LTS: Hồn Việt UK online vừa nhận được điện thư của Tiến sĩ Phạm Văn Lưu yêu cầu đăng bài Đính Chính về bài viết: NGƯỜI XÂY MỘ CHO GIA Đ̀NH NGÔ TỔNG THỐNG – của fb Ngọc Tuyên đă trích đăng lại bài viết này của Lệ Tuyền trên báo Hồn Việt năm 2010. Trong điện thư, Tiến sĩ Phạm Văn Lưu có gửi kèm phóng ảnh của bài: "Trân trọng báo tin về việc cải táng mộ Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và Ông Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu" đă được đăng trên Nguyệt san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tháng 12/1986.

 

Để tôn trọng sự thật lịch sử, chúng tôi đă liên lạc tác giả Hàn Giang Trần Lệ Tuyền. Và được tác giả cho biết đă viết theo những chi tiết do ông Trần Trung Quân (người đại diện cho tờ Văn Nghệ Tiền Phong tại Pháp) cung cấp như chi tiết trong bài viết đă đề cập. Nay, qua việc lên tiếng và cung cấp những bằng chứng xác thực từ Tiến sĩ Phạm Văn Lưu, chúng tôi chân thành cám ơn Tiến sĩ Phạm Văn Lưu và xin gỡ bỏ bài viết trên của tác giả Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, cùng xin đăng bài Đính Chính Bài Viết dưới đây.

 

Đồng thời, tác giả Hàn Giang Trần Lệ Tuyền cũng xin gở bỏ những bài viết đă trích dẫn "tài liệu" từ cuốn "Trong Ḷng địch" của ông Trần Trung Quân.

 

Kính mong quư quyến của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và Ông Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu cùng toàn thể quư độc giả niệm t́nh thứ lỗi cho sơ suất không nên có này.

 

Trân trọng,

 

Nguyễn Đức Chung & Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

 

 

Đính Chính Bài Viết

 

 

 

NGƯỜI XÂY MỘ CHO GIA Đ̀NH NGÔ TỔNG THỐNGcủa fb Ngọc Tuyên

 

Trên trang mạng Nh́n Ra Bốn Phương thứ Tư, 1 tháng 11, 2017 có đăng bài NGƯỜI XÂY MỘ CHO GIA Đ̀NH NGÔ TỔNG THỐNG của fb Ngọc Tuyên, cho biết đă trích đăng lại bài viết này của Lệ Tuyền trên báo Hồn Việt năm 2010, trong đó có đoạn viết:

 

Ba ngôi mộ của Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, cùng nhị vị bào đệ là Ông Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu và Ông Ngô Đ́nh Cẩn tại Lái Thiêu không phải do các con, các cháu của ba vị đă bỏ công, bỏ của ra để xây... Người đă gửi tiền về Việt Nam để xây ba ngôi mộ đó chính là Ông Hồ Anh Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ nhiệm kiêm Chủ bút Bán nguyệt san Văn Nghệ Tiền Phong.

 

Chúng tôi thực sự không biết người viết cũng như người trích đăng lại bài này với mục đích ǵ. Nhưng chúng tôi thấy rằng sự việc được đưa ra trong bài viết, hoàn toàn không phản ảnh được sự thật, đă phần nào ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của gia đ́nh chúng tôi. Dó đó, chúng tôi xin viết những lời đính chính để tránh đi những ngộ nhận đáng tiếc, nếu có, về vấn đề này.

 

Thật sự, vào năm 1982, khi cộng sản Việt Nam cho biết sẽ biến cải nghĩa trang Mc Đỉnh Chi thành công viên của thành phố, yêu cầu mọi người có thân nhân được mai táng trong nghĩa trang phải di dời đi nơi khác… Gia đ́nh Cha mẹ và Chị ruột tôi ở Úc Châu là Ông Bà Nguyễn Văn Ấm và Chị Anne Nguyễn Thị Hàm Tiếu, đă gửi tiền về cho Chị Trương Thị Tá và Trương Thị Lư, Cả hai người này là nữ tu của Ḍng Mến Thánh Giá Việt Nam. Hai chị này là chị em bạn d́ của chúng tôi (Mẹ của 2 chị này là con của bà Ngô Đ́nh Thị Giao, là chị ruột của mẹ chúng tôi là Bà Ngô Đ́nh Thị Hiệp). Chị Trương Thị Tá đă mất, hiện cũng được mai táng tại nghĩa trang Lái Thiêu, gần phần mộ của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và các bào đệ cùng thân mẫu của Tổng Thống. Chị Trương Thị Lư, năm nay đă 90 tuổi, hiện c̣n sống tại Tu Viện Mến Thánh Giá, trên đường Trần Phú, thành phố Huế.

 

Việc cải táng hai ngôi mộ của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm và bào đệ Ngô Đ́nh Diệm được thực hiện vào mùa hè năm 1983 và đă được tường thuật trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tháng 12 năm 1986, tr. 48-49 cùng với đầy đủ h́nh ảnh lúc cải tang, có sự hiện diện của nữ tu Trương Thị Lư quỳ bên huyệt mộ, mặc áo ḍng và quấn khăn tang.

 

Chúng tôi xin được trích đăng lại cùng với phóng ảnh toàn bộ bài báo và h́nh ảnh với ước mong được làm sáng tỏ dư luận và trả lời quí thân hữu đă gửi điện thư thắc mắc về sự kiện này, khi bài viết xuất hiện trên trang mạng Nh́n Ra Bốn Phương trong tháng 11. 2017 vừa qua.

 

 

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Thay Mặt Gia Đ́nh Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm

Gs. Nguyễn Thị Thu Hồng

Canada, 29. 1. 2018

 

Xin xem cá tài liệu trong phần attached file

 

 

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính