nhiều diễn biến phức tạp nữa...”Kiến thái b́nh” và “Thái b́nh” ư nghĩa khác nhau.

 

(5) Trong lời chúc Tết đồng bào (nhờ Diễn Đàn Internet chuyển về trong nước) tôi có nhắc lại chủ trương của chúng tôi là “đ̣i hỏi Cộng Sản Việt Nam phải thực hiện các quyền tự do dân chủ cho dân” mà quan trong nhất là : Quyền tự do tôn giáo – Quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, - Quyền tự do về chính trị, đa nguyên đa đảng, công nhận quyền đối lập trong sinh hoạt chính trị của một chế độ dân chủ và phải có Tam quyền phân lập: Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp độc lập, không có Đảng độc quyền lănh đạo. Và cuối cùng là tôn trọng quyền tư hữu của người dân.

 

(6) Vừa rôi, Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác thương mại Thái B́nh Dương (TPP) có nghĩa là cam kết tôn trọng và thi hành các luật lệ của các quốc gia theo chế độ dân chủ. Hiệp ước nầy nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người thợ, người công nhân trong các xí nghiệp, các công ty, mục đích nâng cao đời sống của dân, cải tạo xă hội, xóa bỏ bất công (mà bất công là t́nh trạng của một nước theo chế độ độc tài). Trong 12 nước tham gia TPP chỉ có Việt Nam là nước theo chế độ độc tài. Mười một nước c̣n lại theo chế độ dân chủ, theo thị trường tự do (không phải theo định hướng xă hội chủ nghĩa). Việt Nam muốn được hưởng các quyền lợi quy định trong hiệp định nầy (mà điều quan trọng là hàng hóa được miễn thuế 100%) th́ phải thực hiện các quy định của TPP. Nếu trong ṿng 5 năm mà không thi hành đúng đắn th́ sẽ bị loại ra khỏi TPP. Muốn hàng hóa được miễn thuế và được giới thiệu trong nhóm nầy th́ hàng hóa đó phải đẹp, tốt và giá rẻ. Việt Nam nhờ có nhiều công nhân lương thấp nên có thể sản xuất hàng với giá rẻ nhưng phải có đầu tư kỹ thuật, phải có vốn ngoại quốc và kỹ thuật ngoại quốc đầu tư vào...Chủ đầu tư mở trường đào tạo kỹ sư, chuyên viên giỏi để đủ tŕnh độ sản xuất hàng hóa tốt, dẹp và giá rẻ. Nêu trong tương lai, Việt Nam đi vào con đường tham gia TPP th́ phải tiến tới chế độ dân chủ và phải thực hiện các quyền tự do dân chủ cho dân.

 

Xin nhắc lại: hai điều kiện của TPP là: phải sản xuất hàng hóa giá trị, đẹp và rẻ mới có thể cạnh tranh với các nước khác. Muốn được như thế th́ phải có đầu tư vốn và kỹ thuật. Hoa Kỳ là nước có khả năng cao nhất để giúp Việt Nam về mặt nầy. Điều kiện tiếp theo là phải bảo đảm quyền lợi của người công nhân. Tiền lương phải công bằng và hợp lư, không bị bóc lột, mục đích là nâng cao đời sống của người công nhân. Một khi đạt được điều đó th́ xă hội sẽ thay đổi, đời sống người dân cũng sẽ thay đổi. Quyền tự do thành lập nghiệp đoàn, thành lập công đoàn sẽ đươc tôn trọng. Công đoàn để bênh vực cho quyền lợi của người thợ, bênh vực cho người công nhân lao động sản xuất.

 

Tại sao VN vừa kư gia nhập TPP lại vừa xác nhận đi theo con đường xă hội chủ nghĩa, theo tư tưởng Mác Lê Nin – Hồ Chí Minh? Như thế có phải là lừa dối cả thế giới hay không?

 

Lừa dối là một cách “nín thở qua sông!” Lừa dối là v́ sợ áp lực của Trung Cộng...

Vai tṛ của Mỹ:

 

- Obama c̣n một năm nữa th́ hết nhiệm kỳ...C̣n một năm để hành động, để thực hiện kế hoạch toàn cầu của Mỹ là xoay trục về Á Châu.

 

- Nếu Mỹ không làm nên tṛ trồng ǵ th́ vai tṛ của Mỹ đối với Thái B́nh Dương, đối với Châu Á và đối với thế giới sẽ đi xuống, sẽ mất thế đứng là cường quốc số 1 trên thế giới.

 

- Nếu Obama không làm được th́ Đảng Dân Chủ sẽ mất quyền lănh đạo nước Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng Thống vào tháng 11/2016 sắp tới...Và Đảng Cộng Ḥa sẽ lănh đạo nước Mỹ với chính sách mới...

 

Xin đặt câu hỏi liên quan đến:

 

- Hội Nghị 10 nước trong khu vực (ASEAN) tháng 2/2016 vừa rồi tại Cali...

 

- Vai tṛ Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn VN trong Hội Nghị nầy?

 

- Vấn đề tự ra ứng cử mà không cần phải qua sự giới thiệu của Mặt Trận Tổ Quốc...?

 

v.v...

 

 

Nguyễn Lư-Tưởng

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính